AR-HA-JAS

Všechno je jak má být? Chce se mi zvracet, když slyším podobné „osvícené“ názory a cestou přitom potkávám dobrotivé osůbky se ztraceným výrazem ve tváři, které si svůj život takhle vůbec nepředstavovaly – a kterým byl doslova ukraden.

Vetřelci či chcete-li predátorský fenomén se činí. Oblohu prozářenou někdy dost podivně bílým sluncem a skalárními energiemi křižuje chemtrailsový hnus. Začínám si čím dál víc uvědomovat, že lidstvo ve skutečnosti nikdy nebylo hloupé, pouze bylo chytře uspané, tak aby nevidělo, co má denně přímo na očích. Začínám si také uvědomovat význam pojmu komplexní andělská inteligence nebo jak to je s tím Kryst či Krist kódem neboli zdrojovou matricí.

 

Vše je opět cíleně velice lstivě zmateno; parazitní entity vykrádají paměťové matrixy (knihovny), skrývají se v meziprostorech a točí všechno na opačnou stranu, tak aby to vypadalo jako že je, a přitom vůbec nebylo skutečné. Dokážou „zblbnout“ téměř každého včetně skalních přívrženců strážcovských materiálů… Už jsem kdesi zmiňoval, že Krist či Kryst kód, na kterém jsou založené struktury věčného života, existuje vždy pouze v aplikovaném stavu a jeho pomyslným středem je zdrojová ID/entita – neboli neexistuje žádná vnitřní hierarchie a každý je plnohodnotným vyjádřením Zdroje/Všeho.

 

V časových osách se momentálně dějí výrazné přesuny. Koexistence paralelních realit (rozmanitých verzí Země a různých světů) je ve stávajícím moři energií více než zjevná. Osobně si říkám, jak je ten entropický vesmír k ničemu a jak sladká bývala existence a příroda bez predátorského viru…

Co dokázal „experiment“? To, co všichni věděli od začátku: odpojovat struktury od Zdroje věčného života je politováníhodný nesmysl, který vůbec nic nepřinese.

 

Při usínání jsem si představoval Taru, naši planetu v původní verzi 5D. Vzpomněl jsem si na jednu svou dětskou lásku, jak to bylo čisté, kouzelné a nevinné a nálada té zázračnosti vystihovala přesně to prostředí na rajské Taře. Nedotčená příroda jako v říši fantazie, různá dobrodružství, dokonce i milostná. Tak jako všude v celém dosud rajském vesmíru se vyučovalo o principech fungování reality, architektuře jednotného pole energie a vědomí, časoprostorových portálech… Všichni byli v klidu a pohodě, smáli se, plní štěstí, se zdravým smyslem pro zábavu, humor, pro život sám. Všechno mělo hluboký smysl a dalo by se říct, že už na tom snad ani nebylo co vylepšit. Samozřejmě s tím, že tvořivost bude neustále přinášet něco nového.

 

Když dnes čteme informace v Tajemství Amenti nebo v pramenech, ze kterých materiál čerpá (CDT desky/Maharata texty, Učení MCEO, Azurite Press, Alhumbhra disky, Ascension Glossary/Dictionary, Keylontická věda), zdá se, že je vše zaměřené příliš fyzikálním a duchovně-technologickým směrem a ta příběhová část lásky a fantazie tam jaksi chybí…

 

VÍCE

 

Na dospělejší formu lásky je stavěná planeta UrTha ve 3D (komplement či „větší dvojče“ Země v Andromédě; Mléčná dráha, potažmo Země vznikly až po katastrofě fragmentací vyššího správního celku, původní předlohy se smíchaly s reverzními předlohami agresora: proto je na Zemi vše napůl původní rajské a napůl zde úřadují dravčí pole) – relativní vzdálenost od Zdroje zde je maximální (krystalický uhlík, 12 DNA), takže v určitém smyslu v daném prostředí existuje největší rádius svobodné vůle. Háček tkví v tom, že je třeba si uvědomit sebe jako zdrojovou identitu a přestat se tak zaměřovat na fakt, že existují nějací lineární předchůdci (zakladatelské inteligence, duchovní rodiče); všechno totiž v konečném důsledku tvoří Zdroj. Jako projevená forma jsme sice komplexní andělské bytosti, jejichž základem je Maharata/Krist/Blueprint (božský modrotisk či organická zdrojová matrice věčného života), jenomže to je vytvořeno z toho bezforemného a tím bezforemným (fluidní inteligence, ultrajemné plazma, inteligentní „prázdnota“) jsme v první řadě. Zdroj je sebetvořící Existence (ale také ze sebe tvořící Hyper-Existence).

 

Kdybychom tehdy na úrovni prostředí 3D (UrTha) realizovali skutečnost, že jsme Zdroj sám v určité zašifrované podobě, nemuseli bychom dnes čelit hrozbám „kultury smrti“ a podobným predátorským strategiím (zombie-somnambulové a jejich chytré telefony). Stále nevycházím z údivu, jak se někdo může bytostně ztotožnit s matricí, neboť právě to funguje jako spouštěcí mechanizmus excitace dravčího fenoménu v systému realitních polí. Je to jako když neosobní struktury Matrixu ožijí a jelikož původně jsou neosobní, chovají se zrcadlově (jako parazit, vetřelec).

 

Komplexní anděl je zároveň i drak – je bytostí fantazie, zdrojovou identitou. Světlem i ohněm. Dokonce i konstruktivní peklo (blahodárná, neškodící forma temnoty) je toho součástí, nejen „obligátní“ bezpodmínečná láska či duch svatý (vše je výrazem jednotného nulového pole). Zamysleme se nad tím, neboť nic jiného nežli CELISTVOST (neporušené, neoddělené „vše“) nefunguje.

 

Falešný (mrtvý, distorzní, reverzní) typ informací lze poznat podle toho, že postrádá současnou praktickou přítomnost dvou jedinečných os souměrnosti (elektrické a magnetické) v pomyslném bodu či prostoru Zdroje; právě to činí ŽIVOT živým (siločáry či silová pole – obecně vůle, pohyb – na sebe buď vzdáleně působí=magnetický faktor, nebo se přímo protínají/dotýkají=elektrický faktor; ne náhodou se to točí kolem pravého úhlu, XYZprostoru, souvisejících dimenzí a EM-krystalizace). Pokud tento princip „dva v jednom“ (2v1=3=∞) chybí, jde o bohapusté teoretizování, které v poli života (respektive toho věčného) nemá odezvu – nevyjádřená, teoretická inteligence si samozřejmě může dovolit být „děsně chytrá“, když je nereálná. Jedná se o nejrůznější predátorská a pseudo andělská simulakra, která vědomě či nevědomě popírají holografické pravidlo neboli takzvaný zákon jednoty a snaží se nám namluvit, že vnitřní odstupňovanost a parazitování je vlastně normální a životu prospěšné.

 

 

Jak vytvořit co nejúčinnější klam, když většina z těch, kdo se zajímají o transformaci vědomí, je přirozeně inteligentní, ale také se sklonem konat dobro, šířit poselství lásky a sloužit druhým? Je to bohužel tak, ale nejefektivnější cestou je využít lidskou zranitelnost – emocionalitu a (sebe)obětavost. Kdybych byl Egregor Moci, vytvořím speciální tým bludem infikovaných zasvěcenců a rozmístím je po Zemi, až budou hledači pravdy hledat, aby narazili právě na ně. Kdo by pak odolal, když je mu představen zmocněnec „sil světla“, který třeba má i nějaké zvláštní znalosti či nadání? Všude se to hemží samým emisarem, avatarem, archandělem, andělem, guruem a vyškoleným mistrem – NIKDO z nich nikomu neřekne, že Zdroj je SEBE-tvořící Existencí, že realita funguje na holografickém principu („celek v každé části“, neboli vše jest Zdrojem samotným v určitém „zašifrovaném“ formátu; vše je původně jen nevinná HRA, jsme velkolepý trik Absolutna, jde jen o to být si všeho plně vědomý) a že se Zdrojem-Absolutnem se lze spojit pouze tak, když jsou rozum, cit a vůle v jednotě a je jim přisouzena rovnocenná hodnota. Lidé tudíž nevědomky odevzdávají svou sílu a svou vůli neznámým silám, kterým důvěřují a kterým věří i to, že myšlení není důležité – a právě ti, co z klamů žijí (těží z mas mentionovou a duchovní energii), tento vyklizený mentální prostor mohou použít proti důvěřivcům. Desetitisíce a desetitisíce zpracovaných lidiček pak šíří „světlo a lásku“ a vypadají jako naivní hlupáci, ale jsou jimi doopravdy? Co kdyby nějaká z těch duchovních celebrit náhle prohlédla? Přiznala omyl a začala zčistajasna mluvit o tom, že rozum, vůle a cit jsou stejně důležité, že myšlení vlastní hlavou je důležité, že sama podlehla klamu o své důležitosti a neomylnosti?

 

Nejsme (primárně) žádné kristovské vědomí ani žádné krystovské či kristovské bytosti. To je sice součástí našeho projevu – jsme však spíše „bohyně/bohové“, jsme ryzí nefalšovaná Úplnost Bytí. Nenechme v sobě potlačovat to zdravé elektrické, neboť je to hned použito proti nám. Predátor je sociopat, když se chováme jako nějaké „boží ovce“ namísto suverénních bytostí, nic víc si nemůže přát.

 

CENTRAL ECKA SUN

 

Ústřední téma Galaktické hvězdné transformace se nese v duchu atmosféry dvou zázraků, „zázračné přírody“ a „zázračné obyčejnosti“ v plném rozsahu 3D-multiD, neboli nefalšované opravdovosti. Predátorský „křišťálový sluneční anděl“, mající za cíl zbavit člověka jeho skutečné tváře, připravit ho o vůli, vlastní názor a dokonce i potlačit jeho skutečný pocit – na to dnes už naletí opravdu snad jen blázen, kterému už ani přesvědčivé sluneční energie nezabrání přikládat žárovky pod kotel, místo aby se zamyslel nad významem faktoru harmonie protikladů a pustil si občas pro pobavení a relaxaci raději třeba nějaký strašidelný film. Je lepší si v noční bouři zajít na hřbitov a zažít aspoň skutečné dobrodružství, nebo je lepší přijít o rozum v nějaké pseudo andělské facebookové skupině, kde to „dobrými radami nad zlato“ přímo srší? Zahoďte mozky, všechno je „láska a světlo“, už bude jenom věčně zářit bílé slunce…

 

Archetypálně ten pravý křišťál funguje i protisměrně jako démant, konstruktivní neškodící démon. Jestli to někdo v existenci noci, bouře, sexuality, humoru nebo nějakých uměleckých motivů nevnímá, tak mu nepomůže už nejspíš ani mokrý hadr na palici. Škoda že tolik z nás ze sebe nechá dělat „kristoboty“ a tolik z nás se pokládá za výlučné: pouze ze sebe děláte pěkné voly…

 

Někteří z duchovní a „andělské“ elity už překročili hranici nenávratu a začala jim ubývat poslední třetina zdravého rozumu a soudnosti. Autentická realita sice stojí na KRYST-kódu (zdrojové matrici) a skutečně jsme andělské entity – jenže v onom jednotném, všestranném významu. Komplexní anděl může být z jiné perspektivy viděn zrovna tak jako například drak, může to být klidně nějaká vodní nebo dračí „pohádkově fantastická“ bytost. A hlavně, komplexní anděl je sjednocené elektro-magnetické vědomí – magnetického chudáka bez vůle dělají z andělů Plejáďani a další chytráci s rozpojeným ženským a mužským principem.

 

To „sprosté“ fyzické není v porovnání s tím „vznešeným“ duchovním nijak podřadné, naopak je to právě souvztažnost a dvojí význam „milostného aktu“ (elektrizující smyslnost a magnetizující pocitovost – láska a extáze), co fungujícím způsobem „spojuje oba konce“, člověka a Zdroj.

 

Skutečné SVĚTLO nestojí na dobru a pozitivitě, nýbrž na PRAVDIVOSTI. Realita se organizuje na principu soběpodobnosti a v případě, že to je nějak svévolně narušeno – ať už podexponováním nebo přeexponováním jednoho z existujících pólů -, vzniká simulakrum, Zóna soběNEpodobnosti (…líheň dravců). Člověk nebo nějaká forma vědomé existence je SOBĚ-podobná pouze tehdy, je-li v souladu s charakterem Jednoty Zdroje a jelikož siločáry tvořící energetická a myšlenková pole na sebe mohou buďto vzdáleně působit (magnetizmus) nebo se mohou přímo kontaktovat (elektřina), je nám přirozeně vlastní vnitřní elektro-magnetizmus, světlo zářící i ohnivé, živelné i pokojné. Nejde tedy o soulad ve smyslu řád, nejde o souměrnost podle jedné osy, nýbrž podle dvou – soulad řádu a chaosu. To je to, co každá zdravá bytost cítí a vnímá jako to, co je jí bytostně vlastní a přirozené – to je to, co se škůdci převlečení za „světlo“ snaží za každou cenu roztrhnout.

 

SKRYTÝ VIRUS

Paradigma „křišťálového anděla“ a podobné zdánlivě „nad slunce jasné“ pseudo 5D-platformy jsou tím nejzákeřnějším klamem, narušují komplexitu a přirozenou plynulost vztahu mezi Zdrojem a identitou a rozkládají přirozený živý objem jejího bytostného základu – „hážou klacek“ do soukolí pravé a levé mozkové hemisféry. Z jednoduchého důvodu: parazit se živí asynchronicitou. Nevím kolikrát už jsem poukazoval na Trojpaprsek vůle, srdce a moudrosti a kolikrát už to různé „andělské“, plejádské či zlatosvětelné typy měly k dispozici – už mi to tak připadá, že v jejich případě jde o nevyléčitelnou slepotu (nebo spíš strašlivou lenost myslet).

 

PENTA BLUE NET

 

Sami sebe vynášejí do nebes a nejsou schopní (nechtějí) pochopit ani ty nejzákladnější pravdy – dokonalá zpětná vazba pro predátora a zároveň odpověď na otázku, odkud se bere Korporátně-Duchovní Egregor (který si hraje na Boha a komanduje všechno od bank až po New Age „světlo a láska“ lobotomii, dokonce až někam do reverzní 11D).

 

 

Existuje buďto neduální HRA nebo duální BOJ (boj se – souvislost se strachem čistě náhodná). Dualita, předrozdělování na „světelné“ a „temné“, je dobrá tak leda pro hlupáky, protože každý přece ví, že Zdroj je jen JEDEN a jeho podstatou je nerozdělenost – neporušenost – čistý list. Je to podobné jako u fotonu, který je vlnou a částicí zároveň: polarita slouží pouze jako nástroj hry prožitků a strukturování fantazie.

 

„…Mějme na paměti, že cílem našeho snažení by mělo být právě toto dosažení probuzení a realizace stavu vědomé (a prožité) Boží přítomnosti uvnitř nás samotných, stavu výše zmíněné Boží realizace. Osobní zkušenosti s tímto stavem jsou manifestované bytosti schopny dosáhnout prostřednictvím průchodu jakoby „vnitřními obousměrnými dveřmi k Bohu“, neboli v nás žijícím, tzv. Nesmrtelným vnitřním Amoraea ohněm, energetickou, skalárně-vlnovou kompozicí Ducha Svatého našeho vesmíru (známého pod jménem ManU), který v nás přebývá a to uvnitř centra osobního Kristovského zárodečného atomu tzv. Azur-A, v ústředním místě osobní Vnitřní Kristovské božské Maharata matrice. Zdůrazněme si však, že tento Duch Svatý není pouze něco jako „spirituální metafora“, ale jedná se o reálný, kvantifikovatelný a „elektromagnetický“ objekt, žijící vědomou Boží sílu či jiskru či signaturu (fraktální povahy) v nás. – Jednota a dualita

„…This is what it means that the Godhead cannot be reached by anything but the Christos Consciousness (Krystal Star Tones, KA_RA_YA_SA_TA_AA_LA (KRYSTAL)), although this process of unifying consciousness with the Godhead is known by many different names.

The Krystal/Christos architecture is that which allows the synchronic phasing of inner/outer/in-between currents of energy to be inhaled and exhaled circulating the eternal life spark of creation throughout the entire organism.

This trinity principle is the original holographic architecture of the microcosm to macrocosm, planetary, human and all of universal creation…“ – Krystal Star

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.