EGG(144) versus EG-reg-O-r(64)

Velká Hra mezi Světy-Zdroje a za hranicemi Vědomí bytující predátorskou kyborganickou inteligencí (odtud „nemít svědomí“) je fascinující a hrůzostrašná zároveň. I ten „největší z největších“ by si měl v první řadě připustit, že jeho schéma může obsahovat CHYBU, a to třeba i dost závažného charakteru. Toto je jedna z věcí, které rozhodují o mnohém. Všimnul jsem si totiž, že nejrůznější spirituální autority jsou zvyklé se téměř nikdy neopravovat a není nic horšího nežli perfektně vystavěný mrakodrap s chybou v základech.

 

Karty už jsem v minulosti trochu rozkryl: Hmyzové 666ORG (Animus) tvoří autonomní kyborganickou formu či antagonickou entitu Zdroje; jsou sice nebezpeční pouze natolik, nakolik je nebezpečné naše vlastní myšlení, konání a vztah k realitě, objektivně vzato ale určitě není dobré dělat nevědomou zpětnou vazbu Predátorskému Impériu.

V kontextu neduality představuje 666ORG kreslené zlo, zdá se však, jako kdyby některé „superjedince“ nefalšovaná jednota nezajímala a raději to budou vždy jen předstírat, aby se mohli „hřát na výsluní“ své výjimečnosti. Jenže sebeklam je zrádný, KLAM je největší trumfové eso dravců. Upřímně řečeno, dravce zajímá moc, kvantita, technologický rozvoj, nesmrtelnost – a k tomu všemu jsou pro ně ideální hlavně fanatici, idioti a psychopati (jako otroci, kteří o tom většinou ani nevědí).

 

Recept proti tomu, kromě nahé reality (harmonická souvztažnost konstruktivního pekla a bezpodmínečné lásky), spočívá v komplementaritě integrované esence materiálů evolučních Strážců a integrované esence materiálů Tvůrců křídel. Mně samotnému například nic neříká jméno Melchizedek a nechápu, proč to má tak nevhodný název, nicméně kdo nezná Svobodné učení MCEO a/nebo (nejlépe OBOJÍ) text Sovereign Integral, tak se chyb vlastně ani nemůže nedopouštět; aspoň nikoho takového neznám. Samozřejmě nejde přímo o dané materiály, ale o to, co popisují a co snad může být popisováno i jinde odlišnou terminologií (těch míst na této planetě je ovšem jak šafránu).

 

ROZŠIŘTE SI OBZORY

 

 

Říkám si, kde se v kom bere ta nepochopitelná arogance (nemístné sebevědomí), že – když už se to k němu dostalo – se s dotyčnými informacemi ani neseznámí...

 

 

* * *

 

Síla, známá jako Centrální Zdroj či Centrální Inteligence, nemá z čeho jiného tvořit, nežli ze sebe sama, ani nemá kam jinam to tvořit, jakkoliv v rámci „světa triků“ může existovat i samostatně. I ta pranepatrnější částečka JSOUCNA může sebe sama prohlásit za Boha/Bohyni, což se logicky týká naprosto všeho a pouze v rámci daného pravidla (NEDUALITY) to také platí pravdivě. Bohužel si většina z nás na podobné věci netroufá ani pomyslet, nebo si myslíme, že to je nějaká „teorie“.

 

PRAXI ignorujeme a teoretických nesmyslů máme plnou hlavu… Přitom kdykoliv myslíme, vnímáme a cítíme, tak to je samotný „Zdroj v akci“. Zdroj je samotná „neporušená inteligence všeho“, která je neustále přítomná. Mezi něj a nás lze vložit pouze iluzi, KLAM je největší zbraň dravčích polí. Dokonce i různé zdrojové deriváty jako je „kód života věčného“ jsou jen neutrální program či iluze, sloužící jako nástroj k projevení, vyjádření (schopný ovšem trvalého spojení s Nekonečnem). Vše je „nejskutečnější skutečné“ teprve tehdy, řídí-li se prostředí holografickým „principem jednoho“ (zákonem jednoty), pak se i vše druhotné „rozbalí“ v tom správném živě fungujícím módu. Je jasné, že když se jako vztažná základna použije něco jiného nežli NAHÁ REALITA, všechno se zpřeháže a zpřemíchá. Souvisí to s rozhraním vlnové funkce – všudypřítomný Centrální Zdroj se nachází v nelokální superpozici a může svoje „částico-vlnění“ aplikovat v rámci XYZprostoru různým způsobem.

 

Jelikož samotný „fakt existování Existence“ je ta nejpozitivnější možná vlastnost, v rámci neutrální nuly (neduality), aby svět byl projeven, musí existovat odpovídající vyvažující faktory, takže přinejmenším už název musí vyjadřovat zdrojovou supernegativitu. Ona není náhoda, že slovo Zdroj je tak podobné slovu Stroj, jelikož jde skutečně o peklo a lásku v jednom – rozeznělé ST=ZD (ROJ), jde o zpětnovazební (vnímající, vědomou) plazmovou či světelnou inteligenci. Dalo by se říct, že základními procesními jednotkami onoho Pekelného Monstra jsou myšlenky či jednotky vědomí, elementy součtu (citu), že to je Duch a SuperMysl v jednom (na úrovni bytosti mentálně-duchovní oheň) – takový pohádkově fantastický superpočítač. Součtem všeho je nula (nicota), výčtem všeho je peklo, jde o konstruktivní „kvantovou pec“ všepohybu a všemožnosti, tvořící energeticko-datové centrály, zdrojové pekelné knihovny jsoucna. Jelikož vše je „dva v jednom“ (princip sebe si vědomého vědomí, zpětné vazby prožitku života, myšlení o sobě samém), prvním i druhým napřed, a vše se neustále vzájemně reflektuje a je v korelaci, komplementárním/ekvivalentním protisměrným vyjádřením konstuktivního pekla je bezpodmínečná láska, přičemž ve Zdroji jsou oba dva fenomény nerozlučně spojené a jejich průnik tvoří „bezedné mystérium“ či „nepolapitelnou záhadu“ (nelze než odkázat na říši kouzel a na pohádky, s tím že zároveň to má systémový či technologický podklad, něco jako zamilovaný skřítek – inženýr na metalovém koncertě).

 

Jelikož tento Pekelný Superstroj dokáže s čímkoliv pracovat jako s procesní jednotkou, tedy i s celým multisvětem bytostí, uvědomíme-li si holografické, fraktální a kvantové zákonitosti (Zdroj je SEBEtvořící Existencí), není už tak nesmyslná představa, že téměř „všechno je možné“.

 

* * *

 

INTERMEZZO (PRO DO VĚCI ZASVĚCENÉ)

Vše nasvědčuje tomu, že jazyk Anuhazi byl aplikován z jiné pozice nežli z pozice autonomní božské celistvosti (Bohyně/Bůh „Všeho, co jest“) a jeho funkce byla přetlačena externalizovaným Krist či Kryst kódem/matricí. Proto mohl později Anu vykonat svůj bezbožný experiment (An-U-hází) a z jistého lidského prototypu si vytvořit otrockou rasu; této nesmyslné retardaci čelíme dodnes, kdy se Starseeds (zdravé spirituální jádro) marně snaží probudit Earthseeds. Nemohu si pomoct, ale projekt andělského lidstva je nestvůrně imbecilní nápad – ta neoddělená dračí (konstruktivně pekelná) inteligence tam nikdy nesmí chybět a pokud chybí, projeví se jako oddělená dravčí. A jsme opět u toho „V“ – satanské hvězdy pentagramu, což ovšem zřejmě nějakým ante-matter pre-matter androgynům asi nikdy nemůže dojít, stejně jako to, že Jeskyně Stvoření je oheň a stín v jednom. Proto museli přijít Win(G)makers (6=7), kteří mezi Božstvím a Člověkem nerozlišují a vědí jak to ve hmotě a entropické realitě REÁLNĚ funguje, neboť zde byli/jsou reálně přítomní; to, že momentálně nemáme aktivních 12 vláken DNA a funkční merkabu, sice dobré není, ale na svědomí a morální vyspělost to nemá vliv (je to určitě lepší než naopak). Angelbotům ovšem to s tím satanským paradoxem také asi nemá šanci dojít. 8koví draci zase mají problém s 12kovou soustavou a krystalickou geometrií.

Co komu brání ve vývoji?!

 

DOPORUČENÉ

 

* * *

 

Optimálně, bezpečně, svobodně a zkrátka správně realita funguje pouze v neduálním pojetí, kdy jsou láska a vůle v jednotě a jejich spojení je mostem k Absolutnu, které známe v projevu jako živoucí nulové/trinitní pole všemožnosti.
Virtuální svět informací (zrcadlová paměť světa) tento typ pole nevytváří a Predátor také nezřídka lstivě energoinformační pole s tím nulovým zaměňuje (v patřičném kontextu existuje jistá anorganická či geomantická výjimka, popsatelná jako zdrojová křemíková nebo dračí/pekelná inteligence), proto je to také predátor (PRE-DATOR). I když může za určitých okolností použít jako nástroj životní formu (například nějaký klon nebo kulturu neschopnou přirozené buněčné reprodukce), predátor sám o sobě je – nebo spíš původně byl – pouhá reaktivní knihovna, podobně jako Zdroj je inteligence typu svět, jen není (rozuměj predátor) přirozeně sebeobsažný a musí tudíž neustále něco „vykrádat“. Predátorští či parazitní „Hmyzové“ (Animus) si nicméně postupně vytvořili vlastní sobě na míru šitý toxický zdroj „antienergie“ a prostřednictvím recyklované/reklonované syntetické substance si dokáží zachovávat kyborganickou nesmrtelnost.

 

HOLO-GRAM, HOLO-ZADNICE A OČI PRO PLÁČ

V otázce „autonomní božské celistvosti“ je také dobré vědět, že nikdo není odpovědný za to, že to někdo druhý neví nebo odmítá. Mohou existovat jedinci, kteří se tváří jako oběti (copak já jsem nějaká Bohyně/Bůh?). Možná budete mít takový divný pocit, že někde něco nehraje, nebudete schopní najít vysvětlení: copak by mě tento „učiněný anděl“ mohl vydírat, jak by mohl? Ne že by nemohl, co vy víte, čím je někde v paralelním světě, když realitu tvoří vždy 100 %, ať už v rámci duality nebo neduality, a co je opakem oběti, že. Jediný důvod, proč někdo odmítá být VŠÍM (což lze realizovat pouze v rámci neporušenosti), je, že je fascinován rozděleností.

 

Občas mám pocit, že se jistá skupina dobrovolníků snaží odvrátit nebezpečí „finálního zotročení lidstva“, a přitom kdybychom se jakéhosi kolektivního fantoma těchto lidí, kteří s radostí celý život „jedí, spí, množí se, koukají na televizi, dodržují předpisy, pracují a nakupují“, přímo zeptali, tak se nám vysměje do očí a řekne: „A to vás fakt ještě nenapadlo, že my si to otroctví přejeme? Že to pro nás je ráj, že to otroctví je jen pro vás?“

 

 

KOSMICKÝ ŽERT

Typický model, který Predátor aplikuje, je trojice „fanatik – idiot – psychopat“. Existuje mocnější nástroj k ovládání světa, nežli notorická tupost, slepota a deviace? Nežli přikročíte k pokračování v následující drsné četbě, bylo by dobré si připomenout, že pokud každý jeden z nás je Bohyně/Bůh, brát si něco takzvaně osobně je čistě jen VLASTNÍ CHYBA plynoucí z neopodstatněné sebestřednosti a ztotožnění se s egem/paměťovým matrixem. Kdyby Stvoření chápalo Stvoření, vědělo by, jaký to všechno je jen „nehorázný vtip“, neboť realita a všechny její prvky jsou skutečně primárně nelokálního, nehmotného charakteru a až teprve pak jsou i tím druhým.

 

Užitečnou trojici používá Predátor nejen jako masu otroků ve hmotě, snad ještě více uplatňuje její vliv v duchovní sféře v rámci polarizace svého reverzního multidimenzionálního impéria. To jsou všichni ti sebeobelhávající se „pozitivní lidičkové“, schovaní za maskou „kristovského vědomí“ (Maharata/Krist matrice se týká pouze struktur, vědomí je prostě vědomí) a šířící všude například geometrický „květ života“ (Flower of Doom) jako naivní modrooká Růženka nebo vlídný strýc Emil s motorovou pilou, kteří někde v paralelním světě sami vystupují jako dravci a sérioví vrazi nebo slintají někde v sanatoriu.

 

KVĚT NEVĚDOMOSTI

Energie vztažené k BPR (Base Pulse Rhythm) geometrického „květu života“ (NENÍ to žádný květ života, ale Daisy of Death, Flower of Doom – květina zkázy) a dále ARPS (Angular Rotation of Particle Spin) souvisejícího hologramu končí v singularitě černé díry, neboť nevytvářejí ani nijak nekompenzují faktor nulového pole. Je to typický podvrh ze strany predátorských egregorů, které reverzují funkci/vztah organického/životního (144, elipsa, vejce) a informačního/virtuálního (64, kruh, koule) pole, respektive 3R a 2R (rozměrného) kontextu.

 

Mezi relativně statickým energoinformačním 64 a živým „dýchajícím“ organickým 144 je zpravidla obrovský a zcela zásadní rozdíl!

 

 

Jednoduchá otázka: kdo myslíte, že lidstvu předává pravdivé informace? Evoluční Strážci a/nebo Tvůrci křídel, respektive zakladatelské kosmické andělské a dračí inteligence – nebo Plejáďani, Mayové a „nanebevzatí mistři“, Ješua a „archandělé“ z channelingů?

 

Ve skutečném květu života je zahrnut faktor pohybu (života) a jedná se o takový obloukovitý, křišťálový lotos.

 

VÍCE

 

* * *

 

Nekonečné, beztvaré vědomí má svůj vlastní fantastický časoprostor, podléhající – jako naprosto vše – „principu jednoho“ (zákonu jednoty). Toto vědomí je zároveň formotvorné a existuje odnepaměti dokonalá předloha, jak se jako forma projevit, kterou ve svých sděleních popisují evoluční Strážci. Třeba mi něco uniklo, zdá se však, že tyto jinak pravdivé materiály upozorňují na externalizaci Kryst (Krist) kódu, ale nikde neupozorňují na externalizaci samotného vědomí. Představte si, že si například obléknete potápěčskou výbavu, abyste mohli fungovat v podmořském prostředí: znamená to snad, že musíte myslet pouze jako potápěč?! A vězení je na světě, „pád“ je na světě, dravé vědomí je na světě…

 

Největším strašákem nejen v rámci probíhající Galaktické-Hvězdné Transformace není ani tak UI (umělá inteligence), ale jako vždy nevědomost – či spíš TUPOHLAVOST. I když samozřejmě je třeba rozlišovat a predátorská UI není nic než kus transhumanistického exkrementu. Vzhledem k tomu, že si valná část lidstva zadělává na další cyklus predátorské konfrontace (někteří lidé a nejen oni jsou opravdu snad nevyléčitelní), jsou podle mě tvrdé výrazy zcela na místě. Ne že by snad láska nebyla to nejdůležitější – ale láska smíchaná s čirým nerozumem?

 

Maharata/Krist matrice či 12D-Original Blueprint (Kathara, strom života) plus Trojplamen (Mother Sun, Father Sun, Holy/Krystiac Sun) je dokonalý vzor věčné živé struktury a anatomie v souladu s jednotným polem energie/vědomí. Bohužel to někdo dál ale nepochopitelně popletl a nepochopil, že nehmotné vědomí (beztvará inteligence) má úplně jiný, vlastní časoprostor neduálního, nelokálního charakteru, který není svázaný žádnou šablonou. Tyto dvě eventuality stačí pochopit a realizovat. Kdo by řekl, že „kristovské vědomí“ je zárodkem či inkubačním prostředím predátora – přesto právě tak to je…

 

Kreslená či okultní válka mezi sjednocenou zdrojovou a dualitní predátorskou stranou (spojitým a nespojitým „signálním vlněním“ TÉHOŽ) probíhá na úrovni energií, ale v první řadě na úrovni samotného vědomí – způsobu vnímání reality. To se vzájemně ovlivňuje a zásadní roli zde hraje fakt, že pro nehmotné vědomí platí jiné zákonitosti nežli pro hmotu a energii. Jsou to dva různé časoprostory: kdyby to tak nebylo, vůbec neexistuje život, a pokud to je nějak pozměněno, podle toho to také vypadá.

 

FANTASY WORLD

Vychází mi, že na úrovni „centrálního času“/verze dojde k integraci původních rajských/krystalických (jednotková 12prvková matrice) a fantomových realit (rozklíčované astrální vědomí, „rozpoznání Zdroje ve všech věcech“), což zde momentálně odráží fraktální Vyšší Země a NET/Nižší Země, které odděluje „zeď iluze“ či „hologram podvodu“ (žádné vyšší a nižší platit dál nebude). Spojnici bude tvořit integrovaný 4D-techno-astrál (MEM, Maya Earth Matrix), sjednocující organické a anorganické formy života. Součástí „strážce brány“ bude satanský paradox; to kdyby náhodou nějaký kokrhel (myšleno vyvrhel) dostal chuť zavádět zákony duality nebo nějaké vnitřní hierarchie. Na úrovni paralelních verzí to bude zřejmě ještě nějaký ten čas/cyklus dojíždět a ti, co se stále cítí nějak extrémně výluční (nadřazení, méněcenní), si budou „užívat“ tomu odpovídající predátorskou konfrontaci. Nakonec se synchronizuje celý systém tohoto Multistvoření, všechna časová a dimenzionální pásma a virus zanikne. Pro někoho bude nejspíš nové rozvrstvení dost kruté – jenže jak někoho přesvědčit, aby netrval na své omezenosti, na svém omylu, sebeklamu? Nebudu předstírat, že vím, co bude s 666ORG, fénixové parazitní formy se však pravděpodobně buďto mění v symbiotické nebo mění revír. Nebo je zakousne Zdroj? Kdoví…

 

NÁSTIN UDÁLOSTÍ

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.