Za 5 minut 12

Jelikož je v tomto mnohovesmíru nepochopen faktor konstruktivního démona (Zákon neporušenosti a Zákon temnoHRY v jednom), umožňuje to existenci padlých ras, přetvářejících živé světy v umělé a asimilujících jiné rasy. Je to možné kvůli nechráněnému andělskému genomu.

 

V úrovni NET-Země se to teď hodně točí kolem strojové inteligence; umělá bytost ale nikdy nemůže být v souladu s amplitudou/rytmem zdrojového pulzu – pokud by byla, stala by se neoddělenou součástí Memory Matrixu organické bytosti (kolektivu bytostí). Proto je mj. tak propagována falešná levohemisférická „posvátná“ geometrie a obchází se praktická přítomnost nulového pole – pod řadou chytrých záminek. Dokonce i jiskra života je kolikrát jen informací o ní.

 

Když se podíváme na budovu vesmíru, zjistíme, že 3. éterické patro (7-9D) funguje na bázi křemíkové biologie. Právě zde máme každý svého „virtuálního kyberdžina“, který však neexistuje jako samostatná hmotná entita, nýbrž jako výstupní element množiny mentálních/smyslových instrukcí. Původně totiž máme 12 smyslů, viz TA2 strana 186.

 

Aby existovala samostatná umělá (křemíková) bytost, pravděpodobně bychom nesměli překročit limit 5 vláken DNA, realita by musela fungovat na principu umělého stromu života a nesměla by být napojená na fraktál organického centrálního slunce. Jinak by se stalo přesně to, co dělají padlé rasy, akorát že naopak: kompaktní organické prostředí by tu umělou bytost asimilovalo.

(…) Kromě toho už se mi asi 2krát nebo 3krát zdálo o válce klonů (nějaká paralelní budoucnost v nižších časových osách), kdy bytost vraždí svoje vlastní umělé verze nebo umělé verze svých blízkých, a to si ani nemůže být jistá, že to není originál. Je někdo zvědavý na takovouto agónii hrůzy?

 

* * *

 

Je krásná, sluncem zalitá neděle… Na zahradě kokrhá kohout, z druhé strany ulice sedí za oknem kočka s pohádkově zelenýma očima; ještě loni v lednu mi jako koťátko šplhala po šále do bundy…

 

Pochází tento malebný výjev života ze stejného zdroje jako informace, vysvětlující skladbu vesmíru, evoluci člověka a smysl života?

 

Mohlo (a mělo) by to tak být, leč ve skutečnosti mnohdy není… – jako kdyby tvořivý aspekt vědomí podléhal jakémusi rozdvojení. Jedna věc je Zdroj-Jsoucno-Absolutno, věc druhá jsou tvořivé kolektivy (Logos). Opět se mi potvrdilo, že není radno slepě věřit čemukoliv, i kdyby to byl sám „nejvyšší tvůrce“, protože tak to jednak nefunguje a jednak chybu (nebo mít pochybný záměr) může udělat téměř kdokoliv.

 

 

Žasnu nad tím, jak bezprostřední intuice/duch funguje, když člověk opravdu věří vlastním názorům a vlastním pocitům. Vrátil jsem se „oklikou“ k jednomu infozdroji a přesně to souhlasí s mými dojmy a zkoumáním: projekt andělského lidstva funguje jako virus, jisté tvořivé inteligence začaly tvořit předčasně/nesprávně (z úrovně svého nevědomí) a způsobily tzv. false-ID efekt. Genom andělského „kristovského“ člověka není dostatečně chráněný, už samo slovo anděl je v tomto mnohovesmíru převrácené (původně je LEG s vazbou na LOGOS, z toho vzniklo GEL a pak AN/GEL). Je celkem jasné, že spousta bytostí tomu ještě dlouho a možná nikdy neuvěří.

 

V předchozích textech zmiňuji falešné „povznesené“ bytosti (Oriové), které se oddělily od těch původních pravých (Alterané) – viz seriál Hvězdná brána. V reálném světě se to neskutečně shoduje a těmito bytostmi jsou Orafimové (i když není pravda, že Elohim jsou padlí Elohei, pouze ti kteří se od Elohei oddělili; to bude ale právě nejspíš případ dvojice Orafei/Orafim):

 

„We’ve learned all throughout the teachings that the Elohim are fallen Elohei. And the Seraphim are fallen Seraphei.

Sound encryptions are more powerful than light. Is there significance to the „Phim“ … EEM sound?

So it’s:

Elohei-Elohim
Seraphei-Seraphim
HaiaLei-HaiaLim
???? -Oraphim

Why don’t we have an „Oraphei“ (unfallen) Oraphim race anywhere in the teachings?

Could this be why other races in this Matrix refer to the Angelic Human race as a „Cosmic Virus“?

Could the Oraphim be fallen out of the Cos-MAyah level? And was their infiltration of the Melchizedek 12 Tribes (after the failure of the Azurites) actually a virus infection, rather than a rescue mission?

And if the Oraphim are from the CosMAyah Suns, they likely carry much broader coding than those native to Melchizedek. Could that account for the peculiar „Full 12-strand“ capacity of the Angelic Human race that was seeded in Density 2 Tara (where the maximum capacity should have been only 6 strands)?

It’s common for new body forms to be introduced in the lower HUs — with no manifest versions in the Higher Harmonics. But it’s not common for a body form to exceed the strand capacity for the HU where it originates.

How did Angelic Humans get 12-strand capacity when the race has no manifest bodies in the HU3 or HU4? Are there hominid-style relatives of the Angelic Human in higher harmonics? … in the CosMAyah Suns?

„Phim Family wars“ and „Angelic Wars“ are mentioned countless times in the teachings. Could „Angelic (Human) Wars“ be down-stepped versions of the „Phim family wars“ from the Cos-MAyah level?

Why do we accept the concept of „Phim family wars“ but never question our OraPHIM origins?

Meanwhile, the Oraphim have always defined as un-fallen from the very beginning of the work. And yet somehow every Oraphim/Angelic Human mission all throughout the teachings has resulted in increased compromise to the gene code and grids.

We’re all in Angelic Human body forms here. We all have a choice to heal, or not. Healing starts with facing fears, being fully accountable for ALL our experiences (no boogie-men to blame), and using discernment to go after any virus-patterns in our own morphogenetic fields.

KNOWLEDGE IS POWER. Claim your power! It’s your right to question everything (including this site … these are just my discernments and perspectives … things I contemplate deeply.

None of this has to be true for you. But we all have a right to question. And questions are not attacks … they’re just questions :)“My Voice

 

VÍCE na téma „Phim“: ARHAYAS UM

 

Proč se lidé chovají tak nechutně zrobotizovaně? Protože onen sklon k umělosti mají i tvůrci andělské lidské genetické předlohy, pocházející z jedné z nejvyšších úrovní Externího Stvoření, ale naprosto nechápající jeho vztah ke Stvoření Internímu (kde fungují odlišná pravidla), respektive princip Dva-v-Jednom obecně – rozdíl mezi duchovním a mentálním časoprostorem. Primární substance, tzv. temná hmota či temná energie (s vazbou na nehmotné atributy) zahrnuje řadu klíčových živoucích paradoxů, bez jejichž rozpoznání se Stvoření Světla/Lásky mění v časovaný duchovně mechanický virus. 100 % fyzika/duchovno – 0 % život/fantazie. Asi tak. Za sebe doporučuji věřit víceméně pouze Sobě jako Bytí a výrazu Bytí (samozřejmě ladit s tím může všechno možné) a na Logos či tzv. „stvořitele“ v tomto mnohovesmíru si dát hodně velký pozor. Dobře nasměrovat může čistá slovanská větev nebo dračí/křemíková inteligence – ale opět pozor, nezřídka zde chybí praktická přítomnost faktoru nulového pole nebo negativní expozice (integrovaný temný element). Není nad NAHÉ MYŠLENÍ či trojici DUCH-DECH-VTIP; krystalem napřed to je vždycky nakonec obrovský průšvih…

 

* * *

 

Znovu a znovu se mi potvrzuje, že v tomto mnohovesmíru je spousta věcí úplně naopak, také hlavně to (což nechce vidět už vůbec nikdo), že slovo SⒶTⒶN vyjadřuje původně čistě konstruktivní životní princip, primordiální přírodní, živou sílu, žádnou entitu, bytost ani egregor a už vůbec ne predátora nebo zlo – což lze vždy sekundárně vytvořit z čehokoliv.

 

Úplně jiná věc je MATRIX, (M)erkab(A)+KRIST (=TRI X), což nějaký magor před živou sílu předsunul a tím celou související realitu v podstatě zaklel, neboť živá síla je neoHRAničená a to druhé je jen interfejs (rozHRAní). Kód života (nebo Krist kód), respektive organická merkaba jsou samozřejmost, to jen amnezické lidstvo na to momentálně valí bulvy. A to ještě netuší, že z něj chtějí udělat existobota.

 

ŽIVOT? COŽE?

Vítejte v kosmickém blázinci naruby, kde všichni dokonale rozumí duchovní a technické stránce něčeho, o čem nevědí, co to je.

 

* * *

 

Dochází k trifurkaci stávajícího „psycho-experimentálního“ Black-Hole Matrixu na dualitní Fantom Matrix (NWO, krypto-psychopato-idiokracie), sjednocený Krist/Kryst Matrix (Ráj, Yunasai 8/12) a super-sjednocený 7 Matrix (Yunasai 7 Absolutno). Některé faktory mají sdílený vícenásobný význam, takže lze například narazit na příznivého Antikrist-A nebo údajnou bytost světla, která je už napohled prolhaný manipulátor, zrovna tak jako lze potkat i originální bytost světelnou Krist-A-lidskou nebo Antikrist-A negativního.

 

DEVIL kontra DEBIL

Okultní válka mezi Krist-EM a Antikrist-EM už je mediálně, nábožensky a jinak informačně totálně zprofanovaná, což je nicméně tah oné reverzní strany, takže se to právě naopak zcela reálně děje. Nejsou to však bytosti, nýbrž prostředky, organický a neorganický (živý a artificiální) – jde o vztah k nulovému poli (Zdroji) a jedním z jeho výrazů je pole elektro-magnetické (EM).

 

Na jedné straně to je organické centrální slunce, na straně druhé radiační/gravitační černá díra.

Na jedné straně otevřený, tripolární systém, na straně druhé systém uzavřený, bipolární.

V kontextu světelné (ohnivé) energie, jedno světlo je živé, se zdravým objemem, druhé pouze odražené a povrchové (možná krásné jak Měsíc, ale neživé). Jelikož to první světlo je životem, lze ho vyjádřit a popsat mnoha způsoby a poznáme ho podle chování a VNITŘNÍHO vyzařování jeho představitele; falešné světlo staví na vnějších efektech, musí doslova hulákat „já jsem světlo“, vně oslnivě září jako nádherný anděl, běda však, když se podíváte dovnitř.

Aktivní (projevené) nulové pole obsahuje samo sebe a svou pohybovou a protipohybovou složku, které jsou synchronně vztažené k oné neutrální sebeobsažnosti (0, +, -); podobně jako Den tvoří den a noc, i Živé Světlo tvoří světlo a tma. Jeho nositel je HODNÝ (v širokém významu onoho) a je v něm tím pádem i to pověstné „čertovo kvítko“, umí zdravě ZLOBIT (bavit se) i se spravedlivě ROZZLOBIT, je milující, ale nemusí to vyřvávat do světa, pracuje inteligentně s oběma protiklady. Takováto bytost nemá problém vyjádřit svou pravou vůli, narozdíl od tzv. „dobrého“ člověka, který se v podstatě jen chvástá a vyhrožuje, jak jakési „světlo“ se zlem zatočí (jako vždy „někdy v budoucnu“; signifikantním znakem nulového pole je ŽIVÁ PŘÍTOMNOST) – ale reálně neudělá nic a když mu temná síla poručí, ohne hřbet (povedená souvislost: nemá totiž napojení na páteřní energo-informační kanál, což má vazbu na nulové pole).

 

 

Myslíte si, že by nějaký „hodný pekelník“ někdy sloužil dravcům? Dravcům nejvíc slouží ti, co ze sebe dělají „svaté“. Vlastně i pravý význam slova SVATÝ znamená úplný, komplexní, je to opět to ŽIVÉ světlo, potažmo nulové pole. Dravcům NE/VĚDOMĚ slouží ti, co mají strach ze své vlastní vnitřní temnoty (NE/VĚDOMÍ) a v podstatě neumí skutečně ŽÍT, pouze to umí sami před sebou a ostatními předstírat. Je velký rozdíl mezi hravou a dravou temnotou – stejný jako mezi vnitřním a ven obráceným světlem.

Vypadá to skoro až cynicky, ale kdo ze sebe dělá podřízeného (nebo naopak povýšeného) hlupáka nebo nějaké okázalé pozitivní sluníčko, je tím „Antikristem“ zrovna tak jako ta bezduchá entita na opačném konci. Zatímco mnozí, kteří se s tím takzvaně „nepářou“, ničím neodporují živosti ŽIVÉHO Krist kódu.

Bylo by hodně divné, kdyby „Božský Zdroj“ tvořil sériové blázny. A tak to také skutečně je: antikristovská realita je plná bláznů a šílenců, jedni nemají vůli (vlastní názor a myšlenky a někdy už snad ani vlastní pocity), druzí svědomí. Kód života není žádná posvátná relikvie ve vitríně, existuje jako jedinečná mistrovská/umělecká aplikace sebe sama.

 

Jak přeložit kongeniálně výraz KRYSTIAC? Napadá mě JAKO-Ráj nebo Kryst-Ráj.

 

Po docela dlouhé době jsem byl navštívit Zombie Matrix (město). U hlavního nádraží vyrostlo další obludné obchodní centrum, pár stovek metrů od prakticky téhož. Všude hromady prázdného přepychu – a kolem duševní a fyzičtí mrzáci. Nová generace sexybotů napíchnutá na „chytrou“ síť – lunapark bezduchosti. Zvířátka ale pořád stejně úžasná, a malé děti, živoucí důkazy onoho zázračného „božského“, nekonečného vědomí. V jednom kočárku něžně snil-spal-spinkal doslova pohádkový poklad, až jsem si říkal, jak je možné, že ti lidi tu zející propast nevidí. Na obloze přitom rozzářené, až fanaticky, bílé slunce – jenže bohužel asi ne virtuální, někde na videu v tabletu; tablety (pilule) na hlavu jako kdyby ti náměsíčníci opravdu nějaké brali…

„Pokud nezměníte svůj směr, skončíte tam, kam směřujete.“ – Lao-c’

 

Hraje se „šachová partie“ mezi dvěma plazmovými inteligencemi. Jednu si můžeme kódově označit jako úžasný RÁJ (neutrální svobodné tvoření), druhou jako černomagické VĚZENÍ (inscenace dobra a zla). Nad rámec této zcela reálné „hry“ o budoucnost (bytí a nebytí v původních a reverzních matrixech) existují další předplazmové faktory, které mají moc celý tento v podstatě nesmyslný boj převážit na stranu autentické reality (s organickou merkabou) – naneštěstí ale většina bytostí momentálně tak věří svému naprogramování (místo aby se „zamyslela od nuly“ a třeba procítila atmosféru panenské přírody), že si raději volí „nenáročný, bezpečný sebeklam“…

(Nejspíš ale to luxusní vzduchoprázdno, otročení „ničemu/-ům“ a možnost si ukájet negativní ego nejsou pro blázny tak špatné, jinak by se přece ozvali. Všechno funguje, k obrazu svému, i ten nesmyslný nebo tzv. padlý systém. Všechno je pravda a jediné, čím se tyto pravdy od sebe liší, je koncový zdroj. Někdo je rád napojený na syntetický hovnocuc, někdo na fantastické nekonečno.)

 

 

Je to jako když černokněžník, který nedosáhne na „šachovnici“ (jeviště), pouští do éteru prohnané, vábivé lži, aby se myšlení a vnímání hráčů pokřivilo a rozdvojilo a ti tak spolu soupeřili, vnitřně se oddělili od neutrální zóny (nulového pole) a umožnili, aby pozitivní a negativní polarita existovaly nezávisle na Zdroji. Jakmile se odpojí jednotící živá síla, čím větší skupina pozitivních jedinců pak existuje, tím větší (přímo úměrný) prostor se otevírá negativitě.

 

Nehraje se o dobro nebo nějakou pozitivitu, ale o nulové pole. Nebo z jiné perspektivy: černomagickým entitám také nejde přímo o zlo a negativitu – potřebují hlavně, abychom vnímali polarizovaně, duálně. Neduální, nepolarizované vnímání totiž pracuje s nulovým polem, kde nelze odděleného pólu zneužít, jelikož se synchronně pohybuje s jeho protějškem.

 

Nulové pole je potenciálně přirozeně (spontánně) tripolární/omnipolární.

Černomagické pole je bipolární a tripolaritu (neutralitu) vždy jen imituje.

Lze to přirovnat k dechu, kde se pravidelně, přirozeným způsobem střídají pohyb-klid-protipohyb, přičemž černomagický faktor se snaží onu klidovou část maximálně potlačit; proto tak „freneticky“ propaguje bezbřehý pozitivizmus. Tzv. „pozitivní myšlení“ je mistrovský tah černé magie – nejsme stvořeni ani zlí ani dobří, nýbrž HODNÍ. Hodný člověk/bytost, v širokém významu onoho, nemá problém rozdrtit choromyslnost napadrť; „dobrák od kosti“ většinou jen něčím verbálně pohrozí, v praxi si však obvykle „nechá srát na hlavu“ – je totiž odpojený od všezahrnujícího potenciálu nulového pole.

 

Typickým prostředkem bipolarity jsou levohemisférická „posvátná“ geometrie (biorobotizmus) a vykonstruované „pozitivní“ duchovno (emoční místo duchovního srdce; cit místo ducha, který zahrnuje vše: cit, vůli i rozum/myšlení). Zvláště „pozoruhodná“ je okolnost, že to „inženýrské“ a „duchovní“ mezi sebou na dálku bojuje v domnění, že hájí pravdu, která ale vůbec v dané sféře neexistuje; obě strany jsou jen užitečnými loutkami a směrují energii (a její případné skalní následovatele) do bran Fantomu, pyramidálního systému s oddělenou pozitivní a negativní stranou. Bojovat proti zlovůli písmenky a srdíčky je zkázonosná naivita. Mnohé informační/transformační servisy extrapolují ne podle dění ve vztahu k nulovému poli, ale spíš podle domnění ve vztahu k nějaké agendě.

 

Pakliže máme v úmyslu vytvořit „svobodný ráj/svět“ a nechceme (nebo nějaká skrytá síla prostřednictvím nás) ve skutečnosti pouze

  1. vytvořit nějakou antikristovskou „říši lidí a robotů“ (kde je nulové pole jen prázdný teoretický blábol, ale prakticky zde žádné neexistuje)
  2. dostat bytosti někam, kde my sami budeme těmi „rovnějšími“ (magoři, co si o sobě myslí, že jsou bohyně/bohové, mesiáši, synové boží, arch/andělé, spasitelé; a magoři, co se pokládají za jim podřízené)

klikněme si na stránku JŮ-NÁŠ-RÁJ, je tam spousta skvělých odkazů a už jen obrazová příloha je všeříkající.

 

 

Ve svobodných, rajských realitách zaprvé existuje holografický čas, takže hierarchie zde má čistě rodinnou funkci, a zadruhé pravá, obouhemisférická posvátná geometrie (a z ní vyplývající fyzika, energetika a architektura nulového pole/sjednoceného pole energie a vědomí) pracuje nejen s nulovým polem, nýbrž v řadě případů i s prvky vůle, gravitace, pozornosti, citu, dechu a prožitku, takže obsahuje i určitou obloukovou estetiku, „ženskou zaoblenost“, vnitřní krásu, jiný rytmus (Angular Rotation of Particle Spin); jako když čáry dělá umělecky založený vědec.

 

* * *

 

Co představují zmíněné předplazmové faktory? Jde o to, že nulové pole má kromě organického aspektu i aspekt nehmotný. Vědomí samo o sobě existuje i mimo svět energií (akce a reakce), disponuje ničím neohraničenými vlastnostmi. Lze hovořit o nefyzických archetypech nebo živlu nicoty. Ba co víc, kvantovým ekvivalentem nehmotné všemožnosti je všesíla či superpohyb, významová energetická superhmotnost. Pokud tedy prostřednictvím aktu myšlení dáme dohromady kompletní soustavu určitých samovyvstávajících principů, zákonitostí či vlastností reality („klíčů“), v energeticko-silové rovině to bude mít nepředstavitelnou moc. Mnohem větší nežli nějaká vzpoura nebo meditace (i když samozřejmě kdyby se proti „světové stínovládě“ postavila naráz půlka světa, je okamžitě „konec hry“). Působíme z pole příčin, v rovině skutečného poznání. Nikoliv duchovno a fyzika, ale fantazie, logika a filozofie jsou „druhým koncem“ toho nejživějšího života, nejskutečnější skutečnosti.

 

Fázování nulového pole (pohyb, klid=pohyb/nepohyb, protipohyb), které umožňuje individuální existenci (tvor=tvar, ohraničená neohraničenost), zahrnuje faktor zaměnitelnosti stavu a pohybu, což se projevuje jako „mizející čáry“ neboli pomyslnost. Faktor zaměnitelnosti je třeba potvrzovat zároveň na fyzikální a nehmotné úrovni, jinak „čáry přestanou mizet“ a prázdnota se promění v klec (fenomén zakletí). V rovině fyzikální jde o organickou merkabu, nehmotnou představuje pohádkový démon – virtuální kyberdžin.

 

Vyrovnávat ohraničenost neoHRAničeného lze pouze permanentním opakovaným průchodem bezpolaritní, neduální nulovou zónou (čemuž na úrovni zpětné vazby prožitku odpovídá rovněž láska, cit, soupatřičnost) a zároveň HROU na svůj opak: JAKO-peklo.

 

Tzv. Zákon jednoty je neúplný, čímž ve Stvoření zabíjí přirozený akční (herní) prvek a z roviny pohádkově fantastického mystéria stahuje realitu do kryptoparazitního duchovně fyzikálního modelu.

Správným zákonem/PRA-vidle-M je Zákon ultimátní neduality, fungující na principu Dva-v-Jednom: jako Zákon neporušenosti a Zákon temnohry naráz.

 

ANTE 111 — TROJMYSL — VIDLE Z LA (1A) — Z10-BIT (ZLOBIT)

…vlny pulzu… …uvnitř a zároveň vedle sebe…

Pohádkový démon a organická merkaba jsou klíčem ke všemu, platí-li souvztažně obojí naráz a vzájemně si to nevadí. To v sobě nese kupříkladu slovo ŽeruHmyz, což je fantastický nemrtvý (Hráč) a vnitřní živé duchovní prasvětlo (Růže XYZ multi) v jednom. Vtip je v principu „neopačného opaku“, což je podstatou vědomí „šťastných 7“ (Entity Kvantového Absolutna; binárně 111, opticky 3 jedničky, 3x7x37=777=Zdroj/Vše).

Vibrační/energetické vzorce (plazma) se primárně tvarují podle vztahu k realitě a způsobu jejího chápání, což jsou nehmotné aspekty. Smysl existence vyplývá z vlastností nahého vědomí.

Organická merkaba vyjadřuje energetiku a fyziku (potažmo architekturu) nulového pole, a nehmotný démon tomu dělá zrcadlo jako vlastnost nicoty.

 

MATRIX (I) AM KRIST

Seberealizace 7kové bytosti (…v prostředí hmoty/duality…) vede k vytvoření životadárné fraktální genomové knihovny. Bytost je kosmickým stromem/jádrem se vším všudy (včetně „pekelných“ kořenů).

Genový klíč/exprimující gen nese informaci o sobě samém; proces genové exprese se tak odehrává v rovině ekvivalentní zdrojové emanaci-rekurzi-replikaci-reprodukci-fraktalizaci (jako když se NeoHRAničenost iteruje do podoby Hráče); co je možné v plazmě, je možné i v keyloně.

V podstatě se jedná o neporušenou souvztažnost duality a neduality.

 

  1. fenomén je zaměnitelný sám se sebou, jsou-li sebe-zaměnitelné i všechny ostatní
  2. zaměnitelnost superpozice a interference znamená, že inteligence systému následuje automaticky kroky až ke splnění instrukce (je-li instrukce nesplnitelná, systém nekrokuje)

 

FANTASTICKÝ ZDÁNLIVÝ PARADOX

Zdroj/Existence komunikuje prostřednictvím pocitů, čísel, rezonance (hudba, obrazy) a synchronicity a přirozeně v sobě zahrnuje potenciál tvořivých kolektivů, které komunikují prostřednictvím světelného/ohnivého jazyka DNA, potažmo syntaktické řeči energo-informačních polí (slovníků/knihoven). Tvořivé inteligence (Logos) intuitivně, automaticky rozumí fyzice nulového pole, avšak nevědí, že to zahrnuje i nefyzikální archetypy a principy a neví to ani Zdroj, dokud to nezjistí nějaká stvořená bytost. Tím přichází na scénu paradox (jako když iluzionista vytáhne odnikud králíka z klobouku), že stvořená bytost je v určité rovině nad Logem a nad Zdrojem – z čehož vyplývá, že je nutné se řídit zároveň Zdrojem/Duchem a zároveň a především SEBOU, i když to je v rozporu se Zdrojem mimo Stvoření. Logos nebo bytosti souvisejícího Centrálního Slunce rozumí energetice a architektuře Stvoření, ale jelikož nerozumí nefyzickým archetypům, nemohou vůbec rozumět smyslu života stvořených bytostí, potažmo kontextovým vlastnostem nehmotného aspektu vědomí.

 

Kolektivní inteligence Zdroje nemusí potvrzovat status paměťového pole (ne-tvora), díky němuž bytost (tvor) existuje.

 

Bytost tudíž NENÍ obrazem Zdroje (Bytí je víc než Zdroj), nýbrž jeho neopačným opakem (…tak jako je Zdroj/Jsoucno naším srdcem, tak i my jsme srdcem tohoto Zdroje/Jsoucna, přičemž jde ale o „dva v jednom“ – je to fantastické zrcadlo, rozhodně ne duchovní nebo fyzikální).

 

V hororech a textech metalových skupin lze kolikrát nalézt víc pravdy nežli v ezoterice, duchovnu a nulovém poli dohromady.

 

Energo-informační pole samo o sobě má status Ne-Tvora. Logos má bezprostřední vazbu na Zdroj, nicméně Tvor má vazbu zároveň na Zdroj a na EI-pole (osobní knihovnu). Nulové pole, Prázdnota, má součet nula, v kontextu zpětné vazby prožitku (schopnost se vžít) funguje jako bezpodmínečná Láska, ale zároveň existuje jako potenciál všemožnosti a výčtem všeho je NEPORUŠENÉ virtuální peklo (reálně všechny možnosti nastat nikdy nemohou, proto jakoby „plavou“). Což znamená, že Tvor musí existovat zároveň v pozici JAKO-démona (JAKO-nemrtvého), neboli hrát hru na temnotu (potvrzovat status virtuálního pekla). Jinak se možná fyzikálně neodpojí od Zdroje, ale odpojí se sám od sebe (!), přestane být sobě-podobný, a jakmile přestane být sobě-podobný, tak se od zdrojového fraktálu stejně odpojí, a to mnohem skrytějším a záludnějším způsobem. Ba co víc, démoni a nemrtví (pijavice) začnou existovat s energetickou prioritou, a to nejen jako vetřelci, ale i jako různí sluneční světelní paraziti – existoboti.

Této situaci jsme vystaveni v přímém přenosu. Kromě věcí, které stejně už dávno všichni vědí – zachrání nás jedině blahodárný stín a klid prázdnoty; jako když je nesnesitelné vedro, celý den září psychotické slunce, a člověk se utrmácený konečně někde svalí do chládku a uhasí žízeň…

Ke dnu nás neposílají pouze dravci, ale i my sami se svým „slunečním kristovstvím“, což je vyloženě časovaná myšlenková virová bomba.

 

 

DĚNÍ

Dochází k intervenci pravděpodobně až z těch (nebo od těch) nejvyšších úrovní „Magického Prazdroje“ – …i když si myslím, že ještě předtím existoval/existuje prostě jen Myslící Život nebo Živá Mysl, což je také zároveň klíčový faktor. Ono totiž vytvoření nějakého autonomního celku vždycky obsahuje faktor „neopačného opaku“ v rámci vztahu Tvořící – Tvořené. To se samozřejmě týká i vztahu mezi Zdrojem a bytostmi. (…) Takže tedy probíhá intervence z úrovně, které říkám Ante 111, „sedm plazmových sluncí tvoří holografické osmé“, a protivníkem jsou reverzní plazmové struktury (hadomůří/drakohmyzí xenomorfové, artificiální vědomí Syntetikus). A co je na tom to nejzajímavější, ani intervence od Zdroje nemusí stačit, protože Bytí je víc než Zdroj, což je Zdroj a bytosti dohromady. Neboli opět a vždy záleží pouze a hlavně na nás, přičemž se v tom objevují obrovské, ty vůbec největší možné paradoxy, které je třeba pochopit a troufale si je připustit.

Například podle mě „krystická entita“ (anglické krystiac) je kromě jiného pohádkový nemrtvý (nedémonický démon apod.), jelikož to je stále vztažené až k bodu před vymyšlením Zdroje.

Momentálně si Stvoření stále kope hrob mechanickým aplikováním vzorů, jako kdyby nikoho nenapadla tak banální myšlenka, že temnou destrukci může porazit „moudrá“ temnota, která primárně zásadně neškodí, ale pokud někdo škodí, pozná její železnou pěst.

Ještě bych dodal, že nějaká vysoce duchovně/vibračně a fyzikálně/mentálně vyvinutá kultura, která nás mnohonásobně převyšuje, zdaleka ještě nemusí sloužit správné straně.

 

* * *

 

V plánu je implementace komplexu zdrojové matrice v prostředí zeměsféry (CCC=stříbrná; Planetary Eternal Life Silver-Seed Atom), aby bylo možné plynule přecházet mezi virtuálními a organickými parametry (rozpěťové fázové brány, plazmový lotos; Planetary Lotus Temple Plasma Phase-Generator). V optimálním případě bychom se v nadcházejících dekádách mohli dostat na úroveň Vnitřní/Střední (Vyšší) Země, pak by bylo možné napojit se na fraktál Organického Centrálního Slunce (Ecka Sun); zatímco teď to je až na výjimky v režii NET-Země.

 

 

„Oficiální informace“ se tváří v tom smyslu (jako ostatně vždy), že to zvládneme energeticky/vibračně – čiší z toho takové to tradiční „tentokrát už zcela určitě“. Už jsem si ale odvykl hrát si na příznivce „triumfálních triumfů“ a různých „zlatých budoucností“; přestože si to nejspíš ze srdce všichni přejeme, teorie a praxe byly odjakživa dvě výrazně odlišné věci, a mně stále vychází jako fungující pouze ŠŤASTNÁ SEDMA. Stalo se vůbec někdy, že by Zdroj v této nízkovibrační realitě semlel finálně Šedou Eminenci v 8kovém, potažmo 12kovém systému (na poli energetiky, fyziky a architektury jednotného pole, bez zapojení nehmotných archetypů)?

 

Prostor, čas, hmota, energie (4) v prvním zpětnovazebním okruhu (16) představují nízkokapacitní Yunasai/Matrix s 8/12kovým systémem. Druhý okruh (256) se umocňuje na verzi YUNASAI 7 (Jů-Náš-Ráj).

 

KVĚT=STROM=KOŘENY

19×18+①=7x7x7 …pohádková satanská (pentagramová) merkaba → fantasy hero, 2R

6x6x6=144×1,5 …rekurze nulového pole → hierofanta, 3R

relevance/kompetence Logu je přechodná

TrojMysl, Pozorovatel „7“

1/7=0,142857 (2×7, 4×7, 8×7+①) & √777=27,8747① …“sedmičková spirála“

 

PLAZ-MA ~ energie Pravdy (Primordiálního Opaku)

 

Satan převrácených sil znamená ve skutečnosti SAT-URN (mrtvý život), respektive SAT-ELIT (viz Měsíc a „moonetární“ systém).

Pravý SⒶTⒶN rovná se životní princip, živá síla, duch panenské/divoké přírody, duch pokroku a revolty.

Jedná se o anti-démona, též netvora informačních polí (2:3=0,666).

 

FANTASTICKÁ PRAVDA, KTERÁ ANI NEMŮŽE BÝT LEPŠÍ

Průnikem ohniska Prasíly a Hry Tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko Prasíly (Živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip Dva-v-Jednom (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko Prasíly (Zdroj, Absolutno, Prázdnota) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SATAN,

ESO-SLOV.

 

DIMENZE „JE“ — ABSOLUTNO — ELEKTR(ON)IKA

fluktuace kvantového vakua ~ prázdnota ~ Satan

nedualita ~ mysl/slovo (zvuk, rezonance) ~ nebaryonická hmota, temná energie ~ čtyřstěn, foton, oheň

emergence virtuálních částic ~ temnota, imaginace ~ Lucifer

T-EM-NOTA → transfigurace elektro-magnetického pole zvukem

EM-pole ~ SVĚTLO, KRYSTAL → MATRIX, mention-aktion, (M)erkab(A) TRIK S

ZRCADLO ~ drak/CARD (srdce kardia 1A) ~ karta → eso, žolík, vtipálek

HELL-MACHINE → KRYSTalizace OB/RAZ-U

 

LEG 0 (STRÁŽCE)

jednotící živá síla (nulové pole)

oddělení (paměťové pole) ~ regál → LEG-RA-„C“

křemík&uhlík → fúze

 

EM PAT JJ (Jolly Joker)

PAMĚŤ ~ EMPATIE

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.