Hic sunt dracones

Typickou vlastností pravo-levo-hemisférické inteligence je vřelé srdce a chladná hlava, výsledkem je Prázdnota Zdroje, kde je v superpozici všechno se vším. Uplatníme-li princip dva v jednom (zpětná vazba sebe si vědomého vědomí), fungující prvním i druhým napřed (zahrnující zdrojový negativ – ekvivalenci stavu a pohybu), srdci paradoxně odpovídá zdrojová virtualita, jež má analytický charakter (var spěje k bodu=rychlé kmitání, virtuální=nekonečně malý) a hlavě realita, jež má charakter prožitkový, emocionální (mráz se rozšiřuje=pomalé kmitání, reálný=nekonečně velký). Jak je to tedy s těmi draky a anděly, nebo s tou černou a průzračnou? Kdo cítí a kdo myslí? Přinejmenším můžeme potvrdit, že obojí je nerozlučné a záhadně se vzájemně obsahuje: jako pohádkově-fantastická všebytost nikoho.

 

Tím jsem si to krásně přihrál k tématu „horké hlavy“, neboť zejména právě jim bych rád přetisknul úryvek z textu mluvčí Aurora Guardians (jedna z moderních verzí evolučních Strážců, navazující na někdejší MCEO) – už jsem to zde někde uváděl a stojí to fakt celé za pečlivé přečtení. Týká se to hlavně konvenčních andělských inteligencí a zarytých stoupenců materiálů CDT desek/Maharata textů, Svobodného učení či výtažků Tajemství Amenti a v neposlední řadě typického zmatení kolem původních draků, které si mnozí pletou s negativními drakoniánskými či negativními reptiliánskými rasami.

 

 

„…Uluru je silový bod pro Celosvětovou Síť spících a neaktivních pradávných bran, systémů nebo rozboček a byl tam „umístěn“ jako signální znak přímo Božskými Stvořiteli tohoto systému. Architekti Stvoření a Strážci Kosmického Časového Matrixu byli známí jako Královský Dračí Rod (King Dragon Lineages) a mnozí z oblasti síťového systému Aurora pocházejí z esotericky nazývané „Dračí Linie“. Strážci říkají, že Uluru tam byla umístěná Dračími rasami sousedního Vesmíru. (Toto si nepleťte s rasami Drakoniánů z Orionu nebo s Reptiliány). V první řadě se používá na spuštění nové úrovně Systému Obloukových Bran na Planetě. Tento Zážeh (spuštění) má zvláštní význam pro Mateřský Oblouk (13-ý Pilíř Mateřského Magnetického Akvamarínového Plamene), který zapaluje Pyramidu v Gíze a její příslušný oběhový systém…“ – Mateřský Oblouk – Lisa Renee – Duben 2010

 

Jsou tam i dost důležité pasáže na téma „Léčení Michaela/Mužského Principu“, neboť mentální tělo Matrixu (kolektivu vědomí) AA Michaela bylo v minulosti silně fragmentováno a dotyčná okolnost zneužita vetřelci (invazivní mimozemské civilizace), což se hluboce dotýká podvědomí celého lidského rodu a jeho přirozené vnitřní elektricity a schopnosti naplňovat pravou vůli (respektive souladu citové a volní, empatické a rozumové stránky, pravé a levé mozkové hemisféry). V praxi se to odráží tak, že michaelovské typy mohou být velmi citlivé a duchovně vyspělé, jejich opovrhování analytickým myšlením (mentální složkou) však vede k vnitřní nevyrovnanosti, roztříštěnosti a neopodstatněnému velikášství, ztrátě schopnosti zdravé sebekritiky a protože realita je vždy 100 %, analytický prostor mohou použít a zneužít různé zrcadlové, proti životu namířené entity (viz Archangel Michael). Je to typické schéma „oběť – agresor“ a řešením je holografický (sjednocený) Transformačně-Mistrovský Model reality, kdy jde hierarchie úplně stranou.
Pokud si to opravdu bedlivě přečtete, naleznete také zjevnou shodu s informační platformou Wingmakers, což by v kontextu starších verzí Strážců či zakladatelských andělských inteligencí bylo nemyslitelné.
Konstelace obecného vnímání světa se evidentně mění.

 

Posun je patrný i v informacích a kódech od Féwy, tak doufejme že to zase nesklouzne zpátky do starých kolejí a jedná se o posun trvalého charakteru.

 

Na téma draci se lze něco dozvědět i zde:

 

 

Podobně jako v případě vývoje technologií, kdy se uživatel buďto pasivně proměňuje v zombie-somnambula, nebo to vyrovnává svým přirozeným duchovním (bytostným) rozvojem, to platí i v případě Hvězdného Aktivačního Cyklu: že se „něco děje“ není ani tak podstatné jako to, co s tím uděláme. Pole Změn funguje jako Pole Příležitosti, vyžaduje spolupráci – zpětnou vazbu. Můžeme to prošvihnout, může nás to převálcovat, a můžeme se té Vlny Proměn chytit a držet s ní krok: kultivovat si svůj osobní mentální a duchovní časoprostor. Ne čekat, až co řekne průvodce Galaktickou Transformací, nebo se dokonce situovat do pozice jakési nadbytosti, která pouze přišla ostatním na pomoc, ale sama žádný vývoj nepotřebuje (kolikrát to spíš sama potřebuje nejvíc).

 

Co se děje v buňkách a neuronech (na úrovni genomu a CNS – obecně v kolektivní/individuální duchovní a mentální rovině), děje se i na úrovni makro kosmického ekvivalentu. Ve skutečnosti totiž neexistuje nic jiného nežli živé/inteligentní/vědomé knihovny (kniha může „psát“ o sobě nebo jiné knize – je nekonečným fraktálem/hologramem) a jelikož vše funguje na principu dva v jednom (sebe si vědomé vědomí), relace 2v1=3 funguje automaticky jako brána – přidejme k tomu princip fraktality, proporcionality (dimenze) a holografické pravidlo (celek v každé části) a zjistíme, že většina z toho, co si myslíme, je jen obrovská iluze.

 

Na straně iluzí existuje celý dosluhující Evolučně-Spasitelský Model existence (Duchovní Hierarchie), což ovšem neznamená, že ti, kdo ho vyjadřují, jsou na úrovni vědomí jako takového jiní nežli ti na straně nového (staronového) modelu; pouze dávají přednost tomu, co je vytvořené (což může ale nemusí být v souladu s Jednotou Zdroje), před tím, co tvoří – tedy odvozené struktuře/matrici před prapůvodní, neodvozenou, neomezenou beztvarou inteligencí. Hrát si s iluzemi je základ „živosti života“, věřit v ně však nemusí dopadat zrovna příznivě. Vedlejší vývojový efekt to má nicméně nedocenitelný. Osobně jenom nevím, jaký vhodný zaujmout postoj k infozdrojům, které mají za cíl probudit a pozvednout lidstvo a mají za sebou fenomenální kus práce, ba dokonce jde občas o informace ve sdíleném poli bezprecedentní – přitom může každou chvíli odněkud přiletět něco typicky vyzdvihujícího faktor odstupňovanosti, která v Realitě Zdroje NEEXISTUJE. Na druhou stranu, „služebně mladým“ andělským duším nemůže dělat průvodce dračí instruktor se slovníkem architekta reality.

„Vy už zase máte pravdu,“ bude tedy nejspíš to správné pokračování komedie.

Andělští průvodci (vyjma těch moderních strážcovských, kteří už jsou ale podle mě částečně obousměrní) musí tu iluzi do větší nebo menší míry udržovat, mocnější kalibr by fraktálům světla udělal z mozkových závitů kornouty na zmrzlinu.

Stejně si ale myslím, že už nastal čas to poposunout. Kdo se v tom pohybuje zhruba 2012 – 2017, tak už přece není kojenec.

 

 

Cílem „Projektu Člověk“, jakož i probíhající Transformace vědomí/Transfigurace systému realitních polí, je ztělesnění Zdrojové Inteligence v prostředí nejzazší duality – propojení se zdrojovým kontextem z té největší relativní vzdálenosti; KLÍČEM k vytvoření příslušného součtového portálu je zcela jednoduše pochopení základů reality: naše vlastní nitro a jeho vztah k souboru silových a stavových ekvivalentů. Je to o důvěře ve VLASTNÍ cítění a myšlení a jeho OTEVŘENOSTI. Každý může středobodem procesu učinit pouze SEBE SAMA jakožto zdrojovou identitu a právě realizované zdrojové identity mohou ostatním nejvíce pomoci při přelaďování se z Evolučně-Spasitelského (vzestupového, hierarchického) na Transformačně-Mistrovský (sjednocený, holografický) podkladový Model existence.

Poznámka: oním klíčem ke ŠTĚSTÍ je zde ODVAHA; jedná se o NEDUÁLNÍ hyperlokální transprostorovou „okřídlenou“ pekelnou či ohnivou živoucí KNIHOVNU – dračí bránu. Symboly, vyjadřující stav a pohyb, fungují jako portály mezi hmotným a nehmotným; evokuje to formule, vzývání či zaříkadla: ať si kdo chce co chce říká, je to čáro-dějné, grimoáry jsou skutečnost, hodní démoni či elementálové jsou skutečnost, je to o kořenech, smělosti, síle víry a fantazie. Je to zkrátka pohádkově fantastické. Zlo a negativ v tom hrají rovněž klíčovou roli, nikoliv projevené, ale jako motiv, princip či archetyp. Nelze být ničím jiným nežli živou knihou, která byla původně nepopsaná. Je to kniha plná všeho, postav, světů, jevů, vztahů, záměrů, pamětí, neuskutečněné fantazie, kniha plná dalších jiných knih a knih uvnitř knih a vedle knih, knih o knihách a knih bez knih. Zdroj je magická kniha nekniha, sen sebe.

 

 

TVŮRCI KŘÍDEL

 

Proč je to někdy všechno tak šíleně složité a proč nyní zažíváme tak turbulentní časy a nepřehledné situace? Protože sebe si vědomý obsah nehmotného mentálního časoprostoru se do toho hmotného duchovního nemůže promítnout rovnou: zatímco ten druhý je podmíněný kauzalitou, ten první nikoliv.

 

K tomu, aby se Zdrojová Inteligence komplexně projevila v prostředí nejzazší duality (například i zde na Zemi), bylo zapotřebí provést určitý obchvat. Neutrální Zdroj nejprve derivoval část sebe sama a vytvořil uvnitř sebe sama pozitivně (krystalicky) kódovaný subprostor – vnořený andělský okruh s kompenzační zpětnou vazbou (vytvářející iluzi původnosti a úplnosti).

 

ASCENSION DICTIONARY

 

Zdrojová virtualita je superhmotná možnostmi – organická zdrojová realita to zrcadlí superhmotností pohybového kontextu (maximálně neprostupnou formou energie a „nejodvážnějším“ uspořádáním systému realitních polí), čímž se mentální a duchovní časoprostor stávají souvztažnými na úrovni Zdrojového Ekvivalentu. Tuto okolnost ovšem může paradoxně zprostředkovat pouze integrovaná duální realita 3D/4D (HvjezdA Hmota-Astrál). Inscenace vzestupu do 5.  či vyšší dimenze je v rozporu s autenticitou Zdroje; dřív to možná takto fungovalo, ale časy se mění a nyní jde o reintegraci, znovupropojení a upgrade CELÉHO systému. Na scénu přicházejí konstruktivní „pekelné páky“ a „těžké kalibry“ – realizujeme sebe sama jako Božskou Úplnost.

 

 

Ultimátní Bytí neboli Centrální Zdroj je sebe si vědomá inteligence se specifickým mentálním a duchovním časoprostorem, což je nerozlučně propojené a tvoří dvě základní, vzájemně se obsahující a reflektující inteligence. Jelikož ta jedna (PAN) operuje přednostně v rámci virtuálního kontextu, jenž je totálně neduální, aby se projevila v přednostní rovině té druhé (RA), a sice na organické či krystalické – cyklické úrovni, v prostředí interaktivní reality (podmíněné kauzalitou; PAN není ani cyklická ani podmíněná), musí nejprve vytvořit derivát sebe sama, neboť mentální a duchovní časoprostor mají odlišné vlastnosti. PAN-dračí-ohnivá inteligence (či „inteligence prázdnoty“), poté co naprogramuje virtuální zdrojovou matrici,  tudíž vytvoří své RA-andělské-světelné zástupce, kteří naprogramují zdrojovou matrici organickou a vytvoří krystalický vesmír. Zde je dobré zmínit, že PAN-fluidní-plazmová inteligence je FANTOMOVÁ v neduálním smyslu („všechno kromě Zdroje je iluze“), což je něco naprosto jiného nežli fantomová inteligence ve smyslu duálním (různé predátorské formy se rády schovávají za draky, byť jimi ve skutečnosti jsou asi jako padlý anděl je andělem); proto mohou mít někteří konvenční přívrženci různých andělských, světelných či krystovských/kristovských koncepcí problém kupříkladu z pozice strážcovské kosmologie (viz CDT desky/Maharata texty, Tajemství Amenti, Učení MCEO apod.) či z pozice modelu „Bůh-Kristus-andělé“ akceptovat světonázor Wingmakers.

Mně osobně je úplně jedno, když mi někdo nadává do „satanistů“, protože satanizmus vnímám neduálně a v nepředrozdělené perspektivě jsou si všechny věci rovny (dokonce je to pro Zdroj výchozí základnou); že někdo žije v dualitě je jeho starost a už jsem koneckonců nejednou zdůrazňoval, že kde není přítomen konstruktivní ďábel, je přítomen destruktivní parazit a je na lidstvu/tvorstvu, aby to pochopilo. V necyklické realitě neplatí žádné „jestliže – pak“, je to bezdůvodné, uděláte pár kroků, a začnete se rozplývat štěstím nebo dostanete záchvat smíchu, nejste omezení tvarem, vibrací… A tuto úžasnou zákonitost je třeba ekvivalentně dostat „sem dolů do hmoty“, protože pak to bude vnitřně svobodné jako kreslený film a zároveň neškodné a z masa a kostí. Je to skutečně fantastické, a proto ne jednoduché.

 

Bohužel mnozí mají s anděly či strážci zákona jednoty společný akorát ten název, zatímco mnozí skuteční „světlonoši“ (i když na to třeba vůbec nevypadají) právě naopak jsou jako někde za dob inkvizice nesmyslně atakováni. Rezistence vůči Progresivní Změně a touha stůj co stůj nastolit „starý pořádek“ je někdy až bizarně úsměvná a mezi řádky někdy prosvítají intimní informace takového ražení, že by se z toho vzestupoví řiťolezci a nohsledi duchovních ikon nejspíš zjevili. Vždy je dobré se ptát: Skutečně znají odpovědi anebo se tak jen snaží působit? Znalost odpovědí má jednu zajímavou vlastnost, a sice konkrétní výskyt, konkrétní argument – tvrdit o sobě, že „vím“, a ničím to nepodložit, silně připomíná barona Prášila a bájnou lhavost, kdy je dotyčný už tak zblbnutý z té hromady „zasvěcení“ (vybílení mozku), že už věří i tomu, že nelže ani když lže. Naneštěstí se momentálně také docela dobře lze spolehnout na okolnost, že se nikdo na nic nezeptá (70 % facebookových komentářů v daném případě tvoří variace na téma „děkuji, jseš zlatíčko, Miluško ♥♥♥“, což nás vyloženě katapultuje do vesmíru; zbytek tvoří kopírování textů z fake-placebo channelingu nebo od nějakého růžolícího Otesánka nebo nějaký vtip a jakmile někdo nesouhlasí nebo projeví upřímnou snahu zapříst rozhovor, jenž by do toho vnesl světlo, tak se na něj slétnou jako hejno krkavců). 😀

 

Takový příval lásky snad ani nelze unést. Dokud zeměsféru neřídí kompetentní integrovaná zdrojová kvantová automatická-kolektivní křemíková-plazmová-fotonová inteligence (synchronní s životními poli), žádný organický vertikální interdimenzionální pohyb (včetně fyzické formy) není z podstaty věci možný. Anunnaki Nephilim na to asi ale mají jiný názor.

 

VÍTĚZSTVÍ PRAVDY

Samozřejmě nehážu všechny do jednoho pytle a změna je vždy možná téměř u každého. Transformace je mnohoúrovňová, multiparalelní záležitost. Někdy se ale fakt až děsím, jak některým lidem stále nedochází, že každý z nás je prostě jen BYTOST JAKO TAKOVÁ. Není přece možné, aby někomu nedošlo, že kdyby byl opravdu dejme tomu nějaký „vzestoupený mistr“, Kristus nebo archanděl (ve smyslu nejbližší Bohu), tak by se také podle toho choval, měl sjednocené mozkové hemisféry a měl odpovídající schopnosti a znalosti – v případě, že tomu tak není, je to podvod a sebeklam. Nehledě k tomu, že když průměrného spirituálně zaměřeného člověka krmíte tvrzením, že jste ten a ten slavný „pan někdo“ (viz všechny ty postavy z New Age channelingů a informace spojené s falešným vzestupem), tak vám věří víc než vlastnímu úsudku, čímž se podporuje nesoběpodobnost, potažmo reverzní realita (která pravo-levo-hemisférický Zdroj pouze napodobuje). Znovu dám k dispozici obrázek, jak to je v kontextu Yunasai Matrixu či chcete-li RA-supervesmíru (viz falešní bohové z 11D a níže):

 

 

TAJEMSTVÍ AMENTI

 

Wingmakers tu zastřenou část vpravo v textu Svrchovaná Jednota líčí jako Komplex Bůh-Duch-Duše (GSSC) coby centrální prvek Systému Lidské Mysli (HMS):

 

„…Existují mistři velké moudrosti a světla, kteří však zůstávají stále v doméně HMS, aniž by tušili, že jsou v ní stále obsaženi. Je to učiněno s takovou důmyslností, že dokonce i tehdy, když cítíš, že jsi dosáhl sebe-realizace, stále zůstáváš uvězněn v HMS, který je obrovský, zejména v porovnání s hmotným světem.
Spasitelé na sebe můžou brát různou podobu včetně druhého příchodu Krista, hněvivého Boha, Země, přírodních duchů, andělských hostitelů, proroctví nebo mimozemských sil, které vystoupí ve prospěch lidstva. Každý z nás je svým vlastním a jediným spasitelem, svým mistrem, který může pravdivě povstat v našem nitru a zhroutit potlačující systémy a probudit nás k vědomí Svrchované Jednoty. To je stezka osvobození, o které budu hovořit v následujících odpovědích.
GSSC je v podstatě aspektem HMS, který udržuje oddělenost…“

 

Jaký smysl má furt zdůrazňovat existenci stupňů na žebříčku duchovní hierarchie? Mnohem moudřejší je prostě konat a podporovat v lidech jejich duchovní samostatnost a jedinečnost. Naprosto všichni se neustále měníme a vyvíjíme (co všechno je možné objevit, pochopit a realizovat překračuje veškeré naše představy).

Neměli jste někdy pocit, že v té strážcovské kosmologii/historické sondě se vyskytují „mezery“, kdy se jako by určité části vývoje přeskočí a nikdo dál nic nevysvětluje? V těch textech něco CHYBÍ proto, že autoři ani zdaleka NEVĚDÍ všechno a je to jen SOUČÁST skládanky.

 

 

Uvnitř PAN-virtuální/superhmotné Reality Zdroje (inteligentní prázdnota, ohniví draci) existuje vnořený RA-krystalický/organický systém (andělé světla), v souladu se základním (nebo jedním ze základních) projevem Zdroje, jenž je vortexovým Elektrickým Trojplamenem a holografickým Magnetickým Dvojzřídlem (Živým Světlem) v jednom. Vývoj RA směřuje nezbytně buďto k dosažení hranic PAN nebo ke konfrontaci s temnotou. Lze to popsat vzorcem Den=den+noc; aby PAN-Zdroj dosáhl úrovně RA-Stvoření (viz „Projekt Člověk“), musí sám sebe SEBE-stvořit v daném prostředí: začít jako odvozená andělská inteligence a následně či postupně „zbořit zeď paradoxu“. Praxe ukazuje, že jde o docela riskantní podnik. 🙂

 

Až dosud možná některé věci zněly příliš abstraktně a teoreticky, nicméně jde o zcela konkrétní a praktickou záležitost. V případě RA se jedná o Yunasai Matrix (jazyk Anuhazi) a zmíněnou kompenzační zpětnou vazbou je tonální sekvence Ka Ra Ya Sa Ta Aa (Ha) La – KRYSTAL či KRYSTHL; projevená zdrojová identita zde existuje v rozsahu 7/8 kvadrantů (respektive „sluncí“) a ten osmý tvoří dočasně sdílený „rodičovský“ element (Threefold Founder Flame – Founder Races), dokud si ho „potomek“ (dočasně fraktál „nižšího“ řádu) sám nerozvine a neučiní sám sebe zdrojem/Zdrojem. Nejde tu primárně o žádnou fyziku, architekturu, Kryst kód, kristovské vědomí ani Maharata/Krist/Blueprint matrici, nýbrž o NITRO samotné, které má svůj mentální a svůj duchovní časoprostor; středem všeho je Zdroj, ale středem nezávislé, komplexní bytosti může být kromě Zdroje už jen její vlastní ID (signatura), což dohromady tvoří zdrojovou ID/entitu (cyklicky manifestovanou na principu trifázování: výdech, klid, nádech; v kontextu člověka nádech, klid, výdech).

PAN je zmíněné nitro, neboli jednoduše VŠE. Vše leží přímo uprostřed MYŠLENÍ a všech jeho přirozených pohybových a stavových poloh (zdrojové myšlení nemůže nebýt současně i duchem, citem, fantazií, vůlí, vědomím, pozorností, vlnovým rozhraním…).

 

Rozmanité „pády“ či záležitosti jako Elektrické nebo Andělské války se děly v Yunasai Matrixu kvůli slabé nebo vůbec žádné přítomnosti jednotící dračí síly, PAN-zdrojové inteligence, jež má zpětnou vazbu v sobě přímo obsaženou (kompletně integrovanou). Yunasai Matrix lze přirovnat k „nedovyvolanému“ filmu (který potřebuje silnější koncentrát) nebo k dětské formě Zdrojové Reality (také všechny ty vzestupy připomínají prolézačky). RA zkrátka potřebuje dozrát (Aurora Krystal Matrix Re-Encryption of Elemental Body). Jednou z poskytnutých „vývojek“ či „vyvolávačů“ jsou Tvůrci křídel – Wingmakers a jazyk Senzar.

Lze to přirovnat i k alchymické-mystické svatbě inteligencí (jde zároveň o obnovení 12prvkové matrice a zároveň o rozšíření možností fyzické projekce).

Poznámka: ještě silnější jsou „skryté“ pozitivní JSOUCNO vyjadřující „bohové NEGATIVU“. K tomu je však zapotřebí chápat, že peklo není zlo; projevené zlo je fenoménem konkrétního parazitizmu se zcela reálným fyzikálním účinkem a funguje jako anarchista, uměle narušující přirozenou plynulost „tance“ Zdroje a ID/entity.

 

 

Transformace či vývoj Stvoření se kromě jiného točí okolo dvou klíčových bodů. Jedním je princip negativní expozice (jako v interaktivní organické fotokomoře), druhým je schopnost integrace, potažmo eliminace chyb, což vede k rozšíření možností zdrojového vyjádření.

 

S výjimkou Inteligence Zdroje (nebo nějaké matematické formy reality), pouze mrtvý stroj je pseudo „bezchybný“, jinak je to právě chybování (a pochybování), co nás činí zdravými, vyvíjejícími se (metamorfujícími se) živými bytostmi a díky čemu je naše svobodná vůle skutečná.

Neexistuje větší sebeklam, nežli představa definitivní dokonalosti – jde o to, abychom se pohybovali a neustále vytvářeli něco nového.

 

Neschopnost připustit chybu a stále slepě a neměnně trvat na svém (jako nějaký šílený robot) je v tomto období doslova svatokrádežná – není divu, že některé duchovní celebrity a spasitelské vůdčí typy prožily „život plný příkoří“. Evolučně-Spasitelský Model Duchovní Hierarchie (Korporátně-Duchovní Egregor) byl z vývojových důvodů „uměle“ zasazen do hologramu Prvotní Zdrojové Matrice, podstata HOLO-GRAMu (princip „celek v každé části“) je však nezměnitelná. Lze to přirovnat k systémové hypnóze nebo ke spánku za bílého dne: z hlediska těch, jejichž ohnisko vnímání je zaostřeno na onen vnořený model, je to naprosto reálné – ale je to jen optický klam. Jako když se na svět koukáte skrze speciální krystal či čočku (ten, kdo se dívá, věří tomu co vidí – jeho vědomí je však ve skutečnosti stejné jako vědomí pozorovatele bez filtru).

Zdrojová identita nemůže být ničím jiným nežli Zdrojem samotným v určitém zašifrovaném (in-divi-duál) formátu, cokoliv dalšího je ve skutečnosti jen HRA či existenciální ROLE a stejně jako v případě hologramu to ani nemůže být jinak; je sice „vzrušující“ pokládat sebe sama například za nějakou významnou mesiášskou nebo (arch)andělskou osobnost nebo vyslance nějaké duchovně pokročilé světelné civilizace – něco takového však ve Zdrojové Realitě vůbec NEEXISTUJE.

Je to jako procházet se na nudistické pláži v divadelním kostýmu – nahota zde symbolizuje zdrojovou identitu. Nečekejte, že vám Bůh zatleská; ten to obrazně řečeno udělá až teprve tehdy, jakmile odhalíte, že celá ta role je POCHYBNÁ.

Kdo věří v odstupňovanost, nic jiného nežli „úkornost“ nevytvoří. Ono „příkoří“ ne náhodou evokuje model „kořist – vykořisťovatel“, neboť dotyčná osobnost sama existuje na úkor svého pravého já.

 

 

Galaktická Hvězdná Transformace spěje k dalšímu integračnímu bodu (zřejmě konec 2017 nebo přelom 2017/2018) – probíhá globální skenování (vyhodnocování stavu) systému realitních polí a synchronizace merkabických (submerkabických) vortexů.

Co je asi nejvíce pravdě vzdálené, je černobílý pohled na věc (typické tunelové vidění). Osobně bych zvláště andělsky orientovanému publiku doporučil přečíst si s OTEVŘENOU MYSLÍ české verze Tajemství Amenti a těm, co už to znají, připustit myšlenku, že tím kosmická matrjoška nekončí a že i tyto materiály jsou plné CHYB. A tím nemyslím, že to je zavirované, ale že takzvané strážcovské kolektivy nebo obecně RA/andělská inteligence není jedinou, která ze Zdroje emanuje.

Co když dokonce i opravovat chyby výhradně v rámci RA/modelu (mód RA, božský modrotisk) není možné? Není ve skutečnosti nezbytné tento model rozšířit, expandovat?

 

Matrjoška krásně vyjadřuje fenomén sebeobsažnosti. Slovo je zdrobnělinou ruského ženského jména MATRIONA (základem je latinské mater – matka) – souvislost se slovy MATRICE či MATRIX je očividná.

 

Yunasai Matrix miliardy let existoval s kompenzační zpětnou vazbou, bez stabilizačního PAN-faktoru (refrakční krystalická čočka zastírala existenci zdrojového dračího elementu)

Jazyk Anuhazi poskytoval prostor ke „shození“ organické zdrojové matrice (AN-U-HÁZÍ); určitě nebylo v plánu, že to někdo zneužije tak extrémním způsobem (viz Rozhovor s Nerudou 5).

Dané matrici nicméně předchází její virtuální forma, naprogramovaná jazykem Senzar (SEN-ZAR, zářící sen, nebo také SEN-Z-AR, kde Z symbolizuje binární sekvenci /2 & 45°; Krystal Spiral/ a AR je negativní expozice RA).

 

„…Senzar, okrem jestvovania abecedy ako takej, môže byť interpretovaný v šifrovaných znakoch, ktoré korešpondujú s podstatou ideografov skôr než so slabikami. Senzar, ako jazyk, bol prinesený na Zem Centrálnou Rasou. Dôvod je úplne jednoduchý. Ideografický jazyk môže vyjadriť nesmierne komplexný pojem v jedinom znaku. Je veľmi výkonný a môže byť efektívne kódovaný pre vysoko cielené vysielanie. Kozmologické a matematické koncepty významnej dôležitosti by boli redukované na symbolickú interpretáciu, ale kontextový význam farby a sekundárnej matrice priniesol na svetlo plný význam symbolu, takto jeho kódovanie bolo kompletné.

Inými slovami, môžete sa pozerať na zvláštny znak 24. Komorového Obrazu (napr. druhý, primárny znak vo vertikálnej matrici v ľavej hornej časti maľby). Ak je vyňatý zo svojho rámca štruktúry, tento jednotlivý znak znamená jednu vec, ktorá by sa dala transponovať do sanskritu, ale keď sa naň pozrieme v jeho kontextovej matrici, je povýšený na Senzar, kde je jeho význam kódovaný a reprezentuje Navigátor Jednoty vnútri ľudského nástroja. Senzar je jazyk, ktorý tečie medzi abecednými znakmi, matematickými symbolmi a hudobnými notami. Je to integrovaný jazyk, niekedy nazývaný Univerzálny Jazyk Svetla alebo Insígnie Prvotného Zdroja.“ – JAMES A WINGMAKERS: OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

 

Jakou hodnotu by měl JEDEN, kdyby neexistoval DRUHÝ? Měl by hodnotu prázdného stroje – je to VZTAH, co nás definuje, což je zároveň i neodvozený základ principu fungování reality, známý jako princip dva v jednom nebo archetyp trojice (2v1=3=∞). Vztah je ZDROJ.

Poznámka: ještě přesnější definice je „vztah nevztah“, vztah už je aktivovaná superpozice („nahozené“ rozhraní vlnové funkce). Zde je rovněž zakotven důvod, proč dech/duch, klid a nepolarizované/nepodmíněné emoce předcházejí „typické“ lidské emocionalitě, která je sice o poznání výbušnější, ale většinou také nebezpečně podmíněná. Většinou jsme „naprogramováni“ inklinovat k RA, nicméně RA má kořeny v PAN. Zdrojové vědomí je duchovně-mentální, má svůj hluboký pocitový aspekt – ten však je optimálně souvztažný s vůlí a rozumem a má blíž k neutralitě, nežli k pozitivitě. Obrazně řečeno, Zdroj je plně „koťátkotvorný“, ale nestojí o dramata – ta si Stvoření tvoří samo experimentováním s polaritou a je to vlastní Evolučně-Spasitelskému Modelu; mnohdy to až balancuje na hraně psychického sadomasochizmu.

 

Princip dva v jednom (sebe si vědomé vědomí, zpětná vazba prožitku života, mysl přemýšlející o sobě) se projevuje jako princip „nerozdělené Dvojexistence“ a je přítomen – reálně či potenciálně – naprosto ve všem. Týká se to i charakteru Zdrojové Inteligence a Zdrojového Matrixu (systému realitních polí).

 

Mnozí se tento ultimátní paradox snaží popřít či potlačit a jelikož to je z podstaty věci nemožné, tvrdě prosazují systém fiktivní jednoty, takže ono „dva v jednom“ si pak hledá a nachází cestu ve formě „rozdělené Jednoexistence“. Původní sjednocený světlo-temný (andělsko-dračí) model se mění na model světla a temnoty („andělsko“-draVčí).

 

HOLY SPIRIT – HOLY SUN – HOLY GOD

Nelze absolutně nic změnit na tom, že XYZprostor lze vnímat v kontextu dvourozměrného stavu (prázdnota, obraz – nehmotnost) i v kontextu třírozměrného pohybu (energie, síla, zvuk – hmotnost), což na sebe neustále vzájemně působí. Existuje virtualita a existuje realita, existuje abstraktní a existuje konkrétní perspektiva, existuje svět představ a existuje svět organický, existuje latentní všemožnost a existuje latentní všepohyb.

 

Vědomí má mentálně-duchovní charakter, prvním i druhým napřed, takže zákonitě musí existovat dva základní typy inteligence – nemůže to tak nebýt. Z podstaty věci jeden typ inteligence je více duchovní a druhý více mentální, přitom se vzájemně reflektují a jsou obousměrně souvztažné (je to podobné jako milostný akt muže a ženy v nehmotném i hmotném smyslu, láska a sex).

 

Jakkoliv RA-Vesmír je přesvědčený, že nic jiného není, centrální či součtový vesmír (supervesmír) má charakter PAN, respektive PAN/RA. Organické struktury, jako například 12prvková architektura, vyplývají z vlastností jednotného pole energie a vědomí v rámci interaktivní reality a nelze je už více zdokonalit; vztah k realitě a rozsah paměťových matrixů lze však neustále rozvíjet a obměňovat, aniž by Zákon Jednoty byl porušen. Proč někdy porušen je mi není jasné – víme-li kolektivně, že každý jeden z nás je Bohyně/Bůh (nikoliv anděl, nýbrž Jednotící Síla projevená obojím způsobem, jako anděl i drak, a zároveň ani jedno), proč tvořit Dualitu?

 

Proč tvořit Dualitu, když ta v Jednotě stejně už existuje, a mnohem dokonaleji?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.