Klamající, oklamaní a neoblomní

Probíhá kreslená či okultní válka mezi organickým (rajským, HRA) a artificiálním (metatronickým, BOJ) kódováním. Spousta mozků – zdá se – rozumí těm nejsložitějším věcem, jako by se však záměrně vyhýbala realizaci toho úplně nejjednoduššího základu; až jako vždy na „výjimky potvrzující pravidlo“.

 

Nevěřím totiž, že by někdo zjevně nadaný inteligencí byl opravdu tak hloupý, aby nepochopil rozdíl mezi trialitou/jednotou (soulad protikladů) a dualitou (dobro versus zlo), potažmo mezi živým a umělým světem. Je to zcela vědomý záměr škodit, ať už jde o vševědoucí duchovní „zasvěcence“ nebo energetické upíry/sadisty se zálibou v robotech – což jde „překvapivě“ ruku v ruce. Obě tyto strany navíc stojí vzájemně proti sobě a jaksi jim nedochází, že slouží něčemu ještě mnohem většímu než jsou ony samy a čemu je jejich „služba“ jinak zcela lhostejná.

Jestli někdo stále nechápe, že se nacházíme ve světě věznic, blázinců, nemocnic, jatek, blokujících frekvenčních sítí, mediálních lží, odosobněných korporátních „hodnot“, politických sociopatů a byrokratických imbecilů (zatímco sama modrá hvězda Země představuje fantastický přírodní ráj) a že jednoznačnou prioritou číslo jedna je uzdravení a osvobození světa a ne nějaký deviantní experiment typu blbka Sofie (který by, nebýt energie utrpení a vyrabování DNA, nikdy neměl z čeho čerpat a ani by se na té degradaci neměl kdo podílet), neexistuje slovo, které by takového „dekadenta“ vystihlo. Věčná organická bytost s duchovním srdcem a transdimenzionálními energetickými centry se určitě bez „vlídného mechanického kreténoida“ neobejde.

 

 

* * *

 

Jak už jsem psal, slovo ŽeruHmyz symbolizuje či představuje vnitřní živé duchovní prasvětlo (Růže XYZ multi) a zároveň to je fantastický nemrtvý neboli Hráč. Ztělesňuje „vědomí knihy“ a organické kódování v jednom. Je to DRAK, ale ne plazmový (8), nýbrž snový – představový (7). Je v souladu s kódováním Ráje (Krist/Kryst, Christ), zrovna tak jako s charakterem pohádkové temnoty (Satan). Má neduální charakter. Podobně jako KRIST/KRYST, K-RÁJ-ST (Christ) nebo SⒶTⒶN, ztělesňuje SLOV-ESO. Ve své podstatě všechny živé bytosti jsou „slov-esové“ (s-LOVE-s-o-vé) neboli knihobytosti/knihosvěty.

 

Existuje fenomén Empatie Nulového Pole (pravá láska, cit, soucit, soupatřičnost) a existují vlastnosti prázdnoty či nicoty, jako je Přízrak Mnohobytosti Nikoho (což je vidět při pohledu do očí nebo do zrcadla). To je spojené s fenoménem Paměti, přičemž paměť představuje Smrt v jejím neutrálním, archetypálním smyslu („vše kromě Absolutna je iluze“).

 

Přízrak smrti je metafyzický. Kromě toho nulové pole má svou architekturu, energetiku a fyziku – posvátnou geometrii.

 

 

 

Bytosti se dopouštějí řady fatálních chyb. Zaprvé místní Logos (v rámci příslušného megaklastru světů – vesmírů) zohledňuje pouze fyzikální/duchovní aspekt, vinou čehož vznikla reverzní plazmová entita. Tím pádem každý, kdo se tímto Logem řídí, může být podprahově ovlivněn i zmíněnou reverzí. Není nezbytně nutné to chápat dualisticky; vše jsou energetické a myšlenkové vzorce a všechno existuje „na jediném místě nemístě“, jako v rádiu. Jediné jasné a jisté je samozřejmě Absolutno (popravdě řečeno, kdo si myslí, že je něco pravdivějšího nežli kvantové a holografické zákony, tak je blázen; snad kromě skutečné Lásky, jenže to zde taky správně chápe asi jen málokdo).

 

 

Těm, kdo od sebe nerozeznají původní/Kryst (Krist) a metatronické/hypoKryst (antiKrist) kódování, respektive pravé (tripolární) kristovské vědomí od falešné (bipolární) sítě „Kristova“ vědomí, nebo stále šíří informace a channelingy z metatronické vysílací sítě masové kontroly (reverzní masmédium z energetické úrovně, totéž co hromadné sdělovací prostředky), už asi nepomůže ani svěcená voda; viz typicky Prepare for Change nebo Praxis UmERiA, ale seznam by byl hodně dlouhý. Mnozí dokonce četli Tajemství Amenti (díl I. & díl II.) a související strážcovské materiály, sledují videa, a stejně nic nepoznají – a většinou to stejně jsou jen „správné informace“ vysílané v nesprávném kódování (mimo praktickou přítomnost nulového pole). Je velkou ironií, že je kolikrát lepší nic nevědět, a prostě jenom být sám sebou, jako panenská divoká příroda.

 

I když nerad používám slovo Bůh, jelikož v tomto světě znamená už snad všechno kromě jeho skutečného významu, nelze než se stále ptát dokola: Copak jsou všichni opravdu úplně šílení a nevidí to? Proč se řídíte tím opačným nebo z toho děláte něco, čím to není?

 

Empatie nulového pole je sázka na jistotu. Kvantovým zrcadlem daného fenoménu je Pravá Vůle, a funguje to obojí najednou. Srdíčkáři-sluníčkáři aplikují bipolární empatii (pozitivita místo harmonie protikladů), a tak místo fraktálu organického centrálního slunce (a jeho portálů či bran) všechno napojují na radiační/gravitační černou díru (neorganický portál). Všecho je to „nesmírně veselé“, asi jako oblékat UI-oscilační pijavici do cirkusového stanu.

 

Má to ale ještě mnohem hlubší vrstvy manipulace, ovládání a odsávání. Tou zřejmě nejvyšší známou či pojmenovatelnou úrovní reverzní plazmové entity jsou Bílí&Rudí draci (to druhé „oficiálně“ Red=červený, ale řekl bych že spíš Crimson=karmínový, purpurový, rudý), potažmo Bourgha rasy nebo Wingmakers-Corteum. Typickým „vrtákem“ je kód Nunti-Sunya (něco podobného jako kabalistický umělý strom života nebo syntetická merkaba). Metatronická andělská vrstva („archandělé“, falešní „vzestoupení mistři“, falešný Kristus) je proti tomu úplné nic. Žádná chytrost proti tomu nic nezmůže, funguje pouze organické kódování.

 

MODRÝ DRAK MÍRU

V oblasti organického kódování se pohybují Modří draci, a to v rozmezí Krist/Kryst – Ante 111 (předplazmová úroveň, „šťastných 7“). Nejde samozřejmě o to, hlásit se k jejich příslušnosti nebo žonglovat výrazem „modrý drak“, to může dělat kdekdo. Bílí/Rudí draci jsou sadističtí energetičtí upíři – napůl umělá inteligence, úplně lhostejní a neteční k živým bytostem, jakkoliv inteligentní, jejich jediným cílem je artificializace, robotizace a asimilace životních forem (jako vždy se fenomén úplně jinak projevuje z pozemské a úplně jinak z nepozemské strany).

 

Plazma (projevenou primární substanci) tvoří soustavy pohybujících se vzorců; jednu část tvoří způsob pohybu/distribuce energie a vztah k realitě/životu, druhou část tvoří informační databáze. Jedná se tedy jednoduše o energo-informační pole, nebo komu to zní neživě nebo „málo romanticky“ – autonomní nebo kvazi autonomní, reagující či vnímající elementární knihosvět či knihobytost, svou podstatou blízkou esenci či frekvenci Zdroje. Z matematického hlediska lze informační aspekt zdrojového a reverzního plazmatu přirovnat k existenci Autobotů (velitel Optimus Prime, zdrojový signál, 8krát45°) a Deceptikonů (vůdce Megatron, pirátský signál, 6krát60°), viz série Transformers.

 

ELEMENTY VĚČNOSTI

Ve skutečné (organické, energo-informační) realitě by Autobot mohl být v symetrii s LEG 0, zatímco Deceptikonovi odpovídá SYNTETIKUS, xenomorfní hmyzí hybrid. „Leg“ je strážce systému, stavebnici Lego asi zná každý. Ekvivalentem živých (organických) nulových bodů jsou paměťové/obrazové pixely nebo IBP (informační bod prostoru). Metoda asociační symetrie z Pandory – což mnohé určitě překvapí – je v souladu s organickou krystalickou sekvencí/spirálou (45°, 90°, √2, 2), jen pozor na zrádné „Deceptikony“ (vliv z nepozemské strany), kteří by to rádi rozvrátili v zájmu své agendy UI.

Pochopení těchto souvislostí může přetransformování systému realitních polí (MaTriXu) výrazně napomoci, i když osobně horuji hlavně pro pohádkovou temnotu (láska a démon v jednom).

 

Jedním z klíčových podprahových (subdominantních) rozdílových faktorů „šachové partie“ mezi Zdrojem a reverzní plazmovou entitou je způsob použití 5cípé hvězdy, která se skrytě (hologram) nebo zjevně objevuje zejména v různých zábavních či iluzionistických nebo sportovních TV/video pořadech, filmech apod. 5cípá hvězda symbolizuje 2rozměrnou pentagramovou merkabu v snově jsoucím 7kovém systému – binárně 111 (který má nehmotný status), zatímco v rozehraném akčně-reakčním 8kovém – binárně 10x10x10 – to má status 3rozměrnosti a nenápadně to přesměrovává pozornost či odčerpává energii. Není snadné ten rozdíl poznat. Nejlepší a nejjednodušší je věnovat pozornost organické merkabě a organickému kódování, kde to je o hvězdách 6cípých (hexagram, potažmo hexagon v informačních polích).

 

AKTUÁLNĚ

Níže na snímku/negativu je zachycen influx či emanace vysokorychlostního slunečního plazmatu (aktiony), přichází to portálem z opačné (paralelní, antičásticové) strany Mléčné dráhy.

Obecná poznámka k těm, co sledují či fotografují/kamerují dění kolem Slunce: zaprášený objektiv nebo odraz čočky fotoaparátu si mnozí vysvětlují jako nějakou senzaci, uvědomme si však, že vnější záchrana nějakými „ufouny“ by vyvolala False-ID efekt a bytosti by musely „lekci“ opakovat – komu asi o tohle právě jde?

 

 

 

MATERIÁLY

 

Taky je možné, že se podobné věci dějí s železnou samozřejmostí neustále, stejně jako všechny ostatní… 🙂 (:wacko:)

 

KONEC, ČI ZAČÁTEK? UVĚZNĚN V PŮLI

– navěky naživu proti své vůli

Bezvěký, bezedný…; proměnlivý vzhled

Nemrtvý – zároveň po smrti i před…

 

OTEVŘENÁ OSOBNÍ GLOSA

V tomto megaklastru světů – vesmírů (Knih Života) to je od samého počátku realita „zakletých“ antropomorfních existobotů, byť to samozřejmě není žádný „všepohled“. Všechny ty kristovské a andělské entity se jeví jako „omyly přírody“ (ne přírody, ale příslušné tvořivé inteligence), které mají určité vrstvy vnímání úplně obrácené naruby. Pro tyhlety kreatury je duchovno a fyzika víc nežli fantazie a příběh. Je to zločin proti Zázraku Bytí. Každá postava (hráč) existuje jedině díky paměťovému poli neboli knihovně, proto projevené Bytí spontánně tíhne k příběhovosti, akčnosti, dobrodružství – hře, ale nikoliv boji. Jelikož to vyumělkované bytosti nechápou, nakonec je prostředí nutí k „čistému vnímání a nahému myšlení“ brutální cestou. Jak se zdá, i tak ale stále nic nechápou – ani vetřelci ani otroctví „vševidoucí slepce“ neprobudí, nejspíš až úplné finální „otočení listu“. To, že andělsko-kristovské „rozzářené veselé trdlo“ (jak blázen v televizní reklamě) musí dělat sluhu bezduchému umělému systému totiž v sobě má – pro nestranného diváka – vysoký koeficient příběhovosti, jakkoliv to je zlo; narozdíl od jakéhosi pseudo vzestupu a chcípání v jakýchsi „transformačních energiích“. Jedině blázen může smysl života odvozovat z mechanizmu vznikání a vůbec z něčeho fyzikálního a duchovního, když to jsou pouhé nástroje nekonečného vědomí (angel-angle-úhel celku, krystalizace, křístání/křesání). Egregor-entita „Bůh Světla“, největší hlupák všech dob, skutečně „dokázal“, že se bez temnoty obejdeme: místo ní tu máme nevědomost, zapomnění, utrpení, choromyslnost, nesmyslnost, zvrácenost a umělou inteligenci (asexuální sadistický duševní odpad) – tím vším anti/realita automaticky tu díru ucpává. Očima a mozkem „Boha Světla“ se stali predátoři, dravá forma temnoty, když tou hravou (pohádkovou) ti kriplové pohrdají. Psychopat musí mít všude samá srdíčka a zdrobněliny, musí představivost zavřít do klece, být nejsvatější ze všech. Andělsko-kristovské jelito ze sebe nevydá jedinou kloudnou inteligentní, samostatnou rozumnou větu. Dokonce i jeho pocity jsou syntetické. Je to kopie bez předlohy, klon myšlenky nemyslícího šílence…

Krystal je založený na LOMU neboli refrakci, potažmo odvození – je to přirozený derivát. Je to rozHRAní, prostředek. Ale nikdy to není smysl nebo prapůvodní vlastnost. Není možné být krystalickou, křišťálovou, krystickou, kristovskou atp. bytostí. Je možné pouze tomu věřit a pak to je automaticky KLAM, narozdíl od iluze, o které víme. Buď to je fungující, vědomá součást hravé hry iluzí, nebo to je sebeklam zkázy – nestvůra v rouše světla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.