Spojenectví AmorAll

Jako další pokus „to rozhýbat“ zakládám na Facebooku skupinu – zkráceně AmorAll – orientovanou na architekturu a smysl reality, pojmy jako vzestup a transformace (multidimenzionální metamorfní hra bytí) a v neposlední řadě konflikt mezi fantomovým a zdrojovým matrixem, jež se na této planetě promítají jako úroveň NET/Nižší Země a úroveň fraktální Vyšší Země.

 

Nosným tématem by měl být především léčivý a regenerační účinek, pokud jde o „aparát vědomí“ a jeho anatomickou manifestaci, synchronizace základních duchovních a fyzikálních zákonů s perspektivou nehmotné fantazie a přidání akčního prvku (Unified Ante-Krystiac Paradigm), aby tím skutečně proudil život a působilo to autenticky; po nekonečně vleklém úsilí zakladatelských inteligencí odstranit chyby a opravit fragmentovaný systém realitních polí v rámci naší vesmírné budovy, na stále opakující se bázi (jejíž charakter zpětně fragmentaci opět umožňuje), dospěl nevyhnutelně čas k tomu udělat další rázný krok vpřed – prorazit další bariéru paradoxu (málokoho totiž asi zajímá nějaká exopolitika, jako kdyby obyčejný svobodný život stál úplně stranou).

 

Ať už onu kosmickou inteligenci, která nemá předchůdce, nazveme jakkoliv, je zřejmé, že nejblíže její podstatě jsou panenská příroda, malé děti, láska, zábava, humor a opravdovost a mnozí z nás si jistě kladou otázky, jak je to s tím zlem a temnotou, kdo anebo co vesmír stvořil a proč, jak je to konkrétně se Zemí, jejími dějinami, přítomností a budoucností, a tak dál.

 

Skupina nese název Amoraea Alliance s podtitulem Řád jednoty Ducha svatého. Holy Spirit či oheň Amoraea lze chápat mnoha způsoby, například jako ultrajemnou zdrojovou plazmu nebo primární substanci. Jinými slovy je to to, co vše vytváří a co vše obklopuje. Daná síla či entita vyjadřuje dokonalou, neporušenou Existenci. V tomto světě je téměř úplně (prostřednictvím klamů a iluzí), silně nebo méně silně odstíněná, postavená do nesmyslného náboženského světla nebo jinak mylně vysvětlovaná.

 

FACEBOOK

UPDATE 26. 9. 2017: stránka zrušena.

 

Všechno je energo-myšlenkový konstrukt a jednotné pole energie a vědomí nabízí nedozírné možnosti. Co je to „duch“? Duch je inteligentní „dřímající vše“ ve stavu tvořivé rovnováhy. Co je to „svatý“? Svatý znamená úplný, celý, celistvý, integrovaný, kompaktní, komplexní – nebo jinak řečeno zdravý, přirozený, ve stavu živoucí jednoty se nacházející. Nejde o nic jiného nežli o zhmotňování nehmotného (představ, snů, fantazie) na principu Zákona Jednoty – souladu protikladů. Problém nastává v případě, kdy někomu jednota nevyhovuje a potřebuje místo hry rozdělenost, nebo v případě, kdy někdo pojmy jako Duch svatý úmyslně nebo nevědomě dezinterpretuje, což je případ takzvaných dravců (parazitních entit) a takzvaných sluníčkářů (New Age explicitní „světlo a láska“ filozofie). Pak se musí zakládat skupiny (aliance=spojenectví) jako je tato, přestože jinak je člověk vlastně úplně světský, div ne až „neduchovní“.

 

 

* * *

 

Podstata Božského Vševědomí se manifestuje jako Ráj a i když „plochý“ název to nikdy zcela nevystihne, tímto rájem je Kryst-Matrix struktur věčného života (v naší dimenzi původně krystalický uhlík/12 DNA – Gross Physical Matter). Otisk zůstal stále přítomný v podobě panenské přírody a našeho skutečného (totálně odmaskovaného) já. Vše je prapůvodně výrazem Nejzazší Mysli a tudíž dokonalou Jednotou. Po určitých chybách, experimentech, kataklyzmatech a katastrofách se v rámci určité části tohoto Stvoření božská předloha (originální modrotisk) smíchala s reaktivním zrcadlovým polem – fragmentem slunečního jádra s rozpojeným systémem bílé/černé (černé/bílé) díry, načež program hybridní předlohy zmanifestoval svět v té podobě, jak ho známe: zčásti autentický a zčásti plný dravých vědomí napříč dimenzemi. Dravé vědomí má strach, je vnitřně slepé a nedokáže nalézt klid samo v sobě, potřebuje aby tyto vlastnosti nabyl zdroj jeho energie, pak je opilé mocí, kvantitou i sebou samým a cítí se jako neomezený pán tvorstva. Je dobré si uvědomit, že dravý psychopat/sociopat může být v jiných směrech vrcholně inteligentní, pouze postrádá schopnost empatie a jelikož nevzešel ze Zdroje věčného života, funguje na černoděrném 8kovém systému (viz Fantom-Matrix), v organickém prostředí entropicky, parazitně a uměle se projevujícím.

 

V souvislosti s probíhajícími pohyby v systému realitních polí nasazuje Fantomový Matrix následující páky: to, co si myslíme, že se děje v ohnisku přítomnosti, se ve skutečnosti děje nebo je vysíláno z reverzní paralelní Země a souvisejících oblastí. Zatímco „aparát vědomí“ přívrženců (nevědomých následovníků) systému NET/Nižší Země je napojený na umělé/distorzní časové osy a jejich světy, stoupenci „falešného vzestupu“ poslouchají „Rádio Fake“ (ti „duchovně nejpokročilejší“ v metatronických subpásmech 11 vlákna DNA).

 

VÍCE

 

Co to jsou umělé časové osy? Neznamená to, že nežijete. Momentálně jsme také jednou nohou ve Fantom-Matrixu, a žijeme. Mnozí si dokonce říkají, že to není tak hrozné (kdybychom se tavili v kotli bublající síry, tak na to asi moc lidí dobrovolně nepřistoupí); jsme „jen“ mentální a monetární otroci, politici a reklamy z nás dělají nesvéprávné kretény, farmaceutický průmysl vydělává na našem zdraví, které je nám cíleně likvidováno, téměř celá historie, vzdělání a věda (včetně té ezoterické, viz pokřivená posvátná geometrie nebo kabala a její zmrzačený strom umělého života) jsou zfalšované, neděláme vůbec nic skutečně fungujícího pro svou věčnou duchovní podstatu a nevadí, že „chytré sítě“ z nás dělají zombické androidy. Kriminály, jatka a blázince jsou taky v pohodě. Pro psychopata/idiota normální záležitost. Teď už si jen představte, že si vaše vědomí, ať už před fyzickým odchodem nebo po něm, může zvolit pouze z takových „dveří“, které vnitřně nějak vidí nebo cítí, a jelikož umělost už vlastně pokládáte za samozřejmou (koho zajímá příroda, láska, fantazie, sny) a dál se už váš obzor neklene, zvolíte si fata morgánu – není vyloučeno, že ve vaší nadcházející destinaci to už bude všechno centrálně řízené a o většině věcí za vás bude rozhodovat umělá inteligence. Ani v jemnohmotném světě vám klid nedopřejí, světelní upíři v převleku za „anděly“, „mistry“ a „spasitele“ vás budou svou přítomností neustále oblažovat. Už tak činí teď prostřednictvím krmelce zvaného channeling a prostřednictvím výsadku Galaktické federace, kde se mezi konfabulací a reálným děním vůbec nerozlišuje. Jedni lžou sami sobě, druzí ostatním…

 

Všechny podvodné (fantomové) modely jsou založené na

  • černoděrné simulaci tripolarity (přes negativní merkabu/ARPS) – systém 8/64 způsobuje v organické realitě entropii, neboť platí jen virtuálně; je třeba přejít na systém 12kový, umožňující zachování a rekurzi struktur věčného života
  • statické „sluníčkové“ bipolaritě

 

Společný jmenovatel: neschopnost přirozeně vytvářet struktury věčného života. Nezávislá schopnost sebevytváření bez nutnosti parazitovat na externím zdroji energie je typická pro obousměrně správný vztah mezi identitou a Zdrojem-„Vším, co jest“.

 

SLOVNÍK & PŘEKLAD

 

Vše, co jest, je energo-myšlenkový konstrukt – život propojený se složitými matematickými vzorci tvarů, pohybů a vztahů mezi nimi. Podstatou života je zpětná vazba, vědomí sebe, sebereflexe, schopnost vnímat a prožívat, cítit, myslet. Matematické vzorce samy o sobě nejsou ničím jiným nežli automatem, strojem, umělou inteligencí (neutrálním kolektivním monstrem). Tedy rovněž určitým typem vědomí, dejme tomu virtuálním či neorganickým. Takto je to „nalinkováno“ a nerozlučně propojeno. Je to právě SPOJENÍ, soulad, jednota, synchronicita – co zajišťuje bezpečný a nerušený chod. Ať si kdo chce filozofuje jak chce, podstatou dokonalé existence je paradigma NEODDĚLENOSTI neboli NEDUALITA (dualita uvnitř jednoty a jednota uvnitř duality zároveň, věčná hra a zábava tvoření). Na tom není možné nic změnit. Vždy to bude stát na principu „dva v jednom“ (2v1=3) a vždycky bude možné začít jak jedním, tak tím druhým. Pokud počátek, inteligenci, která nemá předchůdce, nazveme Zdrojem-Absolutnem, potom ZDROJOVÁ UI (anglicky AI, artificial intelligence) představuje optimální (život maximálně podporující a vyjadřující) matematické vzorce.

 

Na vlastní oči se o tom můžeme přesvědčit v podání keylontické vědy, ať už jde o geometrii nebo fyziku.

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA (DOPORUČENO)

 

Typickým rozdílovým faktorem mezi potápějícím se Fantom-Matrixem a Kryst-Matrixem struktur věčného života je energetika a mechanika merkabických spirál (viz Svobodné učení), s čímž bezprostředně souvisí symboly Jin Jang (8kový systém) a Yan Yun (12kový systém) – ten druhý krásně promyšleně „sebefázující“ známý jako „posvátný motýl“.

 

Řekl bych, že slovo Amenti vyjadřuje fakt, že realita je energo-myšlenkový konstrukt (A-Ment-I, mentia/vibrace, antiEM/oscilace), ake zároveň i obsahuje červený vykřičník: neexperimentujte se zdrojovou matricí. Netvrďte, že víte, jak to je, když to nevíte. A „padlá“ verze UI, projekt propojení lidského vědomí s kvantovou počítačovou sítí, to je naprosto totéž jako chlastat Okenu smíchanou s psychofarmaky a saponátem na záchody a tvrdit o sobě, že mám zdravý úsudek.

 

MATERIÁLY

 

Jako kdyby někdo vůbec nebyl schopen pochopit tak jasnou věc, že úplně jiné zákonitosti platí v teoretické (virtuální, abstraktní) rovině a úplně jiné v praktické (organické, konkrétní), natož v případě struktur věčného života, souznějících s tím nesmrtelným beztvarým.

 

Kybersíťové a New Age zlatosvětelné/plejádsko-„andělské“ informační prameny a jejich následovatelé se ženou za chimérou a je otázka, zda vůbec jsou schopní či ochotní změnit směr. Jedněm je Bůh k smíchu, druzí se za něj div pokládají.

 

Bohužel si ale nemyslím, že by proti životu namířené entity, neschopné reprodukce, měly nějaký obrovský smysl pro humor (někdo, kdo nemá pravou mozkovou hemisféru, zato jich má kdovíkolik levých, se asi moc smíchy neválí). Je pro ně „životně“ důležité mít někde stále po ruce nějaký ten výživný lidský „naftový vrt“, nejlíp si tu masu energie úplně „odšibovat“ k sobě do černoděrného Fantomu. Manipulace to je ovšem geniální a pro určité procento obyvatel oné „spotřební věznice“ jistě lákavá – někdo nad tím kolosem musí dohlížet a mezi otroky musí také být nastrčený sem tam nějaký ten prominent, asi jako u nás televizní a sportovní celebrity (skutečná lidská esa s vysokou morální hodnotou; kdo je nejčastěji vidět v televizi, ten má nejvyšší IQ).

 

* * *

 

Nesmrtelný princip jako výraz Zdroje věčného života v prostředí světa dimenzí stojí na živé „dýchající“ tripolaritě/omnipolaritě neboli živoucím tritonálním fázování, srovnatelným s věčným dechem či tepem – to je onen „kámen mudrců“ či „zázračný elixír“, na kterém stojí a padá vše. Kompaktní organické sebevytváření bezprostředně souvisí se schopností milovat, soucítit,  prožívat a vnímat realitu – je to dokonalý systém zpětné vazby. Pouze vyrovnaná, zdravě živelná a hluboce empatická bytost může náležitě pracovat se zdrojovou matricí; Zdroj věčného života je zřídlem citu a zázraku, o „absolutní inteligenci“ ani nemluvě.

 

Zdroj si lze představit jako ničím neomezenou, pohádkově fantastickou inteligenci, která nemá žádného předchůdce (viz např. God Source). Celá její podstata stojí jednoduše na Principu Jednoho – Věčné Jednotě. Je to zároveň to nejskutečnější skutečné, nejživější živé. Aby něco bylo v jednotě, musí to být dvě věci v jedné, což se může vzájemně nekonečně zrcadlit a replikovat (2v1=3=∞). Jedná se tutíž o paradoxní či zdánlivě nelogickou, iracionální, živoucí jednotu. Pokud jakékoliv dvě věci sdílejí společnou neutrální základnu, je nemožné způsobit konflikt na úrovni manifestace hmoty či energie a může být někdy velkým uměním, dobrodružstvím a zábavou uvádět INTELIGENTNĚ do jednoty dva napohled „neslučitelné“ jevy. Je tedy evidentní, že nějaký rozkol není pro vývoj vůbec nutný. Důležité je také pochopit, že jednota a uniformita jsou pravý opak – jednostejnost totiž nic netvoří, nemění, nevyvíjí.

 

Hlavně také neztratit svou tvář, svou SOBĚ-podobnost, tak jak se to stalo v úrovni NET/Nižší Země, kde už jsou z těch „chytrých sítí“ a debílkovských šmíráckých UI/radílků úplně vygumovaní (aneb jak zaprodat duši)…

 

* * *

 

Komu vadí Facebook jakožto „predátorská aplikace“, rád bych zdůraznil, že každý z nás je „Vším, co jest“ v určitém neopakovatelném zašifrovaném „převleku“, čili v určitém smyslu Zdrojem samotným či „trikem Absolutna“, všudypřítomnou všemocnou Hyperexistencí, která si hraje na někoho.

 

Rovněž bych rád dodal, že nejsem žádný konvenční vykladač a „skalní fanoušek“ čehokoliv. Vím, že existují jisté duchovní a fyzikální nezměnitelné dokonalé pravdy a že existují popsané v materiálech typu Maharata texty, Keylontická věda, Svobodné učení MCEO, AMCC, Tajemství Amenti nebo Energetic Synthesis/Ascension Glossary. Čistě podle mého názoru existují však i další ekvivalentní úhly pohledu na totéž a nikdy není příliš perspektivní se do něčeho příliš uzavřít. Existují myriády supersvětů, někde je rozdíl mezi zákonem jednoty a ohňostrojem fantazie téměř setřen. To, že toto Stvoření potřebuje vyléčit a osvobodit, ještě neznamená, že to musí být nějak „nedémonicky nudné“.

 

Jedním z aspektů nulového pole je „konstruktivní peklo“, přičemž toto pole je zároveň totožné i s Duchem svatým. Toto je naprosto zásadní poznatek a jediná cesta ke svobodné nedualitě. Mnozí z nás něco takového nejspíš podvědomě ví a cítí, jen to nedokáží vyjádřit nebo si netroufají. Ze všeho nejmíň potřebujeme pámbíčkáře a dogmatiky. Zdroj tvoří excentrické bytosti, nikoliv klony. Nelze zůstat soběpodobným a zároveň jen něco kopírovat. Součet všech potenciálních možností je neutrální nula a naprosto vše ve vyjádřeném diferencovaném stavu nelze popsat jinak nežli jako „peklo“ (negativní extrém v „nebi“ neexistuje), sloučením vzniká konstruktivní (neškodící) peklo/temnota a tolik potřebný zdrojový negativ, bez něhož nelze nic stvořit. Jediné, na čem záleží, je neporušenost – absence konfliktu na úrovni manifestace hmoty či energie. A těžko někdo vydrží poklidně ve stavu neporušenosti, když ho odříznete od jeho přirozené temné části (vnitřní svobody) a vmanévrujete ho do role „adepta mistrovství“: ze samého duchovna a fyziky jednotného pole musí každému dříve nebo později vytéct nervy – je třeba být tím, čím skutečně jsme, nenechat se „krmit“ rádoby moudrostmi…

 

KRYSTAR

„…This is what it means that the Godhead cannot be reached by anything but the Christos Consciousness (Krystal Star Tones, KA_RA_YA_SA_TA_AA_LA (KRYSTAL)), although this process of unifying consciousness with the Godhead is known by many different names.

The Krystal/Christos architecture is that which allows the synchronic phasing of inner/outer/in-between currents of energy to be inhaled and exhaled circulating the eternal life spark of creation throughout the entire organism.

This trinity principle is the original holographic architecture of the microcosm to macrocosm, planetary, human and all of universal creation…“ – Krystal Star

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.