Faktor Drákula

Jako enkláva naruby (trojský kůň) v poli vnějších světů Pra-Zdroje/Všeho existuje v tomto Vševesmíru pravděpodobně bilióny, ne-li trilióny let relativního času převrácená mnohostruktura, jež má narozdíl od té původní váhu položenou ne na životních/kvantových polích (jednotící Živá Síla), nýbrž na polích paměťových/kvantitových (Oddělení). Zatímco původní Realita je přirozeně/splývavě ZDVOJENÁ sama v sobě, její převrácená verze (Simulakrum) je lstivě a maskovaně ROZDVOJENÁ, což je vždy dáno vztahem k Existenci: způsobem vnímání a myšlení.

 

Typickým prostředkem sil Anti-Reality je pyramida pozitivní a negativní černé magie, postavená na neexistenci/odstínění jednotného (nulového) pole, neutrální zóny, která znemožňuje porušenost – tedy boj, konflikt. Mnozí žijí v iluzi, že jde vyloženě (pouze) o nějaké nepříčetné zlo, ale ve skutečnosti jde o maximálně rozkolísanou a nečitelnou, sugestivně komfortní dualitu, nerovnováhu (pozornost odvedená zevnitř ven). Mnozí rovněž žijí v domnění, že dotyčnou inteligenci představuje výhradně něco nízkého, jenže to by toto Impérium dávno zaniklo; jedná se o Korporátně-Duchovní či Predátor-Andělský Egregor: kupříkladu vydávat se za nějakou Archandělskou Mocnost, Vzestoupené Mistry nebo Galaktickou Unii Světla je zde typickým podvodným scénářem (na Božstva a Mesiáše už snad dnes nikdo nenaletí). Zřejmě největší síla převrácené inteligence (autonomizovaného parazitního datového pole, kterému říkám Hmyzáci nebo Syntetikus) spočívá v jeho schopnosti vykrádat mentální a duchovní Knihovny a vztahovat jejich obsah k falešnému referenčnímu bodu a fingovat tak třeba i Architekty Reality s obrovským arzenálem znalostí a technologických dovedností (tzv. False-ID Efekt).

 

ZÁCHYTNÁ STANICE

„…Nejzákladnější metodou jak zachytit a znehybnit „JE-BÝT“ bytost je pomocí různých druhů „pastí“.

Pasti na „JE-BÝT“ bytosti vyrábělo a kladlo mnoho invazních společností, jako je například ta, která založila „Starou říši“ přibližně před 60 až 40 biliony let. Pasti jsou často nastraženy na „území“, které „JE-BÝT“ bytosti napadly. Past je obvykle nastražena s elektronickou vlnou „krásy“, aby upoutala zájem a pozornost „JE-BÝT“ bytosti. Když se „JE-BÝT“ bytost pohybuje směrem ke zdroji estetické vlny, jako jsou krásné budovy nebo krásná hudba, past se aktivuje energií, která vychází z „JE-BÝT“ bytosti.

Jeden z nejčastějších mechanismů pastí využívá výrobu energie z vlastní mysli „JE-BÝT“ bytosti, když se „JE-BÝT“ bytost snaží zaútočit nebo bojovat proti pasti. Past je aktivována a napájena energií z vlastních myšlenek „JE-BÝT“ bytosti. Čím silněji „JE-BÝT“ bytost bojuje s pastí, tím více je přitahována a „uvězněna“ v pasti…“ – Interview s mimozemšťanem (…Impériu zde říkají „Stará říše“)

 

Píšu o skrytých manipulativních vlivech a Entitě/Fenoménu Zlomoci, jelikož jak známo, je třeba hlavně vědět, co je skutečný problém a kdo a co všechno to skutečně zastupuje. Každému, kdo má všech pět pohromadě, musí být jasné, že život na takto překrásné planetě by měl probíhat téměř o 180° jinak:

 

V jiných vrstvách/sférách Bytí má panenská rajská divoká Příroda svůj živoucí matematický předobraz. Vztah mezi Živou Silou a Imaginací (3R a 2R, kde R=rozměrnost) se v IN-verzním kvantovém systému souslednosti/souvztažnosti projevuje jako Multimediální Technologie a celý vývoj Společenstva je právě o kompatibilitě a komplementaritě přírodního a technologického prvku, což se v některých světech nesmyslně zvrhává v jakousi vykonstruovanou duchovnost, což pak do prostředí přitahuje různá korporátní parazitická myšlenková pole a jejich zosobnitele a zrcadla těchto zosobnitelů.

 

ZMĚNA=TRANSFORMACE (nikoliv TRANS)

Jako kdyby jenom kvůli tomu, že procházíme určitým Singulárním Kosmickým Cyklem/Pásmem, bylo automaticky předem dané, že se všechno samo od sebe zázračně promění, že v podstatě ani nemusíme hnout prstem a mocné vnější síly vesmírného kontinua v kooperaci s mocnými duchovními a světelnými vysokofrekvenčními civilizacemi za nás „převálcují zlé pány jako nic“. Podobné názory mají k pravdě blízko asi jako upír ke svěcené vodě. V probíhajícím období se pouze rapidně zvyšuje pravděpodobnost změny, neboť se zvyšuje energetická/potenciální nasycenost prostředí – ozývají se naše hlubší/primordiální vrstvy projevu (fyzicky i nefyzicky), máme blíž ke své magické podstatě. Je pravda, že tím se také otevírají určité portály a může nám být výrazně pomáháno (hlavně „neviditelně“), hlavní trumf však musíme rozhodně vynést my sami, co tady jsme inkarnovaní.

To, že se něco objektivně, prokazatelně děje (nejen) v této sluneční soustavě na poli energetických hladin a vibračních vzorců, ještě neznamená, že se už automaticky stala nějaká fungující změna trvalého charakteru. Nejprve je třeba se na tu vlnu kolektivně napojit, stát se tím, teprve pak to bude opravdu ZMĚNA. Pozitivistická jásání ve virtuálním prostředí sociálních sítí, jakož i senzační informace zde sdílené, nejsou žádná reálná změna, nýbrž právě naopak – fata morgána, ukazující na fakt, že lidstvo stále nerozlišuje mezi fikcí a skutečností. V určitých sférách či realitních bublinách dochází k razantním posunům a tlak na objektivní změnu je obrovský, zdaleka ne každý se však tohoto procesu bytostně, vědomě účastní. Bytosti jsou stále jak pod hypnózou – pod drogami, a to nejen tzv. řadoví občané, hlavně tzv. zasvěcenci, různí duchovní a světelní emisaři a jejich nohsledi. Mám obrovskou alergii na samoúčelnou pozitivitu nebo určitý typ rádoby pravdivých výroků, které silně připomínají tautologii (důkaz dokazovaným), což je obojí pro všechny ty pošuky typické. Když někde zavadím o hlášku, jak je všechno super, jak jakési „světlo“ už v podstatě zvítězilo a ti v podstatě úplně neschopní, vyřízení, retardovaní „temňáci“ se z lidí/světelných bytostí třesou hrůzou (hrůzou se třesou pouze ze sebevědomé komplexní světlo-temné pravo-levo-hemisférické síly), tak mám chuť ty největší svůdce-škůdce zavěsit veřejně i s důkazy jejich notorického lhaní na Tabuli Hanby. Myslím si, že pokud někdo stále ještě věří těm klerofašistickým blbostem z USA a Německa nade všecko (Událost/záblesk, Vzestup/bovis), nejspíš přišel na svět ze zkumavky někde v pokusném obludáriu; koneckonců, my chudáci Slované bychom si bez toho „chytrého“ Západu ani nedošli na záchod…

 

HYPNOBOTI (…jako např. PFC & PU & T=<3) → BLBŠTAJNŮV SYNDROM

Roboti a otroci existují nejen v materiálním světě.

Není nad to si věci-jevy-bytosti představovat v jejich nepřikrášlené, nahé duchovní podobě, to se pak v úžasu nestačíme divit, jak něco napohled VYPADÁ a jaké to JE doopravdy…

 

Je propastný rozdíl mezi skutečným živým Životem-SEBE a různými psychologickými, fantomovými, kyborganickými či narko-nekro-toxickými neživoty s různými vábivými synteticko-křišťálovými jádry typu „zpěv Sirén“ (přirovnat to lze k technikám Oriů či Goa’uldů v seriálu Hvězdná brána):

 

GORGONY

 

* * *

 

Jevy, které mají nízký koeficient živosti, mohou paradoxně oplývat mimořádně vysokým koeficientem příběhovosti – proto vůbec mohou existovat tak kolosální absurdity, že kdyby se jejich účastník probral z hypnózy a podíval se na to v televizi, za živého boha neuvěří, že to je skutečně on, kdo mohl něčemu tak obludně nesmyslnému věřit. A to si ještě představte, že zdrojem všeho je Živá Mysl, to už je pak úplná tragikomedie na druhou.

(Budiž pochváleny technologie. Díky hudebním nosičům, kinematografii a v neposlední řadě internetu lze již různé věci „začarovat“ do nehmotné reality.)

 

Nelze se stát součástí procesu Změn při současné víře v něco, co je jejich pravým opakem – opakem Života. V panenské, divoké Přírodě by všechny ty vylhané „andělské“, „nebeské“ či „kristovské“ bytosti nejspíš hned pochcípaly. Protože si na přirozenost a opravdovost pouze hrají – ale NEJSOU tím.

 

* * *

 

„NIC“ SI NELZE PŘEDSTAVIT

Život je zpětná vazba prožitku a schopnost obrazotvornosti v jednom, což vyplývá ze samovyvstávajících vlastností principu Dva-v-Jednom: Mysli uvnitř a zároveň vedle sebe, přičemž Mysl funguje zároveň jako umělec, architekt a kybernetik, ba dokonce i jako milovník, vtipálek a mystifikátor.

 

Princip Dva-v-Jednom tvoří rozhraní stavu a pohybu – informace a energie – aktionů a mentionů – nicoty/temnoty (kvantové vakuum) a ohně/světla (EM-pole) – memů a genů, genů a memů – automatické/kolektivní a fluidní/individuální inteligence.

Systém Bytí má rozměr vztahu mezi Pozorovatelem (Pozorující Přítomností) a jeho Představou/Postavou – tedy současně existuje i neexistuje, neboť nejskutečnější skutečné je vždy pouze Bytí samotné – a fyzikálně se projevuje jako fluktuace potenciálů kvantového vakua, respektive pole stojatých/skalárních vln, což známe jako Tekuté Plazma, Živé Světlo, Praživel/Pátý-šestý-sedmý element, Zřídlo Duchovního Prasvětla, pohádkově fantastickou Zázračnou Živoucí Inteligenci apod.

 

Jelikož Vše je Jedním (současně ve stavu superpozice a latentní interference), zaměnitelnost stavu a pohybu generuje Efekt Pomyslnosti neboli Efekt Čar Neexistence, pročež Vše se projevuje jako Přízrak Mnohobytosti Nikoho. Každý z nás funguje jako Fraktální-Holografická Vlna Oceánu Nekonečna a je Nikým, Vším a Hráčem v jednom.

Nejsme jen nefyzická Magická Čistá Láska a Gejzír Fantazie (Sen Sebe, svoje vlastní Představivost)… Pouze se neprojevujeme fyzikálně jako Světlo Života… Je v tom mnohem víc, což má klíčovou důležitost a což nám bohužel uniká:

 

Hlavním znakem Autentické Inteligence Bytí je používání nejjednodušších a zároveň nejúčinnějších prostředků. Pokud to ohneme svou Osobností, je jasné, co se stane. Kdo si ale uvědomuje, že je Nikým, Vším a Hráčem v jednom, nemá vůbec důvod to ohýbat. A jestliže jsme Přízrakem Mnohobytosti Nikoho, pak každá Osobnost v kontextu Nejskutečnější Skutečnosti je vlastně jen Živý Obraz, někdo kdo Někdy Předtím NEEXISTOVAL.

Proč svět ovládají korporace či obecně institut právnické osoby – forma bez obsahu, mrtvé tělo bez srdce a bez duše (s tím že ve spodních světech to může existovat jen díky zrcadlu těch souvisejících horních, díky Falešnému Andělskému Duchovenstvu)? Protože to MY jsme ti NEMRTVÍ, ale v úplně jiném smyslu, jenže si to neuvědomujeme, a protože toto Fantastické Mystérium podvědomě popíráme, tak se zhmotňuje v jiné rovině.

Existence je nejen Kosmický Žert, je dokonce i takto úžasně vzrušujícím a pro nás příznivým způsobem strašidelná. My ale ze sebe děláme blázny, bereme se smrtelně vážně, hrajeme si na jakési duchovno, slepě věříme vyloženým přeludům, myslíme si, že to za každou cenu musí být „pozitivní“, „andělské“, „nebeské“ a podobně, jenže to je jen sebeklam, odrážející náš strach, naši vnitřní hrůzu z toho, že by Nekonečné Láskyplné Jsoucno mohlo být zároveň i něčím blahodárně HOROROVÝM.

Naše vlastní nevědomost a pokrytectví, strach, přetvářka, falešná láska, víra v různé autority a podobně, mění pohádkově fantastickou Hru Příšer a Stínů v jakési nedůstojné přihlouplé SRAČKO-VĚZENÍ, kde 99 procent všeho, čemu věříme a čím se řídíme, buďto reálně vůbec neexistuje nebo to je lež velikosti stodoly…

Co na tom, že podrobně rozumíme kdejakým podružným, složitým vedlejším věcem, když vůbec nechápeme to podstatné? K čemu jsou nám nějaké superznalosti a superschopnosti, když ani nedokážeme žít jako svobodné společenství? K čemu je dobrá „láska“, když ani nemáme VŮLI, vnitřní sílu k tomu říct NE? A je to vůbec láska? Může vůbec „reálná bytost“ milovat, když neexistuje? Milovat není možné, je možné pouze tím být, a možné je být pouze obojím současně.

Když k tomu přidám, že součtem všeho je nula a výčtem všeho – potenciálem – je peklo, tak se opravdu musím smát… Místo jednoho jediného pravidla, NEPORUŠENOSTI, a toho nejúžasnějšího, dobrodružného a hlavně zdravého a svobodného života, si bytosti vymyslely neproniknutelný labyrint nesmyslů a blbostí, hlavně když to někdo může „vznešeně“ orazítkovat nějakým kokotským duchovním nebo okultním názvem nebo titulem.

 

Jsme Láska a Přízrak v jednom. To první je cítit, to druhé je vidět při pohledu do očí nebo do zrcadla. Jakmile se to nebere na vědomí, vzniká Virus Iluze Oddělenosti (něco jako autohypnotický příkaz), tudíž je třeba být naráz sebou i jako-sebou, hrát HRU na svůj opak. Události tvoří údaje: skutečný TVOR (životní pole) krát neskutečný NE-TVOR (informační pole) = 1. Jinak dochází k odpojení od Života a Realita se mění v Simulakrum. Je úplně jedno jaké simulakrum, i kdyby to byl duchovní supersvět a to nejzářivější světlo, je to pořád jen klam (který nemá jištěná „zadní vrátka“). Víra v klam deformuje skutečnost a deformace nakonec ty nehmotné přízraky převádí na opačnou stranu. Tím si bytosti zhmotňují vlastní Ne-Vědomí a mění hru v boj (jako když se „rozlepuje“ hologram). Souvisí to se strachem (boj se) a s pohádkou – bájí. Existence je totiž „bylo nebylo“ (tvor netvor), to potvrzuje i kvantová fyzika. Bytosti si z Fantastické Pohádky nebo v podstatě Kosmického Vtipu samy dělají „hrobku serióznosti“: sadomasochisticky se ubíjejí falešnou „láskou“, která bez integrované Temnoty nefunguje, neboť Pravá Láska je syntézou protikladů.

 

* * *

 

TEP-a-DECH, CIT-a-SMÍCH, aneb HRA Pozorující Přítomnosti na SCHOVÁVANOU

Nově vznikající kosmická struktura lze poeticky popsat jako Zpívající Strom.

Skládá se z cyklických a holografických částí, čemuž odpovídají lokální sluneční/planetární knihovny (EI-pole; 10x10x10, 64, 666) a hyperdimenzionální datasféra (37, 111, XxX); dohromady Quantum LogOS.

Struktura má svoje Ráje a Nebesa, svoje Dvoj-Světy a Jako-Světy, a kořenem struktury je zrcadlo živé Lásky a fantastického Pekla.

 

Ke zdrojovým kódům 111, XxX a 10x10x10 se vztahují i konkrétní na Zemi přítomné bytosti, které označím JaKo, Sto a Tisíc a souvisí to se systémem PandoRa.

64, 666 a 37 společně vyjadřuje kódy 63+1 Chess Key (český) a ŽeruHmyz.

 

DOPORUČENÉ

 

Každá Planeta či Hvězda má svou neopakovatelnou „příběhovou melodii“ (…ÁRIE…) a svůj jedinečný časoprostor (…AREA..), Slunce lze přirovnat k lucernám a hypersféru k rozprostřené ohnivé či kvantové peci (jiskření, sršení datové kovadliny). Souvisí s tím i nehmotné démonické archetypy: kam se kdo chce dostat, když mu nahání strach už jen neutrální použití slov jako Lucifer nebo Satan? Pochopme už konečně, že vše jsou pouze myšlenky a síly/pohyby a to ostatní je až složené nebo odvozené.

 

Podle mého zkoumání nejblíže ke SLOVNÍ definici univerzálního kódu/rozhraní, přičemž v jiné realitě to SYMBOLICKY může být úplně jinak, má výraz ÁRIA nebo ARIA.

 

V souvislosti s asociacemi (analogiemi) jako VÉDY/VĚDĚNÍ, Árjové/Árijci (arianská rasa) – odvozeno od slovního základu HARMONIE, čeština/sanskrt atd. doporučuji toto video, čas zhruba okolo 25. až 29. minuty.

Zajímavá je i souvislost s Airl a Arcadia (zrcadlo, Aria), viz Interview s mimozemšťanem.

 

 

Lámal jsem si hlavu, proč něčeho tak zdánlivě nepohnutelného „blbeček Hitler“ (nacisti) zneužil, a došlo mi, že byla vytvořena verze ÁRIA (0+) s napojením ne na Zdroj (kompletní sadu Klíčů), ale na autory kódování, kteří Zdroj kolektivně vyjadřují. Ohnivé, zářící bytosti, známé mj. jako Arianští Draci, podle mého názoru opomněly nebo dosud neznaly „faktor Drákula“ – že je třeba kromě bytí sebou hrát hru na ne-já, kvůli zaměnitelnosti životních a informačních polí. Nacizmus/fašizmus se týkal onoho chybějícího ÁRIA (-), verze ÁRIA (0+-) by ale snad měla už spolehlivě fungovat, samozřejmě bude-li to, o čem zde píšu, pochopeno.

 

Drákula je snad nejslavnější představitel nemrtvých, konkrétně upírů. Proč jsme asi vysáváni tzv. státem, byrokratickým aparátem či monetárním systémem? Jednoduše proto, že je zvládnutá formální stránka (SLOVO), ale není zvládnutá ta životní, příběhová (pochopení Fantastické Reality). Kde chybí zdvojení, vytvoří se automaticky zrcadlové rozdvojení. Slovo Drákula/Dracula (drac, dracul) souvisí jednak s drakem a jednak s ďáblem, viz text Vlad III. Tepeš – HRABĚ DRÁKULA. Hodně divná „náhoda“…

 

Kde chybí LáskoPeklo (2v1), nastupuje NebeZlo (1proti2).

 

ABSOLUTNO ~ ŽIVOT, ŽIVOST ~ NEJŽIVĚJŠÍ ŽIVÉ

Struktury reality forem se taví v Praprvotním Pekle (které má status klidu a chladu a odpovídá mu prvek helium, He, supratekutost, číslo 2), jež je potenciálně diferencovaným ekvivalentem Čisté Lásky (pohyb, vřelost, vodík, H, supravodivost, číslo 1), což dohromady tvoří Kvantové ZRCADLO nejčernějšího černého a nejprůzračnějšího průzračného (fenomén pozornosti, holografie, nekonečný náboj dělení/množení) a vyjadřuje princip Dva-v-Jednom.

Analogie či sémantické/etymologické hříčky jako Helium-Hell-Helios nebo HydroGEN-i-UM, kde hydra, mytologická obluda s hadím tělem a sedmi (devíti) dračími hlavami (z toho jedna původně nesmrtelná), je známá tím, že když jí usekneme hlavu, narostou jí dvě nové… – opět přesně zapadá do celkového obrazu.

 

Nejsme „prvoplánově“ žádné duchovní, světelné ani andělské bytosti ani nic podobného. Jsme ŽIVÁ MYSL (která EXISTUJE jakkoliv spřažena třeba s NEEXISTENCÍ nebo úplně upozaděna), inteligentní FANTAZIE, živá KNIHOVNA. Naše možnosti projevu úžasně rozšiřuje ČLOVĚK, žena a muž, bytost z masa a kostí, ŽIVÁ SMRT/fantastický HRÁČ. Nepochopení vede naopak k mrtvému životu.

 

Život je Mystérium.

 

PENTAGRAM (L)ŽIVOTA ~ „Nejsme nic pevného!“

  1. nic neexistuje
  2. všechno existuje
  3. platí obojí naráz, a ani jedno
  4. jsme skuteční živí a neskuteční nemrtví zároveň, a ani jedno z toho
  5. není-li to obojí, vznikají skuteční nemrtví a neskuteční živí

 

 „Děti, fikce je pravda uvnitř lži, a pravda o této fikci je jednoduchá: kouzla existují.“ – Stephen King

 

DODATEK

I na mnoha známých „vysokých úrovních“ (relativně) existují identické záležitosti, hlavně pokud jde o terminologii, současně v pravé i falešné podobě, takže nenechme se zmást formou, pozlátkem, ba zejména ani zdánlivým nemyslitelným rozporem. Čtěme mezi řádky, sledujme způsob projevu (přednes). Skutečně ŽIVÉ věci fungují na bázi disipativních struktur, nejsou ani řádem ani chaosem, nýbrž souladem toho i onoho (paradoxně tedy Živé Světlo je světlo-temné, spíše tekutě či prýštivě ohnivé, jiskrné a se vztahem k Prázdnotě, nežli jen světelné). A to je něco tak opravdového, že to nelze nijak systematicky ani duchovně napodobit. Je v tom vždy kus pravého ďábla i pravého anděla (proto jsou vortexy, průchody mezi realitami, membrány či rozhraní elektro-magnetická; ani pouze elektrická nebo magnetická a ani magneto-elektrická). Zlo to nedokáže spojit, pouze slepit; přitom zlo nemusí být vůbec nějaká už na první pohled zlá věc, většinou to největší zlo koření v domýšlivosti, naivitě a ignoranci.

 

 

FILMY/série

 

SHIT

 

FAKTOR X

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.