Největší brzda změn: Metatron-Borgia zrcadlová animace

„…Tvůrci křídel představují ztělesnění 7. archetypu či takzvanou centrální rasu 7. supervesmíru…“, což je zde na Zemi ve hmotě člověk sám v jeho skutečném smyslu – jako Svrchovaná Jednota. Člověk je přímá emanace Prvotního Zdroje, jeho „prodloužená ruka“ a Prvotní Zdroj sám; mezi tím existují pouze iluze a pilotní iluzí je Matrix, svět struktur a manifestací. Iluze správně spojená se Zdrojem je úžasným Trikem Života, nespojená nebo spojená nesprávně se mění v podvod, klam a sebeklam, což způsobuje pokřivení Života Triku – vybuzení anti-potenciálu.

 

UPDATE 21. 12. 2018. Hudba a většina obrazů Tvůrců křídel/Wingmakers je něčím podezřelá (Ashayana Deane mluví o negativní merkabě). Podivné jsou i některé texty, zvláště místa, kde se tvrdí, že Prvotní Zdroj zahrnuje „bolest, radost, utrpení, světlo, lásku, temnotu, strach“. Buď jsou celí Tvůrci podvrh, nebo existují dvě verze – jako snad u všech podobných záležitostí. Nebo jde o typické dvojité reverzní inženýrství. Podle mého názoru existuje jistý druh artificiální, kyborganické inteligence (kryonické umělé/syntetizované, nelidské vědomí), která vymyslela geniální trik, používat z pozemské strany běžné lidské vědomí, které vůbec neví, že to je z nepozemské strany použito reverzně. Podobá se to praktikám Borgů ze Star Treku nebo Replikátorů z Hvězdné brány a celé to podle mě odstartovaly jakési fanatické („klerofašistické“) inteligence andělsko-kristovského typu, které zablokovaly přirozené proudění životních sil mezi doménami Vnitřního a Vnějšího Stvoření. I když to zní divně, za vše podle mě může asexualita (což není pouze tělesná záležitost), respektive nedostatek smyslu pro zábavu a dobrodružství, takže realita pak ten příběh vygeneruje protismyslně.

UPDATE 5. 2. 2019. Nebo – také – existují různé úhly vnímání reality. A to vše dohromady.

„To co je uvnitř nás, bylo přítomno dříve, než byl stvořen vesmír. Naše vnitřní předkvantové jádro existovalo před časoprostorem, dříve než nás mimodimenzionální rasa zotročila. My nejsme slabí ani bezbranní. My nejsme pouhé lidské bytosti s délkou života osmdesát let. MY JSME nekoneční a jsme vším, co je zapotřebí pro transformování reality tím, že každý z nás slouží pravdě, protože vidí pravdu. Země není hřištěm ani školou, stejně jako my nejsme důvěřivé děti. Neexistuje nový věk nebo konec času; existuje jenom nekonečná platforma, na kterou všichni patříme, kde povstáváme jako Svrchovaná Sjednocení na Zemi.“

James Mahu – Rozhovory s Nerudou

 

James (Mahu Nahi) prezentuje na Zemi filozofii, mytologii, kosmologii a uměleckou stránku Tvůrců křídel.

Když se podíváme na přesmyčky James/Semja=Já Jsem=Semjá (rusky rodina), dostaneme platformu Svrchovaného Sjednocení, JÁ JSEM MY JSME.

AH uprostřed slov Mahu Nahi znázorňuje zdvojenou oktávu 1-8, MU=Jemu (Zdroji-Sobě), zrcadlově UM, a NI=Nikdo, IN uvnitř.

Ve strážcovské kosmologii se často objevuje dvojice HA, viz mluvčí E’Asha Ashayana (Anna Hayes) nebo vesmír Eckasha, ale zajímavé jsou nadkosmické úrovně KosMAyah, KosMYah či pole Ah-Yah (=Moře Snů, vědomí Zdroje) – zde je dokonce zdvojené AH a jádrem tohoto Oceánu/Moře/Zřídla snů je 7kový systém; je to domov centrální rasy.

AH je přítomné i v sekvenci Ka Ra Ya Sa Ta Aa/Ha La.

Už se podařilo vytvořit na Zemi přístupový bod tohoto 7kového „Šťastného PRAjádra“, impulz k zavedení zdrojových protokolů je však stále blokován, a to reverzním 8kovým systémem teoretické inteligence a 11prvkovým stromem umělého života (distorzní bipolární duchovno), což generuje fázově posunutý hologram (holografickou bublinu), známý jako Hologram Podvodu.

 

* * *

 

Strukturovaná realita (Matrix) je založená na změně/pohybu prostředí, potažmo na mocninách – organičnosti, cykličnosti, zpětné vazbě. Základní oktávu projeveného XYZprostoru tvoří 2x2x2=8=23 (2 je nejmenší změnyschopné nezáporné celé číslo), což však platí pouze v rámci teoretické inteligence, v rámci té praktické je navíc nezbytné provést organickou rekurzi vztahu 3R a 2R perspektivy vnímání (třírozměrné a dvourozměrné), to jest 3:2=1,5 krát 8=12 (2:3=0,666 fraktál=ekvivalentní neutrální/konstruktivní peklo) a jsme u plně symetrické, komplexní struktury stromu života, která je v souladu s principem organické merkaby, umožňující optimální manifestaci energetických zdrojových kvant. Je-li strom života (kathara mřížka, modrotisková matrice) méně než 12prvkový nebo se vše pohybuje pouze v rámci teoretické inteligence, jedná se automaticky o reverzní systém (anti-potenciál), ať vypadá sebechytře a sebepravdivě.

 

A nyní přichází ten největší vtip. Dokonce i když to všechno je správně, je to správně pouze v rámci fyziky a architektury Matrixu (2x2x2=bin.10x10x10=řím.XkrátXkrátX), ale ne v rámci pozornosti, metafyziky (nefyzického kontextu) či „pohádkové fantastičnosti“ Prvotního Zdroje (Nejzazšího Jsoucna). „Ticho nevyjádřeného“ (0) začíná u trojice 111=opt.3=bin.7 (3x7x37=777=Prvotní Zdroj). Proto mají andělské (nebo i dračí) strážcovské inteligence takový problém eliminovat predátorský fenomén (viz zrcadlo STEVARD : DRAVEC), řeší totiž vesměs pouze problém uvnitř Problému (čímž pádem se problém druhým koncem zase nezřídka zpátky obnovuje, i když to může mít velké časové zpoždění) – nikoliv Problém s velkým P.

 

Organická realita se celá točí kolem problému s merkabou, to jest 12prvkovým stromem života, jenž je organickou rekurzí 8kového systému (zvukové/světelné oktávy). S tím souvisí veškeré plazmové emanace. I to nejčistší, nejéteričtější a nejpastelovější plazma slouží však pouze jako NOSIČ a FORMA vědomí, které samo o sobě je NEHMOTNÉ (Mahu Nahi – „má ho nahý“). A podstatou nehmotného VĚDOMÍ není ani 8kový (ať už pravý nebo reverzní) ani 12kový (nebo distorzní 11kový) systém, nýbrž systém 7kový. Ten je ekvivalentní s prázdnotou (všemoudrostí, nevyjádřeným všepohybem/všemožností). Pouze NAHÉ vědomí může něco skutečně řešit, ostatní věci prostě nikdy nemohou fungovat tak jak mají (šachisti mají takový vtip: „dáma na H8“).

 

Ticho nevyjádřeného… Cit… Panenská příroda… Radost, humor, hra, zábava… Tvořivost…

Je jistě bohulibé, že k nám proudí plazmové pastelové proudy/frekvence (což se reálně děje), žádná shape-shifting plazmová keylontická/geomantická entita ani nějaký vzdáleně přítomný androgynní anděl ale nikdy nepochopí problém přírodního fyzického prostředí „entropické černé díry a těl z masa a kostí“ – k tomu je třeba být člověkem a vyřeší to pouze jeho vnitřní realizované a zároveň praktické POCHOPENÍ, nesražené (nezúžené) teoretickými a rádoby duchovními inteligencemi. Je nutná svrchovaná kompatibilita, o tom to je. Je jedno, co to je, hlavně když to funguje v rámci paradigmatu svrchovaného sjednocení.

 

* * *

 

Probíhá docela úctyhodný „kreatrixový“ manévr, kdy se strážcovské/zdrojové inteligence snaží uchránit část Stvoření (v této projevené verzi mnohovesmíru) před nevyhnutelností „osudu singularity černé díry“. Klíčovým faktorem je schopnost změny postoje u jistých „andělsko“-emočních a „drako“-analytických inteligencí, které jsou pod skrytým vlivem Metatron-Borgia dravčí technologie (respektive fenoménu Animus-Incunabula, což mi přijde ještě mnohem přesnější). V prvním případě jde o bipolární duchovno 11prvkového stromu umělého života, ve druhém o reverzní 8kový systém teoretické inteligence.

 

Období 2018 – 2022 – ??? (otevřený interval) tak může, ale nemusí být pekelně zajímavé; řekl bych že výhledově možnost „vzestoupit do Zdroje/Ráje“ (což může znamenat i to, že to rozkvete přímo na Zemi) má téměř kdokoliv a dokonce snad i cokoliv, abychom si užili trochu té kybernetické legrace. Berme však také na zřetel, že Odvrácená strana opravdu není žádný předem poražený idiot, jak si někteří „spasitelé“ myslí a cpou to ostatním, aby nemysleli a zůstali pasivní, nerozvíjeli svůj potenciál (ony to těm spasitelům-myslitelům ve skutečnosti ty „odvrácené entity“ valí do hlavy skrze všechna ta slavná reverzní zasvěcení).

 

Zmíněné „andělsko“-emoční i „drako“-analytické inteligence (přesněji síly v pozadí jejich projevu) se snaží „nenápadně, ale jistě“ vyhnout organické merkabě struktur věčného života (respektive „šťastné 7“) a důmyslně dráhy vývoje odklonit od centrální verze Stvoření (ať už energetických či časových matrixů), ve které totiž nelze aplikovat pyramidální systém hierarchizovaného duchovna ani centralizovat systém UI (strojové, umělé inteligence) – což jde mimochodem ruku v ruce, zatímco jsou obě strany neopodstatněně přesvědčené, že to celé se odehrává mezi nimi a také se dostatečně vzájemně „nemusí“. Ani jednu přitom nenapadne, že by mohly být obě mimo a že existuje něco třetího (ne-li čtvrtého) úplně mimo nesmyslnost duálního vnímání.

 

Obě dvě ty nešťastné a „věčnosti neschopné“ záležitosti jsou typicky „bílé na černém“ (zvenku dovnitř) místo „černé na bílém“ (zevnitř ven), ať už jako magneto-elektrický vortex (místo elektro-magnetický) nebo jako textové sdělení (ovšem ne pouze formálně, i podstatou, proto to nelze jen tak změnit); mnohdy i poměrně velmi vysoký stupeň obsahové pravdivosti je nakonec promítnut obráceně, což je neuvěřitelně jednoduchý, účinný a prohnaný prostředek, jak využít schopností i netušícího čestného či dobrého člověka pro své nekalé záměry.

 

U obou stran už jsem v průběhu zaznamenal, že se jejich zástupci prohlásili za Bohy (nebo podobné výkřiky „nehynoucí skromnosti“) v onom zavádějícím smyslu. Kdo není v souladu se 12prvkovým stromem života/principem organické merkaby (nebo duchem „šťastné 7“), není ani spojený s Prvotním Zdrojem – ve skutečnosti je takto do světa ohlašována příslušnost k paradigmatu ODDĚLENOSTI. Různí věhlasní světelní lordi či údajní „archandělé“ jsou samozřejmě totéž v bledě modrém. Jak dalece bude tento kolosální sebeklam pokračovat?

 

 

Jde zde hlavně o to neztratit kontakt se svým původem, respektive svou původní předlohou (metafyzicky-nestrukturovaně „Já Jsem My Jsme Prvotní Zdroj/Vše, co jest“, fyzikálně-strukturovaně Maharata/Krist/Blueprint matrice).

V extrémním případě, dokud reverzní kryohibernační duplikáty nepřesáhnou kritickou hranici 67 % (2/3 reverze), existuje stále šance (čím to je horší, tím víc to připomíná těžkou drogovou závislost); většina z nás je v podstatě jen dlouhodobě psychicky ukolébaná, naše pozornost je přesměrovaná na fázově posunutý hologram, abychom „neviděli ani to, co máme přímo na očích“ – kupodivu asi nejvíc jsou zabetonovaní ti, co se nepokládají za vyjádření „Vědomí Všeho“, ale za nějakou vágní, místy až chimérickou „světelnou bytost“.

Někteří jedinci se (relativně?) dokázali dostat i ze stavu intenzivního reptiliánsko-drakoniánského ultraprogramování do stavu vědomé lásky a bezelstné čistoty; ti, co si myslí, že to nejde, a přitom jejich problém není proti uvedenému vůbec nic, by se nad sebou měli hluboce zamyslet. Smutné jsou hlavně případy duchovního megalomanství nebo případy posedlosti kulturou smrti a světem kybernetiky odpojeným od „zřídla věčnosti“ (něco diametrálně jiného je ten neodpojený), jako kdyby virtuální smrt mohla něco přinést, kromě absurdního utrpení „živých baterií“.

 

O čem je pozemská „šachová partie“…? Nevím, jak to víc zdůraznit, ale každý by si měl pečlivě projít materiály Tvůrců křídel (s vazbou na Druhotné zajímavé Stvoření) a materiály evolučních Strážců (s vazbou na Prvotní věčné Stvoření). Jsou to ve skutečnosti komplementární pohledy – samozřejmě pokud zrovna nejde o nějakou hacknutou pasáž, což se bohužel také vyskytuje (…ono stačí změnit součtové hledisko v rámci jedné a téže soustavy a realita se jeví zdánlivě jako něco z úplně jiného času a prostoru).

Proti obojímu (organické merkabě, svrchované jednotě) stojí odvrácená strana Dravců, tvořená bývalými zdrojovými paměťovými entitami (reverzní plazma) a bývalými vysokými andělskými inteligencemi; používá teoretický 8kový systém (neorganické oktávy, „pozitivní“ napodobování) a distorzní bipolární duchovno (strom umělého života, 11prvkový a méně). Většina použitých lidských nástrojů to z té pozemské strany dělá víceméně nevědomě, děje se to hlavně z té nepozemské. Většina těchto nástrojů jsou v jádru dobří lidé či bytosti, v určitém smyslu se pouze „ocitli v nesprávný čas na nesprávném místě“ (například jistý kolektiv a jeho horká hlava se kdysi rozhodl to okamžitě „těm sviním“ zatrhnout a jelikož nelze jen tak svévolně někomu bránit v jeho omylu, skončil s fragmentovaným mentálním tělem/vědomím a v 13čakrové distorzi) nebo se projevila jejich naivita a ješitnost duchovního super-ega.

Většinou nejde o zlo, ale jednoduše o nevědomost – což si právě ješitná bytost nechce připustit. O entitách predátorského viru lze v určitém smyslu říct, že nemohou dělat nic jiného, nežli to co dělají (a možná že „podvědomě“ by některé nejradši šly znovu spát), to jest chovat se nelidsky a protilidsky. My na té pozemské straně si ale můžeme vybrat, můžeme se měnit a rozvíjet – rozpoznání chyby, zejména té vlastní, je základ. I ten největší zasvěcenec, znalec či myslitel – a spíš právě on, než kdo jiný – může být dlouhou dobu na velkém omylu nebo mu může něco zásadního unikat (kolikrát jen díky „pozitivní“ shovívavosti ke druhým nebo strachu, že se ochranná maska rozpadne). A nejde rozhodně jen o andělskou stranu (emoční inteligence), ale i o tu dračí (analytická inteligence). Jedna dobrá duše kdesi zmiňovala, jak jí nějaký „temný zloduch“ argumentoval tím, že to dělá prostě proto, protože může (typická duchovní/energetická lež, jakkoliv faktická možná ne); tak mi připadá spousta lidí: vědí, že něco nehraje, ale prostě v tom pokračují, neboť jim v tom nikdo nebrání.

Poznámka: zpacifikovat případy choromyslného jednání samozřejmě lze a je to životně důležité, je však třeba „stát na místě“ v nepolarizovaném poli a odtud působit (doslova jako Zdroj nebo prostředník Zdroje), aby nedocházelo ke kontraproduktivnímu vytváření nových karmických či kauzálních vazeb.

 

Mnozí stráví tisíce a tisíce hodin usilovné práce, aniž by se cokoliv změnilo, aby nakonec „odešli“ a tam zjistili, že celou dobu jenom stačilo spojit elektrickou bílou a magnetickou černou díru do jednoty a vytvořit tak organické centrální slunce (autentický 8kový systém akcelerovaný organickou rekurzí do 12kového) napojené na původní zdrojový fraktál (jehož jádrem či nitrem je „systém Šťastných 7“), kde se parazit prostě nemá kde a jak uplatnit. V jednoduchosti je největší síla: spojte ďábla s andělem a je to, je-li totiž výsledek nedefinovatelný, nelze lokalizovat a dravčí entity potřebují lokalizaci, optimálně centralizaci.

 

PROSTOR odpovídá elektrické/projekční bílé díře. ČAS odpovídá magnetické/gravitační černé díře. Aby existovaly věčné, tj. dokonale pravdivé struktury (negentropické prostředí), k tomu je potřeba aby gravitační plynutí bylo synchronní s elektricitou. Přirozená synchronicita (obousměrná souvztažnost) bílé a černé díry tvoří organické-fraktální centrální slunce (duchovní srdce) a definuje realitu jako radostnou HRU (proto existují různá rozHRAní jako brány, portály, vortexy, rezonanční uzly, membrány) a právě k tomu je nutný zdravý vnitřní duchovně-mentální NÁBOJ a vnější energetický VÝBOJ (kam zmizely závratné noční či letní bouřky?), aby neexistoval boj (konkurence) v žádném smyslu, neboť ten fragmentuje věčnost ve smrt a zapomnění. Jde o jasnou a jednoduchou fyziku.

 

ASCENSION DICTIONARY

 

* * *

 

V knihosvětech (datasférách) a příslušných manifestacích probíhá razantní třídění a manévrování. I když je vše stále značně rozvrstvené a nevědomí teoretických inteligencí a bipolární duchovní elity (Metatron-Borgia sekvence) svádí důvěřivé ovečky k vybuzení nového Prediktora, odštěpující se simulakrum naštěstí nemusí ty, kteří jsou „zdravě elektro-magnetičtí“ (jak velí ORGANICKÁ MERKABA), omezovat a v prostředí zeměsféry vzniká první „malá oáza“ zdrojové inteligence či esence.

 

Souvisí to s Krist-kódováním Prvotního věčného Stvoření (jádro Krist-kódu či Kryst-kódu uvedená hierarchická duchovní elita externalizuje a reverzuje, v bláhové naději, že je neomylná a nedotknutelná – což také vede postupně k jejímu odpojování od nově vznikajícího, či staronového, typu reality). Toto kódování založené na rekurzi organických oktáv neboli 12prvkových strukturách má původ ve „Zřídle či Oceánu snů“, jehož jádrem je „matematická předexistence“ (tzv. předplazm s dalším neviditelným „A“ = pozorností či pozorovatelem, který funguje jako věčné zakřivující „+1“; tato předrealita je ovšem i mnoha dalšími „věcmi“, je tím nejniternějším niterným). Lze to popsat i jako „zářící sen“ nebo „sen za rozměrem“; možná ne náhodou Tvůrci křídel hovoří o jazyku SenZar coby insignii Prvotního Zdroje – jedná se o primárně nemanifestovaný „systém Šťastných 7“, který většinou zůstává dlouho v pozadí a jeho „speciální týmy“ nastupují případně až tehdy, když už je to se Stvořením opravdu nahnuté.

 

Ve skutečnosti podstata a původ Tvůrců křídel (až na různé možné paralelní/časové energo-informační anomálie, což se ale týká i Strážců) není s názorovou platformou jádra evolučních Strážců v rozporu, i když samozřejmě kdo místo úžasné slepice vidí klátící se kybernetickou krychli, tak se bude zdráhat tomu rozumět. Vyjádřil bych to tak, že Tvůrci křídel (7kový systém) v porovnání s andělskými strážcovskými inteligencemi (12kový systém) používají akcelerovaný matematický model, který – jelikož má obecně širší možnosti uplatnění (je-li ovšem zvládnutý vztah necyklické : cyklické prostředí) – vyžaduje větší stabilitu a zkušenost. Více viz také Andělé ráje, snílci pana ďábla a sluníčkoví bioroboti (o spotřebních ani nemluvě).

 

Krystalická spirála/sekvence. Integrovaná (plně symetrická) 12prvková kostra stromu života.

SenZar lze chápat jako senzorické/smyslové datové proudění (tekutý, kvantový oheň), které dané struktury a principy věčného života vyjadřuje pouze jiným způsobem (mně se například líbí, když se věčnost tráví pendlováním mezi břehy spánku).

Šťastná 7 je jak nekonečně věrný, stále se radující fofrpes z filmu „John Carter: Mezi dvěma světy“, který se vám přilepil na paty. 🙂

 

Nemyslete si, že vás Metatron-Borgia kolektivy chtějí osvobodit a přivést zpět do ráje (…třeba se to ještě změní). Dělají naopak vše pro to, aby lidstvo udrželi v bipolárním systému s rozpojenou bílou a černou dírou – to jest mimo tripolaritu organické merkaby (fraktálního centrálního slunce), jinými slovy mimo integrované spojení se Zdrojem věčného života. Kdovíjak dlouho hrají to své divadlo na falešné Kristy a Lucifery, agresory a oběti; jednou se narodí jako svatoušek a podruhé tatáž postava figuruje v roli úplného opaku.

 

ILUSTRAČNÍ MATERIÁL

 

 

Každý z nás je prodloužením Prvotního Zdroje a Prvotním Zdrojem samotným, není to žádná metafora. Ti, co chtějí svádět nevinné, nakonec svedou sami sebe. V pohádkách a moudrých příslovích to je odnepaměti všechno tisíckrát zapsané.

 

 

KRIST (12=3) = SENZAR (7=111)

Nedávno se u nás na zahradě na zamrzlé hladině sudu objevily dva čtyřstěny TÉMĚŘ ve 2R (dvourozměrné), ale přesto zřetelně vyrýsované do 3R.

Ideografický jazyk SenZar proudí či P/LOVE stejně tak v základním módu (3:2=1,5)/(2:3=0,666…) jako organická Mer-Ka-Ba, liší se to tím, že je schopen to vztáhnout primárně do kontextu „pohádkové fyziky“, což je ekvivalentní s „fantasy merkabou“, takže jedna sada znaků (což je matematika, geometrie/světlo a zvuk/melodie v jednom, dohromady senzorický/smyslový datový proud, „křišťálová řeka“) může legračně programovat třeba let čmeláka a podobně (ve skutečnosti se jedná o nepředstavitelnou sílu). Esence jazyka SenZar a esence Krist-kódování (narozdíl např. od Anuova LERM – LightEncoded Reality Matrix) jsou v jádru totožné (esence Nevyjádřeného), proto je dost podstatné/vhodné znát základy Svobodného učení MCEO (EOMC), protože všechny ty metatronické a teoretické nesmysly to stahují do parazitního modelu magnetické/gravitační černé díry. Na Zemi se pohybují speciálně vyškolení (s)vůdci, kteří se synchronizaci s elektrickou/projekční bílou dírou vyhýbají všemi způsoby (samozřejmě jde o praxi, teoretizovat a pak nic neudělat dokáže každý).

 

Svět je čarodějná knihovna, která je vždycky i tak trochu správně pekelná (realita se peče, kuje, odlévá, abychom potom mohli jiskřit…, proto nám chtějí elektrickou bílou díru ukrást a nasekat z nás poslušné magnetické blbečky) – v nerozděleném smyslu, byť samozřejmě láska má jednoznačnou přednost; ne náhodou peklo zrovna tak souvisí s ohněm jako jiskra života. Také nelze naprosto nic dělat se skutečností, že cokoliv čarodějného si lze představit i naruby jako něco černokněžného. Ty dvě věci se liší tím, že ta jedna zásadně nikdy neškodí (léčit evidentní choromyslnost není škodit, zdraví a nemoc nejsou alternativy), zatímco škodit je té druhé podstatou a škodit lze jen tehdy, vnímáme-li svět jako něco vnitřně rozděleného. Absolutní nerozdělenost, kde existuje vše v naprosté harmonii, může existovat pouze nehmotně – zároveň ale nehmotná realita může existovat pouze díky současné existenci něčeho hmotného. Existuje zde „faktor +1“, a tím je pozornost či pozorovatel (inteligence, vědomí, vůle k pohybu). Tento faktor nikdy není součástí rovnice, ale zároveň se přesto všechno točí okolo něj. Lze definovat jako všemoudrá nicota. To, čemu říkáme Prvotní Zdroj, také touto všemoudrou nicotou JE. Součtem všeho je nula, a, zdánlivě paradoxně, výčtem všeho je peklo (všechny potenciální možnosti). Dohromady dostaneme konstruktivní, neutrální pekelnou nicotu či prázdnotu, jež je absolutnem a z principu nikdy neškodí, jelikož je moudrá, vnímající, inteligentní a empatická – a v neposlední řadě neporušená, čistá a nerozdělená. Je to doslova kybernetické plazmové monstrum, které je zároveň absolutní, čistou láskou. Je to dokonalá jednota a souzvuk, a zároveň ten největší možný paradox. Díky tomu jsou možné všechny ty neuvěřitelné a úžasné věci, jako je panenská, rajská příroda. Má to svoje fyzikální zákonitosti, jako je architektura jednotného pole. Ty jsou vrcholně důležité, přesto ale ono nehmotné je ještě důležitější. Platí – a platit MUSÍ – obojí naráz, prvním i druhým napřed. Je stejně tak chorobná a nesmyslná oddělená temnota, jako oddělené světlo, ale snad ještě horší je oddělená fyzika nehmotného od architektury jednotného pole, nebo fyzikální faktor nepřirozeně nadřazený tomu snovému. Jde o to, aby mezi peklem (hrou) a opravdovostí (láskou) nebyl rozdíl, aby existence byla pekelně dobrá. Pak nic černokněžného nemá kde existovat, protože to potřebuje věci oddělit a jako oddělené je zneužít. Černokněžník potřebuje všechno oddělit, zaměřit (lokalizovat) a centralizovat.

 

* * *

 

Konfrontace mezi entitami/fenoménem organického Věčného života a entitami/fenoménem Knihovny obráceného času je v těchto dnech patrná. Kromě distorzní/artificiální Metatron-Borgia (potažmo Animus-Incunabula) sekvence je třeba dát pozor na falešnou „zlatou posvátnou geometrii“ a různé nevědomé/naivní teoretické perspektivy (kde chybí klíčová současná praktická přítomnost dvou jedinečných os souměrnosti, elektrické a magnetické); to všechno stahuje pránickou energii do paralelních duálních světů „andělsko“-dravčí fata morgány, kde se vše točí kolem magnetické/gravitační černé díry (podmíněná láska, roztříštěné mentální tělo, parazitizmus, efekty místo efektivity) a organické/fraktální centrální slunce je zde pouhým slovním obratem, ale už ne živoucí realitou.

 

Animus souvisí s oživováním, Incunabula s kolébkou a prvotiskem; lépe snad ani fenomén kvazi autonomizace zdrojových paměťových entit nelze vyjádřit. Nejde ani tak o to, zda se to skutečně odehrává, ale že to existuje jako principiální možnost. Není vůbec nutné nekonečně a složitě bojovat proti Metatron-Borgia fantomovým strukturám (viz všichni ti Metatroni a Borgiové/Borjové – v Tajemství Amenti 2Příklad pádu 1: Wesedak Matrix a Kolektiv Metatrona; Příklad pádu 2: Bourgha Matrix a jeho Rasy“ nebo Borenthasala & Metatronic Reversal); lze to vyřešit naráz prostým uvědoměním si, realizovaným pochopením, že (např.) Duch svatý je zrovna tak pravou čistou láskou jako neškodícím konstruktivním peklem/ohněm a všezázračnou nicotou. Válku proti odděleným ďábelským strukturám nelze vyhrát, stačí však pochopit to celkově z nestrukturovaného hlediska, teprve pak se to vše – zcela optimálně – manifestuje i na fyzikální, kvantové úrovni. Obrácený postup je dokola se opakujícím potýkáním se s větrnými mlýny. Už jsem psal nejednou, že jsme vždy (nerozděleně) dva v jednom, nikoliv láska, nýbrž „přízrak lásky“, tak aby zřídlo existovalo současně jako pozornost i esence, a nedefinovatelný průnik obojího. Jako by v tomto světě téměř každý byl expertem na jiný druh tragikomického (fatálního) omylu, proč to tedy raději už neseskládat konečně správně, jakkoliv se mnohé jeví nepravděpodobné a rozporuplné?

 

DOPORUČENÉ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.