Jak ohnout mříže pozemského vězení

Dostal jsem dotaz od čtenářky, jejímž přáním je, abych „…napsal nějaký praktický článek pro normálního, obyčejného člověka s tím, co praktického lze ve svém životě dělat. (…) Všude se píše, co je špatně, co nefunguje, jakým negativním směrem se ubíráme, co nám hrozí apod. (…) Avšak nikde jsem nenarazila na nějakého praktického průvodce, který by mi přestal popisovat to všechno známé kolem, ale naopak by mi nabídl praktické a hlavně konkrétní kroky, jak tuto entropii přestat podporovat a živit.“

 

Konkrétní návody dávám k dispozici téměř neustále. Problém je, že lidé jsou jednak naprogramovaní, jednak líní a jednak mají strach si odporovat. Jenže z „vězeňské planety“ nás dostane právě jen paradoxní, nevyzpytatelné chování, které nelze zaměřit a nelze předvídat. Kdo není schopen připustit, že světlo může sloužit zlu a temnota dobru, nikdy se z duality nevymotá.

 

Celé to je o UVĚDOMĚNÍ, protože podle toho jsme pak i schopní se reálně, prakticky chovat.

Řešení leží současně ve dvou rovinách: nehmotné (SMYSL, ZDROJ) a fyzikální (NÁSTROJ).

V nehmotné jde o to, že jsme Láska a Přízrak v jednom, neboli TRIK Absolutna, které hraje samo se sebou na schovávanou.

Fyzikální rovina se týká struktur věčného života.

Obě roviny se vzájemně pronikají a průnikem je PARADOX „Dva-v-Jednom“, kdy například struktura (pravé lásky schopná bytost) postavená na kódu věčného života (KRIST/KRYST) se chová jako démon, hraje HRU na temnotu, čímž osciluje kolem bodu optimální rovnováhy a nenechá si ono nejživější živé, okamžik přítomnosti, protékat mezi prsty, neboť tím sama je.

 

„The Krist Code is the Perpetual Motion and Precise Mathematical-Geometrical Instructions for the Creation Program from God Source.“ – Krist Code

 

Překladač je ZDE a automatický překlad ZDE.

 

V této verzi Mnohovesmíru naneštěstí došlo k obrovskému nepochopení a bytosti podlehly iluzi, že šifrování struktur se týká i samotného jejich vědomí, což je ale fluidní inteligence, která struktury tvoří, nicméně v jejím nehmotném aspektu ji to nijak neomezuje. Představte si, že jste beztvaré nekonečno, které věří tomu, že se musí chovat správně geometricky: stane se z vás „tichý blázen“, prostředí tu informaci uchovává, situace houstne, a nakonec někomu opravdu i reálně přeskočí. Je mu totiž dokola opakováno, že aby mohl žít v Ráji, musí se chovat „kristovsky“. Hrozný nesmysl, který nemůže vést k ničemu jinému nežli k anti-kristovské vzpouře. Bytosti, které externalizovaly Krist kód, se podobají Oriům ze seriálu Hvězdná brána; mají obrovské znalosti, ale nechápou život samotný.

 

ŽIVOT JE MYSTÉRIUM

„Nelze být ničím jiným, nežli vším – záleží pouze jak.“

Příčinou všech problémů je, že se bytosti primárně pokládají za lokalizované objekty; EGO ale v kvantové realitě vůbec nemůže existovat (pouze v KRYSTalické).

Jsme Neexistence (jsme=“+“, neexistence=“-„).

 

HÝBAT SE versus STÁT

Nejsme tu od toho, aby se občané báli státu, ale aby se stát „bál“ občanů, v souladu s ústavním pořádkem (zdrojem moci je lid, vláda je pouhým odvozeným nástrojem; lid je zaměstnavatel, vláda zaměstnanec), Listinou základních práv a svobod a Trestním zákoníkem; jde o právní prioritu, a podobně to platí i na úrovni EU či OSN. Lidé si pouze myslí, že nic nemohou, protože to říkají v médiích. Jakmile si však aktivujeme zdravou sebevědomost, potažmo energetický systém (vnitřní potenciál, duchovní aparát), tak se zarovnáme s „Celkem Všehomíra“, fungujeme nadpolaritně jako takový „výsadek Absolutna“ a můžeme si klidně říkat tvrdě NE komukoliv:

 

ODPOVĚDI EXISTUJÍ

 

Postavte mezi Lásku a Peklo obousměrné rovnítko, a zlo prostě není reálně možné, a zároveň je nevyčerpatelným „JAKO“-motivem…

 

Nedávno mi jeden „sluníčkář“ položil v podstatě tutéž otázku: abych napsal nějaký „jednoduchý návod“, aby mohl každý snadno podpořit tvoření lepšího světa. Doporučil jsem mu si přečíst jeden skvělý text (viz klikací odkazy výše), který na všechno odpovídal, on mi „slušně poděkoval“ – a jak jsem pak namátkou dotyčného dál sledoval, vůbec si to nepřečetl a jen dál dělal a mlel to své jako ten nejlínější a nejprolhanější parazit, obrněný tím svým falešným „Kristem“ (duplikátem, egregorem) jako nějakou hroší kůží. Setkal jsem se s podobným chováním už tolikrát (obecně viz na Facebooku skupiny jako PFC nebo T=<3), že mám podezření, že většina lidí z toho „andělíčkování“ (umělého světla) dostala úbytě mozku a nejsou vůbec schopní použít vlastní rozum, vybočit ze zajetých kolejí. Jenom stále servilně a pasivně čekají na povel od amerických a německých soudruhů, kteří je tahají na vařené nudli. A najednou bude rok třeba 2025 a oni budou stále STÁT na místě. Jak asi může skončit chudák, který víc než vlastnímu nitru věří nějaké chimérické kobře nebo magorovi, který už asi pět let chrlí megalomanská čísla „über alles in der Welt“ a slibuje zážeh merkaby, o které ani neví, co to je? Lemurijsko-plejádští fackovací panáci, kteří vítají predátora chlebem a solí…

 

 

V první řadě je dobré si uvědomit, že všechno je jen iluze Jednoho (Živé Mysli), to jest má společný Zdroj a tento zdroj je Věčnou Existencí samotnou – problémy existují pouze proto, že přisuzujeme tvořenému (iluzím) vyšší hodnotu a smysl nežli tomu, co to tvoří.

Zkoumáním člověk zjistí, že Zdroj je „dva v jednom“ – rozhraní mezi něčím, co se hýbe (živá síla) a něčím, co se nehýbe (obraz) – neboli VŮLE k pohybu neboli vědomá inteligence (Pozornost) neboli Živá Mysl, která má určité další samovyvstávající vlastnosti jako je zpětná vazba prožitku života podpořená schopností se vžít: Láska nebo obecně Cit a Pocit (Štěstí, Extáze). Tudíž dohromady se jedná o vnímající, energo-mentální konstrukt s nevyčerpatelným potenciálem (něco, co nijak nevzniká ani nezaniká).

Tato prasíla, které říkáme Zdroj nebo Bůh (Vševědomí, Absolutno), se projevuje mnoha způsoby. Optimální je podle mě Zřídlo Duchovního Prasvětla neboli Duchovní Srdce/Mysl neboli jednoduše DUCH (spojený zejména s dechem a představivostí). Toto zřídlo je středem/centrem toho nejjemnějšího těla/vrstvy vědomí, kterou disponujeme – a to zároveň jako srdeční centrum a zároveň jako „třetí oko“ (vnitřní zrak), což koresponduje se 4. a 6. čakrou. Zároveň je Zřídlo Duchovního Prasvětla „všude a nikde“.

 

Duchovní prasvětlo neexistuje nikde vně, je to čistě vnitřní, tekuté Živé Světlo, popsatelné rovněž jako fluidní inteligence, tekuté plazma nebo tekutý oheň. Pomocí dechu a představivosti s tím lze libovolně pracovat. Jak už jsme si výše naznačili, Zdroj je ŽIVÁ PŘEDSTAVIVOST, takže pokud něčemu opravdu hluboce a nesobecky věříme (což lze podpořit prožíváním, přirozeným opakováním, rytmem), Realita to chápe jako skutečné a mechanizmus Synchronicity má tendenci to projevit. Podléhá to pouze Zákonu Jednoty: podporovat Neporušenost a naopak léčit Porušenost. Nesmíme ovšem také zapomínat, že se momentálně nacházíme v dvoj-ohniskové (rozdvojené) realitě 3D/4D, pročež řada věcí zatím není možná, a v tom případě je důležité hlavně zachovat zdravou vnitřní rovnováhu, pokud možno neutrální/kladné vyladění (což neznamená, že se člověk nemůže zdravě „nasrat“) a téměř na 100 % dojde k nějakému nečekanému řešení (existujeme jako rodiny a vrstvy multidimenzionálních bytostí, takže o sobě víme).

 

 

Klíčové je také to, že jestliže vše je iluzí Jednoho, je logicky nezbytné být zároveň sám sebou a zároveň hrát HRU (tedy v kontextu JAKO) na svůj opak, neboť Jeden je BEZTVARÝ a libovolný TVAR (bytost, osobní vědomí) by jinak převážil na stranu omezeného tvaru a odpojil se od Neomezeného. Tomuto principu se říká negativní expozice a objevuje se PRAKTICKY hlavně ve smyslu pro zábavu a pro humor – v nespoutanosti, v prostředí „pravidel bez pravidel“. Bez hry na temnotu postupně někde vzniká prázdné místo, které nemáme pod kontrolou. Stále opakuji tuto trojici:

 

hra (fantazie)-polarita/dualita-paradox neboli umění-láska/erotično-humor

 

Možnosti jsou nevyčerpatelné.

 

Jinými slovy, samotnou duchovností nebo v rámci fyzikálních aspektů situaci zvládnout nelze. Je třeba se nebát a být zároveň i zdravě živelný („démonický“). Není-li v tom prakticky zahrnutá vědomá konstruktivní temnota, objeví se někde destruktivně jako naše manifestované nevědomí.

 

Nepochybně lze také k Sobě jako Celku Všeho neboli Duchu Existence přímo hovořit, skrze vnitřní brány jsme s touto Světovou Inteligencí propojení.

 

DOPORUČENÉ

 

Další text je spíš taková odborná nadstavba pro zainteresované, o to možná ale důležitější.

 

Ráno jsem si uvědomil, že jazyk (kódování, enkrypce) Senzar má vztah k mentální nebo supramentální oblasti, ale nikoliv už ke zřídlu duchovního srdce (tomu Nejvnitřnějšímu), zatímco ÁRIA kód jedinečnosti má podobně vztah pouze k externímu Stvoření, ale už ne k internímu. Zato KRIST či KRYST kód je naprosto univerzální (autoimunní vůči experimentům) – „jeho“ (nebo spíš „naší“) jedinou smůlou v této verzi Mnohovesmíru je nepochopení ze strany bytostí, dokonce i tvořivých inteligencí (potažmo „úmyslně neúmyslné“ vyvolání jakési experimentální fáze). Není žádná náhoda, že k nám související informace přišly ze Západu. Kdyby přišly cestou nějakého slovanského zdroje nebo přes Srdce Evropy, bylo by to úplně jinak. Tudíž to chce otevřenou mysl a mít zapnutý vnitřní radar, být jako detektiv: odhalit případné nejasnosti, neúplnost nebo vyloženě něco podstrčeného, nechovat se jako dogmatický automat, který všemu věří a všechno bezmyšlenkovitě přejímá, napodobuje a kopíruje, zachovat si svou hrdost a jedinečnost, věřit VLASTNÍM pocitům/názorům; a pak ty materiály mohou být více než zajímavé.

 

Nejprve dám odkazy na ty v češtině:

 

Tématu strážcovských materiálů se detailně věnuje Iša, mně osobně tam některé věci nesedí, ale pro někoho to může být dobrý rozjezd:

 

Zde v angličtině:

 

 

Ještě bych se chtěl vyjádřit k tématu fraktální Vyšší Země (Krist/Kryst kódování) a nižší NET-Země (experiment, Fantomový Matrix) a k dalším věcem. Jsem přesvědčen, že existuje „neexistující“ centrální „Tajemství Amenti“, plně v souladu s RÁJem Prvotního věčného Stvoření, kde jsou bytosti opravdu SAMY SEBOU a nehrají si na nějaké vzestupoboty. Někdy na jaře 2012 jsem zažil translokaci do prostoru Organického Centrálního Slunce (Central Ecka Sun), později jsem viděl na noční obloze na vlastní oči obří stříbrozlatě metalickou kouli jakoby v meziprostoru (…kosmická loď…) a ve snu jsem opravdu zažil, že je Země rozdělená na dvě pásma, která se od sebe liší tak obrovským způsobem, že to téměř nelze ani slovy vylíčit (jednoduše jako živoucí barevný Ráj a poloumělé černobílé Vězení). Pouze není pravda to, že je NET-Země ztracená, draci se to před dravci snaží zachránit (AURORA); zde se střetávají snad všechny proudy, kvantové, andělské pravé i nepravé, dračí i dravčí.

 

Zvětšit KLIKNUTÍM.

 

Konečně už přestaňte používat KVĚT SMRTI!

 

 

Co bych za sebe rád doporučil: nebát se rozporuplnosti a neaplikovat nic mechanicky. Odvrácená strana téměř vše duplikuje, reverzuje a externalizuje (Artificial Christ Consciousness), pouze zdravý soulad nevinnosti a divokosti (panenská Příroda) kopírovat nelze.

 

AUTHOR — URTHA 0

V tom úplně nejspodnějším pásmu vně projevených realit světů externího Stvoření, založeném na uhlíkové biologii, což konkrétně v našem vesmíru (Eckasha) původně představovala UrTha v galaxii Andromeda (Země a galaxie MD ještě neexistovaly), se potkávají zdrojový oscilační a vibrační (nelokální a lokální) okruh, takže díky jejich „anomální zaměnitelnosti“ zde vzniká určitá „země nikoho“, jev, který lze definovat jako „výjimka potvrzující pravidlo“ – VŠEHOBOD. Bytosti to ale musí samy odhalit, není to součástí nějaké „oficiální fyziky“ nebo „učení“ – projevuje se zde ŽIVOT sám. Bytost si musí věřit, ne být „podělaná“ z nějaké údajné „vyšší autority“. Jelikož jednou z podstatných vlastností Zdroje je konstruktivní Peklo (kvantové zrcadlo bezpodmínečné Lásky), je nutné tuto vlastnost i reálně potvrdit ve světě forem; kdyby se už tenkrát začala hrát hra na temnotu, nikdy nedošlo k žádnému pádu a nemusel být spouštěn žádný experiment. Bytosti ale radši dál zahnívaly ve svém již stagnujícím „ráji“ a začaly se měnit v angelboty, takže zákonitě některým z nich začalo kapat na karbid a místo blahodárné HRY se TEMNOTA projevila odděleně a destruktivně. Tato volba je zde neustále přítomná:

 

  1. být dál „dobrovolně“ za úplného hlupáka (konzumní materializmus, falešná spiritualita/“zbožnost“)
  2. zvolit konvenční, konzervativní cestu „na jistotu“ (externalizovaný kód života)
  3. uvědomit si, že KRIST/KRYST kód jako matrice a algoritmus jiskry života není žádná robotická, pseudo „andělská“ stupidita, ale opravdový Systém Živého Života

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.