Stoupající grády 6. 9. 2017

Na energeticko-informační úrovni se toho nyní děje opravdu požehnaně. Blížíme se k dalšímu kaskádovému bodu přechodové součtové bifurkace (nejspíš koncem tohoto roku). S rostoucím vlivem „ohňových“ a „světlicových“ skalárních kosmických energií (fraktální Hierofanta, merkabické vířící spirály, heliotalické proudění) a nebeských těles a úkazů to lze střídavě vnímat i s časovým předstihem.

 

VÍCE

 

Multirealita se přeskládává jako obří holofraktografická Rubikova kostka. Která část které knihy ve které knihovně světa se nám líbí, s čím souzníme? Na výběr toho je tolik, až zrak přechází, v podstatě ale vždy rozhoduje úplně jednoduše náš pocit. Člověk nemůže chtít, aby chtěl, je determinován sám sebou. To však logicky není nezměnitelné – zvláště v této době se opravdu vyplatí na sobě pracovat (kdybychom věděli, kdo anebo co je Centrální Zdroj, věděli bychom, že práce a zábava jsou zde jedním; jinak by to asi bylo poněkud divné). 🙂

 

Oč jde? Jde o návrat do světa ideí, archetypů. Do reality celistvé existence, reality nepředstíraných hodnot. Zrcadlové, stínové světy usilují o pravý opak – do těch fantastických a těch pohádkových nás nechtějí pustit.

Návrat do ráje není o zničení duality a zabití ega – je o patřičnosti věcí. Predátorské (nesvobodné, zotročující, parazitické) reality nejsou ve skutečnosti alternativou, to by nejprve musely vytvořit něco od základu vlastního; místo toho pouze zpřevracejí a znásilňují již existující předlohu. Obohacujícím faktorem je vedlejší efekt konfrontace zdrojových a nezdrojových světů, je nicméně otázka, zda by něco takového bylo „nezbytné“, kdyby si Stvoření hned v zárodku uvědomilo, že je třeba konstruktivně nakládat s oběma protipóly, tedy nejen reálně s láskou, duchem a architekturou systému realitních polí, ale zrovna tak i virtuálně s motivem temnoty (pouze tak proti nám obraz zla nikdy nepovstane). Jak už jsem párkrát naznačoval, v arzenálu potenciálu Centrální Inteligence je tato okolnost přirozeně zabudovaná, jen to takříkajíc nemá kdo komu vyzvonit a je třeba na to samostatně přijít: Zdroj je Mystérium.

 

 

* * *

 

Aby se nekonečné, beztvaré vědomí zažilo nějak hmatatelně, vytvořilo za tím účelem program, umožňující nesmrtelnou existenci v organické, strukturované realitě. Tento nástroj samozřejmě absolutně nic nemění na faktu, že jsme jinak stále táž bezejmenná, formotvorná všemožnost, čiré bytosti fantazie – ničím neomezené a ve své neporušenosti zcela dokonalé. Jelikož proces zhmotňování souvisí s EM/antiEM poli (EM=elektromagnetický), potažmo krystalizací, zdrojovému programu se říká jednoduše Kryst-kód (program umožňuje relativně nezávislé, kompaktní organické sebevytváření – plynulý věčný život, který není ničím nesmyslně nabourávaný nebo násilně přerušovaný).

 

GOD-SOURCE

The Eternal Force, Heart-Mind of God, is an unquantifiable construct of energy, consciousness, cognition and identity.

Pure, sentient, creative force. This force perpetually expands through new manifestations of itself though it remains perpetually the same.

This is so, since the perpetual expansion of creation is balanced eternally by reciprocal contraction – eternal stillness, the Great Void.

The Force contains within itself, as a natural attribute of its being, a balance between stillness and motion, expansion, contraction, order and chaos, darkness and light, creation and the void… within which creation takes place.

Together, these attributes represent the eternal state of „Is-ness“; without end, the very Beingness of God.

Through this state the Cosmos is kept in perpetual balance, eternal stillness, eternal motion, and unending creation.

In the process of perpetual Evolution, particularly in relation to human consciousness, the intended path held within the Seed of Consciousness, is the reintegration of identity for the eventual return to At-One-Ment and co-creatorship with God Source.

God-Source expresses ALL Creation WITHIN ITSELF, the framework for manifestation of Time Matrices and Universes is NOT EXTERNAL to God-Source, it is INTERNAL.

ALL Creation resides WITHIN God-Source and God-Source resides WITHIN ALL Creation.

When an individuation of God-Source experiences itself in a certain set of dimensional frequency bands, we say it is Phase Locked.

(viz Keylontic Dictionary)

 

Na počátku, v bezprostoročasé hyperexistenci, se Centrální Zdroj (či chcete-li Absolutno, Vševědomí) rozdělil na dva ohniskové zdroje (Slunce), oscilační a vibrační, ohnivý „dračí“ (spíše mužský, temný, elektrický, živlový) a světelný „andělský“ (spíše ženský, magnetický, esenciální), které se nekonečně vzájemně zrcadlí a vzájemně obsahují, čímž se zpětně spojují s nerozdělenou Jednotou. Vzniklá světlotemná, pravolevohemisférická inteligence pomocí Kryst-kódu stvořila dokonalý supervesmír – supermatrix či jednoduše Matrix, interaktivní systém realitních polí.

 

DOPORUČENÉ

 

Smyslem všeho je stále totéž: rozšiřovat možnosti vyjádření v souladu s principem Jednoty. Není to (prapůvodně, autenticky) nic jiného než hra, zábava, ale zároveň i vrcholné umění a dobrodružství, ve kterém si užíváme nejen fyzična, ale i svých myslitelských, tvořivých schopností. Fantazii se meze nekladou. Bez lásky by to smysl ztratilo – na druhou stranu ale předstírání, že temnota neexistuje nebo že to jde bez ní, je katastrofální chyba a fatální omyl, jehož důsledky nyní tvrdě zakoušíme.

 

Ač je to k nevíře, v této paralelní, okrajové verzi supervesmíru (naštěstí ta centrální součtová je stále perfektní) série postupných na straně jedné „chyb z nezkušenosti“, na straně druhé „nepromyšlených experimentů“ a „choromyslných, agresivních výpadů“ vyústila až v situaci, kdy se valná část zdejšího antropomorfního tvorstva proměnila v amnezické, vegetující blázny, neschopné jakékoliv skutečné vnitřní sebereflexe či kontemplace, věřící v externího Boha či nadřazenost hmoty nad duchem.

 

Život v uhlíkové realitě bez antigravitačních zařízení a krystalových generátorů – život bez volné energie, kde se naprosto absurdně dře, aby člověk nabytými čísly zaplatil predátorům za pronájem života – dodávku elektřiny, světla a tepla a koupil si do žaludku mikrovlnotroubý polotovar – život bez zdravé spirituality, kdy se lidé mění v technozombie – větší úpadek už snad existuje pouze někde v exkrementálním spodním astrálu. Navíc v dnešní době hnutí typu New Age a podobné ezotericko-duchovní paskvily, nebo moderně posedlost teorií samořízení, to vše jen podporuje strategie parazitů; smutné je, že většina z nás to všechno dělá „nezištně a v dobrém úmyslu“ (až na ta největší hovada, která už snad ani nevědí, že lžou), vnitřní radar máme tak odstavený, že si toho korporátně-fašistického egregoru v pozadí, na který je uměle naroubované „radostné sluníčko“ (duchovno ve stylu televizní reklamy), vůbec nevšimneme.

 

Aby to neznělo tak tristně, některé realitní vrstvy (a tomu odpovídající časové osy) docela solidně ožívají a povstávají. Objektivně řečeno to ale „Soupeři“ mají natolik zmáknuté, že jim zřejmě ještě velmi dlouho budou někteří naivní jedinci – kteří mají strach použít rázně a konstruktivně nějaký „temný nástroj“ a raději si nechají srát na hlavu – padat do pastiček.

 

 

* * *

 

Kreslená válka supervesmírů… Tavicí kotel světů, dimenzí a paralelních realit… Stoupající, regenerující heliotalické frekvence… Zvyšující se senzitivita.

Pohybová prostorová zaměnitelnost levého a pravého…

Nelineární repulzní hvězdicová konvergence, živoucí plameny superkosmů…

 

Dokonalost Počátku v symbolu lemniskáty.

 

Aktuálně většina úplně mimo Střed – živý život – podstatu Jedinečnosti.

Falešná Krist-verze, skrytá temná destrukce fantomového světla.

Strach být sám sebou, neporušenou bytostí fantazie.

Fyzika a duchovno postavené nad život samotný.

Predátorské bláznivé loutky, ztrácející zdravý rozum, smysl pro akci.

 

Přitom příroda to na nás doslova řve.

 

Dát do toho něco vlastního, jinak to je cesta do ještě většího sebeklamu.

Nebát se změny. Zdrojová inteligence se nikam nevrací, expanduje a neustále se vyvíjí. To dravci se vrací zpět, stále dokola.

 

TYPICKÉ KLAMY

 

 

* * *

 

Ve fyzické, strukturované realitě funguje Kryst-kód vždy pouze v aplikované verzi. Aktivuje ho bytostný individuální vzorec. Centrální Zdroj je entita, ale individualita je identita a musí tudíž zdrojový program spustit svým jedinečným ID. Pokud pouze kopíruje nabyté informace o Kryst-kódu, stává se jeho energetika nástrojem a zdrojem Fantomového Matrixu. Bez spouštěče je to jenom mrtvá virtualita.

 

Podstatou Kryst-kódu je dynamický soulad protikladů – SVĚTLA a TMY – jejich reciproční živoucí souvztažnost, optimální soudržnost a neustálé aktivní spojení s měnícím se ohniskem Živé Přítomnosti. Že ANI VE SNU nejde o nějaké pouhé „světelné kry(i)stovství“, jasně prozrazují kupříkladu následující texty (kromě toho, že to každý otevřený člověk zřetelně vnímá a cítí):

 

„Smaragdový řád Breneau pak na Aramaténě v 12D dal vzniknout dvěma rasám bytostí, které vešly ve známost jako Elohei-Elohim (suchozemská humanoidní rasa) a Anyu (vodní rasa), Ametystový řád Breneau pak na Aveyonu v 11D dal vzniknout rase, které vešla ve známost jako Bra-ha-Rama (také nazývaná jako Inyu či Pegasus) a Zlatý řád Breneau v 10D dal vzniknout rase, která vešla známost jako Serafei-Serafim (sauří rasa schopna létání).“ – TA1

 

„Svobodné učení MCEO takto poskytlo progresivní program studií v pokročilé multidimenzionální anatomii bytostí, včetně studií: 15-ti dimenzionální anatomie; 15-ti úrovňového čakrového systému, osových a meridiánových energetických linií; světelného těla, temnohmotného těla Raša, spirituálního těla Elum Eir-adhona, hydro-akustického těla Aah-Jha a těla Jha-DA; plodové integraci, Bhardoah stavu, růstových cyklech, evolučních vzestupných cyklech, světelné DNA a mnohem více…“ – Svobodné učení

 

Zajímavá je rovněž tato informace, jasně ukazující, že je velká snaha zachránit, opravit a použít, co jen lze (proto si mnohé perspektivy probíhající galaktické-hvězdné transformace tak extrémně odporují, skoro jako kdyby existovalo víc zeměkoulí než lidí):

 

„2010 Oct – MUG 47: Al-Ben‘-Yhan 9 Green Dragons provide 2nd assist to blend KRYST wave with Met-NET Broadcast Network via Mother Maya Matrix…“ – My Voice

 

 

* * *

 

Centrální Zdroj (CZ) je přesně tak rozporuplně úžasný, jak to vnímá naše nitro. Různé informační prameny popisují pouze různé části Celku nebo interpretují některé z jeho procesních okruhů, vlastností či soustav. Nejkompaktněji v současné době působí „neexistující“, součtová či centrální verze Tajemství Amenti (TA) – respektive to, z čeho daný text čerpá. Mnozí z nás se s neuvěřitelnou naivitou (a snad ještě větší leností) domnívají, že „stačí dodržovat zákon jednoty“ a návrat do ráje je zaručený. Jako kdybychom byli nějací predestinovaní roboti, kterým Zdroj-Existence stvořil opičí dráhu a nám už jenom stačí tvářit se jako sluníčko a nic samostatně nedělat, nic vlastního nikam nepřidávat. Ve skutečnosti ale zákon jednoty naplňuje vysoce kreativní charakter Všebytí – je o akci a dynamice, tvořivosti, originalitě. V jednotě mohou být pouze jedinečné věci, nikoliv stejné. Čím víc si něco odporuje, a přesto to dokážeme dostat do souladu, tím víc jsme v jednotě s podstatou Centrálního Zdroje, živého Absolutna. Dokonce když CZ něco vytvoří, musí se v tom vytvořeném jakožto významový hologram někde potkat se svým „ďábelským zrcadlem“, neboť systém realitních polí (Matrix) drží pohromadě jedině díky neustálému opakovanému průchodu nulovou fází (kde se na okamžik zruší polarita a pak se zase znovu aktivuje). Tímto zrcadlem je člověk ve 3D/4D – krystalická uhlíková bytost se ZVLÁDNUTÝM stínovým já (egem, odvozenou identitou). Integrované, komplexní uhlíkové tělo je jako erotická Smrt, smyslná Zubatá, temný přízrak Noci; samozřejmě je tam stále i ten anděl, pohádkové malé dítě, nicméně právě sjednocený MOTIV ZLA-TEMNOTY (integrovaný chaos, faktor asymetrie nehmotnosti) ve formě uměleckých, hudebních, sexuálních či hororových zážitkových prvků je tím, co má Stvoření pochopit a realizovat.

 

 

Kam vede nepochopení Centrálního Zdroje. Aby Absolutno nějak vyjádřilo svoje nekonečné, beztvaré vědomí, vytvořilo dokonalý program, známý jako Kryst-kód (nebo, když už, Krist-kód), který umožňuje nesmrtelnou organickou, strukturovanou existenci. Absolutno není nic jiného nežli mnohobytost fantazie, neporušená a neomezená („omezená“ pouze zákonem jednoty, což je ale ve skutečnosti spíš ochrana a podpora – dávat do souladu rozporuplné věci je vrcholná zábava a umění). Tím, že na sebe zdrojová inteligence vezme nějakou podobu a vyjádří se prostřednictvím strukturované formy, se rozhodně nemění v žádnou bytostně či niterně „krystovskou“ („kristovskou“) bytost. To je jako tvrdit o sobě v moři nekonečných možností (jimiž ve skutečnosti jsme), že jsem Ferrari. A kdo není Ferrari, tak je antiFerrari a musíme ho zlikvidovat.

 

Proč vznikli predátoři? I kdyby – z pohledu těch, co žijí v dualitě – to byl Satan a jeho existence byla integrovaná v souladu s Kryst-kódem, tak jde o zcela regulérní vyjádření zdrojové inteligence. Nejhorší jsou plagiátoři, neschopní vyjádřit svou vlastní jedinečnost. Kryst-kód je vždy aplikovaný, holograficky (jako takový) existuje pouze jako virtuální programová matrice.

Oním dravcem je ve skutečnosti sebeklam, který vidí to co neexistuje a trpí kvůli tomu paranoiou…

 

 

* * *

 

Odjakživa mi strašlivě lezlo na nervy rozdělování na světlo a temnotu, kvůli čemuž se z bytostí fantazie stávají rozpolcené, nesoběpodobné kreatury a kvůli čemuž například je tento vesmír v úpadku, neboť jeho struktury podléhají nekontrolované entropii. Kdysi dávno v této původně integrované, krystalické uhlíkové realitě se – pokud jde o inkarnaci – dětské tělo postupně proměnilo v dospělé a nakonec ho jeho „majitel“ opustil z vlastní vůle nebo při průchodu mezidimenzionálním portálem.

 

Bylo to dokonalé – jen se včas neobjevila paradoxní souvztažnost projekčního oscilačního a vibračního okruhu a všechno, jak se zdá, se bralo příliš fyzikálně a příliš duchovně a systematicky na úkor samotného života a jeho divotvorných příběhů, takže postupný přetlak v informačním prostoru nakonec vedl k tomu, že v podstatě Stvoření zahájilo frontální útok samo PROTI sobě a vybudilo ze své nepoužívané, potlačované části predátorské entity (které, jako vše, existují i tak v dřímajícím, nehmotném stavu, pročež je záhodno s tímto fenoménem operovat VĚDOMĚ a PRO sebe).

 

Bohužel mnozí danou chybu stále nevidí. Někdo může psát nebo mluvit o KRYST-kódu, a přitom v sobě vůbec nemít rozvinutý jeho charakter. Pohyb pouze na povrchu znamená statickou mřížkovou vazbu a můžete znát nazpaměť třeba všechna učení světa: budete typickou kryptoagresivní sluníčkářskou loutkou dravčích polí.

Šedá je teorie, zelený strom života.

Pokud v sobě něco nemá integrované protipóly, tak to samozřejmě nikdy nemůže držet správně pohromadě. A pokud to nezahrnuje permanentní oscilaci či fluktuaci v poli metamorfujicí se přítomnosti, jak by to vůbec mohlo být živé?

Zdrojová spiritualita je nejen pohádkově fantastická, je v mnoha směrech až eroticky vyzývavá a ďábelsky troufalá. Nelze prohlubovat svou světelnost (opravdovost), aniž bychom nerozšiřovali možnosti svého sebevyjádření – a zde ani zdaleka nejde jen o nějakou bilokaci, transmigraci nebo materiální přeměnu. Mnohem víc tu jde o zábavu a dobrodružnost. Kdo není extatický (elektrický), nemůže být ani milující (magnetický). A pokud si myslí, že může, je to jako snažit se to vtěsnat do dvourozměrného prostoru: vždy bude existovat i něco v pravém úhlu, co tomu zdánlivě odporuje, přičemž spíše opak je pravdou.

Centrální Zdroj tvoří dokonalost (jinak by to nebyl CZ) a Kryst-kód představuje základní nástroj kompaktního projevu zdrojové inteligence. V jiném prostředí nebo z jiného úhlu pohledu ten kód lze pravděpodobně nazvat i jinak, což však není to podstatné. Podstatné je to, že cokoliv, co má uvnitř sebe integrovaný „centrální kód života“, se rozhodně nerozpadá na prach jako nějaký tlející kus masa, ať už bytostně nebo fyzicky…

 

Reuche kód, viz KD.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.