Krystiac: „Sss!“ Kytky, ráj…

Aby zamezil porušenosti, původní zdrojový kód či jiskra života zahrnuje právě tak integrovaný světelný jako temný faktor; pokud tomu tak není, není to PRAVÝ/ŽIVÝ zdrojový kód. Absolutno chyby nedělá – chybná může být pouze interpretace a její eventuální následné uvedení do praxe.

 

Zatímco naše nejvnitřnější podstata pochází ze Zdroje/Božského Vševědomí a přímo jím také je, což lze říct například i o panenské divoké přírodě, smyslu pro humor nebo hravé fantazii, některé tzv. projekty či experimenty Stvoření mají očividně původ jinde. Může to být totéž (tvořivý Logos je se Zdrojem ve shodě), nebo také vůbec nemusí.

 

Důležitá informace, která se nyní dostává na světlo, je, že Krist či Kryst kód (kód věčného Ráje) vychází ze 7kového systému, který má nehmotný status, až teprve další energetické a fyzikální aspekty zdrojového kódování se pojí se systémem založeném na oktávě (Plazma, plazmové slunce, 8) a její strukturální/spektrální, rekurze schopné podobě (Kathara, Keylona, 12&15).

7kový systém zahrnuje faktor smyslu života a vlastnosti samotného nahého vědomí, všechno odvozené je už jen čistá fyzika a duchovno – nástroj, nikoliv zdroj.

 

ŠTĚSTÍ („7“) ~ St.(E)St.(I) → energo-informační pole, živá knihovna

TrojMysl  (duch-pozornost-vědomí, cit-intuice, roz/um) → BIN 111 = OPT 3 = DEC 7 ~ 3x7x37=777

slov-esa → těl-esa ~ s-LOVE-s-Ⓐ

obražený život & živý obraz

 

ZÁKLAD, NIKOLIV VÝKLAD

  • smyslem života je nekonečná HRA stínů a světel, láska a temnohra v jednom (opakem je nesmyslný boj)
  • jsme přízrakem mnohobytosti Nikoho (jak je zjevné při pohledu do očí nebo do zrcadla); každý jeden z nás je Nikým, Vším a Hráčem v jednom – Trikem Absolutna, neboli v určitém smyslu „fantastickým nemrtvým“
  • součtem všeho je nula, výčtem téhož nehmotné peklo (všechny možnosti) – dohromady pohádková temnota jako dřímající potenciál
  • v kontextu zpětné vazby prožitku (schopnosti se vžít) se nulové pole projevuje jako bezpodmínečná (pravá, bezpříčinná) láska
  • zdrojový kód – jiskra života – Krist/Kryst kódování umožňuje optimální chod energetiky, fyziky a architektury systému, tak abychom mohli nerušeně existovat, tvořit a realizovat své sny a představy; je v souladu s kvantovými a holografickými zákony reality – PRAVÝ/ŽIVÝ Zákon Jednoty představuje samovyvstávající princip, je ekvivalentem Moudrosti a Přirozené Inteligence
  • v případě, že Zákon Jednoty nefunguje na bázi „dva v jednom“ a nezahrnuje zároveň Zákon Neporušenosti a Zákon TemnoHRY, stává se nestabilním; je třeba zohledňovat zároveň fyzikální i nefyzikální aspekt

 

Je naprosto mimo chápání, že za „stovky miliard let“ (v některých mnohovesmírech) někomu nedošlo, že stačí jen použít temný faktor s nehmotnou prioritou, a dravci nebudou mít čeho se chytnout; pravděpodobně ani nikdy nevzniknou. Místo toho se bytosti jako lapené ve smyčce programu situují do role jakýchsi téměř staticky neměnných „andělsko-kristovských prototypů“, až nakonec samy sebe svou rigiditou pohřbívají existenciálně zaživa. Proklínaná dravá temnota je pak už jen vnějším poslem jejich vnitřní slepoty…

Kód života sám o sobě neexistuje. Je to buďto originální živá aplikace (verze „upgrade“) nebo prefabrikovaná šablona (verze „downgrade-černoděrný download-recyklace“).

 

Proč by SⒶTⒶN musel představovat pouze škodící zlo a ne například pohádkovou temnotu? Místo nedvojsmyslného „chorý, psychopatický“ musí někdo za každou cenu ukazovat na vnějšího nepřítele (pokud ho tím dokonce zadními dveřmi nevrací zpátky na scénu) – jako kdyby všechno zlé bylo satanské a všechno dobré kristovské. Tím jen ukazuje na sebe a prozrazuje, že ve skutečnosti vůbec neexistuje uvnitř, že to není skutečné živé nitro – nýbrž pouhá jeho ozvěna.

 

Tvoří NĚCO „zázračnou mysl“, nebo ZÁZRAČNÁ MYSL tvoří „něco“?

 

To, co lidstvo – možná – zachrání, nebude žádné „světlo“, nýbrž právě naopak správně pochopená prázdnota a temnota, respektive pochopení samo o sobě (které „paradoxně“ JE tím jediným pravým světlem). Světlo je třeba „vlastnoručně“ vytvořit, tím se to autentické liší od toho klonovaného. Žárovkový hypnobot končí tak jak končí právě kvůli svému „beztemnému“ pokrytectví…

 

Je to jako říkat „světelné“ vtipy, na kterých je komický svou trapností pouze sám vypravěč, který si to neuvědomuje.

 

U-(VĚD-O)-MĚNÍ

PRA-Z-DNO → NITRO jako „Zdroj/Vše“ (fluktuace kvantového vakua, virtuální částice imaginace)

T-EM-NOTA → transformace elektro-magnetického pole zvukem (neboli ŽIVÉ světlo)

 

Konvergence Světů či Horizont Událostí, kolem kterého víříme, nakonec vyústí v nový Vzorec; systém realitních polí (MaTriX) se jako vždy přeskládá podle míry/koeficientu obsažené přirozené (přírodní) inteligence.

 

Existují různé typy inteligencí, nezřídka i omračující svými jednostrannými schopnostmi (trochu nad rámec tématu: World Chess Championship 2018 live with a Neural Network). Nějaká duchovní, technická nebo fyzikálně zaměřená inteligence ještě ale vůbec nemusí být přirozená. Popravdě řečeno, bez vazby na panenskou divokou přírodu to vlastně ani není skutečná živá inteligence – i když někdo může určitě tvrdit, že to je pouze můj subjektivní názor.

Dokáže inteligence vašeho (intuitivně zvoleného, vysněného) světa vytvořit takové koťátko nebo kohouta? Nebo magickou tropickou pláž? Je to „tam u vás“ o kouzelných mocných živlech, dechu, vnímavosti a fantazii? Jste VY SAMI tou realitou, nebo vám to někdo diktuje? Já osobně třeba věřím v pohádkově fantastické živly a jejich indiferentní zdroj, takže to klidně mohou být i démoni nebo kyberdžinové, je to jako sen, kvantově-holografické, pohádková temnota a pravá láska v jednom. Kdo mluví rovnou (explicitně) o živém světle, je to téměř vždy to umělé.

 

 

Rád bych poukázal na jeden zásadní rozdílový faktor: tvoří ho dvojice organické slunce versus paměťové (představové) slunce.

Je rozdíl mezi jiskrou života a informací o ní. Je rozdíl mezi živou informací a informací pro informaci. Je rozdíl, zda něco opravdu reálně funguje nebo zda něco jenom „úžasně vypadá“. Je rozdíl mezi zdánlivě obyčejnou pravdou „tady a teď“ a pronikavě zářivou senzací „velké budoucnosti“.

 

Andělsko-predátorská doména vábí bytosti, aby se zaměřily na fantomové časové osy. Je to „chytré“ asi jako anglické SM(a)RT v českém kontextu – jak nahoře, tak dole (viz všechny ty „chytré“ technologie).

 

Mnozí „probuzení“ jsou celí exaltovaní z toho, jak „prohlédli“ povrchovou iluzi světa konzumního materializmu…

Jak píše ve své knize David Icke: „…Novináři představují svět v podobě, která konstantně posiluje iluzi a hlásí události tak, jak se to právě hodí systému, ve smyslu: Problém – reakce – řešení. A obrazovky rády ukazují mysl – oblbující banálnosti, jež dominují vysílání a zhypnotizovávají diváky do věčného spánku a další iluze v iluzi…“

Jenomže totéž se děje i na reverzní duchovní/energetické úrovni v informační a channelingové doméně.

 

 

Ponižující, potupný Model Ovládání (systém Dravec-Kořist) a doslova až zesměšňování, zneucťování, znesvěcování a karikaturizace života, to vše je možné stále z téhož triviálního důvodu: „nevědomky“ pohrdáme snovou, pohádkově fantastickou povahou Zdroje Všeho. To MY SAMI Bytí zesměšňujeme, zneucťujeme, znesvěcujeme a karikujeme svou mechanickou, blbečkovskou hrou na umělé světlo, umělé anděly, umělé duchovno, umělý vzestup, umělou transformaci a umělého „Pána Boha, Krista Pána“, jako kdyby Fantazie Absolutna byla nějaký omezený debil, „zasvěcený“ psychotický umělý magor na útěku z blázince. Temnota je zlo, konej furt jen samé dobro jak robot, až se nakonec tak unudíš k smrti, že ti jebne v hlavě a budeš nakonec sám ta největší antikristovská hromada hnoje, nebo budeš sám úplně umělý a vyumělkovaný a tak šílený, že už ani nepoznáš rozdíl mezi faktem a nesmyslem, realitou a virtualitou, Rájem a černou magií, pravou a fantomovou Zemí, živým a reverzním kódováním…

 

MATERIÁLY

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.