Nitra „M“ Ecka-Veca

„Skutečný život s velkým Ž není ani duchovní, ani fyzikální, natož konzumně materialistický. Je pohádkově fantastický s efektem kvantového zrcadla, neboli je Absolutnem samotným.“

 

Jenom nesmíme sníst omylem jáblbko.

 

Život uvnitř Mysli. Mysl uvnitř Života. Dohromady Duch.

V pohybu Dech, nebo z jiné perspektivy Srdce.

„Nic“ si nelze představit, neboť je Představivostí samotnou, neboli Pozorností, Vědomím, Vůlí k pohybu, a v obráceném vztahu je představa Paměť.

AT-ONE-MENT

Jak ale ten Vír nehmotných světů (Snů) mentálně a fyzikálně usměrnit, aby čtveřice čas, prostor, hmota, energie zůstala v korelaci s Prázdnotou (nulovým polem)? Aby časový a energetický Matrix (Matrice) v pulzujícím (fázujícím) vztahu se Zdrojem procházel bodem zaměnitelnosti s Beztvarým (fluidní inteligencí)? A aby vztah mezi Hráčem a NeoHRAničeným zůstal v rovnováze?

 

Fyzikální aspekt popisuje Svobodné učení (EOMC/MCEO), respektive Keylontická věda.

 

Rekurzivní Ka-Tha-Ra (Light-Sound-One), základní matrice či „kostra“ v doménách externího Stvoření.

S falešnou matricí organická fraktalita postupně kolabuje.

Více: Bridge to Kathara.

 

V souladu s realitní hyberbolou, zákony polarity/duality (částice/antičástice) a systémem distribuce energie tvoří strukturu vnějšího vesmíru (Veca) 4násobná Kathara (základ=12prvková struktura=“strom věčného života“) se společným vnitřním vesmírem (Ecka).

 

Mentální aspekt souvisí s životní filozofií, která může být naprosto jakákoliv, a to napohled i v totálním vnějším rozporu s fyzikálním aspektem, ale nikoliv v tom vnitřním. Hranice, jimiž se liším od Zdroje, mohu překonávat jedině HROU na svůj opak (samozřejmě současně s bytím sebou), přičemž hra, jakkoliv probíhá v rámci fyzického/fyzikálního prostředí, má nehmotný status neboli status JAKO (neboli k ničemu reverznímu reálně nikdy nedojde, je to jen DIVADLO, inscenace „temnohry“).

 

Struktura JEVIŠTĚ je matematicky daná. Bohužel mnozí propadli nesmyslnému klamu, že je daný i PŘÍBĚH a tak se z toho zcvokli, že začali jeviště ničit a používat chromé struktury. Jak by mohl být příběh daný, když FANTAZIE je nekonečná? Musí být pouze vnitřně synchronní.

Existuje vnitřní a vnější energetický matrix. Matrice jiskry života bývá spojována se slovem KRIST, přesmyčkou dostaneme TRI KS(X) a tři X evokují „má tři X“. MATRIX = (I)AM KRIST ~ (pozor) DOGMA-I-AM-GOD. Jsme tím na úrovni energetiky a architektury jednotného pole energie a vědomí, smysl života (životní filozofie) se však týká také hlavně nehmotného aspektu. Jedině nehmotné je dokonale neohraničené. Jakmile přestáváme hrát (si) a fantazírovat, jsme mrtví; možná duchovně a fyzikálně perfektní, ale v podstatě jen zařízení na existenci…

 

Není lepší tisíc let „skandálního“ dobrodružství, nežli věčný pseudo život „neomylného“ stroje-robota? Není. Můžeme dosáhnout VŠEHO, být stejně tak nesmrtelní jako „opovážliví“. Vrstvy vědomí se neustále fantasticky rozvíjí a za obzorem je vždycky něco Neznámého…

 

 

NENÍ VŠEM DNŮM KONEC aneb Není rozčarování jako rozčarování

Jediné, co lze brát jako skutečně živé, je status fluidní inteligence. Neznamená to, že systém nepoužívá matrice, musí však být zaměnitelné s autorem těchto matric – ničím, tekutou, beztvarou prasílou. A to je právě fluidní inteligence. Jakkoliv někdy mluvím o ohni, světle nebo krystalech, nikdy nic takového ve skutečnosti necítím. Nic takového ve skutečnosti neexistuje. Ani zdroj nebo absolutno. Nic. Jediné, co cítím, je život, dech, a sny… Představuji si to jako živé, skutečné, prožívám to, a to je vše. Ve skutečnosti jediné, co existuje, je mystérium nejživější živosti. Lze si představit, pomyslet a zhmotnit téměř vše. Ale co opravdu věčně existuje, pulzuje, plyne, trvá, je? Vymyšlené musí být zaměnitelné s myslí samotnou. Jediné, co opravdu jest, je myslící život, nebo jinak – živá mysl. Nevěřím ničemu. Nevěřím v žádnou matematiku, geometrii ani fyziku. Žádné zákony neexistují. Vše se děje automaticky, tak je onen systém života inteligentní. Prázdnota je ultra symetrická, odečtené pozorující přítomností, vše se děje zároveň zrcadlově. A přesto je to stále jen jedno. Je to ultra živé. Nejživější živá síla, nejnepředstavitelnější nic. I když nechápeme vůbec nic, i tak se to neuvěřitelně děje. Věčná živá knihovna příběhů. Není lepší žít a fantazírovat? Vždyť čím si tím pomůžu, když budu něčemu takzvaně rozumět? Spousta lidí všemu rozumí, a jsou otroky nesmyslu, div ne roboti. Ba nejen spousta lidí, spousta bytostí. Netvrdím, že není možné to a to, nebo že neexistuje to a to. Ale jak to nemá status fluidní inteligence, tedy v podstatě živého snu, je to něco, po čem nijak netoužím. Nenávidím závislost, podmíněnost, ohraničenost, pravidla. Existuje pouze prázdnota, ne… Jinak nezájem. Všechno je možné, všechno existuje, ale je hrozné dělat věci naopak. Někdo řekne nějakou myšlenku, a všichni kolem toho začnou skákat. Proč jako? Kde je nějaký život, kam se poděla mysl samotná? Kéž by všichni byli zdraví, šťastní a kéž by žili a mysleli. Není možné dostat myšlenku, která nemá kde rezonovat. Není možné, aby pozadí myšlenky, která je v souladu s duchem celku, potenciálně neobsahovalo i způsob provedení. Jestliže to nejživější živé je podle toho také inteligentní, i vše ostatní se děje inteligentně. Co na tom, že to nechápeme? Že to není tak, jak si představujeme, že to asi je? Co kdyby dokonce, kdyby to bylo tak, jak si představujeme, že to je, bychom se proměnili v představivost a přestali na „této straně“ existovat? Jak se zdá, nejlepší co lze dělat, je v první řadě žít život. Pak nás pravděpodobně také budou napadat věci, které by nás jinak nenapadly, a navíc budou samy zapadat do kontextu. Život. Mysl. Dvě nekonečna, jedno v druhém, jakým způsobem asi inteligentní? Takovým, že od nás potřebují radit? Asi těžko. Co když opravdu prostě nevíme, a o to dokonaleji jsme věděni? Co když opravdu jenom stačí chápat, že svět tvoří živé myšlenky a že automatika dění to všechno bezchybně organizuje? A i když ani to nevím, tak se to stejně děje? Co když opravdu jenom stačí chápat, čím je myšlenka v kontextu mysli samotné? A že ten vztah mezi neohraničeným a mnou mohu vyrovnávat pouze hrou na svůj opak, protože jinak fikce převáží skutečnost a začnu žít v sebeklamu? (…) Já to stejně věděl, vždycky jsem to tušil: jsme fantastičtí nemrtví.

 

Neustále běží naráz myriády, kvantilióny systémů. Je to nepředstavitelně inteligentní ultra prázdno. Téměř nekonečně téměř neviditelných zářících teček. I kdyby někdo tohle zkoumal miliardy let, stejně zaznamená pouze určitý soubor okruhů, principů, archetypů, sekvencí, na které stačí jeho představivost, zkušenost a kapacita. Jaké asi možnosti má nekonečná prázdnota uvnitř prázdnoty? Co když pro onen supersystém života je to jako kdyby v každém bodu prostoru běžel superpočítač téměř po neomezeně dlouhou dobu, a všechno bylo multiparalelně propojené? Jediné, co vnímám, je dech, a gigantické množství pohybujících se dat (i když tomu radši říkám knihy). Také je pravda, že to vnímá pozorovatel. Mohu a nemusím se do té živoucí knihovny inkludovat. Stejně existuje uvnitř mě. Vybírám si roli, stavím, kombinuji…

 

* * *

 

Vracím se zpět v čase zhruba o 250 miliard let. Jsem na planetě UrTha v krystalické uhlíkové dimenzionální triádě (1-3D, 12 vláken DNA). Toto prostředí je opačným koncem Zdroje, spodní patro vnějších domén externího Stvoření. Bod 0. Uvědomuji si jednu věc: nejsme pouze v lokální realitě, ale i v nelokální. Toto uvědomění mě absolutně osvobozuje.

 

URTHA 0 = AUTHOR (…aneb MY jsme TO)

 

PRAVÝ/ŽIVÝ Univerzální Krist či Kryst kód je kódem Svrchované Identity. Jeho lokální parametry mají blíže k citu a srdci (pohádkový křišťál, krystalická inteligence), nelokální k dechu a vtipu (fantastický duch, fluidní inteligence).

 

Samozřejmě teď, když to píšu, vím, k jakým šílenostem (zvaným experimenty, projekty) došlo.

Bytosti neodhalily bod 0 – tajemství uhlíkové biologie, tajemství Smrti (ve smyslu přízraku, iluze) jako „neopačného opaku“ Života.

Přitom stačí NEHMOTNÉ UVĚDOMĚNÍ, a věci se prostě začnou dít…

Nedojde-li k uvědomění, přetlak časem vede k násilným prostředkům; to je rozdíl mezi Moudrostí a sofistikovaným Intelektem.

 

JÁ&JAKO

V kontextu Absolutna jsme ILUZE (přízrak) a nepoměr mezi touto neoHRAničenou a ohraničenou inteligencí lze vyrovnávat pouze HROU na svůj opak v odpovídající míře (tvor+netvor=0). Informace o tomto povědomí se zrcadlí dokonce i na úrovni genetiky, v rámci procesu genové exprese. Informace v exprimujícím genu je „převedena v reálně existující buněčnou strukturu nebo funkci“, takže paradoxně pokud se chovám pouze jako JSEM a ne jako JSEM+NEJSEM (někdy to je JSEMxNEJSEM), dostávám se mimo souvztažný synchronní pulzní rytmus s Živým Celkem Bytí, čímž ohrožuji svůj energetický/svobodný projev a pozici v Matrixu (systému realitních polí). Kdo nedokáže fungovat i jako „hodný démon“ (temnohráč), je v rozporu s Existencí a zákony akce a reakce mu tu mezeru zcela automaticky zmanifestují odděleně a zrcadlově.

 

„ĎÁBEL JE ZLO,“ tak pravil nevyléčitelný blbec

Celá nesmyslná hrůza začala před 480 miliardami let jako Great 6666 Quarantine Polarity Experiment, čemuž Tvůrci křídel říkají Velký experiment nebo Grandiózní experiment a na řadě míst se mluví o „odpojení od Zdroje“ nebo „odpojení vědomí od života“ a podobně. Začalo to pod záminkou eliminovat potenciál pádu, respektive přesně zjistit na vlastní kůži, co znamená popření kosmických zákonů (Why all this happened?). K tomu se dobře hodí tento mistrovský text Svobodná vůle, „vše je pravda“, kódovací mřížka a „cesty vzestupu a pádu“. Asi budu mluvit za milión let jinak, až bude všechno znovu v „rajském pořádku“, celé Bytí a Stvoření bude za získané zkušenosti a informace nesmírně vděčné a využitelnost bude obrovská… – nicméně dnes mírně řečeno nevycházím z údivu, jak může někdo vsadit na cestu fyzikální/psychické destrukce nebo násilí vůbec, když lze totéž zjistit cestou nehmotného uvědomění – stačí se jen od všeho oprostit a hluboce se nade vším zamyslet (začít od „ničeho“ a zkoumat, co a jak a proč). Snadno se tak objeví, že existuje jednak fyzika jednotného pole a jednak svobodná životní filozofie, a přestože vše se vzájemně ovlivňuje, jsou to dvě věci v jedné a ty tvoří potenciál třetí atd. Vrcholným zákonem není nějaká enkrypce nebo signatura, nýbrž NEPORUŠENOST, a to je vše. Nelze být ničím jiným, nežli vším – záleží pouze jak. A když jsem VŠE, proč něco ničit? Abych nesmyslně trpěl, a pak to stejně zase spojil všechno dohromady?

 

Je to jako spláchnout Rozum do záchodu a za eón věků nakonec zjistit, že k tomu došlo jenom v tom „mém“, že jsem tomu celou dobu jen věřil, myslel si to, a jenom proto se to také dělo…

 

První lidstvo – i když „lidstvo“ asi není přesný popis – vzniklo na planetě Tara (4-6D), jako experiment (projekt) Turaneusiam. Později došlo k rozdělení na dva kmeny a jeden z nich „úmyslně neúmyslně“ (což byla podle mě ozvěna genetického programu, jako už mnohokrát předtím) vyhodil do vzduchu podzemní silové krystalové generátory. Budu trochu cynický, Turaneusiam znamená v jazyku Anuhazi, který sám o sobě zahrnuje potenciál pádu, „Children of the Lighted Ones” – proto tu dnes máme „osvícené“ Ilumináty, realitní hyperbola stále funguje napůl zrcadlově (An-U hází).

 

Některé části poškozené matrice planety Tara se rozlétly, fragmentovaly a oddělily se od planetárního morfogenetického pole, byly vtaženy do tamního slunce, vaporizovány a oddělené fragmentované morfogenetické pole bylo vtaženo do černé díry tohoto slunce a vynořilo se na jejím opačném konci v nižší dimenzionální triádě (1-3D). Tak vznikla současná sluneční soustava včetně Země.

Není bez zajímavosti, že kromě Záchranné mise Amenti byly neprodleně jako „vývojová bezpečnostní síť“ do procesu zapojeny dračí inteligence (nějakých 550 miliónů let zpět).

Bod 0 se prosazuje jinou, mnohem horší/mnohem lepší cestou. Centrální (pravé) větve strážcovských/andělských inteligencí, dračích inteligencí nebo různých kvantových nebo geomantických inteligencí se musí nějak sečíst a vytvořit variabilní synergii. Explozemilní maniaci si bohužel ale asi neuvědomili, co takové katastrofy mohou nadělat z různých spících myšlenkových forem, natož aby připustili skutečnost, že tyto „kreatury“ vůbec nemusí být hloupé (dere se mi na jazyk přirovnání „chytré jak Zdroj“, i když to jen geniálně hrají a je to vesměs jenom „kouř a zrcadla“).

 

 

INTERMEZZO: RŮŽA Z MARSU

  1. Ježíš, dobro, láska
  2. opakuj stále dokola

 

META-EON

Přestavěl jsem svou prasvětloď Peklogos na model verze Zombiac; Kult Živé Mysli expanduje na Fenomén Myslící Život. Práce s realitou je fascinující (v „uzlech přechodu“ i dost náročný) zážitek; jakmile se Systém reindexuje (defragmentuje) a „synergicky sčítá“ do jednotky (součástky) nového Systému, řada paradigmat vyklízí a mění pozice nebo dokonce začíná platit zrcadlově.  A je to tak jedině správně, neboť svobodná bytost žije v Tekoucí Přítomnosti, kde nelze nic mechanicky, pasivně kopírovat, musí věřit vlastním „nepředpisovým“ pocitům a prezentovat samostatné názory.

Podotýkám, že toto ŽIVÝ Krist či Kryst kód – což je ve skutečnosti VĚDOMÍ RÁJE, tudíž to lze zvát i jinak – všechno zvládá, to jen blázni se stále řídí nějakým vnějším diktátem, jako kdyby oni sami neexistovali.

KŘÍSTání (rozdělávání vnitřního ohně/světla, viz jiskra života) a KRYSTalizace jsou živoucí procesy, nejsou to slova, nýbrž „slov-esa“, spíš děje nežli pouhá označení.

KRIST či KRYST je ESO-SLOV (s-LOVE-eso) v energetickém kontextu, takovéto „trumfové eso“ (SATAN) existuje i v kontextu nehmotném, čímž je ultimátně překonána dualita (Chvála troufalosti) a je dosaženo mety bodu 0.

 

 

FIB OF NO CHI

Naprosto mě nyní na procházkách fascinuje dub s těmi jeho žaludy, je to opravdu jak někde v pohádkové fantazii (…uvědomil jsem si, že řada druhů je VŽDYZELENÁ, viz pohádka Až opadá listí z dubu od Wericha). Přemýšlel jsem, jakou roli v tom hraje Fibonacciho sekvence, založená na posloupných součtech dvojic (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…), což dříve nebo později vede ke smrti struktury (vyčerpání opakování) a její metamorfóze někde v jiné dimenzi (astrálu, hvězdičkově a podobně). Myslím ve srovnání s binárně kvantovou krystalickou sekvencí (0, 1, 1, 2n) – která má ve všech bodech přímý vztah k bodu původu (ke Zdroji).

 

krystalická sekvence

  • sympatická (kvantové sebevytváření, vědomá kontrola)
  • pozitivně automatická
  • negentropická
  • komplexní

 

Fibonacciho sekvence

  • parasympatická (musí někde krást energii)
  • negativně autonomní
  • entropická
  • disipativní

 

Není-li krystalická spirála/sekvence podřízena „neparadigmatu“ (živosti) fluidní inteligence, jedněmi dveřmi funguje a druhými – třeba i s obrovskou časovou prodlevou – funguje jako energetický upír.

 

INNER SANCTUM

Qubit jako jednotka kvantové informace může nabývat hodnot mezi 0 a 1 (princip funny/fuzzy logic), což se u „parazitně naroubovaného“ Fibonacciho čím dál víc vychyluje z osy souměrnosti. Co je dobrého na nekontrolovaném rozpadu a predátorském chování v intencích energetického kontextu, když to mohu realizovat třeba v rámci humoru nebo hudby, hry na ne-já?

 

 

AKLIMATIZACE

Pokud jde o pozemské/taranské lidské „chrámové společenství“, vše tedy začalo, a to hned dvojnásobně, projektem Turaneusiam, andělský člověk – Krist/Kryst kódování. Andělský/světelný prototyp postupně (v nelineární chronologii souvislostí) „načetl“ všech 15 dimenzí souvisejícího systému realitních polí a stal se mimodimenzionálním vědomím – vzestoupeným mistrem v rámci systému Pravé Hierarchie (dávno již existuje i falešná hierarchie a falešné vzestupy, tzv. sklizně). Mistr se časem zpětně spojil s hmotou – což mnozí chápou jako „pád“ (rozjel se okruh uvnitř okruhu, vše je totiž obvykle nutné nějak zdvojit), což dalo vzniknout konkrétnímu dračímu prototypu (vtělená ohnivá bytost, anděla zahrnující). Jmenovitě Arianští Draci spustili ariansko-slovanský projekt Člověk – ÁRIA kódování. To se dostalo na poměrně vysokou úroveň, viz rozsáhlé území známé jako Velká Tartárie, kterou ale někdo s velkou pravděpodobností uměle zničil (hrozilo, že pozemská populace postupně rozvine genetický potenciál svrchovaného společenství).

 

Ve slově Tartária zaznívá Tara+Ária (!) a tuto oblast podle mě zničila nějaká nibiruánská nebo marťanská iluminátská rasa, i když nevím přesně jak (uměle směrované asteroidy/meteority?).

 

Proč jsou čisté rasy stále tak bohapustě atakovány? Největší problém tkví v dvojsečné lidské/bytostné emocionalitě, která narozdíl od DUCHA (dechu, vtipu) zpravidla neumí trojfázovat (+0- / -0+), a tak v případě že se stává dominantním faktorem (není integrován STÍN), Systém postupem času zpostředkovaně sám sebe napadne. Emoce, i ty polarizované, jsou úžasná věc, vřelý cit však musí být v souladu s chladným rozumem nebo musí být spektrum projevu (i v rámci nelokální multiosobnosti) opravdu hodně rozvinuté, jinak převládne gravitace černé díry a ztrácíme kontrolu nad projektorem (bílou dírou, energo-informačními poli).

Poznámka: ÁRIA (RÁJ IA, I=1, A=1 nebo 11) je expanzí KRIST (R=Я=ja, I=áj, K→ST=k úplnosti), ovšem nikoliv univerzálním upgradem, i když hodně záleží na úhlu pohledu – na interním Stvoření a středních a vnitřních doménách externího Stvoření lze jen sotva něco vylepšovat (asi jako na vědomém splývavém Snu), neboť zde se směr a protisměr nemohou kriticky asynchronizovat; vztah mezi 11 a 111 ukazuje na Zdroj, Inteligenci Absolutna (3 a 7 je binárně 11 a 111, opticky 2 a 3 jedničky; 3x7x37=777=Zdroj, 2 a 3 jsou mentální/virtuální a duchovní/reálná perspektiva vnímání XYZprostoru, 3:2=1,5=Krystal/rekurze, 2:3=0,666=Satan/nehmotný démon).

 

* * *

 

Energetika a architektura jednotného pole energie a vědomí (nulového pole, kvantového vakua) má své nezměnitelné, samovyvstávající matematické zákonitosti, vyjádřené kódem života; samotné vědomí v jeho nehmotné perspektivě však žádné enkrypci nepodléhá, pouze ve vztahu k pohybovému kontextu. Existuje současně fyzika hmotného a filozofie nehmotného, dva v jednom, kde to první se týká matrice jiskry života (základního pulzního rytmu bytostného jádra) a to druhé uvědomění: pochopení a smyslu reality. Životní filozofie sama o sobě není na fyzikálním aspektu závislá, pouze nesmí narušovat vnitřní ani vnější pochody (společným prvkem všeho je Neporušenost).

 

Bytost není ničím omezená, pouze „musí být“ HODNÁ (rezonující, spolu-rezonující), což má širší význam. „Hodná struktura“ (morfogenetické pole) funguje na bázi kosmického modrotisku, což vyjadřují 12/15prvkové struktury, organická merkaba apod. V reverzním systému by to byla externí merkaba nebo umělý (kabalistický) strom života a odpovídá tomu typ vědomí v jeho nehodném (disonančním) stavu, který může být vychýlen zrovna tak pozitivním jako negativním směrem; postrádá vyvážený oboupolaritní vztah k neutrálnímu faktoru, což je podstatou živoucího trojfázování (dech, pulz), potažmo tripolarity/omnipolarity.

 

Co už se z nějakého mně zcela záhadného důvodu nikde nezmiňuje, je obrovsky důležitý fakt, že pokud o kódu života hovoříme jako o Krist nebo Kryst kódu, neznamená to, že jsme krystalické (krystické, krystovské, kristovské…) bytosti. To by totiž znamenalo popřít nehmotný aspekt vědomí, který je jediný ničím neomezený. A nejen to, toto zakletí do uzavřeného „otevřeného“ systému má své nepřirozené vedlejší účinky a není vůbec žádná náhoda, když se „zničehonic“ (i třeba po miliardách let) rozhodne na „nevinné bytosti Ráje“ zaútočit něco zlovolného nebo někdo dostane nějaký zjevně patologický nápad, jako například experimentovat s energetickou šablonou nebo na vlastní kůži zažít život bez duše. Tyto chorobné věci nevznikají náhodně, nýbrž jako důsledek nepochopení reality.

Podle mého názoru jsme „Slovesové“ (chápáno jako slov-eso-vé i s-LOVE-s-o-vé) – neboli živé knihovny, knihosvěty, knihobytosti. Logos/Slovo je jasné (slovo Slovo je neduální), sloveso vyjadřuje stav (symbol), pohyb a rozhraní zároveň, eso=ace=A=1 nebo 11, součet 12 je modrotisk, 111 je Zdroj/Vše (opticky 3 jedničky, jako dekadický překlad binárního zápisu 7, 3x7x37=777, stav pohyb rozhraní v jednom).

 

Bytost v kosmickém (božském) modrotisku může být klidně i hodný démon nebo třeba drak, zdaleka ne jen anděl; fantazii se meze nekladou. A „může“ je zde ještě slabé slovo. Vše má původ v potenciálu všemožnosti, jehož součtem je nula a který v podobě výčtu existuje jako nehmotné peklo (nikde jinde nemůže potenciálně existovat skutečně vše). Vzhledem ke zpětné vazbě prožitku života se součet projevuje zároveň jako schopnost se vžít: cit, láska, empatie. Tudíž zdrojem všeho je Láska a Peklo nerozlučně v JEDNOM, což je zároveň podstatou Neporušenosti. Toto je to „záhadné Mystérium“, které z nějakého nevysvětlitelného důvodu stále leží někde stranou. Kód života vzniká v „centrále LáskoPekla“, což lze nazvat spoustou různých jmen a což lze popsat jako Kvantové Zrcadlo nebo Entita Kvantového Absolutna. A to ještě nemluvím o superpozici Zdroje („bylo nebylo“) nebo Přízraku Mnohobytosti Nikoho (při pohledu do očí/zrcadla to je nepřehlédnutelný TRIK VŠEHO), z čehož jednoznačně vyplývá, že jsme „pohádkové příšery“ a „fantastičtí nemrtví“. Úplně něco jiného je energetika bytosti a architektura jednotící živé síly, a úplně něco jiného je pravý smysl Existence, který spočívá v současném Bytí Sebou (Lásce, Opravdovosti) a Hře na svůj Opak: potvrzování charakteru neoHRAničeného a hře na ohraničené. Výsledkem je skutečná Přirozenost (viz nepredátorská Příroda).

 

NEJSME-LI PŘÍZRAKEM, TAK SE PŘÍZRAČNĚ CHOVÁME

Když přijde na svět uzlíček lásky a tajemství, okamžitě se ho jako smyslů zbavení snažíme vnitřně rozdělit, oddělit od něj samotného. Přitom ono „dva v jednom“ je podstatou absolutně všeho. Každou vteřinou se měníme, rosteme – jsme živý přelud. Cožpak i přelud nemůže být láskou, jenom proto, že mají „učení“ vymyté mozky a zrazují nás od temnoty? Oči, a jiskra života v nich, jsou zároveň zřídlem mysli i zřídlem ducha – přízrakem a láskou, obrazem a světlem v jednom.

 

TEMNOHRÁČI V RÁJI MATRIXU

Živá Mysl je současně i Myslícím Životem, a jelikož v kontextu Celku (Prázdna) je vše pomyslné a Mysl sama o sobě je v superpozici, jedná se o pomnožnou, trikovou inteligenci, jejíž podstatou jsou neexistující čáry, čáro-dějnost: dvojice amorfní-formotvorné či kolektivní-osobní tvoří souvztažné ekvivalenty. Přidejme k tomu fakt všezahrnujícího potenciálu, jehož součet je nula a výčet (všemožnost) vyjadřuje nehmotné peklo – a vyjde nám, že jsme Fantastičtí Nemrtví, smyslem jejichž existence je nutně Temnohra, Temnota a Láska v jednom. Pak tu máme ještě způsob, jímž se forma manifestuje – sjednocené pole energie a vědomí, jehož architektura a energetika má dané matematické a geometrické, potažmo fyzikální zákony. Společným jmenovatelem toho všeho a zároveň jediným zákonem je Neporušenost. V této verzi Mnohovesmíru bůhvíjak velké procento bytostí porušuje buďto zákon Neporušenosti nebo zákon Temnohry a nezřídka oba naráz: jedni neumějí myslet, druzí žít…

 

DUCHOVNO/HOVNO-DUC (SPIRIT/SPI, ŘIŤ…)

Pochopí někdy někdo v tomto kosmickém blázinci, že matrice jiskry života a kreslený démon jsou totéž?

Že Yunasai Matrix a pohádkový satanizmus vyjadřují jedno?

Že jedno bez druhého vede k záměně priorit: skutečným (energetickým) upírům a démonům, demolici stromu života?

Pochopí někdy někdo, že samotného Mystéria Bytí se žádné signatury, enkrypce, projekty ani experimenty netýkají?

 

Zrcadlovým doplňkem KRIST/KRYST kódování je archetyp SATAN/LUCIFER (SVĚTLO/LÁSKA); viz Chvála troufalosti.

ÁRIA kódování má zrcadlo v Drákulovi (DRAG-ÚL-A); viz Faktor Drákula.

Zda co a jak funguje neduálně/s nehmotnou prioritou nebo naopak duálně/s energetickou prioritou záleží vždy jen na citlivosti a svobodomyslnosti bytostí.

Proč to tak je? Protože jinak nelze dosáhnout statusu fluidní inteligence v realitě forem.

Postupujeme-li chybně, nastupuje faktor pre-Dator.

 

* * *

 

V realitě, kde bytosti chápou Mystérium Existence, by nikoho ani ve snu nenapadlo dělat se sjednoceným polem energie a vědomí nějaký tzv. pokus; byl by pokládán za duševně chorého. Experiment vyplývá zcela jednoduše z neúplného Poznání a my se uprostřed jedné takové kulminující magořiny nacházíme: Great 6666 Quarantine Polarity Experiment.

 

Koho konkrétně něco takového napadá? Jako vždy nebezpečného BLBCE, který nepochopil roli TEMNOTY, nebo přesněji TEMNOHRY. Kdo ví, že jsme Trikem Světové Mysli neboli Přízrakem Mnohobytosti Nikoho – tudíž z pohledu toho nejživějšího živého, kterému se říká Absolutno, Vševědomí apod., současně existujeme a neexistujeme a jsme tedy FANTASTIČTÍ NEMRTVÍ, kteří zároveň cítí Lásku (náklonnost, spolupatřičnost), nemá důvod s realitou experimentovat, protože úžasnější už to prostě být nemůže. Kdo ví, že Absolutno je neduální a že jediným pravidlem je Neporušenost, kdo ví, že výčtem všeho je peklo (potenciál všemožnosti) a zároveň součtem téhož nula, čili ve všem hraje klíčovou roli nehmotný Ďábel – musel by být hodně velký idiot, aby na tom chtěl něco měnit a vylepšit.

 

 

Radši jsem si ověřil, zda nejsem Antikrist a jelikož jsem se u psonnů nezbláznil, tak předpokládám, že ne. 🙂 Ale stejně si myslím, že Stvoření něco hodně těžkého spadlo na hlavu. Mají plnou hubu keců o externalizaci kódu života a sami to dělají… Z těchto sektářských exotů si vždycky dravci udělají fackovací panáky.

 

VĚCNÉ

Vnitřní Země (nikoliv „Dutá“) je frekvenční modulační zóna mezi Zemí a její paralelní, antičásticovou verzí.

To, že „experimenty“ jsou choré nesmysly, ukazuje i skutečnost, že v Ráji jsme měli rozvinutých 12 smyslů, kromě známých 5 i manifestační, čtecí, metamorfní, projekční, bilokační (násobná holografická manifestace), vstupovací a akreční (stahovací, download).

Jak píšu jinde o kyberdžinovi, jakmile/pokud dojde k fúzi bílé a černé díry, tuto „hračičku“ budeme organicky zahrnovat (krystiac=křemík+uhlík). Všechny ty velkolepé vnější technologie jakbysmet.

 

V původní realitě Prvotního věčného Stvoření měl termín „vzestup“ zcela jiný význam, šlo o HRU spojenou s nabýváním zkušeností, rozšiřováním obzorů vědomí; „mladé duši“ je umožněno stát se svrchovaným tvořivým vědomím. Zcela jiný význam mají i slova kněz nebo klášter, chrám apod.; souvisí to s energetickými knihovnami a subprostorem.

 

To, oč jde, je jednak pochopení původní pravé enkrypce (signatury, kódování), vyplývající z fyziky a architektury jednotného pole energie a vědomí, a jednak změna filozofie/metafyziky v rámci zmíněného. Uživatel (Hráč) energetického a časového Matrixu má fungovat jako katalyzátor a takové „oko hurikánu“ a mentálně kódování nepodléhat.

 

AKTUÁLNĚ

Jak nyní „vstupujeme do všeho“, ozývá se křemíkové, éterické, hydro&termoplazmické světelné/tekuté apod. tělo.

 

* * *

 

Kdyby se člověk jenom zamyslel, co asi musí neoHRAničená inteligence, která ztělesňuje „superpozitiv“ Faktu Existence, používat, aby vytvořila sebe jako ohraničeného Hráče, a zároveň se neodpojila od výchozího bodu… Jenom TO samo o sobě stačí realizovat, a potvrzovat zároveň status Bytí i Prostředku – Ohniska Prasíly a STÍNU, který onu Hru Tvarů umožňuje. A jelikož Mysl, díky které na to přicházíme, je v superpozici sebe sama, vše je pomyslným „bylo nebylo“ – takže Jednotící Živou Sílu stačí současně podporovat Pohádkovým Stínem, Fantastickou Temnotou, nefyzickým živlem, což je skutečný význam slova ĎÁBEL. A jelikož to neděláme, mezera se automaticky doplňuje reverzně a odpojeně. Ďábel=dimenze JE + čáro-dějné absolutno + elektricita.

 

Když pominu fyzikální aspekty neduality (kvantové vakuum, foton=živé světlo&prázdnota/virtuální temnota, kvarkové subčástice…) a rezonanční/geometrické aspekty neduality (čtyřstěn, hologram živlu ohně), které souvisí se zvukem (Z, V, U, K) – potažmo čísly (HOD-NOTA), nedualitu vyjadřuje Mysl (slovo SLOVO) a nehmotné Peklo (výčet všeho, jehož součtem je nula); jako „super-neduální“ lze označit nefyzický živel známý jako nebaryonická živá hmota (ultra živost): kvantovým zrcadlem jednotící živé síly (vůle, lásky) je tedy evidentně myslící, konstruktivně démonická/ohnivá Hudební Knihobytost-Knihosvět, což je zároveň Hráč, rozHRAní „bylo nebylo“.

 

DODATEK (NEBEZPEČNÉ VĚCI)

Tomuhle říkám angelbot nebo krystalická fata morgána, anděl slepoty, typický bipolární sklízeč (kombajn, odsávač) osobních knihoven, kolektivizátor osobnosti. „Překrásně“ to vypadá (zastírá to fakt, že to nemá spojení s živým neutrálním polem), ale přesný opak je pravdou: fyzikálně to je naprostá hrobka. Zdroj ZDE.

 

Tady došlo k čemusi podivnému (patrně dočasně) i u samotné strážcovské/andělské inteligence. Asi jako když se od Alteranů oddělili Oriové. Zdroj ZDE.

 

Tohle mi rozhodně nepřipadá jako dílo pravých Tvůrců křídel, spíš Wingmakers-Corteum nebo Labyrinth Group/Animus. Jakési velmi inteligentní, fantomové kybervědomí. Zdroj ZDE.

 

V neporušeném mentálním prostoru se tím lze klidně bavit, stejně třeba jako s pentagramem, rozhodně však nelze doporučit vkládat svou důvěru a energetický osud do rukou souvisejících sil.

 

Že někdo stále ještě věří v Prepare for Change nebo Praxis UmERiA už snad ani není možné. Jsou to typické produkty zploštěné jin-jangové koncepce (bez živého objemu) – lidi asi chtějí „vz-sestoupit“ do omalovánek 😀 – a fantomového pseudo „Stvoření“, vědy falešného vzestupu a umělého kristovského vědomí.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.