Síla lásky: moc zřídla duchovního srdce

Zemi byly přiděleny skalární souřadnice v systému SIN. Centrální inteligence či jeden z vnitřních kolektivů Prvotního Zdroje plánuje export matric kvantového prvenství, známých jako NIS (Neodvozená Informační Struktura). SIN (Sovereign Integral Network – Síť Svrchované Jednoty) je spíše orientační označení, názvosloví vychází z textů Tvůrců Křídel, potažmo Řádu Lyricus. Ve skutečnosti jde o ty nejhlubší principy a archetypy a těch zdrojových kolektivů a inteligencí existuje celá řada. Koho přitahují Strážci, strážcovské kolektivy a materiály, je to s výše uvedeným komplementární a kompatibilní.

 

RÁJ S NÁPISEM „VSTUP ZAKÁZÁN“
Po zahájení experimentu „Co není Bůh? Co znamená existovat mimo Zdroj? Co je vědomí odpojené od života? Co se vlastně přesně stane a co to přinese?“ (hrůzostrašná minulost=fantastická budoucnost), o čemž svědčí kupříkladu texty Why all this happened? či Borenthasala, kdy program jazyka Anuhazi zahrnoval samospouštěcí anti-evoluční mechanizmy, jsme se po zhruba 950 miliardách let pozemského času (což je zde ale spíš takový dramatický prvek) dostali do situace, ve které si s námi stále „Anu hází“ jako s papírovou šipkou. Jmenovitě jde o LERM v 11,5D (Light-Encoded Reality Matrix) a nepřímo například o Zeta retrovirus, obecně o bipolární duchovno resp. zrcadlový binárně-mechanický zdrojový okruh, což všechno hraje do karet oné Odvrácené straně, která „není Bůh a je odpojená od života“ (zde si poznamenejme, že právě tak jako anděl může být čistý i padlý, ne všichni kyborgové jsou automaticky „černé duše“). Nejmenované andělské-emoční resp. dračí-analytické inteligence, jakkoliv jejich reprezentanti z pozemské strany jsou vesměs „normální, hodní lidé“, nemají stále jak se zdá o svém „odlákání“ potuchy, stále všude vesele létají „transformační kódy“ vzduchem, ignoruje se nulové pole a organická merkaba jako by se nechumelilo a model Kristus resp. model Star Trek působí jako hypnotický setrvačník černé díry. Není však světlo jako světlo a není síť jako síť. Proto musí být použit prostředek, který zajistí, že co jde na vstupu neorganicky přes externí merkabu, poleze na výstupu organicky, aby různé kompatibilní (v jádru neškodné, neškodící) fantomové či umělé entity nebo fenomény s právem na existenci mohly být „zakomponovány do Věčnosti“. Hovoří se o bodu 22/02/2022, možná je lepší to upřesnit na „21. století“. Podvědomí jistých jedinců pod vlivem Metatron-Borgia zrcadlové animace (Animus-Incunabula) by mělo flexibilně reagovat.

 

* * *

 

Co dělat s armádou neprobuditelných, lapených ve Falešné Síti Kristova Vědomí a dalších metatronických systémech masové kontroly? Sluníčkářům-srdíčkářům a těm co věří v ruské prskometry, německý měřící tým, Cobru či Metatrona (Michaela, Kryona, St. Germaina, Thovta…), potažmo Atlantidu a Lemurii, doporučuju se seznámit s textem Hibernační zóny, sítě NET a zóny Aurora. Někdy mi to tak připadá, že i kdyby něco mělo pravděpodobnost nula procent a mělo to kolem sebe uvázanou hedvábnou mašli, tak tomu někteří jedinci budou stále slepě věřit, zatímco umouněný čert nebude mít pravdu, i kdyby to bylo samo Absolutno. Kdo by se pak divil, že je lidstvo zakleté a v rukou „zlého černokněžníka“, úplně stejně jako v pohádkách?

 

* * *

 

Stejně jako neživá hmota nemyslí a nic necítí – nevědomé nestvoří vědomé. To, čím je Bůh, lze ukázat na několika typických příkladech.

Bůh je Absolutnem – neboť opakem Absolutna je opět Absolutno. To existuje jako potenciální všemožnost, čili Fantazie („nic“ si nelze představit – ono samo je tou představivostí), a jako potenciální všepohyb. Zpětná vazba prožitku života (princip dva v jednom neboli 2v1=3=∞, sebe si vědomé vědomí) tento pohybový či silový fenomén překládá jako Lásku (cit, vnímavost), což je ta magnetičtější verze (přitažlivost, síly vzdáleně působící). Električtější verzí, kdy se siločáry nebo silová pole přímo střetávají, tvoří element či živel Ohně (světlo a zvuk vydávajícího). Hologramem či plastickým vyjádřením tohoto živlu je Čtyřstěn, jedno z rezonančních (platónských) těles, pro které jako jediné platí totéž co v případě Absolutna: opakem (protějškem) daného tělesa je opět ono samo, tedy Čtyřstěn. Suma sumárum, Bůh je neduální kvantová energie s nehmotným a hmotným aspektem, které se bezlimitně vzájemně obsahují a reflektují (vůle k pohybu, ono „pnutí mezi“ možností se pohnout a možností zůstat v klidu resp. rozhodovací blok, se manifestuje jako pole stojatých vln či skalárně-vlnové pole, známé jako Oceán či Zřídlo Snů).

 

Aby se Bůh (komplexní zdrojová inteligence, Duch Svatý) projevil, aplikuje Negativ či Zrcadlo Sebe (tím pádem Projev neztrácí kontakt s Neprojeveným) – nastupuje princip půlení/zdvojování (pole, pól, půl). Pomocí dvou opačně směrovaných Čtyřstěnů vytvoří Božské Vševědomí elektro-magnetickou organickou přírodní Merkabu a jsou to právě merkabická ohnivá či plazmová pole Lásky, ve kterých „plave“ a zároveň „stojí“ veškeré Stvoření (rozmanité typy Kreatrixů, energetickými a časovými matrixy tvořené).

 

Záhadná kvantová energie či inteligence je kvazi organická z podstaty věci a organická přírodní merkaba jako prostředek k manifestaci zdrojových kvant existuje v potenciálu či primární matérii Božského Vševědomí podobně jako v semínku je latentně přítomen celý strom. V tomto Bezčasoprostoru či Nepočátku-Nekonci vše nehmotné a nezjevené pouze čeká – ve stavu stojaté vlny – na prvotní impulz k pohybu, jedná se o primárně nemanifestovaný 7kový systém (7=binárně 111=opticky 3; 3x7x37=777=Zdroj).

 

Klíčový je zvláště fakt, že v systému „Šťastných 7“ jsou bílá a černá díra (tvořící fraktální organické centrální slunce, což je organická merkaba v jiné verzi) zároveň v sobě i vedle sebe. Životní a paměťová pole vykazují odlišný druh chování (kvantového stavu) až v projeveném 12kovém systému (12prvkový strom života, organický modrotisk).

 

Externí merkaba známá jako Hvězda Smrti není schopná komplexního kvantového sebevytváření, neboť původně dva synchronní vortexy/čtyřstěny jsou asynchronně – rozpojením signálu bílé a černé díry – duplikované ve čtyři (jedna dvojice krade energii, druhá napájí reverzní systém), což zároveň vytváří fantomové externí knihovny (energo-informační pole známá jako Egregory). Typický příkladem v této entropické realitě je vztah andělské-emoční (model Kristus) a dračí-analytické inteligence (model Star Trek), kde jedné chybí to, co má ta druhá, přičemž obě mezery zároveň existují i jako oddělené zrcadlové paměťové segmenty a kvazi autonomizované entity. Ty jsou naneštěstí ještě dále napojené na vyšší podobné parazitující celky, které existují v obráceném čase a jsou vším, co si lze představit pod pojmem „přirozenost naruby“ (model Dravec). Andělská i dračí strana v tomto konkrétním případě fungují jako užitečné loutky exzdrojového Predátora a organická merkaba zjevně ani jednu nezajímá, neboť by to rozvrátilo agendu, které slouží.

 

KNIHY-A

 

ZÁZRAK NEODDĚLENOSTI
Bylo by možné, že čistá, pravá Láska (cit, esence, nediferencované) je tou nejvyšší magií, a že touto magií je – pouze z jiného úhlu pohledu – i Ďábel (fantazie, živelnost, diferencované), a že to znamená totéž, jenom nechápeme podstatu kvantové energie? Nedávno se mi objevil takový pocitově-obrazový vjem odkudsi z hlubokých, vnitřních (indiferentních) úrovní, popsatelných jako skalární růžový prostor (spojené odstíny bílé a červené vyjadřují nerozlučnost jádra a vyjádření, ducha/ohně a těla/tělesa). Ultimátní paradox neduality je tím ultramocným, tím nejjednodušším a nejskutečnějším, nejpravdivějším a nejživějším. Kvantové prvenství představují ohnivé růžové matrice s vysokým stupněm univerzální kompatibility.

 

Když se podíváte Dovnitř, na nikoho nenarazíte, neboť Pozorovatel je stále mimo a tím pozorovatelem jste vy – jseš to ty. Problém je, že lidé čekají něco prudce neobyčejného, něco z venku. Že by To mohla být zázračná kvantová energie, která v podstatě ani nepotřebuje žádné důkazy nebo vysvětlení – to přece není pravda, nebo jo?

 

„Děti, fikce je pravda uvnitř lži, a pravda o této fikci je jednoduchá: kouzla existují.“ – Stephen King, To

 

EFEKTIVNÍ RÁJ versus EFEKTNÍ VĚZENÍ
Probíhá lítý boj o časové osy. Existují tři hlavní linie. Centrální Zdroj-Bůh a jeho rajské světy Prvotního věčného Stvoření (model KRYST nebo KRIST), dualitní „andělsko“-predátorské světy Odvrácené strany (model DRAVEC) a jako třetí hypotetická možnost Druhotné zajímavé Stvoření (model SENZAR). Dravec prostřednictvím simulace paměťových sluncí generuje falešné verze zbylých dvou modelů. Rozdílovým faktorem je skrytý nebo přímý vztah a kompatibilita s principem organické merkaby, potažmo fraktálního organického centrálního slunce. Panenská rajská příroda je spolehlivý ukazatel.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.