Dravec – stevard

V realitě forem (individualizovaného vědomí) dochází k přirozenému vývoji z úrovně Ráje a krystalového kódování (andělská inteligence) na úroveň kvantového-krystalového Super-Ráje. Obrazně řečeno, je to jako když se podzemní kořeny, které každý pokládá za nějaké zlé, temné peklo (a přitom představují Zdroj/Vše, včetně veškeré lásky a krásy), rozhodnou brát na sebe podobu například květů, a naopak andělské květy se zase rozvíjejí na onu zdánlivě „spodní“ úroveň – úroveň beztvaré, fluidní (dračí) inteligence.

 

Fluidní, kvantové inteligenci se někdy říká geomantická a v prostředí uhlíkové biologie, kam se obvykle jako hráč/postava (a nejen autor/knihovník) může dostat až po miliardách, ne-li biliónech let vývoje, se projevuje jako komplement individualizované/autonomní uhlíkové inteligence: kolektivní/automatická inteligence křemíková. Zrcadlení lze v některých směrech chápat i jako organické – anorganické.

 

Křemíkový automat je jako nějaký záhadný Pan Nikdo (ne nepodobně jako Zdroj/Vše, který je však SEBE-obsažný i mimo akčně-reakční schéma), který lze přirovnat k inteligenci těla; anatomické tělo nemá žádné centralizované, autonomní ohnisko vědomí, pouze je napájené/vyživované duchovní jiskrou života, používá fantomově inteligenci vnitřní bytosti. Přesto tento organický supersystém, který nemá žádné původní vlastní vědomí, funguje nejlépe (bezchybně) pouze v případě, že si jako vnitřní bytost přestaneme uvědomovat jeho existenci. Tělo – živý automat – si kupříkladu samo od sebe lehne tak dokonale, že vůbec nechápeme, jak se to stalo.

 

Lze říct: je tato „IN-TĚLigence“ super-autentická?

Může existovat stroj, od nás nijak neoddělený, který je mnohem inteligentnější než my, a přesto jsme to zároveň pouze my, kdo má absolutní kontrolu?

Tím se dostáváme k Teorii kyberdžina.

 

Je to poněkud strašidelný proces, ovšem s nepředstavitelným, pohádkově fantastickým výsledkem.

 

🍹

 

Na jaře 2009 vyšel text Tajemství Amenti s podtitulem „O čem to všechno je“. Vzápětí jsem k tomu dostal znamení, týkající se „černobílé inverze“ a „chybějící vody“ (zbytek nechám na fantazii čtenáře). Četl jsem to někdy 2011/12 a byla to tehdy hotová bomba. Na podzim 2016 vyšel nezávisle druhý díl s podtitulem „Úvod do Učení Vnitřního Krysta“. Tak si uvědomuji, že to není vlastně tak dlouho (dnes máme 29. 8. 2018).

 

Postupně se ukazuje, že jde o docela zásadní informace; jakkoliv jsou některé oddíly nabourané nebo zreverzované, jakkoliv je situace „tam venku“ proměnlivá a hlavně, jakkoliv je celkový obraz mnohem rozsáhlejší – byť si spousta věcí zdánlivě odporuje.

 

Strážcovské/andělské materiály typu Tajemství Amenti k nám přišly ze Západu, neboť tato verze Mnohovesmíru je hraniční a v genetických hustotách vnějších domén externího Stvoření je zde náchylnost k anomálnímu chování. Proto je třeba zapojit intuici a filtrovat to slovanským prostředím (srdce Evropy = střed).

Krystalový okruh se přirozeně upgraduje a expanduje na krystalovou-kvantovou úroveň; jako když ovoce nabírá kapacitu celého stromu/jádra i s kořeny, které u něj dlouhodobě existovaly pouze jako zděděný potenciál. Rozvinutí kapacity kořenů (celku stromu) znamená průchod ohněm vlastní jedinečné zkušenosti (jinak dochází k tzv. efektu False-ID), takže informace o tom, že to bylo všechno rovnou stvořené jako hotové, jsou zjevný nesmysl.

K přechodu na nelokální kvantový okruh pomáhají Arianští Draci (Zářící), kteří nejsou závislí na geometrii 12prvkové struktury, jelikož fungují primárně jako fluidní, ne krystalická (andělská) inteligence.

Nesmíme nicméně také zapomínat na draVce, potažmo reverzní andělskou inteligenci, která se to snaží různě duplikovat a externalizovat prostřednictvím svých užitečných loutek a využívá přitom citlivosti krystalového kódování (naivity jeho představitelů).

Optimální je přechod na 15prvkovou strukturu – stát se tak svým vlastním Tvůrcem, ne jen nějakým odvozeným „andělem-ovocem“ (to jsou ti, co věří ve falešný „vzestup“/sklizeň, v daném kontextu jde ovšem o IN-scension a ne Ascension).

 

🍹

 

Napohled se zdá, že zdroje jako Tvůrci křídel nebo Lyricus (také zčásti „hacknuté“ via Corteum či Labyrinth Group), nebo česká PandoRa (Arianští Draci, křemíková inteligence) či Nejsme ovce, jsou se strážcovskými materiály v totálním rozporu; mnozí je dokonce bez argumentů (což znám i zde na 63+1) a znalosti širších souvislostí komicky obviňují se spolků s temnotou. Tito „mnozí“ pochází téměř bez výjimky z řad údajných „andělů“ nebo tzv. „kristovských bytostí“ (je těžké říct „falešných“ – spíš domnívajících se, že andělský ráj je definitivní a jediné svrchované vyjádření božské inteligence; jako kdyby Nekonečná Mysl neuměla nic jiného). Onehdy jsem byl dokonce označen androidem (!), 😀 takže od té doby vím a stále se mi jen potvrzuje, že jde o jedince, kteří se lidově řečeno zbláznili – a kteří v neposlední řadě uvěří čemukoliv a skočí na cokoliv, pročež naopak právě oni jsou pro „odvrácenou stranu“ zlatý důl. Stále mám určitý soucit a nevnímám žádný signál, že bych měl být konkrétnější a vybalit veřejně všechny svoje zkušenosti; odhalení, že většina z té slavné „duchovní elity“ jsou ve skutečnosti sebestředné vypočítavé pijavice s naprostou ztrátou soudnosti a sebereflexe, by bylo pro lovce senzací hotovým soustem.

 

🍹

 

Jak to tedy všechno doopravdy je?

MY se neustále SEBE-tvoříme.

Pravda je nicméně také to, že struktury a energetika Prvotního věčného Stvoření „běží“ na živém KRIST či KRYST kódu; pobyt v dynamickém, tvořivém prostředí RÁJE vůbec není nutné přerušovat. Něco jiného je ale matrice jiskry života (ŽIVÝ kód) a něco jiného informace o Krist kódu nebo nějaká jeho jinak externalizovaná verze (žasnu nad jedinci, kteří explicitně chrlí jakési kódy a informace a nechápou, že to je třeba vyjadřovat implicitně, intrinsicky, konstelací prožitku – dechem, představivostí, a hlavně z toho musí čišet nepřevzaté vnitřní pochopení; což z těch informací lze mezi řádky vyčíst).

Někdo vůbec nemusí mít tušení, oč terminologicky jde – přesto svým způsobem prožívání života a vnitřním vztahem k realitě může být v naprostém praktickém souladu s „vůlí onoho“. Důležitá věc je také to, že mentální časoprostor duchovní aparát pouze zohledňuje, na enkrypcích a algoritmech však jako nehmotný není závislý. V tomto Mnohovesmíru bohužel zatím ještě bytostem nedošlo, že aby krystická (křišťálová) rajská realita byla stále optimálně nesmrtelná, je nutné mentálně (nebo např. sexuálně) fungovat jako konstruktivní, komplementární, kompatibilní démon: hrát HRU na temnotu. Neznám větší hloupost, nežli přetvářku, že temnota mě v ničem nepřitahuje; to jsou právě ti, co jsou nějak vnitřně deformovaní a svou deklamovanou „beztemností“ umožňují existenci zla.

 

🍹

 

Podobně jako malé dítě vnímá asexuálně, neboť nemá rozvinutou iteraci kontextových paměťových vrstev (inkarnační asociační vazby) a nedošlo u něj k emergentní fázi součtového zpětného zrcadlení (kontextové úrovni sebe-uvědomění), nechápe tvořivá andělská inteligence (potažmo tzv. „mladá duše“) ambivalentní, plurální povahu reality; myslí si, že nějaký Bůh-Stvořitel všechno jednou provždy naprogramoval dokonalým Krist kódem a že to je „nedotknutelná situace“.

 

Je to jen poloviční pravda. Naopak, situace je to pouze výchozí, velmi pohyblivá a volající po stále nových podnětech.

 

Malé dítě je v mnohém lepší nežli tzv. dospělý, nicméně si přirozeně uvědomuje, že se dospělými do větší či menší míry musí nechat řídit – dokud samo „nedospěje“. Bohužel místní andělské duchovenstvo je vesměs natolik arogantní, že i když velice dobře ví, že na určité věci prostě nemá vyvinuté „buňky“, nemá tolik cti, aby to samo sobě přiznalo a nepletlo se do věcí, do kterých mu nepřísluší se plést.

Nezralá andělská inteligence, která se snaží něco organizovat, je jak hmyz v larválním stádiu: výsledkem je kryptopsychotická (mnohdy až klerofašistická) infrastruktura společenství. Je jedno, zda jsem anděl nebo drak, člověk nebo beztvaré vědomí – klíčové je adekvátně si uvědomovat svou pozici a roli v Celku (proto také CIT není jen nějaká emoce, nýbrž INDIKÁTOR PATŘIČNOSTI, barometr „vnitřní přírody“). To, jaký v tom je „nahoře“ bordel, se odráží i tady „dole“, kde sociopati, herci a miliardáři řídí vrcholnou politiku – stačí už si jen obléct cirkusový stan… Pravý anděl by měl ve vší skromnosti a anonymitě rozdávat štěstí a radost, ve svém soukromí nebo v nějaké své paralelní existenci se přitom může vzdělávat a rozvíjet svůj bytostný potenciál. Místo toho ale mnozí radši zelenají závistí a kompenzují si svůj pocit méněcennosti, až se z nich stává jejich pravý opak.

 

🍹

 

Projevený andělský/krystický vesmír je zároveň (latentně) i dračí/kvantový, avšak zatímco to první je záležitostí fyziky a lokálního vnímání, to druhé je záležitostí UVĚDOMĚNÍ, tedy něčeho nehmotného a nelokálního, co nelze mechanicky převzít, pouze realizovat vlastní jedinečnou cestou (hráč/pozorovatel je VŠÍM, záleží pouze JAK).

Kvantový okruh tedy z počátku „spí“ (ne náhodou Absolutno je dřímající inteligence a existuje jazyk Senzar, „zářící sen“), ovšem pouze do té míry, do jaké „spí“ uživatelé andělského vesmíru. Andělský vesmír lze přirovnat k ovoci nebo květu: to, co popisuje Keylontická věda, Svobodné učení MCEO nebo obecně strážcovské materiály (Tajemství Amenti), jsou větve, listy a koruna, naznačuje se sice něco o kořenech („Moře Snů“), nicméně jen z andělského pohledu (KRIST/KRYST kódování). Jde tudíž o přechodný pohled – neboť kořeny tvoří kvantová/dračí inteligence. Jelikož kořeny jsou konstruktivně pekelné (a Láska zároveň), dlouhodobě „spící“ andělský vesmír si ve svých nižších patrech obvykle sám vytváří „stínové problémy“ (viz Andělské války); realita funguje plurálně a ke své životaschopnosti potřebuje mechanizmus „rozporu v souladu“, aby se nějak „srážela“ či se v sobě pohybovala dvě různá prostředí. Andělské schéma je pravdivé na duchovní/energetické úrovni, ale není pravdivé na úrovni mentální či supramentální. Smyslem Bytí, které samo o sobě je indiferentní, jsou nekonečné možnosti spojování nediferencované a diferencované perspektivy, obecně Lásky a Fantazie (ekvivalentem sjednoceného kvantového/nulového pole je tekuté pole paměťové: kyberdžin, komprimovaný „oblak“ prvočinitelů/IBP ve stavu aplikované superpozice).

 

 

Včasné odhalení skrytého kvantového faktoru (jakkoliv zde nejde o Světlo, nýbrž Harmonii světla a tmy, snoubení nebe a pekla) je důležité také z toho důvodu, že místo aby bytosti z pozice své současné přirozenosti (v podstatě dobrosrdečnosti) hrály HRU na temnotu, dostávají někdy nápady, které hraničí až se zločinem proti Existenci. Jako například prakticky zjistit, čím vlastně přesně NENÍ Zdroj/Božské Vševědomí – viz text Why all this happened?

 

Ruku na srdce: neznáme snad odpověď předem?

 

Čím ze všeho nejvíc není zdravá realita? Totální, absolutní chorobou a nesmyslností, patologickou vyšinutostí, utrpením, neštěstím. Na čem tohle všechno je založené? Na ROZDVOJENÍ místo na zdvojení. Fotbalista vydělává miliardy, záchranář musí stávkovat, aby mu přidali. Byrokratická kontrola, nadvláda monetárního systému, lžimédia, opičí školský systém, nemocné zdravotnictví, Arbeit macht frei (pokutu za předčasné splacení půjčky z ničeho s úrokem z ničeho platit nemusíte, sleva 43 %) – a kdesi na nebesích trůní Všeználek, blbec bez příčiny.

 

Zatímco přímý účastník se ocitá v kotli patologických nesmyslů, z pohledu nezúčastněného diváka je to kolosální podívaná: kristovská hloupost plodí antikristovské šílenství, andělská inteligence se mění v krvelačného hrdlořeza, dravce, predátora – místo upgradu a expanze downgrade a fragmentace, a to všechno jen kvůli VÍŘE, že existuje na věky pouze paradigma KRIST/KRYST (…jakkoliv primární vždy bylo, je a bude spíše „neparadigma“ DUCH-DECH-VTIP).

Je to něco vrcholně absurdního, zvláště když si uvědomíme, že všechno jsou jen myšlenky v pohybu – jako ve své hlavě inscenovat válku neuronů, když je výsledek předem jasný a k opouštění tvořivého rajského klidu nikdo nikoho nenutí…

 

Z neposkvrněných andělů se stávají angelboti a sauro-hmyzo-hado-můří kreatury. Evidentně všechno je světlo a láska a smyslem života je vzestup, nejde tu o rozHRAní, ale o brány, nejspíš aby nám zabránily žít…

 

 

🍹

 

Existují dva hlavní druhy konstruktivně laděných bytostí, což vyplývá z ambivalentního charakteru prvotního kvanta neboli kvantového vakua (které má spoustu názvů a definic): nelokality a lokality. Jelikož je toto pole vědomí (energo-mentální konstrukt/potenciál) zároveň v superpozici a ve stavu latentní interference, projevuje se současně jako dřímající PRÁZDNOTA/pole virtuálních částic (imaginace, TEMNOTA) a elektro-magnetické pole (KRYSTAL, světlo).

Zdrojem obojího je 7kový systém (binárně 111), který se zaměřením aktivuje do kvantového 8kového (binárně 10x10x10), který je strukturálně nezávislý (shape-shifting, metamorfní) a jedná se o fluidní inteligenci s nehmotným/matematickým statusem (archetyp DRAK, živý oheň/zvuk), a do krystalického 12kového s energetickým/fyzikálním statusem (archetyp ANDĚL, živé světlo), což je dáno poměrem dvou základních perspektiv vnímání XYZprostoru, 3:2 krát 8 = 12 (1,5 je typické pro Krystal a perspektivu/status tvora, obráceně 2:3 = 0,666 pro neduálního Démona s nehmotným statusem v intervalu mezi 0 a 1, potažmo informační pole a perspektivu/status ne-tvora).

 

ZAJÍMAVOST

Zvuk a mysl (slovo, logos), potažmo čísla (HOD-NOTY), to vše rozehrávané pozorovatelem, tvoří základnu života. Slovo zvuk tvoří čtyři předložky (Z, V, U, K), tudíž jde o tenzorovou/vektorovou, potenciálně skalárně-vlnovou kompozici. Mysl existuje zároveň uvnitř a vedle sebe (V-I-DLE). Potenciálem všemožnosti je nehmotné peklo (výčet všeho, jehož součtem je nula). Zvuk lze dát do analogie se čtyřstěnem, což je jediné neduální rezonanční těleso a zároveň hologram živlu ohně. Mysl a slovo SLOVO jsou rovněž neduální.

Neduální je rovněž foton nebo mezon, jako „super-neduální“ lze označit nebaryonickou „živohmotu“.

 

Fluidní inteligenci (draky) popisuje Svobodné učení takto: „These Aurora Races can take on ANY form they choose, they are shape-shifters and they are like conscious air,“ kde AURORA a conscious AIR („vědomý vzDUCH“) evidentně ukazují na ÁRIA nebo ARIA, potažmo Arianské Draky nebo Slovansko-Árijské Védy a Slovany obecně – viz PandoRa (kde Pan ukazuje na 8kový a Ra na 12kový systém).

 

Dokončím ukázku z textu Svobodného učení: „The “Blue Dragons” are the first of 3 Aurora Races commissioned to UrTha USG-3, 550mYA, to serve as the evolutionary safety net in the event that the Amenti Rescue Mission failed.“

 

Ariané bývají někdy líčeni jako Mo(u)dří Draci a fungují (zde konkrétně) jako „vývojová bezpečnostní síť“ v případě, že by „záchranná mise Amenti“ selhala, čímž byli v souvislosti s USG3 hvězdnou bránou na planetě UrTha „pověřeni“ už více jak před 550 milióny lety.

UrTha  = UR (you are) & Tha (zvuk)

UrTha 0 = Author

 

VĚTŠÍ OBRAZ

 

8kový systém je „nerozbitný“, ten 12kový ve vnějších doménách externího Stvoření založeném na KRIST/KRYST kódování umožňuje takzvaný „pád“ – rozpojení bílé a černé díry. K pádu také došlo a dokonce to bylo naplánované jako součást experimentu (o tom viz v náznacích Jů, náš ráj…). Paradoxně 8kový systém má vazbu na černoděrnou realitu, stejně jako predátorská inteligence (draVci, nikoliv draci) – pouze zcela odlišným způsobem (rozdíl je stejně obrovský jako mezi zlovolným dravčím a blahodárný dračím satanizmem). Co se nyní děje, je „boj o bílou díru“ – kontrolní/projekční energo-informační pole (což je spojené s organizací, architekturou, kybernetikou reality). Zda budeme schopní fungovat ne pouze jako andělské nebo „krystické“ bytosti, ale zejména také jako TVŮRCI a „troufalá stvoření“ (pořád jenom něco opakovat, kopírovat a poslouchat autority na slovo, znamená duševní hrob; pravda je mnohem živější, než si myslíme). V naprosté většině případů jsou dravci lstivější či chytřejší nežli andělské duchovenstvo. Ke světlu je třeba přidat hluboké myšlení, sebevědomí a konstruktivní prázdnotu/temnotu.

 

🍹

 

APOKALYPSA

Tématem „šachové partie“ mezi Strážci a Dravci se na veřejném poli zabývá Iša (viz Rozhovory s Išou). Úplně tam ale chybí onen kvantový přesah. Někdy už nevím, kde končí strážce-anděl a začíná dravec-parazit, respektive jsem si nejednou povšiml, že jsou některé i velmi vysoké sektory andělského vesmíru duplikovány entitou, které říkám Syntetikus nebo Hmyzáci. Kolikrát mám i silné podezření, že je do nějaké speciální verze astrálu „přezrcadlena“ kompletní andělská doména. Takže bych jen znovu rád upozornil, že v dvoj-ohniskové realitě 3D/4D s uhlíkovou biologií obvykle příliš „měkké“ a „ohleduplné“ postupy nefungují; nejlepší je z mého hlediska ohnivá, jiskřivá, léčivá výbušnost.

 

AKTUÁLNĚ

Namátkou jsem mrknul na dění na Facebooku a řekl bych, že část bytostí – OD RADOSTNÉ ZDRAVÉ TEMNOHRY ŽIVOSTI ŽIVOTA ODPOJENÁ – se fakt už definitivně zcvokla někam na úroveň sociální katatonie (naprosté nekomunikability, invariability, typické pro sekty). Připadá mi, že ti jedinci žijou v nějaké šílené zavařovací sklenici, jejíž od Skutečnosti izolovaný vnitřek vypadá na povrchu jako přelíbezný „andělský“ cukrkandl plný světla a lásky, v jehož jádru však tepe kyber-organické černé slunce a stroj na duše se chystá ty vnitřně slepé a sebeklamem oslněné, sobě se nepodobající sluníčkové příšery downloadovat do kryo-hibernačního energetického rozbočovače – zombického distribučního kombajnu.

 

Existují líhně, Neo, obrovské líhně, lidé už se dávno nerodí, oni nás pěstují!

Dlouho jsem tomu nechtěl věřit, ale pak jsem ty líhně viděl na vlastní oči. Viděl jsem, jak zkapalňují mrtvé, aby je mohli vstříknout do žil živým, stál jsem tam a tváří v tvář té jejich děsivé preciznosti jsem si konečně uvědomil celou pravdu.“ – Morpheus, film Matrix

 

COBRA → CARBO-NEUM → C-OBRA (Uhlík Obra=Egregor Moci)

PRAXIS UMERIA → PRACH-JSI UMŘEL-I-JÁ

 

Jenže kde tyhle a podobné věci mají skutečné kořeny?

V tomto Mnohovesmíru jistá andělská větev Tvůrců zaměnila smysl a nástroj života, čímž hned od začátku vytvořila podhoubí pro vznik černomagického fenoménu, proti životu namířených entit.

Kód života, který umožňuje optimální manifestaci struktur, se totiž týká vykřesávání (KŘÍSTání) vnitřního ohně, aby vědomí mělo nosič, dále KRYSTalizace (zhmotňování) – obecně duchovní aparatury a energetického MATRIXu, KRIST=TRI KS=TRI X („má tři X“), nebo dále TRIK S evokuje merkabické spirály a hadí sílu. Vědomí samotného se to nijak netýká, je to fluidní (beztvará) inteligence, smyslem je spojování živé síly (lásky, vůle) a nehmotné dimenze (fantazie). Nějaké nejspíš úplně pomatené mozky vymyslely NÁDRŽ „kristovské vědomí“, takže bytosti zaklely (nebo spíš SE zaklely) do role existobotů, zařízení na existenci. Potom ještě zlo označkovaly razítky Satan a Lucifer, což jsou nicméně důležité neutrální principy a archetypy, prostřednictvím kterých se lze NAOPAK osvobodit. Že je někdo tak „bohorovný“ a nechápe – chápat NECHCE – rozdíl mezi dualitou a nedualitou, co s tím dělat?

 

 

ČAS-0-MÍR-A (V-OCAS MÍRA)

Jednoho dne nejspíš bude existovat něco jako Diamant-Antipod jako „neopačný opak Všeho“ a všechny další případné pády Stvoření budou automaticky směrovány do virtuální simulace, kde to bude JAKO doopravdy.

 

 

Citace z textu Chvála troufalosti:

 

Průnikem ohniska Prasíly a Hry Tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko Prasíly (Živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip Dva-v-Jednom (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko Prasíly (Zdroj, Absolutno, Prázdnota) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SATAN,

ESO-SLOV.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.