Druhý příchod Ježíše Krista

Abychom ve světě forem mohli optimálně (věčně) existovat, k tomu existuje rozHRAní zvané kód či jiskra života. Není podstatný název, ale jak to funguje – přesto ani název není vůbec náhodný. Živá jiskra souvisí s vnitřním ohněm a ke tvoření slouží proces krystalizace neboli transformace elektro-magnetického pole (živé světlo). Vykřesávání ohně lze popsat jako KŘÍSTání, slovo KRYSTalizace zní v základu podobně.

 

Krist či Kryst kód umožňuje „rajské“ formování systému realitních polí, jakož i „rajské“ fungování naší energetiky či duchovní aparatury (anatomie), aby se samotné nahé vědomí (které oním rájem JE) mohlo svobodně a nerušeně systémem pohybovat. Život samotného vědomí (vnímajícího ducha, pozorující mysli) se ovšem řídí ještě něčím mnohem hlubším – NEDEFINOVATELNÝM.

Jakmile se definujeme jako FORMA vědomí, jsme v pasti, neboť tato forma představuje pouze rozhraní a rozhraní nezahrnuje smysl života – vlastnost samotného vědomí (neboli mechanizujeme, externalizujeme sebe sama).

 

Typickou dvojsečnou pastí je kristovské vědomí a další ještě tisíckrát horší verzí je falešné kristovské vědomí (Antikrist) nebo Kristus jako externí spasitel. Fenomén kristovské vědomí v jistém smyslu obsahuje pouze metafyzické nebo filozofické převrácení (vědomí samo o sobě je ničím neoHRAničené), fyzikálně to může dlouho fungovat, neboť přeci jen je to vztažené ke správné šabloně (Krist/Kryst). Lze hovořit rovněž o krystalické inteligenci (mně zde nejvíc sedí anglický výraz „krystiac“ a také si myslím, že to lze správně vyjádřit pouze v rámci jiného slovníku – ne náhodou, neboť krystalická inteligence pramení či je odvozená z fluidní; krystal vzniká z prázdnoty, silovou rezonancí).

 

Pokud tedy kristovské vědomí (Christ Consciousness), potom hlavně organická merkaba, živý trojplamen/nulové pole, 12prvkový strom života (Kathara), 15čakrový (aurický) systém a nepolarizovaná energie. Pravé kristovské vědomí v první řadě zahrnuje harmonii protikladů – soulad elektrického a magnetického faktoru. Mnohem více nežli nějaké „klášterní“ je toto vědomí „orgastické“, v souladu s panenskou divokou přírodou (samozřejmě nepredátorskou). V podstatě pokud je to opravdu pravé kristovské vědomí, téměř splývá s fluidní inteligencí a je jakousi zpívající verzí ticha. Je v souladu s kvantovými a holografickými zákony; v kvantové realitě neexistuje oddělenost a hologram je jen hra iluzí: co přivede kapku k moři (která už v něm je) nebo myšlenku k celku (kterou už je jeho součástí)?

 

Pravé kristovské vědomí je tripolární (trialitní, trinitní), potažmo omnipolární (všezahrnující); vyznačuje se přítomností nulového pole (což je v podstatě Zdroj sám).

Falešné kristovské vědomí je bipolární, neprochází nulovým polem – sjednocenost pouze imituje. Proto lze hovořit o umělém kristovském vědomí.

 

Síť Falešného Kristova Vědomí je metatronicky, reverzně kódovaná frekvence a podobně jako Metatronická Vysílací Síť Masové Kontroly slouží k ovládání pozemské populace. Funguje to stejně jako hromadné sdělovací prostředky – masmédia (TV, rádio), akorát že na energetické úrovni v reverzních oblastech planetosféry. Jsou to nástroje černé magie.

 

Lidé žijí v domnění, že když je něco takzvaně pozitivní, že to nemůže být černá magie. V kontextu tvořivého (a tedy i lidského) vědomí představuje však černomagický vliv cokoliv, co nemá vazbu na nulové pole – chybí tomu neutrální faktor či střed. Je-li něco nepárové, má to destruktivní setrvačnost. Tak jako částice má sklon „bezděčně pátrat“ po svém přirozeném protějšku (antičástici), stejné podprahové chování vykazuje i autonomizovaný pozitiv, který se nadřazuje nad svůj neutrální (bezpolaritní) původ. A pokud nějaká síla cíleně celý proces kontroluje, je jasné, že kdesi za „neviditelnou“ (frekvenční) zdí úřaduje autonomizovaný negativ. Bytosti ztělesňující umělé/falešné kristovské vědomí se tak možná ani nikdy nedozvědí, jakým způsobem jsou „užitečné“ pro agendu reverze a perverze.

 

Je to skutečně tak, že nějaký „ďábelský Jidáš“ nikdy nemůže sdělovat velký kus pravdy nebo i snad mít větší talent pro realitu než ostatní, nebo máme jen „grandiózně“ vymyté mozky a jak cvičené opice pouze opakujeme podsunuté „pozitivní“ programy?

 

Vnitřní slepota  a sebeklam nakonec mohou vést až k tomu, že si dotyčná „kořist“ sama dobrovolně volí „falzifikovanou“ umělou cestu (která hezky vypadá na povrchu, ale uvnitř je mrtvá) a například i v nějaké své jiné energetické formě si s 90procentní pravděpodobností vybere průchod do neorganické reality (kde jednu půlku tvoří mistři zářivě umělého světla a druhou energetičtí predátoři, přičemž může jít o jednu a tutéž osobu/entitu a dotyčný to stejně nepozná), neboť jednoduše žádný jiný ve svém perimetru vnímání (duchovním zorném poli) neuvidí. V extrémním případě může dojít i ke sklizení syntetickou merkabou.

Nezřídka se to z praktického hlediska má tak, že někdo, kdo v minulosti sloužil silám negativní černé magie, později „obrátí“ a slouží znovu černé magii, pouze v její pozitivní expozici – aniž by o tom věděl. Podle mých zkušeností tito jedinci trpí tak obrovskou ztrátou soudnosti a zdravé sebereflexe, že na nic nečernomagického vůbec nereagují nebo to pokládají za útok na svou integritu nebo dokonce „útok proti Bohu, kterého zastupují“ (jako by jim scházela část bytosti); místo Věčného Organického Zdroje/Absolutna věří v jakéhosi fiktivního striktně osobního Boha, přičemž jde ale ve skutečnosti o neuvěřitelně rozsáhlý Korporátně-Duchovní Egregor (Impérium dobra a zla), něco jako maketu původního Vesmíru Celku (aby v té maketě mohla existovat převrácenost, pozitivní věci zde musí vnějškově vypadat „líp než originál“, proto na to řada jedinců skočí, neboť Živá Pravda proti tomu opravdu vypadá napohled – zdánlivě – obyčejně; blázna ale nezajímá, zda a jak něco funguje, protože fungování souvisí s myšlením – musí to být především „krásné“, nejlíp „srdcervoucí“, mnohdy na hranici emocionálního vydírání, musí to mít „vysoké vibrace“; spousta padlých bytostí má vysoké vibrace, ale nemá ani základ morálky).

 

Důležité je hlavně to, aby takový Kristus Spasitel stál na černé krychli.

 

„…Scénář je tento: otevře se nebe, z něj sestoupí světelná brána, z ní vyjde mesiáš, zástupy věřících před ním padnou na kolena, on je vyzve aby ho následovali do království nebeského, oni projdou branou a zmizí z této reality ve formě světla, tj. shoří na popel a jejich energie a fragmentované vědomí se přetáhne do černých děr….“ – TA2, str. 97

 

PRAVÉ kristovské vědomí slouží jako funkční vývojová iluze – v tom příznivém slova smyslu. Bytost v realitě forem nemůže být rovnou stromem (součástí kořenů je temná hmota/energie), musí projít stádiem plodu. Buďme tedy nejprve alespoň tím čerstvým jablkem a voňavým rozkvetlým ŽIVÝM květem – nepleťme si to naivně se skvěle vypadajícím plagiátem.

Nevím už, jak někomu vysvětlit, že se nechal ošálit velice chytrou a lstivou silou a že to jeho jablko – ne nahnilé, v určitém směru možná i „šťavnatější“ – je napuštěné jedem smrti („není žádná ostuda, když tě převálcuje ten nejlepší“, jak zazní v Simpsonových ZDE, čas 19:40)…

 

DŮKAZY, VYSVĚTLENÍ

 

Uniformní křišťálový „anděl“. Bipolarita, uzavřený systém, umělý strom života (9-11 sefirot) a syntetická/externí merkaba místo tripolarity, systému otevřeného, stromu života živého (12 sefirot) a organické merkaby. Černoděrných 13 čaker místo organických 15. Typickými představiteli jsou „archanděl“ Michael či Metatron. Energie v kresbě zahrnutá nemá vazbu na nulové pole a účinkuje jako kolektivizátor osobnosti (vyrabuje vám to vaši osobní knihovnu a „sklidí“ její duchovní/mentální esenci – říkám tomu pránický kombajn). Samozřejmě nejde přímo o kresbu, ale o pozadí – činnost a informace s tím spojené; kdo se tím energeticky řídí, míří do převrácené, distorzní reality. Něco jiného by byl vtip nebo nějaký odlehčený motiv, ale toto je myšleno zcela seriózně a záměrně jako něco hluboce vědoucího. Zdroj obrázku: ZDE. Jinak si stačí vyhledat v TA2 výrazy jako „plejádská světelná terapie“, „plejádské léčení“, „světelné plejádské meditace“ nebo „aliance Michael-Lucifer“; se vším mám osobní zkušenosti a naprosto to sedí. Netvrdím, že to všichni ti lidé dělají z pozemské strany vědomě a že si uvědomují, že to je zreverzované – kdovíjak to ale je u nich ze strany nepozemské. Doporučuji Christiac Civilization – Synocratic Society.

 

„Vibrace lásky“ (!). Ježíše a modrou hvězdu Zeměkouli tenhle morbidní, deviantní, psychopatický nesmysl určitě tak zajímá… Několikrát už během zhruba 2013-18 slibovali zážeh merkaby nebo vzestup a hypnoboti tomu klidně dál věří. Holt zakletí je zakletí… O energetických nárazech píšu ZDE nebo viz „fluktuace mřížkových vazeb„. Pravý Kristus by vám, kdo té černé magii věříte a šíříte ji, nakopal stejně jako tehdy těm penězoměncům v chrámu. Zdroj: Praxis UmERiA.

 

* * *

 

Mezi Zdroj a bytost nelze – kromě iluze – nic položit. Co stojí mezi myšlenkou a myslí samotnou? Čím se liší kapka v moři od moře samotného? Každý máme určitý jedinečný živý podpis, podléhající kvantovým-holografickým pravidlům, a to je vše. Zničit podpis a s tím i svou individuální existenci můžeme pouze dlouhodobým narůstajícím polarizovaným (pře- nebo podexponovaným) a/nebo chorobně vážným přístupem: nakonec to není hra iluzí, ale iluze hraje hru s námi, až nás pohltí…

Začíná to například typickým sebeklamem, že existuje nějaký prostředník, který bytost přivede ke Zdroji – je to pouze naše domněnka, že je něco oddělené. Je vrcholnou arogancí v nějakého prostředníka vůbec věřit a spoléhat na něj. „Pýcha předchází pád“ je v daném případě výstižné rčení.

(I když uznávám, že to není úplná pravda a stromy jablkům stejně neustále nějak pomáhají – podobně jako rodiče svým dětem, jenže většinou ne prvoplánově a mnohdy ani ne zjevně, a už vůbec ne z pozice, kdy samy sebe otevřeně označkovávají vysokým duchovním titulem, aby pak lidi úplně ztratili víru v sebe sama a museli být upírům vděční za záchranu – a přišli tak o vlastní vítězství.)

 

Závěrem něco mnohem zajímavějšího a přirozenějšího.

 

 

„…mohou odhalit reality, o kterých většina „moderních“ pozemských lidí „nechce vůbec nic ani slyšet“, jsou tato odhalení nicméně činěna jako gesto lásky Strážců k lidstvu, a jejich trvalého závazku „dohlížet na nás/lidstvo až do konce“ a drží pro nás živé potenciály naší re-evoluční vize vzestupu do věčného života, které jsme my sami již dávno zapomněli.“ – Symboly coby vodítka pro orientaci v kódovací mřížce

 

„Templar Reuche 12“. Plamenný „RUŠEJ“  kód. Více viz Veca Codes nebo vyhledat „plamenné kódy“ ZDE. Autor: Ashayana Deane.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.