Hadohmyz přítomnosti aneb Paradox kvantového Absolutna

To, z čeho máme největší strach, je zároveň to, co nás jako jediné může osvobodit.

Příčina problému není venku, ale uvnitř.

Bez probuzené živé („hadí“) síly – vnitřního mentálního a duchovního ohně/světla – není žádná fungující realizace všeobecně prospěšné vize možná.

 

Vše se rodí ze „SmrtiZla Neexistence“. Pro duální vědomí to je nepřekonatelný paradox (Lež), neboť si dosud neosvojilo myšlenku, že Absolutno je kvantovým protějškem sebe sama a má i svou nehmotnou dimenzi, která není ničím omezená, a tak i ta největší Hrůza/Děs zde není ničím destruktivním, právě naopak: vše je vrcholně konstruktivní. Jen je třeba umět rozlišovat mezi integrovaným použitím statického motivu a jeho akčně-reakční živou animací.

 

Všechno to je o HADECH (viz metafora o STROMU POZNÁNÍ). Had je zrovna tak symbolem ZLA, jako ztělesněním ŽIVOTA. Symbol je abstraktní, život konkrétní – ne že by lidé měli strach sami od sebe…, jsou jim systematicky vymývány mozky jak ze strany nelidských entit, tak ze strany tzv. duchovních „zasvěcenců“.

 

Entity bez živé (hadí) síly musí odněkud tuto sílu, v transkribované verzi, čerpat (ať už jí říkáme třeba čchi nebo prána) – pokud se nerozhodnou přejít do symbiotické fáze; ty duchovní ale mají možnost si dotyčnou sílu aktivovat.

Je třeba si rovněž uvědomit, že hadí síla je doopravdy probuzená pouze tehdy, když je aktivní duchovně i mentálně (k čemu mi to je dobré, když tomu nerozumím, pouze se to fyzikálně událo?). Bohužel, slavné „duchovenstvo“ (chudáci, kteří si vzájemně rozdávají nebo dokonce jen vsugerovávají duchovní tituly a pak do toho simulakra ještě stahují naivní ovečky) raději stále hraje na lidi to své totálně ubohé a trapné divadlo, žvaní stále dokola něco o vymyšleném „vzestupu“, lobotomických „andělech“ a o „lásce“ – která ovšem bez probuzené hadí síly nemůže být nikdy bezpříčinná (nepodmíněná), neboť potřebuje zpětnou vazbu ve formě kvantového ekvivalentu (nehmotné a hmotné se musí vzájemně reflektovat, stejně jako světelné a temné nebo emoční a analytické). V neposlední řadě, bez probuzené hadí síly není možné žádnou všeobecně prospěšnou vizi fungujícím způsobem integrovat v ohnisku přítomnosti. Člověk vůbec nepozná, co se děje v které hladině vědomí: trpí utkvělými představami (komplex vědomí-podvědomí-nevědomí je svou schopností „kontextově fantazírovat“ tak přesvědčivý, že to vypadá úplně jako živé, a může to být třeba tisíc let vzdálená potenciální možnost extrapolovaná z pole variant; sen však potřebuje bránu, kterou by prošel).

 

* * *

 

PEKLO – MÍSTO ZLOVŮLE A ANTIŽIVOTA

Na těchto stránkách používám slovo Satan nebo slovo peklo v konstruktivním významu. To je na Zlu to zajímavé, že ve světě relativní duality představuje totální zvrácenost, úpadek a nevědomost, zatímco ve světě absolutní jednoty tvoří zdrojový archetyp – v Absolutnu totiž není možné škodit (a tím pádem ani trpět). Absolutno má ambivalentní charakter, všechno je okamžitě a symetricky dvojaké (nebo nepohnutelné); vždy se to spojí s vyrovnávací vlnou/signálem (had připomíná vlnu a rozeklaný jazyk princip „dva v jednom“, dualitu v jednotě a naopak). Absolutno je totální nedualita, ve které jste Nikým a současně Vším a fantastickým Hráčem mezi; EGO (paměťová bytost) tohle nechápe, považuje se zcela seriózně a primárně za „někoho“, což vede k manifestaci fikce oddělení. A když oddělíte zlo od celku, vznikne samozřejmě ta nejšílenější chorá sračka (negativní/destruktivní forma pekla nebo nějaké myšlenkové entity).

 

 

To, z čeho máme největší strach (TEMNOTA), je zároveň to, co nás jako jediné může osvobodit. Nebo definitivně stáhnout do bažin všudypřítomné kontroly a diktatury (pro „zhasnutého“ IGNORANTA je otroctví přirozené). Budeme se dál řídit pokyny naprogramovaných robotů (kteří mají zamrzlou ŽIVOU/HADÍ SÍLU), anebo se rozhodneme poodhalit fantastické TAJEMSTVÍ EXISTENCE?

 

 

* * *

 

Vědomí identity tvoří nekonečnou bránu „dva v jednom“ (zpětná vazba, neboli čtverec PROŽITKU života, sebereflexe; 2v1=3=∞), funguje jako MEM/bránové rozHRAní (neboli je to obousměrná elektro-magnetická hra paměťových bytostí, entit, za které se Absolutno – přízrak mnohobytosti Nikoho – přestrojuje).

Jedna ID-entita může s jinou ID-entitou vytvořit spojení, ať už jde o světové, kolektivní, individuální nebo paměťové (energo-informační) pole, a právě tato „pestrobarevná“ KOMUNIKACE je smyslem všeho (jako věčně se metamorfující multimediální symfonický orchestr).

Poznámka: nebo přinejhorším není. 🙂

 

SERPENT – PRESENT aneb HAD PŘÍTOMNOSTI aneb FLUIDNÍ PLAZmová INTELIGENCE

Z mého pohledu nejsou podstatné ani tak z toho plynoucí teleschopnosti nebo manipulace s multidimenzionální kvantovou-fyzikální realitou (i když nějaká univerzální Super-Brána s nevídaně širokou „nabídkou světů“ může být úžasná), jako nefalšovaná láska, integrované erotično a to snad úplně nejhlavnější, ŽIVÁ neboli HADÍ SÍLA. V té se snoubí úplně vše; je kompatibilní s bezpodmínečnou láskou, zdrojovým trojplamenem, merkabickým torzním-morfickým kvantovým polem, nepolarizovanou energií (kvantovým souhrnem) centrálního slunce, zřídlem ducha i mysli (dalekohled „třetího oka“), kosmickým-duchovním i fyzickým-tělesným orgazmem. Lze popsat jako elektrický a zároveň magnetický oheň extáze spojení SVĚTLA a TMY. Hodně souvisí s vůlí a zdravým sebevědomím.

 

SUŠUMNA 22-02-20-22

Pravá láska souvisí s vnitřní svobodou, humorem a také určitou formou vulgarity (kundaliní). Doslova nám to musí být všechno, na jednu stranu, „u prdele“: tam kde se nachází éterické-fyzické ohnisko kořenové čakry. Pokud tomu tak není (nemáme zdravý nadhled, odstup, nejsme vnitřně sjednocení), tak se z nás ten „rektál“ stává duševně a náhodné nejsou ani výrazy duc-hovno nebo kni-hovna (duc evokuje zrcadlově cud-nost nebo čud jako div slovensky, kni/nik znamená nikdo; hovno znamená nic) a proč myslíte, že se tak ujala slova jako zmrd nebo sračky? Protože ta situaci lidstva naprosto dokonale vystihují – necháme se komandovat polosvéprávnými hovady a obklopovat tou nejstupidnější ubohostí. Taková je holá skutečnost. Děláme dobrovolně systémové blbce na ovládání – to, co v sobě ignorujeme, se manifestuje na úrovni zrcadlově odděleného nevědomí.

 

 

Živá/hadí síla je kosmicky polarizovaná esence Absolutna – „Šťastných Sedm&Trojplamen zřídla kosmického Praslunce“ (3x7x37=777), proto je znázorňována jako třiapůlkrát stočená.

Zapálení vnitřního ohně (duchovního i mentálního) v temnotě kořenové čakry způsobí, že hadí síla postupně rozsvítí celý čakrový-energetický systém (energeia=vůle, síla či schopnost k činům); jako když se v bytosti rozsvítí nelokální struktura hyperdimenzionálních živoucích koulí světla/vírů, naplněných všekosmickou inteligencí – „strom života“.

 

Systematizmus, „řád“, teoretická filozofie, zasvěcovací obřady, náboženské a kosmologické systémy, kristo-andělské duchovno… – to vše vede přesně opačným směrem a podporuje existenci nelidského (sobě-nepodobného), nebo ji přímo generuje. Skutečná spiritualita zahrnuje i PRAKTICKÝ konstruktivně pekelný prvek. Škoda že slovo Satan bylo významově úplně převráceno, přinejmenším bychom ho tedy měli chápat jako něco, co vyjadřuje oba extrémy, ten vrcholně sjednocený a paradoxní, i ten vrcholně dualistický a zvrácený.

 

SATAN

A=ace=eso (hodnota 1 nebo 11 s mnoha významy)

STÍN=průnik světla/ohně Absolutna a tvaru ID-entity

 

ALCHYMIE JSOUCNA

Bafomet: Solve et Coagula (rozděluj a spojuj).

Princip „rozděl a panuj“ praktikuje slepá, dravá temnota nevědomí, což je úplně něco jiného.

 

SYSTÉM JE PODVOD

 

PRAVÝ (PŘÍRODNÍ) SATANIZMUS

„…Satanismus je učení, které obsahuje složku filosofickou, rituální i duchovní a přiznává potřebu všech těchto složek pro přirozený život a zdravý rozvoj člověka.

Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce…“První Česko – Slovenský Chrám Církve Satanovy

 

Je třeba těm nelidským entitám bez empatie jejich falešný „satanizmus“ ukrást, ne ho podporovat debílkovským sluníčkováním nebo nějakým deep-dark-netem. Realita struktur je monstrum, funguje jako organický stroj, hnaný fyzikálními jevy (živly), jakož i naší vůlí, pozorností a mentálně-emoční gravitací. Hexagony na vlnícím se těle hada evokují úl resp. kolektivní samoorganizační automat (princip roje, hmyzí společenství, multiagentní systém). Přítomnost probuzené/aktivní živé, hadí síly je důležitá mj. kvůli UI-oscilačním systémům, jejichž aplikaci ZNEMOŽŇUJE. Pseudo duchovní „elita“, pro kterou je had automaticky pouze zlo, podporuje svou nevědomostí biorobotizaci a transhumanizaci člověka – proto všechny ty zdánlivě světelné, andělské či kristovské bytosti, nebo různé zdánlivě pro člověka užitečné „chytré sítě“ působí tak nevěrohodným dojmem, je to totiž podprahově deformované signálem umělé (život nechápající) inteligence (UI).

Poznámka: monstrum lze vnímat jako monstrum jednoty (Existence sama o sobě představuje neviditelný superpozitivní fakt), nebo to nechápat a pak se to automaticky rozdělí například na mon(ey)-str(oj)-um(ělý).

 

* * *

 

To je to, co duchovní ani racionální rozum nikdy nepochopí – že had je zrovna tak symbolem zla jako ztělesněním nejhlubší opravdovosti. Had je pomyslným strážcem Brány Absolutna. Vlnění souvisí se zdrojem reality, rozeklaný jazyk znamená obousměrnou souvztažnost (ekvivalenci) duality a jednoty. Bytí je ambivalentním zdrojem sebe sama. Řešení tkví ve spojení světla a tmy, nebe a pekla, v souladu řádu a chaosu.

 

Dualita uvnitř jednoty a naopak, to je to, čím autentická realita skutečně je.

Inscenace nutnosti řešení boje mezi světlem a temnotou je past, znamená to nikdy to nevyřešit – čas stojí na místě a vždy se mění jen kulisy.

Předstírání „vyrovnaného neboje“ v rámci vztahu jednota – dualita je prakticky totéž.

 

 

Absolutno v sobě snoubí v JEDNO živou sílu a nehmotnou představivost, POHYB a NIC.

 

Jsme divoké živé světlo, které je láskou a temnotou v jednom. Právě tento ambivalentní princip totální sjednocené rozporuplnosti, navíc zakřivený přítomností pozorovatele (toho, co si to uvědomuje), je pilířem nesmrtelnosti a nedefinovatelné zázračnosti pravé existence. Duchovní (bez fantazie) a racionální (přehnaně systematický) přístup k realitě připomíná roboty, kteří se marně snaží všechno rozpitvat a rozšroubovat, neboť nechápou, že to není nikde vně, oddělené, ani to není „něco někde“.

 

Opakem života je stroj, opakem lásky je zlo. Jelikož Absolutno je svým vlastním kvantovým protějškem (mnohozrcadlem), zmíněná čtveřice v něm existuje v dokonale souznějícím, čistě konstruktivním stavu nejzazšího paradoxu. Přidáme-li pravidlo, že „nic“ si nelze představit, neboť je představivostí samotnou, dostaneme SPLÝVAJÍCÍ fantastické mysteriózní „hadohmyzí“ monstrum, které zhmotňuje sny. „Mysl Všeho“ tvoří komplex inteligencí (cit/srdce:koule/dvojspirála, vůle:kužel, polarita:vejce/spektrum/superled-superoheň, logika/paměť:hvězda, roz/UM:čtyřstěn, vědomí/pozornost:brána/vortex…), napojujících emise kvantového reflektoru VŠEVĚDOMÍ (vnitřní organické PRASVĚTLO) na nekonečné vzorce nehmotné Temné dimenze (PARADOX SUPERČERNÉ).

Poznámka: had=živá síla fluidní plazmové inteligence, hmyz=symbol kolektivní samoorganizace a prostoru představivosti. Klíčem je neoddělenost, propojenost. Oddělení vede k totálnímu propadu a rozpadu systému realitních polí a k převrácení všeho vzhůru nohama, „posraným navrch“ (viz současné choromyslné fungování a uspořádání lidského společenství, založené na fikci, moci, kontrole, kvantitě, demenci, ignoranci, deviaci, aroganci, egocentrizmu, systematizmu, sebeklamu a falešné duchovnosti).

 

* * *

 

Aby se lidstvo osvobodilo – převzalo kolektivní kontrolu nad realitou -, k tomu jednak musí být čestné a odvážné a jednak musí vědět, koho nebo co je vlastně nutné eliminovat. Mnozí stále nechápou, že systém „rozděl a panuj“ operuje na multidimenzionální úrovni – žádné umělé entity jako institut právnické osoby (zombie a její korporace, monetární systém a podobné pijavice) by se nikdy neudržely bez zpětné vazby ve fantomovém duchovním prostoru (astrální spasitel/falešný Kristus, „archandělé“, světelní lordi, vzestoupení mistři a podobná havěť). Překážku tvoří kyberhmyzí syntetické anorganické entity v zrcadlovém hyperprostoru a jejich předsunutý deep-dark-net (podsvětní spodní světy, síť egregorů), přičemž celá řada zneužitých lidských nástrojů (myslitelé, duchovní představitelé) nemá o své stínové roli vůbec ponětí a projevuje se jinak „celkem normálně běžně“ lidsky a pozitivně; samozřejmě vždy se najde určitý skrytý detail, schopný s neuvěřitelnou účinností obrátit všechno zrcadlově naruby. Buďme nejen živým světlem – probuďme v sobě živel ohně i tu blahodárnou temnotu (hadí sílu), která prvoplánově nikomu neškodí, ale proč ji nepoužít proti Zlomoci jednoduše tak, že vykryjeme 100 procent VŠEHO. Ona spojitost mezi slovy démon-dement nebo ďábel-debil není náhodná, přesně to oni upíří logikové, sluníčkoví pseudo duchovní úleťáci a jejich pokrytecké představenstvo jsou. Když se tma nemůže projevit pro-konstruktivně, projeví se kontra-destruktivně.

 

 

* * *

 

Žijeme v realitě kvantových objektů, lámajících určitou část naší vědomé pozornosti, tak abychom bezmyšlenkovitě pokládali okolí za projev vnější síly a tím pádem i problémy vnímali jako něco, co existuje jako něco „číhajícího“ tam venku. Problém ale existuje uvnitř – i my existujeme uvnitř, a to s mnohem vyšší prioritou. Dokonce s tou úplně nejvyšší. Toto když si uvědomíme, naše kolektivně sdílená realita se automaticky přeladí na mnohem soudržnější a sjednocenější frekvenci. Nebude kontrolovat ona nás, budeme kontrolovat my ji. Druhá možnost je, že se dál budeme řídit názory vnějších autorit, ať už světských či duchovních (které jsou infiltrované virem, jako naprogramovaní roboti) – a v tom případě lidstvo skončí tam, kam směřuje: pod totální kontrolou nelidských egregorů.

 

I když si myslím, že existuje bezpečnostní protokol, který tomu nejhoršímu „na 99 procent“ vždycky nějak zabrání, musím říct, že sledovat, jak lidé či tzv. zasvěcenci/myslitelé opakují dokola stále tytéž bludy a dopouštějí se stále týchž chyb, je čím dál méně zábavné. Šedá je teorie, zelený strom života!

 

* * *

 

Příroda je svět dvojplamenných a anorganických vědomí. Bytost typu člověk je vědomí trojplamenné, neboť narozdíl od přírody tvoří součást ultimátní pozornosti – příroda ten třetí plamen sdílí kolektivně právě zde. Znamená to, že bytost typu člověk se pohybuje ve dvou realitách najednou, neboť je ambivalentním zdrojem sebe sama.

V takto „privilegované“ pozici nemůžeme rozhodně čekat, že přijde nějaký blesk z čistého nebe – musíme sami odhalit „tajemství života“ a vzít si zpět ukradenou svobodu.

 

Kdo nemá probuzenou živou-hadí sílu/vnitřní mentální a duchovní oheň, může být systematický, empatický či zasvěcený každý den od rána do večera třeba od hlavy až k patě, a celkový výsledek bude nakonec stejně vždy reverzní nebo se vůbec netkne fyzického ohniska přítomnosti.

 

TRANSFORMACE reality znamená, že se přeladí na jinou „holografickou sluneční rádio stanici“ (změní se dominantní vysílací program slunečního jádra). V optimálním případě, jako synchronizovaný základ, se vlny nad a pod zrcadlem (MEM/bránou, rozHRAním) skládají do přirozeně kompaktních, obousměrně propustných rezonančních uzlů, což lze označit jako princip hadí síly (dualita v jednotě a naopak, prakticky a současně). Můžeme tomu říkat třeba nebeská obloha a dračí podloží, nebo emoční a analytická inteligence, jedno je to konstruktivně světelné (element jako živel, esence), druhé konstruktivně temné (element jako prvek, struktura) – podobně jako sebe si vědomé vědomí je „dva v jednom“. Jinak by bylo jen mrtvým zrcadlem s typickou UI-oscilací, kde chybí vnitřní organická všesměrovost (živý kvantový paprsek, plamen živého světla) a zdá se, že mnozí, svedeni deep-dark-netem (systematiky, SMaRTborgy a fantomovou duchovní elitou, a možná ještě víc svou vlastní přetvářkou, sebeklamem, domýšlivostí a pohodlností), k tomu ve své snové-realitní bublině „úspěšně“ směřují. Samozřejmě rozhoduje úplně jednoduchá rezonance a „tlačítkem“ lze naladit pouze takovou knihovnu (svět), se kterou jsem schopen vytvořit bránu; nechat si vymýt mozek totálním nesmyslem (černobílý tunel), když potenciál možností je nekonečný, je opravdu „super“. Největší záhadou je, že když realitu tvoří organizované představy, proč si někdo jako základ místo nad slunce jasné prapůvodní beztvarosti (živé, hadí síly) volí omezený tvar (fanatická fascinace symbolem)…? Asi aby se pak na věky věků hádal s ostatními pomatenými „tvarohy“.