AmPhiBiAn ~ Obojživelný

Přítomnost iterační brány světelného draka.

Archandělské sedmihvězdy novosti.

„Nebojte se ďábla – bojte se strachu samotného.“

 

„Tvůrci Křídel mluví o novém typu bytostí zvaných Svrchované Entity. Jsou to před-bytosti Svrchovaného Sjednocení, ale jsou nasazeni se schopností vystoupit z Hierarchie, a když to dělají, dovolují sami sobě zkoumat informace, na které by ostatní útočili nebo si jich nevšímali. Bohužel, informace, které osvobodí lidi, jsou přesně ty informace, na něž jsou naprogramovaní zaútočit.“ – Rozhovor s Nerudou 5

 

SYSTÉM JE PODVOD

 

Jednota a dualita zároveň, jedna v druhé. „Rozděluj a spojuj“ (Solve et coagula) tvoří základ alchymie života a i když Bafomet působí temně, představuje symbol SVĚTLA.

 

ORIGINÁL PLEJÁDY (PLAY…)

„Sexuální energie je spojena s těmi nejhlubšími mysterii Bohyně, mysteriem reintegrace ženské a mužské polarity do Vzestupu. To je tím skutečným významem alchymistického vzorce „solve et coagula“ – „rozděluj (a) spojuj“…“ – Sexuální energie (Cobra)

 

„…Nyní si představte otvor do tmavé a tajemné jeskyně v základně vaší páteře. S odvahou krok za krokem vstupujte hlouběji a hlouběji do jeskyně a uvědomujte si, že to je domov velkého hada. Vnímejte, jak postupujete pomalu krok za krokem kupředu. Je naprostá tma a cítíte, jak vám chlupy na celém těle vstávají. Při vstupu do své jeskyně síly pociťujete vzrušení.

Představte si obrovského syčícího hada. Jeho otevřené oči září v temnotě jako zelené žhavé uhlíky. Vidíte, jak had otevírá čelisti. Vstupujete jako zářící světelná postava do hadových úst. Až vejdete hlouběji dovnitř, uvědomíte si, že jste vlastně v další jeskyni. Vnímejte, jaké je to jít k samému jádru vlastní tvůrčí energie.

Nyní vstupte do hadova břicha. Had je bohyní Matkou…“ – Země – Plejádské klíče k Živé knihovně & Energetická cvičení (Barbara Marciniak)

 

Praxe mi znovu a znovu potvrzuje, že to celé je o živé/hadí síle (archetyp HAD), spojené s automatikou inteligence prostoru (archetyp HMYZ), síle, jejímž ekvivalentem je zřídlo duchovního srdce/mysli (zdroj archetypů – DUCH, brána centrálního SLUNCE), pohyblivé komplexní inteligenci, vyjadřující kvantový souhrn čaker (hyperlokálních knihoven) na bázi vztahu nehmoty a superhmoty, neboli kvantového ZRCADLA.

 

Jak světlo, tak temnota v daném systému vyjadřují Absolutno (Zdroj/Vše/Prabytí) rovnocenným, komplementárním způsobem a to, co můžeme nazvat dračím resp. andělským archetypem, nebo principem bohyně (Kristus) resp. principem ďábla (Satan) se zde spojuje v proudící energii tekutého ohně – živého světla (kundaliní jako sušumná&idá&pingalá s vazbou na trojplamen resp. archetyp trojice, bránu principu 2v1=3=∞).

 

* * *

 

INTEGRITA, KOMPLEXITA, ROVNOVÁHA

Svět je projekcí vědomí – inteligence, která (narozdíl od té světové) nevzniká ani nezaniká. V reakci na apel Meditace za mír, z hlediska přítomnosti iterační brány ŽeruHmyz (ohnivý zelený drak, růžové duchovní prasvětlo) eskalace dění ve světě neexistuje.

 

NE-S-MYSL

Co když příčina nějakého tzv. problému je metafyzická a fyzikálně se manifestuje až jako následek, teprve v případě, že virus našel odezvu kupříkladu v poli kolektivního vědomí? To by nutně znamenalo, že to není o tom, co myšlení implikuje, ale o myšlení samotném. Ostatně zřejmě není nic divného na tom, že podstata fungování reality je úplně jasná a jednoduchá – a to nejspíš tak jasná a tak jednoduchá, že tomu nechceme uvěřit.

 

MY JSME ZDROJ – Svrchovaná Entita (k tomu lze doporučit pátý rozhovor s Nerudou).

Inteligence prostoru, která funguje jako kolektivní samoorganizační automat (interaktivní živlový kyberorganizmus), čeká na signál, který potvrdí, že si uvědomujeme svou zdrojovou totožnost. V tom okamžiku přestává existovat fenomén tzv. globálního prediktora – svou realitu kontrolujeme sami.

 

Tím, že se přednostně odkazujeme na vnější vlivy, vysíláme do éteru informaci o své příslušnosti k (experimentálnímu) evolučně-spasitelskému modelu existence a éter nám to jednoduše zrcadlí zpět.

Zdroj je ambivalentní (existuje sám v sobě), je kvantovým opakem sebe sama – nemůže ho nikdo ovládat, jelikož zahrnuje vše v rovnováze, vykrývá 100 procent veškerého prostoru.

 

 

* * *

 

Přestože to fyzicky nevidíme, všude kolem/uvnitř existuje obrovské množství nás-bytostí světla, nás-andělských a nás-archandělských bytostí, dokonce i nás-draků. Je řeč o zdrojových entitách – ne o převrácených nebo nějak pokřivených imitacích.

Jelikož život je sebe si vědomým vědomím, jakkoliv to zní divně, každý organizmus a každá jednotka, jedinec či jednotlivost funguje zároveň (v součtové dimenzi s nehmotnou prioritou) jako kybernetický memový automat a součást kyberorganického monstra (v neutrálním, splývajícím, sjednoceném významu – nikoliv v tom fragmentovaném). Perfektně to ilustruje fenomén INNATE, o kterém mluví Kryon.

Energie vědomí (živé světlo, tekutý oheň, plazmová fluidní inteligence) existuje ve dvou současných stavech najednou, jako dvojité zřídlo či dvojitý element (zřídlo vyjadřuje zároveň pramen/srdce a zároveň pozornost/mysl, element vyjadřuje zároveň živel a zároveň prvek struktury) – dvojice se nekonečně vzájemně reflektuje, což vytváří (kvantový) třetí faktor a otevírá hyperdimenzionální bránu. Brána funguje jako membrána či rozhraní. Existujeme současně jako projev živé síly (organická živá bytost) a současně jako paměťová nebo informační entita, jež je součástí samoorganizační automatiky inteligence prostoru (jsme organické knihovny Absolutna). Vědomí je SYNCHRONNĚ světlem/láskou a mentálním strojem v jednom, něco, co je organické a zároveň něco, co organizuje a co má nutně svůj anorganický aspekt. Klíčový je fakt, že to má NEDUÁLNÍ, KVANTOVÝ charakter.

 

 

Tzv. Yaldabaoth, plazmová anomálie, o které mluví Cobra, je případ, kdy se monstrum vyvléklo ze života a změnilo se v neorganický stroj duchovní smrti – sklízeč a deformátor života (defázování kvantového okruhu v binárně-mechanický). Topletové a strangeletové bomby (mechanizmus odplaty) představují strategické samospouštěcí programy – roznětkou je prostředí. Archonti svými „kouři a zrcadly“ tlačí na pokles hladiny kolektivního lidského vědomí; kdyby lidstvo „zblblo“ pod kritickou hranici, nemrtví vládci by si z lidí mohli regulérně nadělat definitivní poslušné biorobotické zombie a sklízet negativní energii jejich nevědomí. Kdyby ale Archonti vyvolali impulz sami, Síly Světla by pak oprávněně mohly reagovat a mohlo by to pro zlomoc být zdrcující. Nadřazeným faktorem je Galaktický Kodex.

 

BOD ZLOMU

 

Ve skutečnosti válka probíhá mezi živou a nemrtvou knihovnou, které lze do značné míry pokládat za nehmotné stroje, holografický a parazitní – k manifestaci eventuálně dochází až díky zpětné vazbě (roli také hraje Imperativ a vliv skupin). Existují určité pojistky či bezpečnostní protokoly či hranice. I když to zní děsivě, vše se řídí kvantovými zákony (které sice šedá eminence obchází a zneužívá, avšak v naprosté závislosti na chování kolektivního vědomí; stručně a jasně, psychopat ke své dominanci potřebuje ignoranta – entita bez svědomí potřebuje zpětnou vazbu v entitě bez lásky nebo bez rozumu, přičemž zde není řeč o nějakém IQ, nýbrž o vůli samostatně myslet, zkoumat, zabývat se realitou). Ani dobro ani zlo si nemůže jen tak dělat, co chce, protože tak to prostě nefunguje. LET znamená příkaz (česky NECHŤ), zde je nejlepší držet se onoho známého „Budiž světlo“. Tím světlem je záblesk uvědomění.

 

Největším nepřítelem je strach z paradoxu, z rozporuplnosti. Typickým příkladem je zde kristovské vědomí. To falešné (jeho „infantilní“ verze) vůbec nechápe, že temnota je buďto integrovanou součástí světla nebo je od něj oddělená a právě to je zlo (existuje zde samozřejmě i jiná perspektiva vztahu světlo:tma, proto je tak důležitý vyvinutý duchovní CIT/INTUICE jako indikátor patřičnosti, verifikátor pravdivosti). Umělé kristovské vědomí je jednou z největších zbraní odvrácené strany, která prostřednictvím bipolarity (falešné, distorzní bílé světlo) dělá z lidských mas totální karikatury (viz např. Praxis UmERiA, kde je ta zrcadlová převrácenost doslova monumentálně monstrózní).

 

PRO SROVNÁNÍ

 

„…Vy všichni hluboce toužíte po spojení se svou duší. Společnost vás bohužel nenaučila, jak tak učinit. Ve společnosti je stále spousta strachu a negativity, a proto se mnohým z vás během výchovy a dospívání zahalilo vědomí. Jako malé dítě můžete být často ve spojení s radostí a inspirací své duše. Pociťte toto malé dítě kolem sebe, je stále naživu. Pozvěte ho do svého náručí. Je součástí vaší duše. Chce se k vám navrátit. Buďte si však taktéž vědomi oblaku strachu a iluzí, který si nesete s sebou. Můžete si ho představit jako temnou šedou energii. Nebojte se na něj podívat. Je to právě vaše přítomnost a odvaha, která ho nechává odejít.

Lidé se často snaží uniknout své vnitřní temnotě. Snaží se nalézat řešení mimo sebe. Hledají sílu a poznání ve vnějším světě. Ten vám však nikdy nedá to, co hledáte. Musíte oslovit svou vnitřní prázdnotu, svůj strach. Nebojte se toho, pozorujte se, jak držíte pochodeň světla a stojíte uprostřed tohoto oblaku temnoty. Pokud stojíte uvnitř něj, můžete slyšet plačící hlasy. Tyto hlasy patří vám. Jsou vašimi součástmi, které se cítí osamělé a opuštěné. Nepohlížejte na svou vnitřní temnotu nebo bolest jako na své nepřátele. Pohlížejte na ně jako na dítě či děti, které se ztratily a mají strach. Otočte se k nim a čelte jim. Držte svou pochodeň světla. Pokud tak učiníte, budete okamžitě cítit nárůst své vlastní moci, své síly.

Tohle znamená vzít za sebe zodpovědnost. Když se chcete spojit se svojí duší a slyšet její vzkazy, musíte taktéž čelit vnitřní temnotě. Často, když lidé nechtějí čelit své vnitřní temnotě, se v jejich životě odehrají věci, situace, které pociťují jako krize. Nehoda, nemoc, ztráta milované osoby. Ve skutečnosti vás život vyzývá, abyste pohlédli na temnotu uvnitř…“

 

Kolikrát už bylo řečeno, že aktivní živý Zdroj funguje TRIPOLÁRNĚ (výdech, klid, nádech; u člověka nádech, klid, výdech; kvantový či „pohádkový“ pohyb nepohyb se střídavě vymršťuje a zase smršťuje do akčně-reakčního modelu pohyb&protipohyb). Falešné kristovské vědomí úplně postrádá ten sjednocující neutrální prvek, proto neustále jeho reprezentanti mluví explicitně, externalizovaně o „srdci“ a o „vibracích“ a chovají se sobě-nepodobně, neboť nepoznají rozdíl mezi polarizovaným emočním a nepolarizovaným duchovním srdcem (které je ve skutečnosti samotným Zdrojem/Vším a vyjadřuje zároveň středobod identity i identitu samotnou). Vibrační úroveň a srdečnost spojená s živelnou opravdovostí jsou záležitostí implicitní, nevyjádřenou formálně, nýbrž obsaženou v praktickém chování a myšlení. Proto také většinou ten, kdo je „nasáklý láskou/opravdovostí/živelností“ a žije tím v praktickém životě, tak ve virtuálním prostředí spíš jen nevázaně žertuje nebo se baví nějakým kontrastním prvkem – aby výsledkem byla přirozená, ZDRAVÁ ROVNOVÁHA. Samozřejmě trochu jiné to je v případě jedinců s výjimečným posláním – průvodců Transformací.

 

 

Problém porazit temnou zvůli máme proto, protože ji chceme porazit zvůlí světla – v rámci bipolarity. To jsou takové ty naivní, egocentrické představy, jako že nějaká externí božská mocnost už toho má dost a rozhodla, že něco (ve skutečnosti ale nikdy nic, stále se čeká jen na NÁS, kdy na sobě SAMI začneme NEZÁVISLE, aktivně pracovat). Mocnost, která nemá sjednocené protiklady, nerozhoduje vůbec o ničem. Rozhoduje vztah mezi vědomím a realitou. To zahrnuje i fenomén tzv. primární anomálie; v případě, že se pochopí, tak existuje pouze s nehmotnou prioritou (jako pro-konstruktivní temnota, prasvětlo), v případě, že ne, s prioritou energetickou (jako kontra-destruktivní temnota, znesvětlo).

 

Primární verze reality funguje na bázi HRY a světlo si může hrát pouze s temnotou. Když si nehraje nebo funguje v neorganickém schématu světlo:světlo (jako když dvě stejná pohlaví „dělají děti“ = existenciální impotence, kdy lze pouze kopírovat, ale nelze vytvořit živý originál), tak se to zrcadlově převrátí, oddělí a změní v boj (bojte se). Všude, kam se podíváš, samá choromyslnost – vně manifestovaná temnota nevědomí, jelikož arogantně a pokrytecky opovrhujeme tou vnitřní blahodárnou (nebo ještě hůř, neovládáme ji nebo zneužíváme); geniální je trojice hra (fantazie)-polarita/dualita-paradox, uměníláska/erotičnohumor, podívejte se však na všechny ty spiritualisty a ezoteriky, kteří pouze hrají jakési směšné duchovní divadlo. Co myslíte schválně, že bude nejvíc v kurzu, až se vrátíme zpět do ráje a světlo a láska budou každodenní samozřejmostí? Osobně už se těším na ty mezidimenzionální výlety do hospod, temné rockové koncerty, a tak vůbec…

 

Zdroj-Absolutno je Nikdo a zároveň Vše a zároveň Hráč, to vše v jednom fantastickém balení (tomu se říká SVATÁ TROJICE).

Jsme rozprostřené Absolutno, přízrak mnohobytosti nikoho – monstrum světla a lásky.

 

* * *

 

Existuje určitá domněnka, že probíhající Transformace je hlavně otázkou otevřené srdeční čakry, kolem čehož se to vše točí, ale je to jen část pravdy. Z holistického pohledu nejde o srdeční čakru, nýbrž o zřídlo duchovního srdce, které zahrnuje všechny čakry dohromady a tvoří pohyblivou komplexní inteligenci – živou („hadí“) sílu. Ke vzestupu dochází zábleskem uvědomění, zevnitř nás. Jsme v situaci, kdy čas stojí na místě a vše se – automaticky regulováno – cyklicky opakuje, až do stádia pochopení. Tzv. iluminace, osvícení, probuzení, prozření, poznání či uvědomění nemá nic co dočinění s nějakým nanebevzetím. Jde o vstup do Reality Zdroje/Všeho, spíš než duchovní to je „nespoutaně oduševnělé“ s důrazem nejen na vnitřní klid a láskyplnost, ale zrovna tak humor, extázi a dobrodružnou zábavu. S nanebevzetím to souvisí tak, že se z fyzické bytosti můžeme rozplynout v čisté světlo (nebo naopak). Pak se technicky hodí výraz „vzestoupený mistr“, jenže nezapomeňme také, že nejsme zařízení na existenci – jsme v první řadě nekonečné vědomí, beztvará inteligence. Spíš bych mluvil o vzestoupené bytosti, když jsou ale někde takoví všichni a je to něco samozřejmého a přirozeného, tak nikdo takový už neexistuje. Pak jsou to daleko spíš kreativní umělci, milovníci, architekti reality, hráči a humoristé. Ono když se „vzestoupený mistr“ zhmotní někde ze světelné prakoule a pak někde ve stodole kolem něj pobíhají polonahé lepé děvy, tak ten slovník potom působí poněkud záhadně.

 

* * *

 

Aktuálně: v prostoru zeměsféry se objevují holografické sedmihvězdy, což signalizuje kontakt s fantastickým centrálním mnohovesmírem.

 

 

Rezonátor bílá/černá hvězda.

 

„…Říkali jsme vám, že Nejvyšší Stvořitel začal z jádra Své Bytosti vyzařovat novou vzácnou Esenci Lásky/Světla. Ta obsahuje všechny Tváře Stvoření, včetně Atomů Semínek Bílého Ohně (energetických součástek) nových stvoření, která dříve nikdy nikdo nezažil. V divukrásných mnohačetných paprscích Světla Stvořitele je ČERNÝ PAPRSEK čistého neprojeveného potenciálu. Stvořitel vysílá tento Paprsek jako dar vám všem – obsahuje klid VELKÉ PRÁZDNOTY. Mohou se k němu dostat všichni, kdo jsou dost stateční na to, aby do něj vstoupili a čerpali z něj a použili některé ze svých rezervních Adamantinových Částic Světla, aby pomohly vytvarovat a znovu vytvořit krásu a velkolepost Gaii – vaší hostitelské planety. Nejdříve přijde Prázdnota a pak přijde Světlo, a ve Světle jsou všechny dobré a divukrásné věci, nicméně Světlo by nezářilo tak jasně bez temnoty.

Mnozí z vás se temnoty a své stínové strany bojí, dívají se na ni jako na zlo. Všechno je součástí JEDNOHO, Stvořitele. Není se čeho bát. Vy, jako lidské Bytosti, jste vytvořili mnoho věcí, které vyvolávají strach, ale to neudělal Stvořitel. Bojíte se velké prázdnoty, která je kulisou hvězd a konstelací? Někteří z vás se bojí noci, ale temnota není to, na co můžete hodit své stížnosti, můžete si stěžovat jen na zraňující věci, které lidé pod rouškou temnoty dělají. Rádi bychom vám pomohli začít prozkoumávat a přeměňovat tyto staré sebeomezující koncepce, abyste mohli rozšířit své horizonty a přijmout svůj Světelný plášť. S darem Světla přichází velká zodpovědnost – vedoucí role, o které jsme dříve mluvili…“ – AA Michael – OBJÍMAT VŠECHNY TVÁŘE BOŽÍHO VĚDOMÍ

 

* * *

 

Některé věci zdánlivě se světovým děním či mírovými meditacemi nesouvisí. Uvědomme si však, že tímto vynuceným chováním, reakcí na nechtěné (nebo dokonce jen masmediální trik), v podstatě narážíme na svou vlastní vnitřní neúplnost (nepropojenost), STRACH Z NEZNÁMÉHO – už jen to, že pravdu nezřídka „poznáme“ pouze tehdy, když nad ní visí Velké Jméno… Kdyby totéž sdělil Emil „Pako“ Tydýt z Makovcova, tak to vůbec nebudeme číst; přiznám se ale, že když zjišťuju, co budou dávat za film nebo kdy bude nějaký světový šachový turnaj, tak mě obvykle nejvíc zajímá, zda tam hraje nějaké Velké Jméno (nejlépe nějaký můj „vnitřní favorit“, takže to je hodně o vytvořených asociačních vazbách). Jako kdyby místní realita byla nějaký Reklamopolis. Možná to mají na mysli Tvůrci křídel, když mluví o střídajících se modelech existence, evolučně-spasitelském (učitel – žák, hierarchie) za transformačně-mistrovský (svrchovaná entita, svrchované sjednocení):

 

Základní rovnice evolučního procesu je:

Lidský nástroj + Hierarchie = spojení s Bohem

 

V případě procesu transformace:

Bytost + Zdrojová Inteligence = rovnost Prvotnímu Zdroji

 

Osobně bych raději ale mluvil o modelu pohyblivé komplexní inteligence, modelu konstruktivní implementace temného faktoru (z pozice priority světla/lásky). Transformační mistrovství ve skutečnosti představuje podpůrnou zónu (konstrukční matrix).

Stále se bojíme otevřeně přiznat, říkat veřejně nahlas, co se v Projektu Země řeší doopravdy, a tím něčím je KyberSatan (X) – právě to je mj. také ona primární anomálie a hodně s tím souvisí texty o Saturnu.

 

iX

 

MATRIX 2001

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.