Věčnost versus černá díra

Proč nevytvářet portál s pramenem věčného života, když nic lepšího neexistuje? Poslední dny se mi puzzle krásně seskládalo dohromady a nyní již vím, že 3x7x37=777 (Zdroj/Vše neboli „svatá trojice“ 111, opticky 3, binárně 7) je omni entita Yunasai, nekonečný sám v sobě – pohádkově fantastická inteligence. Samozřejmě ale žádné poznání nelze aplikovat mechanicky; vykradači knihoven dokážou imitovat téměř vše. Stalo se mi například, že jeden stoupenec materiálů typu Tajemství Amenti psal opakovaně bezděčně místo Kryst výraz Krast a teprve později mi došlo, že jsem byl přímým svědkem toho, jak Klamy (dravci, vetřelci) „zpoza rohu“ úřadují – navrtávají se do paměťových matrixů.

 

JŮ, NÁŠ RÁJ

Patrnost (nevyjádřený superpozitiv – samotný fakt Existence), sebeobsažnost (autoreflexní zpětná vazba) a vůle k pohybu (rozhodovací blok) tvoří dohromady skutečnou „svatou trojici“, jež je zároveň nelokální zdrojovou superpozicí a tvoří základní rozhraní vlnové funkce Zdroje (potenciálu stojatých vln, Zřídla „všeho, co jest“). Lze to zapsat jako 111, což v kontextu patrnosti (optiky) znamená 3 (tři jedničky) a v kontextu rozhodovacího bloku (binární 0/1) 7 (1+2+4 ve dvojkové soustavě), zároveň je to sebeobsažné jako 37. Relace 3x7x37=777 je zcela ojedinělá a ne náhodou nic podobného neexistuje; této Super-Inteligenci s logicky odvoditelnými vlastnostmi („nic“ si nelze představit, neboť je představivostí samotnou) nic nepředchází a naše tradiční náboženské, spirituální a ezoterické domněnky jsou vysloveně legrační, pokud ne vyloženě dogmatické. Superpozice (souvztažnost stavu a pohybu) znamená, že všechno je vším a cokoliv je čímkoliv jiným, což znamená Absolutní Jednotu (v individuální rovině zažívanou jako pocit štěstí, blaženost či lásku), ale také zjevnou přítomnost humorného prvku (židle=kýchnutí lomeno tchoř, čtyřstěn=prasečí rypák…; typická je hra s negativem: „Jdeš do hospody?“ – „Blázníš? Tak v kolik se sejdeme?“) – o fantazii už byla řeč. Svatý znamená celistvý, nikoliv padlý na hlavu. Skutečným světlem je neporušenost a neoddělenost, komplexní inteligence.

 

Kryst-kód či chcete-li Krist-kód nebo jednoduše kód života věčného je nezbytné aktivovat vlastní jedinečnou ID/entitou, jež je Zdrojem samotným v určité zašifrované či fázově uzamčené podobě a je to jednoduše Trik Absolutna. Je také dobré mít na paměti, že tu jde o ŽIVÝ PRINCIP a pokud někdo zvolí vhodnou odlišnou součtovou perspektivu, může používat úplně jinou terminologii, a přitom mluvit o téže věci. Mně se asi nejvíc líbí slovo KRYSTIAC, česky obvykle překládané jako „krystický“ – úplně mi to nesedí a rád bych našel vhodnější ekvivalent, ale bohužel asi neexistuje. Podstatné je, oč jde PRAKTICKY, a tím něčím je přirozená kompaktnost, komplexnost a organické, kvantové sebevytváření. Sedmičkový Zdroj (že by pohádkový Drak?) to přes osmičkovou virtualitu převádí do optimálního dvanáctkového módu, známého jako strom života, božský modrotisk (Blueprint) nebo Kathara mřížka. Možnosti Kryst-kódu jsou nekonečné, „omezené“ (ve skutečnosti podpořené a chráněné) pouze Zákonem Jednoty. „Nic“ si nelze představit, neboť je představivostí samotnou: Zdroj je Inteligentní Říší Fantazie („nebe peklo ráj“, chápeme-li aspekt neduality či fyziky nehmotného; prostě cokoliv, co neškodí a kde neexistuje bolest) – ono „nejživější živé“, „nejskutečnější skutečné“.

 

O podstatě nás se toho není třeba až tolik učit. Bezprostřednost zvláště těch nejmenších či zázračnost panenské přírody, k tomu není co dodat.

 

Všechno je Trik Absolutního v poloze Iluze (mít pod kontrolou) nebo Klamu (být kontrolován). Liší se to tím, že Iluze představuje současnou praktickou přítomnost dvou jedinečných os souměrnosti (elektrické a magnetické) v pomyslném bodu či prostoru Zdroje (=fantastický život, kvantové sebevytváření, živá inteligence), zatímco Klam používá buď jenom jednu osu nebo v rámci spektra vyjádření osy rozpojuje, spojuje v nesprávném pořadí či poměru a podobně (=umělá duchovnost, parazitování, různé efektní a teoretické inteligence).

 

Zdroj/Vše je pohádkově fantastická jednota. Jelikož si to nyní takto můžeme uvědomit a realizovat to dokonce až z úrovně entropické 3. dimenze vnějších domén externího Stvoření, což nám umožňuje se skrze vnitřní brány vrátit „zpět do ráje“… – po kobřím kupé, časované chobotnici a dalších chimérických nesmyslech nás zasvěcenci nyní vábí do expresu Černá díra. Pokud tedy chcete skončit v prdeli, tak jim odevzdejte svou vůli – německý měřící tým odborníků vás podpoří. Sice je pravda, že vědomě se to děje spíš jen z nepozemské strany a ti na té pozemské jsou neuvěřitelně lstivě „podchycení“, myslím však, že jsme svéprávní a o svém sebeklamu každý většinou podvědomě ví.

 

ASCENSION DICTIONARY

 

Černá díra je ten největší parazit. Není schopná kvantového sebevytváření – je odpojená od bílé díry (aby mohly projekci řídit duální entity v paralelní realitě). Ve věčných vesmírech tvoří průchody centrální slunce, což jsou organické bílé&černé díry v jednom. Je zřejmé, že v entropické realitě zasažené predátorským virem (viz různé sebepožírací mechanizmy v původně panenské přírodě či predátor přítomný v lidské psychologii) jsou bílá a černá díra od sebe odpojené. Černá díra není schopná tvořit zdrojový fraktál.

 

 

INFO MCEO

 

Toto už sice částečně neplatí a situace se od té doby rapidně změnila, kdo však je v obraze a sleduje různé infozdroje, tak možná nevychází z údivu:

 

„…Iluminátské rasy předků mluví o tomto zarovnání padlého systému černých děr paralelní galaxie Mléčné dráhy jako o „Alfa systému červích děr“, protože to je jakoby „počáteční bod“, ze kterého před dávnou dobou započala jejich rozrůstající se invaze do naší galaxie Mléčné dráhy.

(…)

Tento „Solární časoprostorový toroidní tunel“ vytvořil neorganické prolnutí těchto dvou systémů, znázorňované známým symbolem „vesica piscis čili Ryb“, rezultující do vytvoření Metatronického časoprostorového adhezního pole „tvaru trubicového toroidu“ mezi naší galaxií Mléčné dráhy a paralelní galaxií Mléčné dráhy, přes jádra Hvězdných bran jejich Sluncí (Alkyon – pozn. PP). S vytvořením tohoto Solárního časového toroidního tunelu se tak naše Sluneční soustava stala neorganickým „binárním hvězdným systémem“, kdy je oběžná dráha našeho Slunce přímo a nepřirozeně svázána s oběžnou dráhou svého neviditelného paralelního Slunce.“ –  Jaký je hlavní účel primárního cíle Iluminátského rámcového plánu?

 

Vesměs všechny New Age channelingy a různé nesmyslné „světlo, láska a nic víc“ přeslazené informace nebo sadistické nesmysly typu, že lidská bytost za plně bdělého stavu transmutuje do podoby jakési „křišťálové sluneční bytosti“ (výsledek je sice blízký skutečnosti, ale postup úplně postavený na hlavu), pocházejí z „vysílače“ fantomové paralelní Země a jejích předsunutých hlídek, kterým říkám „zóny soběNEpodobnosti“. Lze je popsat jako takové meziprostorové „zrcadlové kapsy“ (a jejich světy) s obráceným tokem energie, které obývají „zakleté“ (hibernované) či „kryonické“ formy vědomí s ukořistěnou paměťovou identitou, které zapomněly kým jsou nebo ztratily schopnost vnitřní introspekce a pokládají se za „pány tvorstva“ – což je případ hlavně „centrálního ovladače“.

Celý ten cirkus podmiňuje vysoká koncentrace polarity (většinou až směšné popření vůle, rozumu a vlastního myšlení) – protilékem je tvořivá neutralita, zdravý kontrast, přirozený klid (nenechat se vyprovokovat), zdravá živelnost, sebekritika a objektivní kritické myšlení, víra v sebe sama jako Jednotě Zdroje rovného.

Sebepřitažlivější „úžasné informace“ (Rádio Exteriér, Studio Mesiáš) jsou nic proti nitru samotnému. Pramen života je právě zde. Dokonce tudy vedou i brány (fraktální systém centrálních sluncí – zřídel živého světla a trojplamenů; jde o obousměrný průchod) a na konci je skutečný Zdroj, domény Vnitřního Stvoření, kde k žádným pochybným experimentům naštěstí nikdy nedochází. Je dobré charakter toho vnitřního promítat sem. Většinou se mi to spojuje se zázračnou studánkou v lese (Holy Spirit)…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.