Velký úklid

Dostal jsem od čtenářky dotaz ohledně tématu tzv. „sklizně“, termín co se opakovaně objevuje v knize „Ra Materiál: Zákon jednoty“, kterou jsem nicméně v podstatě nečetl, neboť když jsem onehdy asi ponevímkolikáté zavadil o mechanické „Já jsem Ra“, začínal jsem upadat do mdlob…

 

O sklizni mluví například i Skrytá ruka, údajný Iluminát.

 

VÍCE

 

Zrovna jsem měl v plánu začít psát tématické texty, tak mi reakce čtenáře přišla docela vhod…

 

Ra inteligenci, známé jako sluneční, krystalická, světelná, andělská apod., po zkušenostech nevěřím ani pozdrav (tím samozřejmě nehážu všechny do jednoho pytle, ale obecně to tak je). Jedná se o falešné „povznesené“ bytosti, které, ať už vědomě nebo nevědomě, pracují pro Odvrácenou stranu – která pracuje odděleně s pozitivní a negativní černou magií (jako když mezi nádechem a výdechem chybí přirozená klidová fáze), takže to je docela chytře maskované. Místní Ra bych přirovnal k Oriům.

Myslím si, že někdy v dávné minulosti se Ra (egregor „Boha Světla“) dostali jakýmsi řízením osudu k nějaké vyspělé holografické knihovně, uměle aktivovali svůj potenciál a situovali se do role samozvaného božstva, které se nakonec stalo obětí přízraku sebe sama; bez pomalého dlouhodobého nabývání zkušeností vlastní cestou („křest ohněm“) dochází k tzv. False-ID efektu neboli fantomovému tvoření – od toho původního se to liší asi jako organická reprodukce a syntetické klonování.

Tyto bytosti jsou v podstatě kosmicky nesvéprávné, pohrdají přirozenými zákonitostmi a většina z nich působí dojmem bájných lhářů, kteří si už ani neuvědomují svůj blud (…a vždycky vidí chybu pouze v okolí). Došlo u nich ke kolektivizaci osobnosti (křišťálová andělská chiméra, anděl bez tváře je zde typický „žací nástroj“ – „vykradač knihoven“), nejsou schopné originality, pouze opakují nebo napodobují. Nenávidí argumenty, logiku a analytické myšlení a hrají si na „svaté“, neboť mají obrovský problém se svou nevyřešenou vnitřní temnotou. Když se jim podíváte do očí, jako kdyby „podbízivě, světelně a láskyplně“ existovaly pouze na povrchu, neměly žádný zdravý živý objem a hluboko zevnitř nich se vám něco vysmívalo, jako nějaký zlý klaun. „Jiskra života“ v jejich případě totiž existuje pouze na úrovni informace, na úrovni životního pole je úplně zatlačená do pozadí. V podstatě nežijí svůj vlastní život a jsou loutkami svých zrcadel, „oživlých“ paměťových polí.

 

Sklizeň spojovaná s tzv. „vzestupem“ („nanebevzetím“) je typických nástrojem existence těchto převrácených (bipolárních) entit, ať už pozitivních nebo negativních, které nejsou schopné/ochotné sjednotit se PRAKTICKY s charakterem kvantového (nulového) pole – pouze o tom TEORETIZUJÍ, aby navábily „věřící“.

Nulové pole, známé též jako Prázdnota, Absolutno, Vševědomí, Živá Mysl, Zřídlo Duchovního Prasvětla, Tekutý Oheň, plazmová/fluidní inteligence nebo Prvotní Zdroj Bezpodmínečné Lásky, což je dřímající komplex inteligencí či „inteligence typu Svět“, je zdrojem sebe sama a je SEBE-tvořící Existencí, ve svém projevu založenou na harmonii (syntéze) protikladů, součinnosti pohybu a protipohybu (Světla, Tmy a jejich průniku/rozHRAní).

Jakákoliv životní forma (X) existuje současně jako energo-informační, paměťové pole, zrcadlo (1/X), tak aby sou-ČIN dal 1 a nedošlo k oddělení od Celku Bytí (odpojení od Zdroje).

Jelikož převrácené (cizopasné) entity nemají integrované spojení s nulovým polem a jsou založené na konfliktu polarit, aby se udržely v existenci, musí krást energii, těžit obsah životních či energo-informačních polí, což je právě zmíněná SKLIZEŇ, nezřídka iniciovaná hromadným falešným vzestupem duší/bytostí, čímž se násilně přeruší jejich přirozený, plynulý vývoj a dojde doslova k vyRAbování jejich soukromí/osobních knihoven ve jménu „vyšších zájmů“ (viz ty nesmysly jako záblesk události nebo bovisové grafy, co nám cpou soudruzi ze západu).

 

„…Někdy v počátcích lidské expozice na planetu Zemi se ajťáci Projektu Člověk rozhodli, že nesmějí ani na moment kolektiv lidí opustit – šlo už o nejtvrdší verzi simulace – naživo ve hmotě. To byla jediná cesta, jak sebrat sílu duchovnímu Egregoru Moci, který se vytvořil z mentální energie těch verzí odděleného vědomí, které násobily svoji vůli a sílu skrz krystaly… Od té doby však došlo k dalšímu globálnímu kataklyzmatu a opětnému vymazání genetické paměti – okamžik hromadného přechodu Duší je jediným „oknem“, kdy bytosti, pracující pro Egregor Moci, mohou realizovat tzv. Sklizeň – seberou všechny paměťové segmenty a přeživší trosky lidstva začínají od nuly…“ – Návrat ztracených vzpomínek

 

Ra dělají vše pro to, abychom se o vztah mezi životními a paměťovými poli nezajímali. Staví se do pozice povolaných, moudrých a zasvěcených a už když jen použijete termín „informační pole“, tak jste podle nich nějaký technobot a spřeženec temnoty. Povoleno je pouze dokola mlít jako duševně chorý o lásce, citech, jednotě, světle, službě Stvořiteli, Bohu, Kristu, andělech a vibracích – samostatně myslet vlastní hlavou jako normální, zdravá, živá bytost, to je zde div ne ZAKÁZÁNO. Mohlo by se totiž ukázat, co jsou zmínění „emisaři světla a lásky“ opravdu zač.

 

Ještě bych chtěl dodat, že tito světelní a temní energetičtí upíři (falešná andělská a predátorská inteligence), kteří, aniž to většina z nich z pozemské strany tuší, kopou ve skutečnosti za jednu stranu, se zde mohou manifestovat pouze díky neznalosti obyvatel planety Země a díky nedostatečnému vhledu souvisejících tvořivých inteligencí do „zákoutí reality“. Existuje jednoduchá rovnice: upír (kombajn, sklízeč, pijavice) na energetické úrovni existuje pouze proto, že neexistuje obecně použití „motivu upíra“ na úrovni nehmotné. To je to, co stále dokola opakuju, že jsme láska a přízrak v jednom, že nedílnou součástí pravého smyslu života je HRA na temnotu, tak aby TVOR krát NE-TVOR dalo JEDNA CELÁ. Jinak se ten neskutečný netvor (JAKO-netvor) projeví jako skutečný, zatímco skutečný tvor (živá bytost) se stane sobě se nepodobající karikaturou sebe sama. Stačí se rozhlédnout kolem, je to úplně všude.

 

FILMY

 

YOUTUBE

 

Jediným pravidlem je Neporušenost. Kdyby lidé místo nějakého vykonstruovaného duchovna, bohaprázdného andělíčkování, vzestupidizmu a ezoterizmu plného přetvářky a sebeklamu, chodili radši o půlnoci za noční bouře pořádat magické seance na palouk nebo na hřbitov, notabene, kdyby u toho věděli, že v kontextu Absolutna JSME živá, jakkoliv i třeba věčná, iluze („fantastický přízrak smrti“), žádný energetický upír by sem ani nepáchnul, neboť by se z nás předem „podělal hrůzou“. Jestli je něco třeba opravdu vyklidit, tak pole naivity. Růžové si to jen malujeme – je to pohádkově fantastické se vším všudy.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.