Genocida přirozenosti

Jak nahoře, tak dole. Stejně jako běžného člověka baví jeho sebeklam (4 kruté pravdy: peníze jsou podvod, dluh je fikce, média jsou manipulace, vláda je korporace), baví sebeklam i ty duchovně zaměřené (Pomoc lidem: všechno řídí Bůh-Stvořitel, Kristus, andělé, pravda je světlo a láska). Svět je naruby ne proto, že ho napadl dravec, ale protože je naruby vnímání bytostí, a to dokonce i tvořivých inteligencí; komplexní prostředí virus napadnout nemá jak.

 

DOPORUČENÉ

 

To, že je něco světelné, spirituální, zasvěcené, ezoterické či pochází z tzv. alternativních informačních zdrojů, ještě ani zdaleka neznamená, že to je pravda. A třeba to je vůbec ta největší lež ze všech.

Neexistuje nic horšího nežli stavět mrakodrap na falešných základech: víte o patrech a vztazích mezi nimi do nejmenších podrobností téměř všechno, pořádáte o tom přednášky, píšete články, pomáháte lidem se probudit, a celá ta třpytící se, do nebes šplhající stavba přitom stojí v bažinách sebeklamu

 

PYRAMIDA MANIPULACE

Lidé buďto změnu v podstatě nechtějí, protože „to není až tak hrozné“, nebo o ni usilují v rámci platformy, proti které bojují – což je samozřejmě nesmysl a geniální trik zlomoci. Vím, že z pozemské strany má drtivá většina „bojovníků světla“ ty nejlepší úmysly, je tu ale jedno velké ALE. Nedokážeme si připustit, že by mohla existovat nějaká parazitní super-inteligence, schopná imitovat kupříkladu vysokou archandělskou mocnost, vyspělou světelnou kulturu nebo samotné architekty reality. Proč myslíte, že lze napodobit pouze duchovní a systémové záležitosti, ale nijak nenapodobíte ducha panenské, divoké přírody, přirozenou živelnost nebo bezprostřednost malých dětí? Zpětnou vazbu prožitku života podpořenou schopností se vžít? Protože tzv. světelné duchovno sice zdánlivě hezky vypadá, je však kompletně umělé, vykonstruované – a především nefunguje.

 

Světelné duchovno je stejný parazit jako monetární systém, byrokratický aparát nebo náboženské dogma. Živé světlo či vnitřní duchovní prasvětlo je úplně něco jiného. Pokud v tom není fantazie („ďábel svobody“), současně klid a nespoutanost, soulad protikladů, harmonie temného/elektrického a světelného/magnetického – spíš než duch je to duchovní robot. A obávám se, že k tomu určitá vrstva bytostí směřuje.

 

Kde chybí správně namíchaná porce všeho – soulad řádu a chaosu, blahodárného světla a blahodárné tmy, vřelého citu a chladného rozumu, empatické a analytické inteligence, smyslu pro humor a zábavu stejně tak jako pro hluboké myšlení -, většinou o takové prostředí postupně projeví zájem SÍLY ODRAŽENÉHO (ukradeného) SVĚTLA. Málo platné, že to „myslíme dobře“, když jsme mnohdy až zoufale naivní…

V případě, že se absence praktického spojení Světla a Tmy objevuje už i u dračích a šamanských zdrojů, rozsvěcuje se červená kontrolka a spouští alarm poslední záchrany…

 

JAK TO JE DOOPRAVDY

Smyslem něčeho, co má potenciál věčně existovat (+1), může být jedině současný opak (-1) tohoto faktu, aby součet byl 0 (Absolutno).

Podstatou Existence je něco, co nelze z ničeho odvodit a co má schopnost se pohnout i zastavit, potažmo kontaktovat se sebou samým, neboť bez toho nelze nic projevit: potenciální stav a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci neboli Živou Mysl, která existuje zároveň uvnitř i vedle sebe, což lze vyjádřit jako X=X krát (1/X) + X + 1/X, takže X=-1, přičemž samotný Fakt Existence X=+1.

Být sám sebou znamená být zároveň sebou i svým opakem, jenž lze konstruktivně vyjádřit pouze v paradigmatu HRY na temnotu. Což je důkaz, že jsme Láska (jednotící Živá Síla) a Přízrak (nehmotná Fantazie) v jednom. Funguje pouze SOULAD Řádu a Chaosu, jedině TO je skutečný živý ŽIVOT. Je nutné potvrzovat naráz a prakticky fyzikální status živé síly i nehmotný status přízraku, tím že obojímu věnujeme pozornost.

 

 

GENOCIDA ENERGO-MENTÁLNÍCH KONSTRUKTŮ

Tady je důkaz o záškodnické činnosti Korporátně-Duchovního, potažmo Predátor-Andělského Egregoru (nitky vedou až k deep-dark-netu a do zrcadlového hyperprostoru, kde „paradoxně“ neexistuje ani pixel tmy), s tím že zlo má původ v poli následků (v poli příčin destrukce neexistuje), takže jeho excitátorem jsou falešné síly dobra. V zájmu nejvyššího dobra všech je NEPORUŠENOST neboli kreativní dynamická rovnováha sil, nikoliv „konání dobra“ nebo nějaká „pozitivita“.

 

Jiskra života je ohnivá (světlo zahrnující, nikoliv světelná). Sekvence zdrojové DNA jsou ohnivé (světlo zahrnující, nikoliv světelné). Realitní MEM/brány jsou elektro-magnetické, tedy tím ohnivým, živelným napřed. Zlo není schopné sloučit světlo a tmu, proto se logicky vydává za světlo, i když je ve skutečnosti temnou destrukcí.

 

Kvantové vakuum, pole stojatých/skalárních vln (Prázdnota) existuje současně jako svůj dřímající pravý opak (dohromady kvantové Zrcadlo či entita kvantového Absolutna, Živá Mysl), potenciál virtuálních částic (Temnota), což lze přeložit jako T-EM-NOTA, transformace (transfigurace) elektro-magnetického pole zvukem neboli Živý Oheň/Světlo (reálně imaginární, neskutečně skutečné fotony).

Prázdnota je v symetrii se Živou Silou/Láskou, Temnota s Imaginací – Živá Mysl existuje zároveň uvnitř a vedle sebe, což lze zapsat jako X=X krát (1/X) + X + 1/X, takže X=-1, přičemž samotná Existence X (to, že X existuje, Pozorující Přítomnost) je +1 a součet (sebe SI vědomé VĚDOMÍ) logicky musí být 0 (Neporušenost, Úplnost).

Vyjádřit konstruktivně -1 lze pouze v paradigmatu HRY na temnotu, která je v neodděleném souladu s +1, přirozeností. V nefalšovaném, živém Životě funguje pouze SOULAD Řádu a Chaosu, Lásky a Fantazie, jinak to je vždy jen imitace s vizuálně (nereálně) efektním, avšak silově (reálně) pokřiveným tokem energie.

Proč je svět vzhůru nohama? Protože vzhůru nohama je chápání bytostí.

Premisa, že smyslem života je láska, je lež. Život JE láska (jednotící živá síla), smyslem je HRA na OPAK; nebo z jiné perspektivy, to i ono dohromady. Pouze tak to opravdu funguje (beze ztrát, utrpení a nesmyslných konfliktů). Je rozdíl mezi myslet si, věřit, tušit – a opravdu MYSLET a ŽÍT. Postoje typu „srdce miluje, světlo svítí, vibrace vibrují“, absurdní životní filozofie založená na potvrzování faktu, že „Existence existuje“ (samoúčelná pozitivita, „duchovno“), jsou duševním hrobem Stvoření. Existence nepotřebuje potvrzovat, potřebuje tvořit Novost, aby se (vinou opotřebování stereotypním, uniformním chováním) nikdy příliš nevychýlila na stranu Entropie. Je to Ohňostroj živé Lásky a fantastické Obrazotvornosti, věčný tanec Stínů a Světel.

Souvisí to dokonce i s překladem – transkripcí, potažmo sekvencemi DNA/mRNA, genovou expresí (exprimací genového klíče) a se synaptickými a mitochondriálními MEM/bránami (což vše hraje klíčovou roli v realizaci fyzické nesmrtelnosti). Bez katalytického efektu Hry-na-Temnotu, kterou „pravé lásky schopná bytost“ hraje (nehmotný/matematický+fyzický/fyzikální status), se uzamyká obousměrná průchodnost Realitou a otevírají se „kanály sebeklamu“. Nechápeme-li správně, že jsme Láska a Přízrak v JEDNOM, dokonce i zřídlo duchovního srdce (jiskra života) se začíná měnit v pouhou informaci o tom, čímž se otevíráme parazitním vlivům, které si tím také zároveň sami tvoříme.

 

Ale jak by na nás mohla nějaká chorá „temnota“, když jsme naprosto Vším? Není jak se tomu vyhnout (kromě LŽI), jediné, čím lze hýbat, je ZPŮSOB (Tvarování Celku). Dělení (Předrozdělování) Celku je prachpitomý NESMYSL a výmysl chorých mozků a důsledky jsou opravdu žalostné: soběnepodobný „sluníčkový psychopat“, za jehož Zdí Sebeklamu se odehrávají převrácené procesy Zla.

Představte si, že je někdo tak „prudce vnímavý a inteligentní“, že místo aby manifestaci Všemožnosti (Fantazie) postavil na spolupráci pohybů a protipohybů, rozdělí to na světlé a tmavé spektrum, takže bouřlivá noc je zlo a jediné, co je „dobré“, je věčně slunečný den (aneb „čest práci“, „arbeit macht frei“ na úrovni duše – vyhlazovací tábor vědomí; jak nahoře, tak dole). Tito „sluneční psychopati“ jsou ten největší virus, největší choroba ve vesmíru, pro kterou je škoda i slov jako Blbost, Debilita a Demence; nevyléčitelně šílení, smrtonosní kazisvěti s „vysokými duchovními tituly“ a „stupni zasvěcení“… Ta největší ŠKODNÁ a PLEVEL.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.