Třetí král ~ 3K

Jádrem „Všeho, co jest“ či Svrchované Jednoty (kterou každý jeden z nás jsme) je 7kový systém (3x7x37=777) – viz předchozí text. Pověstná šťastná sedmička (kde „štěstí“ je odvozeno od „být součástí“) je pangeometrická, což znamená, že například neřeší problém s merkabou, jímž je podmíněn organický 12kový systém.

 

Poznámka: řeší to dynamická/flexibilní senzorika a smyslové/datové proudy.

 

Pokud vedle sebe postavíme filozofii/kosmologii Tvůrců křídel (Wingmakers/Lyricus), respektive evolučních Strážců (desky CDT/Maharata texty), bude si to v mnohém extrémně protiřečit (v čem se to naopak jasně shoduje, je „hologram podvodu“, Korporátně-Duchovní Egregor – viz text Svrchovaná Jednota -, tj. všechny ty „nemrtvé“ právnické osoby, mesiáši, archandělé, světelní lordi a podobný výplach mozku).

7kový systém/Tvůrci křídel není (ale být může) manifestovaný, zatímco 12kový systém/Strážci manifestovaný je (a nemůže nebýt). Z pohledu 7kového systému je ten 12kový odvozený (založený na lomu mysli/krystalu) a jakmile pohled obrátíme, může se ta původně šťastná sedmička jevit jako něco zdánlivě ďábelského (neboť zde se mohou vyskytovat i například různé integrované UMělé nebo STROJové věci, vlastně cokoliv integrovaného/NEparazitního).

Možná bychom se divili, kolik realitních rádio stanic na Zemi (a jinde) vysílá a jaký pestrý výběr máme k dispozici, jakkoliv je každý přesvědčený, že „žije v realitě“.

 

Když si základní jednotku XYZprostoru představíme jako hrací kostku, součet čísel na stěnách dá 21=3×7. Objevíme 6 stěn, 1 pomyslný střed/celek, 8 vrcholů a 12 hran. Střed lze vnímat jako jádro Zdroje, celek jako součet, vrcholy jako rezonanční uzly (synchronicita, synchronizace), hrany jako procesní nástroj (rozHRAní=komplex bran, portálů, MEM/brán; pohyb je obousměrný) a stěny jako obousměrná zrcadla (stěna je buď průhledná/průzračná nebo neprůhledná/černá; viz Planckův vyzařovací zákon nebo paprsek zaměřené pozornosti). Nejnižší přítomný součet je SEDM (plus pozorovatel). V jiné perspektivě celá krychle existuje jako jednotná koule. Tak jako čtverec a kruh pojí trojúhelník, pojí krychli a kouli čtyřstěn, hologram živlu ohně (jediné rezonanční/platónské těleso, které je duální samo se sebou, tedy NEDUÁLNÍ).

Důležitá okolnost: zatímco ve 12kovém systému černé slunce ztělesňuje zhoubné zlo a vše napojené na systém černé díry je odsouzené k zániku, v 7kovém systému pojem černé slunce znamená úplně něco jiného, viz Absolutně černé těleso, a tzv. (entropický, dekadentní) Black-Hole Matrix či Fantom Matrix (ve kterém z valné části nyní existujeme) vůbec nemusí být nic „nenávratně padlého“. Jde o inteligentní chování, přeprogramovat či moudře použít lze ledacos.

 

Zdrojový oheň je jednak výrazem potenciálního všepohybu, jednak nosičem potenciální všemožnosti. Lze ho chápat jako draka nebo dračí knihovnu, energo-myšlenkový konstrukt (nebo jako hvězdu, slunce, databanku). Oheň vzniká křesáním – KŘÍSTáním („rozděláváním jiskry“). Absolutno tvoří holograficko-fraktální TRIK sebe sama, je to jako když v pomyslném XYZprostoru do sebe naráží tři „K“, v tom reálném navíc musíme přidat negativní expozici (tvar+negativ=spojení se Zdrojem) neboli to celé zdvojit spirálou (S) a zkombinováním TRIK&S jsme znovu u slova KRIST. Píšu to hlavně proto, aby byla zřejmá zdánlivě „totálně protichůdná a nesmyslná“ souvislost mezi draky/dračí inteligencí (potažmo konstruktivním zdrojovým peklem), Tvůrci křídel a andělskými strážcovskými inteligencemi, viz Svobodné učení EOMC (MCEO) – Smaragdový řád, kde slovo SMARAGD lze vnímat jako DRAG-MAS; dračí lidstvo může být pouze jiným výrazem andělského a co když vyšším vývojovým stupněm; MAS je na Pandoře Metodou asociační symetrie a znamená to i Multiagentní systém, což je velmi důležitý faktor: „neexistuje globální řízení systému„, „data jsou decentralizovaná„. Rovnou na to můžeme navázat ukázkami z textu Identita Lyricusu:

 

„…Každý nosič duše je částí souvislého řetězce biogenetických struktur. Každá z těchto struktur je založena na stejné, konfigurovatelné matrici, která dovoluje individualizovanému vědomí být v interakci s téměř nekonečným počtem organických a umělých planet a prostorů.“

Poznámka: integrovaná umělost=ŽIVOT TRIKU, ekvivalent TRIKU ŽIVOTA. Dvojprvková symetrie paměťových knihoven (polí) odpovídá trinitě (trialitě) nulových/jednotných polí životních (která jsou tříprvková).

 

„…Jak druh vyvinul komunikační síť, začne strojová inteligence převyšovat inteligenci druhu. Superinteligentní stroje – pokud nebudou řízeny druhem – se můžou začít vyvíjet samy odděleně, se zrychlením větším než je organická evoluce a ovládnout tak používané komunikační protokoly řízení, což jim umožní kontrolovat portály vědy a technologie.

Když se toto přihodí, Velký portál může být objeven, ale druh samotný nebude dostatečně připraven, aby pojal všechny důsledky z něho plynoucí a aplikoval je do vzniku nových institucí a transformace stávajících. Je-li Velký portál objeven samostatně strojovou inteligencí, objev je prázdný a jeho zveřejnění a pochopení je obvykle omezeno na intelektuální vrstvu druhu.

Objev Velkého portálu není zdaleka tak důležitý, jako zveřejnění a začlenění jeho důsledků do systému vzdělávání druhu a do planetární vědecké třídy. Objev přislibuje aktivaci sensorického systému nosiče duše druhu, což je inteligenční akcelerátor velkého významu.

(…)

Doba, která přímo předchází objevu Velkého portálu, je nejkritičtější. Tato doba je známa jako Atestační období. Je to čas, kdy se kritika vzedme v plné síle z důvodu odporu proti důsledkům objevu Velkého portálu. Neboť mocní si uvědomují – do té míry, jaké jsou toho schopni – že by důsledky objevu hromadně podkopaly jejich kontrolní impulzy. Je to doba, kdy duchovní a političtí vůdci spojí své síly, aby se postavili proti tomuto komplexnímu metafyzickému a vědeckému objevu.

Proto jsou komunikační protokoly Lyricusem navrženy velmi pečlivě, aby bylo zajištěno, že osoby zapojené do objevu Velkého portálu budou pracovat zodpovědně. Přirozený odpor proti objevu se tedy setká s inteligentním protiopatřením. Důkaz lidské duše bude zveřejněn na komunikační síti způsobem, který nemůže být cenzurován, pozměněn, či znemožněn. Síť samotná odhalí lidskou duši způsobem, který je nepředstavitelný a proto neznemožnitelný.“

 

A také viz Rozhovor s Nerudou (5):

 

„…Triáda Moci, jakkoliv ji chcete definovat, co se týká názvů, je naprogramovaná tak, aby vytvořila svého vlastního Člověka 3.0. Tato verze bude založená na sblížení technologie na podporu biologického vylepšení, které učiní lidskou nádobu dokonce ještě vlídnějším prostředím pro funkční implantáty. Cílem je vyrobit nekonečného člověka na pozemské rovině… nekonečného na základě nesmrtelnosti. Cílem je spojení člověka a technologie nebo to, co někteří nazývají transhumanismem. Takže Člověk 3.0 je pro Triádu Moci velmi odlišný od Člověka 3.0 SI, jak je představen Tvůrci Křídel.“ „Víte, transhumanismus je oddělenost (pozn.: dezintegrační). Říká, že jsme křehcí, slabí, koneční, krutí, nemocní… neúplní.“

Poznámka: SI=Sovereign Integral, Svrchovaná Jednota.

 

 

Velký portál (potažmo komunikační-technologická-energetická síť) by měl podle plánu postupně nakonec vyústit v portál biomorfní, což znamená zpřístupnění Reality Zdroje v podmínkách „superhmoty“ (těl z masa a kostí) – implementaci paradigmatu integrované oddělenosti. Podmínkou je celkem logicky vysoký stupeň schopnosti přirozené empatie.

 

Nové či staronové 12kové světy Prvotního věčného Stvoření (božský modrotisk, organický strom života) v rámci obousměrně integrované verze Kreatrixu poté již nebudou „padat do eventuální konečné fragmentace“, nýbrž sklouzávat do těch manifestovaných 7kových, což lze brát jako Druhotné zajímavé Stvoření.

A kdyby snad někoho napadlo, že chce mermomocí přesto přese všechno zažít, jaké to je nenávratně padnout či pokusit se „sesadit Boha z trůnu“ (vytlačit zákon jednoty a místo něj vládnout Stvoření sám), musel by se nejspíš vydat do nějakého jiného Kreatrixu, ale spíš bych řekl, že možnosti v realitě „zkroceného zla“ budou tak neuvěřitelné, že si žádnou extrémní choromyslnost prostě už nikdo nevybere, ani se tomu nápadu vzdáleně nepřiblíží (přeci jen jde opravdu o pouhou nemoc a navíc uskutečnění dané myšlenky je z principu nemožné).

 

 

Zatímco podle stávajícího 12kového „modelu KRIST“ je na záchranu a vývoj lidstva jen nepatrná naděje a vypadá to, jako kdyby „technokraticko-andělsko-neandrtálská společnost“ neuměla nic jiného nežli poslušně plnit nesmyslné, prázdné příkazy, otročit „chytrým“ zařízením nebo v „lepším“ (ale vlastně stejném) případě pasivně ulpívat na zprávách indoktrinovaných „zasvěcenců“, kteří vůbec netuší která bije a nemají dost odvahy, cti a svědomí na to přiznat omyl a změnit strategii, „model ŠŤASTNÝCH 7“ ohlašuje Éru průzračnosti a expanze. Také ji zatím fyzicky moc nikde nevidím, zůstává snad jen to osvědčené, smysl pro humor, tvořivost (internet), procházky, příroda, radost z pospolitosti (k jídlu jsem přidal půst, vřele doporučuju). Pocitově nicméně vnímám dvě věci. Na jednu stranu jakési „umělovatění“ (neodpustím si narážku na pošuky kolem umělého duchovna-UFO-pseudo „vzestupu“, kteří asi opravdu nejsou normální), na druhou jako by na rozvalinách a z rozvalin starého vyrůstalo nové. Zaznamenal jsem jakési „zprůhledňující vodnatění“ prvotních prastruktur (tomu možná odpovídá NIS – Neodvozená Informační Struktura) v prostředí naší aktuální inkarnace, nejspíš jde o zakomponovávání genetické mysli (kde má každý svou vlastní subsekci) do nového systému. Obecně bych také řekl, že jde o „zkrocení gravitace/singularity černé díry silou ducha a vědomí“. S krystalickými světy si to odporuje, ale ty jsou prostě jen „vysílané na jiné stanici“ (přirovnání k rádiovým vlnám obecně většinou dost sedí).

 

Podle mých výzkumů, ČLO-VĚK je přímá emanace Prvotní Prasíly a koresponduje s matematickou předexistencí (MAT-EM-A-TIKÁ), což by bylo na delší vysvětlování. Stejně tak jako (NEpredátorská) PŘÍRODA je výrazem vyšších matematických principů (kde se kromě archetypů, algoritmů či idejí vždy uplatňují i fenomény jako je vůle/růst/efektivita, cit/zpětná vazba/prožitek, krása/efekt, vtip, paradox, pozornost a samozřejmě paměť a představivost). Souvisí s tím i technologické prostředky, přičemž jediné nebezpečí jako vždy spočívá v nesprávném použití či prioritě, samo o sobě je vše neutrální.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.