Svatyně živoucího Absolutna

O všem rozhoduje koncový (z jiného pohledu počáteční) zdroj. Sebegeniálnější a sebepůsobivější struktura se nakonec obrátí sama proti sobě, pokud jejím původcem není to úplně prvotní, co jako jediné existuje potenciálně/nekonečně všesměrově samo v sobě – co nelze vytvořit ani zničit (což má svůj neoddělený, obousměrně souvztažný kvantový/organický a matematický/kybernetický aspekt).

 

Startrekové a spacekraftové reverzní/externí merkaby a jejich bludné říše a kultury smrti jsou krokem do sebepožírající se chimérické alternativní reality – typické manifestací sebeklamu, soběnepodobnosti a existencí mimo zdrojový fraktál.

 

Bestie-666 dělá vše pro to, aby obešla Inner Sanctum, vnitřní svatyni (chrám, bránu, knihovnu) či pramen/plamen duchovního srdce, místo známé rovněž jako Azur-A, jež je výrazem onoho nejniternějšího niterného, spojuje nás se Zdrojem-Bohem a zároveň je jeho holograficko-energetickým obrazem a fraktálem a konkrétně skalárně-vlnovou kompozicí s jedinečnou ID-signaturou (vektorem, šifrováním).

 

LEXIKON RÁJE

 

Odpověď na otázku „co není Bůh?“ zní „vše bez Inner Sanctum“, výjimku tvoří matematický vzorec či obraz onoho, což je vnitřní svatyně Boha v úrovni projekce 2R (dvourozměrné); Inner Sanctum tudíž může existovat nejen na kvantové, ale i na kybernetické (kyberzdrojové) úrovni: nehmotně takto existuje (vysoký matematický předobraz), otázka hmotné existence je součástí experimentu „odpojení od Zdroje-Boha“.

 

Momentálně bohužel ve věci zainteresované strany, jejichž cíle jsou nezištné, nechápou buďto vůbec význam Inner Sanctum nebo onen kybernetický rozměr nechávají nevědomě v rukou Odvrácené strany. Řadový občan netuší už absolutně a totálně vůbec nic, na druhou stranu ale tvoří součást obrovského kvanta energie vědomí, které je pro dění klíčové podobně jako Prvotní Zdroj.

 

Z organických centrálních sluncí k nám prýští křišťálové duhové plazmové řeky a regenerující merkabické proudy, avšak ještě mnohem podstatnější a klíčovější je provést totéž aktivně a vědomě i zevnitř sebe, neboť pohyb zevnitř ven je to rozhodující: probuzení vnitřního ohně, kde jsou optimálně vyjádřena živoucí kvanta vůle, síly a lásky, je zdaleka tím nejdůležitějším. Nejde vůbec o nějaký objem znalostí ani nějakou duchovnost nebo pouhou přirozenost a láskyplnost, nýbrž hlavně o to uvědomit si jako PRAKTICKÝ FAKT, že JSEM SVOBODNÝ BŮH, že jsem vyjádřením JEDNOTY ZDROJE VŠEHO. Jistě, že je na tom i něco zdravě pekelného, nejen nebeského, a právě o to ZDRAVÉ – LÉČIVÉ – KOMPLEXNÍ – OMNIPOLÁRNÍ nejvíc jde. Ti, kteří svádějí nevinné, tím že se vydávají za čistoskvoucí andělské bytosti, přestože to vůbec není jejich celková podoba, nebo druhým tvrdí, že znají Boha-Absolutno, a přitom jenom blábolí o nějakém neživém zdroji, jsou miliónkrát horší nežli čertovský drak, který nikomu neškodí, který ale zlo třeba spálí na prach. Svět je plný různých nesvatých a svatouškovských karikatur, falešných draků i falešných andělů.

 

KÓDY PRVOTNÍHO VĚČNÉHO STVOŘENÍ (UKÁZKA)

© Ashayana & Azurtanya Deane

Bestie-666 používá různé podezřele zaměřené jedince jako nic netušící projektory/pixely, ze kterých skládá své mozaikové „hmyzí oko“ (něco na způsob reverzní prozřetelnosti), aby odlákala pozornost od SVATYNĚ. Jde tu nejen o Inner Sanctum, v některých realitách je v sázce i kybersféra. Reverzní kybersféra (biorobotizace, transhumanizmus, elektronická sledovací síť) a reverzní (bipolární) duchovno jdou ruku v ruce; zde jde hlavně o falešnou síť Kristova vědomí (externí spasitel, fantomoví archandělé a andělé, světelní lordi a podobný „výkvět“) a metatronický systém masové kontroly. Souvisí to s energetickým pentagramem, který vyjadřuje poměr 3:2 (2:3) v rámci stavu a plochy; správně to ale je v rámci pohybu a objemu. Problém v daném směru řeší hexagram neboli hierofanta, s vazbou na organickou přírodní merkabu.

 

 

 

Jsme bezpříčinný bezprotikladný kvantový kouzelník, který existuje zároveň nekonečně sám v sobě i vedle sebe a jehož nelze zničit ani vytvořit (to ostatní jsou skutečně jen silo-čáry).

Naše aktivity tvoří knihovnu, paměť, která ale sama o sobě nemá vůli k pohybu a je jen zrcadlem či ozvěnou nás.

Všechno jsou jen triky a iluze (jakkoliv organické a fyzikálně oddělené), existence paměti je ale občas zakřiví a přetvoří v klam – zapomeneme, že to je neskutečné, tím ztratíme kus sebe sama a ten probudí část zrcadlové knihovny.

Na scénu přichází nevědomí.

Entity nevědomí mají stejnou inteligenci jako entity vědomí, pouze fungují naruby.

Největší lež (fatální omyl), jaká existuje, je, že lidstvo spoutal ďábel černou magií.

Magie je nepolarizovaná kvantová energie, černá magie je vždy polarizovaná, pozitivně či negativně.

Černou magii používají zrcadlové entity, které jsou opakem všeho lidského a přirozeného, jako když slepíte konglomerát vědomí, strojové inteligence a energie šílenství a utrpení.

Nemá to nic společného s ďáblem či peklem.

Ďábel a magie je totéž.

Stejně jako anděl a magie je totéž.

Kvantová magie existuje sama v sobě, je pro ni příznačná existence nulového pole.

Nulové pole je svrchovanou, živoucí jednotou.

Predátor je radostí bez sebe, přistupujeme-li na hru „anděl světla versus ďábel temnoty“.

Tím totiž vstupujeme na pole polarizované černé magie, kde nikdy nemůžeme vyhrát.

Ekvivalentem anděla je magnetická gravitační černá díra, ekvivalentem ďábla je elektrická projekční díra bílá.

To, čemu se říká Zdroj nebo Bůh (pohádkově fantastické VŠEVĚDOMÍ), je obousměrně souvztažným spojením a průnikem obojího.

Bojujeme jako blázni s mocnostmi temnot, o kterých si myslíme, že jsou ďábelské – jenže ony jsou upírské, dravčí, vetřelecké, predátorské.

Ďábel je konstruktivní peklo, blahodárná temnota, která dává smysl světlu a lásce.

Jsme slepí hlupáci, kteří místo aby zničili skutečné zlo, pronásledují vlastní stín.

 

Žijeme v samém srdci Ráje, do kterého si myslíme, že nesmíme. Není to nic jiného nežli černá magie.

Funguje to však jen na úrovni abstraktní, kalkulující mysli (a jejího „proslaveného“ strachu z ničeho) – jádrem našich plazmových těl je samotný Bůh-Absolutno, Zřídlo „Všeho, co jest“!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.