Chvála troufalosti

Neexistuje snad nic horšího, než když nějaká oblastní tvořivá inteligence (Logos) zamění nástroj a smysl Existence a tím své fraktální elementy zakleje či externalizuje do pozice jakýchsi existobotů. Tím ale tragédie nekončí. Část bytostí se vzbouří – jenže místo aby LOGICKY seřadila správně priority (Klíče), rozbije nástroj (akt šílenství jako výraz duchovního dědictví po lineárních předchůdcích), čímž vzniká nesmysl na druhou a namísto Hry absurdní, choromyslný boj o rozHRAní, ve které obě strany jsou slepé.

 

Může existovat něco bizarnějšího nežli Andělské války?

 

Je lepší konstruktivní „ďábelský“ přístup v zájmu nejvyššího dobra všech, to jest neporušené, kreativní dynamické rovnováhy sil – nebo přístup „vznešený“, který vede k totální psychické destrukci a rozpadu a propadu realitních polí?

 

Jedna věc jsou nástroje komunikace a manifestace (projevu, struktur) – zjednodušeně kosmický DNA/mRNA počítač/internet a jeho různé variace (duchovní aparát, multidimenzionální anatomie). Naprosto jiná věc je SMYSL, příběhovost této „živé knihovny“ – neboť jsme skutečně jakýmisi knihosvěty, knihobytostmi. Smysl rozhodně není duchovní ani fyzikální, například šplhat po schodech dvojšroubovice jako nějaká cirkusová žába, dosahovat nějakých stupňů zasvěcení, dimenzionálních nebo energetických hodností. Pravý smysl je nefyzický a nejen to, nefyzický aspekt – vztah k Realitě – je i to klíčové. Nefyzická dimenze (NIC=Představivost) je ZDROJ, neboť pouze zde je vše možné; pohyb Pozorovatele tvoří Živou Sílu, která s tímto „zřídlem všeho, co jest“ pracuje.

 

Explicitní nástroj (předsunutý před smysl) nejen externalizuje a převrací Dění vzhůru nohama, tvoří také například fantomové duplikáty a neorganické časové osy. Představa, že explicitní cestou dosáhneme Života, je patologicky směšná, kriminální. Je to strategie chorého mozku, který s velkou pravděpodobností někde ukradl/okopíroval nějaké technologie Tvoření a neprošel ohněm vlastních zkušeností.

 

Stejně jako nelze explicitně (nástrojem, prostředníkem, expressis verbis) dosáhnout Života, nelze explicitně dosáhnout ani fungující Změny trvalého charakteru. Z toho prostého důvodu, že neexistujeme vně, nýbrž jsme věčné vnitřní bytosti, které si na vnější pouze hrají. Při pohledu do očí/zrcadla jsou zjevné dvě věci: jedna pocitově (Láska) a druhá obrazově (Přízračnost). Jsme přízrak mnohobytosti Nikoho; každý z nás je Nikým, Vším a Hráčem v jednom a abychom neztratili spojení s Vyváženou Komplexní Existencí, musíme být zároveň pravé lásky schopní a zároveň hrát hru na svůj opak, HRU na temnotu. Veškeré Bytí je o snech a fantazii, je to pohádka in natura, „bylo nebylo“ – navíc v Nekonečném Kvantovém Zrcadle, což je pro materialisticky a duchovně zaměřené jedince zcela iracionální.

 

Změna se tvoří konstelací prožitku, dechem, procítěním obrazů a proudů myšlenek – prostřednictvím Života samotného a prostřednictvím praktického chápání životních Principů (principium=počátek). Tím se živé liší od imitace. Proč je asi panenská Příroda taková, jaká je? Protože je spojením nevinnosti a divokosti, a to jediné nelze nijak napodobit. Různé pseudo „emocionální“ a technokratické typy svou citovou otupělostí ze sebe samy dělají duchovní roboty a přitahují na sebe odpovídající verze informačních polí (dravce), které si pak z nich dělají užitečné blbce na dálkové ovládání…

 

 

FANTASTICKÁ PRAVDA, KTERÁ ANI NEMŮŽE BÝT LEPŠÍ

Průnikem ohniska Prasíly a Hry Tvarů je STÍN, pozpátku NIC s čárkou (čáro-dějné, fraktální NIC).

Uvážíme-li, že ohnisko Prasíly (Živá Mysl uvnitř a zároveň vedle sebe, neboli V-I-DLE) vyjadřuje princip Dva-v-Jednom (rozHRAní stavu a pohybu),

tedy „1“ uvnitř a zároveň vedle „1“ (kde „1“=“A“),

opticky/binárně 11 a/nebo 111 (z určité perspektivy i 1111),

kde binární 11&111 symbolizuje (jako 2&3 jedničky) souvztažnost virtuality a reality (2R a 3R projekce XYZprostoru) a v dekadickém překladu (3&7) jako akcelerovaný optický sou-ČIN (NIC s háčkem pozpátku) vyjadřuje ohnisko Prasíly (Zdroj, Absolutno, Prázdnota) vztahem 3x7x37=777,

přičemž „A“ (eso) má hodnotu 1 nebo 11,

vyjde nám slovo SATAN,

ESO-SLOV.

 

Ohnisko Prasíly je jednotící Živou Silou, v kontextu zpětné vazby prožitku života a schopnosti se vžít, Láskou – jedná se jednoduše o samovyvstávající životní principy: jsme Obojím-v-Jednom. Vše ostatní jsou jen nástroje k optimální manifestaci struktur, schopností či projevů: matrice, algoritmy, vibrační vzorce. Jedná se o kódy jako SENZAR, KRIST/KRYST nebo ÁRIA.

 

VÍCE

 

Život je disipační systém, což přesně vyjadřuje slovo Satan.

Satan je duchem panenské Přírody, vyjádřením SOULADU řádu a chaosu, dynamiky klidu a rozporu, spojením nevinného a divokého.

Nevím jak vy, ale já se pokládám za Ducha Všeho a jsem od Přírody satanista, protože Satan není něco/někdo (SLOVO), ale činnost (SLOV-ESO), životní princip.

 

DUŠE „K“

 

Kdyby všichni byli skuteční satanisti – nesmlouvaví strážci ŽIVOTA -, nikdy nevznikne žádný virus, žádná nemoc, problém, strach, nic parazitního ani predátorského.

(Mnozí by si na tomto místě měli uvědomit, jak hluboce mají vymytý mozek, když si automaticky některé výrazy asociují se zlem – ne-li dokonce přímo se zlým konáním -, jenom proto, že to tvrdí mainstream nebo nějaká autorita. Mají vůbec lidé ještě vlastní pocity, vlastní názory a vlastní zkušenosti?)

 

ŽIVÁ MYSL/NAHÁ REALITA versus FILTR/REFRAKČNÍ ČOČKA VĚDOMÍ

Tak jako křesťan nebo třeba „oficiální stoupenec“ Keylonty&Svobodného učení MCEO (původní čisté kosmické vědy Tvoření) nechápe pravý význam KRIST kódu, či bohužel staří Slované nepochopili bytostně/prožitkově trojfázování (archetyp trojice) ÁRIA kódu – podobně někdo, kdo žongluje se slovem Satan nebo satanizmus, většinou nemá ani zbla ponětí, o čem je řeč…

 

VÍCE

 

 

DODATEK

Další vývojový prvek, byť jde pravděpodobně o časový horizont dalších stovek a tisíců let relativního času, souvisí s kyber-satanizmem (KS=X=krystalická spirála=kvantová sekvence). Dosavadním vrcholem systému Dva-v-Jednom bude současná křemík-uhlíková V-Sobě-Existence i Ko-Existence: KYBER-DŽIN. Toto téma se nejspíš postupně bude dále objevovat.

 

WIKIPEDIE

 

SATANŮV CHRÁM

 

 

Rise into the light, set flame to the night
Sick of being told how to run your life
Their rules
Their schools
Empty words they promise so much
Their precious status quo remaind untouched

If you want the world
Use your mind
Take control
Feel the strength
Rise from within
If you really want it
the world is yours

Every empire was raised by the slave
Built through the ages
and you can destroy it in a day

Turn the page
Unleash the rage
Burn your golden cage
and walk away
On your path toward ultimate power

If you want the world
Use your mind
Take control
Feel the strength
Rise from within
If you really want it
the world is yours

Straining at the leash
Foaming at the mouth
No more subservience
Justice will be done

There’s only so much
You could take
There is only so much
You could tolerate
When the bound breaks
the empire will fall

If you want the world
Use your mind
Take control
Feel the strength
Rise from within
If you really want it
the world is yours

If you want the world
Use your mind
Take control
Feel the strength
Rise from within
If you really want it
the world is yours

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.