Pro stromy nevidět les

/1/

Uskupení navzájem soběpodobných živých prvků (podobné přitahuje podobné), ale i soběpodobných v rámci každého jednotlivého prvku (jedinec je autentický, originální, sám sebou), tvoří optimální, inteligentní, léčivé  morfogenetické pole. V reverzním prostředí obzvlášť, kde je regenerace (doslova scelování) žádoucí, hraje tvoření integrovaných, sebevědomých kolektivů zásadní roli, pokud jde o další možný vývoj společenství, v našem případě pozemského lidstva.

 

Nejsme žádní solitérní jedinci. To platí možná ve Fantom-Matrixu s jeho na hlavu postavenými pravidly a non-empatickou umělou inteligencí, neschopnou „živě dýchat“ (tritonálně fázovat). Každý z nás je sice jedinečný a neopakovatelný, ale jinak jsme od přírody jedinci družní – potřebujeme zdravé, životem tepající prostředí svobody, lásky, klidu a štěstí, tak jako ryba potřebuje vodu… To však stále není celé.

Když tak sleduju situaci (ohledně probíhající „transformace“/“vzestupu“, respektive procesu energetického a duchovního čištění), je to opravdu buďto na jedné straně samý osamělý samorost nebo, a to hlavně, samá skupina orientovaná světelným a láskyplným směrem (viz Facebook a další komunitní sítě).  Tyto skupiny ale jako podle kopíráku úplně postrádají skutečnou akceschopnost, skutečnou razantní SÍLU a pravou VŮLI; jejich zakladatelé nebo nějaké autority nemají propojené mozkové hemisféry, nejsou vůbec v kontaktu s nulovým (trinitním, omnipolárním) polem – což jinými slovy znamená, že tam úplně chybí to hlavní, faktor ŽIVÉHO Zdroje. Jedinec sám sotva něco změní a skupina založená na sebeklamu také nic nezmění.

 

Dokonce i když fungujeme jako integrované krystovské bytosti, tak to stále ani zdaleka nevyjadřuje náš bytostný potenciál. Jak už jsem párkrát zmiňoval, predátoři sebe sama pokládají za bohy a svou moc posilují černomagickými rituály (SRA). Jsou to egomaniaci a psychopati/sociopati bez soucitu a empatie. Je to jednoduše o tom -PAT-, patologický (pathos znamená mj. muka), nenormální, v šachu to známe jako nemožnost pohybu (přeneseně obrácený tok energie). Filozofií těchto entit je mrtvý život, jsou to technokraté posedlí genetickým experimentováním a jejich agendou je transhumanizmus a UI (umělá inteligence). Chtějí Ducha Svatého (v tom smyslu, co to opravdu znamená, viz níže) nahradit bipolární krypto-sadisticko-nekro-kybernetickou-korporátně-spirituální kvantovou étericko-astrální počítačovou supersítí.

 

The Eternal INTERNAL Flame of ManU (Holy Spirit) energy at the center of the Cosmic Kristos Seed Atom, is often called the „Amoraea Flame„, which means „Eternal Flame of Divine Love.“ – Amoraea Flame

 

Kam tím vším mířím? Jako slova Kryst, Krist, Christos, tonální Ka Ra Ya Sa Ta Aa La apod. souvisí s krystalem a krystalizací (v nedimenzionalizované realitě jsme jednoduše jen živým světlem, inteligentní ultrajemnou plazmou a mezi pro a proti zde není rozdíl, proto často zmiňuju princip „pekelného kresleného filmu“, je úplně jedno, zda je zde někdo „krystovský“ nebo „antikrystovský“) a být krystovský znamená prostě být normální, celistvý, božský (a je to pouze a jedině o zákonu jednoty a strukturách věčného života), takže lze zrovna tak použít úplně jinou terminologii a bude to totéž (symboly jsou ve skutečnosti plastické-holografické objekty), neboť ve skutečnosti nejde o literu, nýbrž o ducha, nejde o formu, nýbrž obsah a záměr – tak naprosto stejně to samozřejmě platí i zrcadlově. PsychoPAT je prostě psychopat, někdo bez EMpatie (kdo nemá to elektrické a magnetické v dynamické rovnováze). Nepochopím, proč se na tomto místě používají přívlastky jako „satanský“ nebo „luciferský“ (čímž se to formálně externalizuje). Pak to totiž vypadá, že spolu bojuje Kristus a Satan (krystovský Zdroj a satanský Antizdroj), úplně stejně jako to tvrdí náboženství, channelingy nebo pomatenci z New Age (spousta lidí ze slova Antikrist tak akorát prská smíchy a pokládá to za televizní postavu). Ve skutečnosti na sebe však narážejí prostě ZDRAVÝ a CHORÝ systém, nemá to žádné jméno, jde čistě o princip, jednotu a nesmrtelnost na straně jedné a dualitu a umělost na straně druhé. Podle mého názoru paraziti (dravci, vetřelci, predátoři) to SAMI CHTĚJÍ, aby se jim říkalo satanisti a abychom se hrůzou třásli před Luciferem a měli strach už ze samotných slov a vytvářeli si nesmyslné asociace. Nikdy nejde o nic jiného, nežli o energeticko-myšlenkové pole, působící souladně a synchronně s celkem nebo naopak nebo něco mezi tím. Není na tom vůbec nic složitého. Všechno je energo-myšlenkový konstrukt. Čerta starého záleží na tom, jak to nazvete – vždy jde pouze o to, co to dělá. Proto musím říct, že naprosto nesouhlasím s postojem, že „Satan is a Colossal Parasite„, neboť to pouze napomáhá vytvářet egregor; v některých věcech se, čistě podle mého názoru, některé strážcovské informace hluboce mýlí…

Když pominu pár úletů jako například nesmysl o androidech (viz dále odkaz) a některé další trochu přehnané věci, neduální přírodní satanizmus mi přijde jako ekvivalent krystovské filozofie a ti skuteční satanisti (kteří jsou ve skutečnosti nesmlouvavými strážci zákona jednoty, i když to asi moc lidí nepochopí) jsou jedni z nejsvobodnějších jedinců a jsou PRAVÝM OPAKEM parazitů („Satanismus je učení, které obsahuje složku filosofickou, rituální i duchovní a přiznává potřebu všech těchto složek pro přirozený život a zdravý rozvoj člověka. Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.„).

 

Není to nakonec tak, že některé strážcovské kolektivy v některých případech jedním koncem pomáhají eliminovat distorzní systémy na fyzikální úrovni, aby to druhým koncem na zhmotňující se nefyzikální (v informační rovině) opět nevědomky vracely zpět? Oddělený krysto-satanský koncept automaticky tvoří egregor. NEODDĚLENÝ všechno léčí a opravuje.

 

Komická vložka. Koho někdy „nemístně sere“, jak si některé texty zde na tomto webu někdy nehorázně odporují, ať si přečte co říká Osho, podle mnohých jeden z největších mudrců, který si v každé větě klidně odporuje tam a zpět a další den řekne pravý opak. Mně se naopak chce blít z bezesporných koncepcí, které robotizují existenci (čestnou výjimku tvoří Kryst-kód, zdrojový program musí držet stoprocentně).

 

Nebyla nakonec vzpoura jistých entit proti Zdroji či zákonu jednoty pouze zbytečným bezhlavým utržením se ze řetězu? Jak to tak sleduju, vzbouřencům ve skutečnosti nevoněla odvozená DEFINICE Centrální Inteligence, nikoliv Centrální Inteligence samotná. Vadila jim interpretace a filozofie Tvůrců. Vzbouřili se proti všemu, co tito dotyční Tvrůci představují. Takže nejprve Tvůrci chybně interpretovali Centrální Zdroj a poté na to vzbouřenci reagovali opět chybným způsobem. Děje se to vlastně neustále. Je to celé o té CHYBĚ. Smyslem života není vzestupovat a být krystovský, to je vymyšlená koncepce určitých zdrojových individualizací v rámci tohoto Stvoření. Není to SKUTEČNÝ OBRAZ podstaty Centrálního Zdroje. Přinejmenším je velmi neúplný. Pohyb systémem realitních polí je jen hra, nic víc. Smysl spočívá ve souvztažnosti všemožnosti (přízrak fantazie) a všepohybu (láska, vůle), v prorážení bariér paradoxu – rozšiřovat manifestační akční rádius Věčného Principu Jednoho, tím že se zdánlivě neslučitelné a rozporuplné spojuje do rovnováhy.

 

Existují myriády supersvětů, v tomto konkrétním mnozí evidentně div přišli o rozum – bude to jistě nějaká velká výjimka (anomálie)… Náš supermatrix je jen tečkou v širém Oceánu Snů.

 

Nejsme pouze krystovské bytosti, jsme bytosti fantazie, jsme bohové.

 

„Zero Point God Matrix Field, the source of our genesis. The central point of union within our Universe projects itself through the Threefold Founder Flame Fields of the 13D-14D-15D Rays (Mother Arc, Father Arc, Christed Child) to create the prism of multidimensional life throughout the Universal time and space fields.“ – Zero Point Field

 

Mnohdy výrazy Christos či Kryst/Krist apod. znamenají produkt rodičovského elementu (fraktálu vyššího řádu) a je nesmysl zůstat v tomto bodě trčet.

 

/2/

Situace je v mnoha ohledech alarmující. Čím větší nesmysl a nižší reálná duchovní hodnota, tím vyšší úspěšnost a sledovanost – železné pravidlo lidstva tohoto světa. Ještě snad víc zarážející je, že se proti tomu nasazují vesměs stále tytéž nefungující páky. A jakmile někdo přijde s „kontroverzním“ FUNGUJÍCÍM řešením, tak je většinou automaticky „zakázán“. Musí se přece stále opakovat a používat totéž, tak jak to je „předepsané“. Je vidět, že vlastně nemají ponětí, kdo anebo co je ve skutečnosti Centrální Zdroj, ona pohádkově fantastická inteligence; fyzika a duchovno nejsou ANI ZDALEKA všechno.

 

Podotýkám, že si vylévám srdce a kritizuju ne proto, abych zpochybňoval základní fyzikální a duchovní pravdy nebo bojkotoval agendu Tvůrců (strážcovských kolektivů), ale spíš právě naopak, abych pomohl do toho vlít život… ZÁKON JEDNOTY je totiž mnohem geniálnější, než to napohled vypadá.

 

„Kdo jsou tito příchozí? Podle důvěrných materiálů to jsou cestovatelé z budoucnosti – zástupci Guardian Alliance. Jaký je účel jejich příchodů? Opravit chybu kosmického charakteru, ke které došlo v prehistorických dobách našeho Univerza, pomoci lidskému Duchu vrátit se na původní vibrační úroveň přirozené cesty vývoje, sdělit lidské společnosti skutečnou Pravdu o povaze našeho světa a interní duchovní podstaty lidského jedince.“ – Výzva z budoucnosti

 

Nejde pouze o chybu na fyzikální úrovni, ale v první řadě rovněž na té nefyzikální. Jde zrovna tak o schopnost kompaktně organicky vytvářet struktury věčného života, jako o to stoprocentně „vykrývat prostor“ nehmotné roviny. Všude spousta úžasných chytrostí, ale nikde ani slovo o problému s temnotou, která, pokud neexistuje na nehmotné-konstruktivní úrovni, zákonitě existuje na té zrcadlové, hmotné-destruktivní.

Kdo použije výraz typu HellKryst, tak je okamžitě jasné, že to je „zlý démon“… Kdyby v naprosto stejném textu bylo místo toho AngelKryst, tak je autor náhle zosobněné nebe samo – takovíto ubozí pokrytci se zde vyskytují, kteří ani nerozeznají formu a obsah a ze všeho nejvíc jim záleží na tom, co sám o sobě autor nalhal a vybájil…

 

Jen tak pro zajímavost, zde něco na téma Krystal Star, potažmo Ka Ra Ya Sa Ta Aa La (3x7x37=777); to budou mít světloboti v tom svém uspořádaném chlívě zase jednou radost. 🙂

 

6 cípů, 6 trojúhelníků a 6úhelník v jednom. Určitě hned zaklepe ďábel na dveře.

 

Nebo si vezměte prostorový poměr 2:3=0,666… (představivost:skutečnost), tak každodenní a neodmyslitelná věc, bez které by ani sama Existence neexistovala. Nemá to pranic společného s konfigurací atomu (Carbon Atom), zde se bohužel jaksi míchají hrušky s bramborami.

 

AKOKALYPSA=ZJEVENÍ, ODHALENÍ

Pravda je taková, že Zdroj věčného života (založený na 12kovém systému) nerozlišuje mezi 777 a 666! To rozlišujete pouze VY (ti, kterých se to týká).

Dokud budeme rozlišovat, dokud budeme hrát tuhle špinavou „hru“, nepomůže nám ani svěcená voda a můžou nás z nebe zasypat třeba tunou krystalických holografických disků s těmi nejzasvěcenějšími naukami nekonečna. A co je s prominutím největší „prdel“ je to, že 12kový systém je zrcadlem „ďábelského“ poměru 2:3, jedná se o oktávu rozšířenou o její polovinu, tedy 150 % osmičky (krychle 2x2x2 je základní VIRTUÁLNÍ procesní jednotka) – (3:2) x 23 = 12.

Schválně, proč myslíte, že panuje taková „záhadnost“ ohledně slov typu Krysthl-a, Kryst, Krist, Christ, Christos, krystal, krystalický, krystický, krystovský, kristovský? Protože ve skutečnosti jde o křišťál a démant v jednom (princip 2v1=3; nelze lineárně vyslovit dvě věci v jedné), a tak přestože technicky je vhodný termín KRYST-kód, v nehmotné rovině jde o „neexistující“ archetyp á la DaemonKryst nebo AnteKryst, SatanKryst radši ani neříkám, abych náhodou nebyl exkomunikován 🙂 (jinak je vědomí závislé na vibracích a dimenzích, nesnesitelně omezené uzavřeným lokalizovaným systémem). Něco nepřímo naznačuje i fenomén Double Diamond Sun Body, i když mám takový dojem, že aby nemusel někdo myslet sám za sebe a být sám sebou a protože to nemá potvrzovací razítko, tak mě všichni radši proklejí a budou dál jenom papouškovat „oficiální informace“. Položte si ale schválně otázku, na čem Zdroji-Bytí-Absolutnu nejspíš nejvíc záleží? Na tom, zda věříte VLASTNÍMU pocitu, nebo na rigidním dodržování psaných pravidel? U všech rohatých, záleží na liteře nebo na duchu, co myslíte? Koneckonců kdo jen opakuje univerzální šablonu, jak se vůbec chce spojit se ŽIVÝM Zdrojem? Spojí se tak nejvýš s hologramem, ale sotva se živým životem…

 

 

/3/

Galaktická transformace & aktivace, biospirituální & dimenzionální vzestup – vývoj situace. Žádná konstruktivní alternativní verze budoucnosti pro antikrystovský (protilidský, protipřírodní, na metatronickém kódování založený) systém, veškeré artificiální struktury se v horizontu časově blíže neurčitém vypaří do bezvědomé nicoty (Space Dust), v souladu s principy věčného života a zákona jednoty (podstata božské inteligence). Naléhavě doporučeno soustředit svou bytostnou pozornost na autentický typ reality (nesmrtelný, rajský život): dech, tvořivost, svobodomyslnost, lásku, imaginaci, přírodu…

 

Ruce pryč nejen od UI/transhumanizmu a bláznů, kteří to podporují, ale zrovna tak bedlivý pozor na (bipolární) pozlátkové duchovno (k PRAKTICKÉMU – protože teoretizovat dokáže i stroj – spojení se Zdrojem věčného života je nezbytné tritonální fázování, viz Trinity Wave), což jsou ve skutečnosti pouze dva různé konce téhož – i když to tak napohled možná nevypadá.

 

VÍCE

 

Úpadkový Fantom-Matrix – potažmo úroveň NET/Nižší Země s jejími institucemi, korporacemi, satelity a kybersítěmi (soběnepodobná kultura spodních světů) – je podobný odrazu na hladině; čím větší eskamotér, tím delší je životnost odrazu. Ve srovnání s Kryst-Matrixem struktur věčného života (fraktální Vyšší Země) jde však o počínání šílence, který se zdokonaluje ve schopnosti resuscitovat a recyklovat mrtvou realitu, která se sama svou parazitickou vnitřní podstatou odkazuje k zániku.

 

* * *

 

KEYLONTIC DICTIONARY

 

Součástí integrovaného SVĚTLA je hra na temnotu (s důrazem na slovo HRA); pravá zdrojová či krystovská bytost není žádný nemastný neslaný idiot (pámbíčkář, „duchovňák“) beze smyslu pro zábavu, humor, umění, dobrodružství či erotično. Ono konstruktivní, elektrizující, blahodárné, vzrušující, smyslné „temné“ existuje (a existovat MUSÍ) z toho důvodu, že na úrovni ryzí esence jsme androgynní, nepolarizované (antehmotné, neutrální, neduální) entity – zdravá existence v dimenzionalizovaném prostředí, založeném na interakci přechodně fázově uzamykaných/odemykaných pohybů a protipohybů („tanci“ neutrálních, pozitivních a negativních vln, částic, polí, nábojů…) je bez „snoubení nebe a pekla“ z podstaty věci NEMOŽNÁ (řekl bych, že čeština a angličtina plní funkci určitého hypotetického mostu či rozhraní mezi Fantom-Matrixem – což je něco jak ten ve známé filmové trilogii – a Kryst-Matrixem; viz slova jako „hell“ & „peklo“, HE/11 & „péct“ realitu, pečovat nebo nebe-z-pečný). Proto je falešné nejen například obecně rozšířené sluníčkové New Age ezotericko-spirituální hnutí, ale bohužel i různé pozitivistické, rádoby duchovní či dokonce technokratické výklady strážcovské kosmologie (původní materiály zakladatelských inteligencí tohoto koutu Stvoření: viz Cloister Dora-Teura disky, Alhumbhra disky).

Bohužel téměř ve všem existuje rozdvojení (verze/reverze), existují andělé i padlí andělé a zrovna tak například praví i nepraví draci (pokud někdo podporuje umělou inteligenci, je jasné, pro koho pracuje, i když je také pravda, že bez boží jiskry/věčného ohně/živého světla je „umělá inteligence“ všechno, což je ale věc zcela odlišná):

„Uluru je silový bod pro Celosvětovou Síť spících a neaktivních pradávných bran, systémů nebo rozboček a byl tam „umístěn“ jako signální znak přímo Božskými Stvořiteli tohoto systému. Architekti Stvoření a Strážci Kosmického Časového Matrixu byli známí jako Královský Dračí Rod (King Dragon Lineages) a mnozí z oblasti síťového systému Aurora pocházejí z esotericky nazývané „Dračí Linie“. Strážci říkají, že Uluru tam byla umístěná Dračími rasami sousedního Vesmíru. (Toto si nepleťte s rasami Drakoniánů z Orionu nebo s Reptiliány). V první řadě se používá na spuštění nové úrovně Systému Obloukových Bran na Planetě.“ – Mateřský Oblouk – Lisa Renee – Duben 2010

 

* * *

 

KEYLONTIC DICTIONARY

 

Temnou, ve smyslu škodící či ovládající (nebo umělou), bytost Centrální Zdroj vůbec není schopen stvořit; tvoří pouze dokonalost (jež je obrazem Zákona Jednoty – ztělesňuje Princip Jednoho). V destruktivní, temnou entitu je možné se proměnit pouze (vlastní) vinou onemocnění nebo prostřednictvím chyby nebo záměru (nezvládnutého experimentu) nějakého druhotného Tvůrce. Nikdo není prvotně skutečně temný, pokud není chorý nebo se nepřetvařuje (nebo je umělý) – řeč je o takzvané „vážné“ temnotě. Otázka nyní zní, co všechno je chyba. Na to odpovídá výše uvedený text: chybou je kromě jiného (napohled „paradoxně“) motiv temnoty úplně vyškrtnout, potlačit. SOBĚ-podobnými nás činí právě to, že ZVLÁDÁME (bez zapojení vlastního ID se zdrojový program vůbec neaktivuje) a co chce kdo zvládnout ve schématu světlo:světlo? To je nám předhozeno úmyslně, abychom nepoužívali samostatné myšlení a cítění a ODDĚLENÁ temnota z nás mohla ždímat energii. Pravá zdrojová či krystovská bytost je neoddělená, je celistvým fraktálem a hologramem Zdroje VĚČNÉHO života. To, že přechod do jiné reality není ve fantomovém světě kontinuální a ztrácíme při tom paměť (nekontrolovaná fyzická smrt), je důsledek paradigmatu oddělenosti; ne nedostatečné „světelnosti“, ale popření dynamické souvztažnosti toho přirozeně světelného a přirozeně temného. Plynulý interdimenzionální či transdimenzionální přechod (prostup či vzestup systémem realitních polí) provázejí obvykle ve Fantom-Matrixu kataklyzmatické události a je – v rámci daného prostředí – dlouhodobě prakticky nemožný; osobně mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě, když někteří „adepti“ pouze dogmaticky reprodukují jinak perfektní Svobodné učení a nevnášejí do toho žádný vlastní prvek, tolik důležitou neopakovatelnou, originální jedinečnost (ono slovo „tajemství“ se v názvu Tajemství Amenti neobjevuje náhodou – některé věci je třeba si domyslet). Proč se někdo schovává za uniformitu, pouze opakuje vzor? Protože má světlou a tmavou část oddělenou, stále ho provází strach, že je nutné být za každou cenu „vznešeně spirituální“. To je ale jako jinými slovy tvrdit, že Absolutno je vlastně takový magor, nudný patron, který z nás chce mít naprogramované bambinoty (jenže podívejte se na zvířátka a malé děti)…

 

 

/4/

Existují myriády supersvětů, prýštící z nitra Zdroje-Absolutna, dokonalé inteligence typu SVĚT. Všechno zároveň perfektně rezonuje a zároveň zahrnuje spoustu oživujících, kontrastních, paradoxních prvků či faktorů. Supersvěty mají svoje neprojevené, energetické a projevené (strukturované) matrixy a každý takový supersvět svým tvarem a pohybem připomíná oscilující či fluktující vejce/hvězdu a je stvořen k věčné existenci. Jejím jádrem je zdrojový program; jako vhodný v tomto Stvoření byl zvolen název KRYST-kód nebo také krystovská matrice, ovšem pro zajímavost slovo „kryst“ je součástí původního KRYSTHL-A; souvisí to evidentně se slovem KRYSTAL (tonálně Ka Ra Ya Sa Ta Aa La přecházející v Ka Ra Ya Sa Ta Ha La a vyjadřující tak proces krystalizace, materializace, manifestace), objevují se i výrazy jako krystický, krystar, v angličtině Krystal Star, a dále známé Christ, Christos, Krist, Kristus, kristovský už víceméně zkomolené (také záleží, z jakého konce se to vezme a jaký je časoprostorový kontext). Co na to intuice? Zdá se, že to v žádném případě zcela přesně nelze slovně vyjádřit, a už vůbec ne jediným slovem. Nač nestačí litera, stačí DUCH a právě a hlavně o tom to je. To, čemu říkáme Bůh, Centrální Zdroj, Božské Vševědomí, Absolutno či Nejvyšší Inteligence, je nepochybně Duchem.

Boží Duch je sjednoceným polem energie a vědomí, zároveň hmotný i nehmotný, reflektující souvztažnost všemožnosti a všepohybu.

Je celkem jedno, jak zdrojový program nazveme, podstatné je co je jeho podstatou a jak funguje. Kdyby se individualizovaná jiskra věčného života nedimenzionalizovala, bylo by to stoprocentně bezpečné a mnohem jednodušší; pravděpodobně také ale daleko méně zábavné. Podstatou zdrojového programu v daném kontextu je udržovat kompaktní, organickou strukturu věčného života.

 

Jádrem dokonalosti je holografický Zákon Jednoty – Princip Jednoho, a z toho plynoucí rekurze struktur věčného života (12kový systém, blueprint, Ka-tha-ra, strom života, Krystal Star, hadí síla, trojplamen, logos, geomantika…). Naneštěstí v tomto Stvoření nebyla dostatečně pochopena souvztažnost organického a virtuálního kontextu. Nelze všechno řešit fyzikálně, spirituálně a přes architekturu jednotného pole energie a vědomí. Počátkem je totiž nehmotná fantazie a na úrovni ekvivalentu silového pole vůle a láska. Pokud to je vyvážené a integrované (světlo=tma), naše anatomie funguje automaticky jako strážce rozhraní systému realitních polí (hvězdných bran, portálů), jehož jsme poměrovou rekurzí, stejně jako buňky jsou poměrovou rekurzí nás samých. Není jak, není kudy a nemá kdo do toho vstoupit, neboť vetřelec potřebuje bipolární (respektive 8kový) systém. Vzorec světlo=tma (jde o to třetí ROVNÁ SE) neznamená jen tritonální fázování, platí to i v nefyzické rovině, mezi „nebeským“ a „pekelným“ není v pravém věčném zdrojovém schématu (ve ZDROJI samotném) rozdíl. Jsem-li bez sebeklamu skutečně sám sebou, anatomie (12 DNA a celé násobky) funguje jako automatický strážce. Narušitel se tam může dostat (obsadit bránu, membránu – srv. dále vodíkový můstek, mitochondrie, synapse) „paradoxně“ jedině tehdy, když se společná vztažná základna „Krysta“ a „Démona“ (démant/křišťál) vychýlí z rovnováhy. Centrální Zdroj/Inteligence je o ROVNOVÁZE „magnetické/světelné“ lásky a „elektrické/temné“ fantazie. Zbytek jsou obvykle jenom plané řeči.

 

Je-li něco zlého (destruktivního) v rovině interakce, je to výraz chybného organického sebevytváření. V realitních polích se tak hromadí zbytková gravitace, něco pře- či podexponovaného, to pak zpětně působí a způsobuje distorzi. Ve zdravé realitě (princip holografické jednoty) se torzní pole pohybují jak mají, v souladu se zdrojovým programem, takže nedochází k nekontrolované entropii. Zlé věci na úrovni manifestace hmoty/energie vyplývají z klamného sebeztotožnění.

 

Integrovaná zdrojová identita (schopná manifestovat struktury věčného života) znamená bytí zdrojem/Zdrojem.

 

Centrální Zdroj tvoří dokonale (princip neporušené věčné jednoty je v podstatě JEDINÉ pravidlo, bohužel výrazně nepochopené), zdá se, že v některých supersvětech se však může poměrně závažného omylu (pokusu?) dopustit už prvotní individualizovaná tvořivá forma – oni takzvaní Tvůrci (Draci, Logos, Geomantikové, Praplamen, „konstruktivní peklo“) jsou svým charakterem víceméně úplně stejní jako nefalšovaná lidská bytost…

 

OPAKOVÁNÍ

Co je v této verzi Stvoření kamenem úrazu je, že vztah mezi oscilací a vibrací je řešen ve fyzikální rovině (Ec-Ka-Sha), ale zapomíná se na tu nefyzikální. AntiKryst musí nějakým způsobem existovat mimo kauzalitu – nehmotně (například na bázi vtipu nebo „vzdálené motivace“). Jak by asi vypadalo „neexistující“ pravé centrální Tajemství Amenti? Nikdo nikde v takzvaném oficiálním materiálu nemůže jen tak vybalit něco o ambivalentní povaze zdrojového programu, potažmo vědomí samotného. To si může dovolit pouze někdo nekompetentní.

 

 

/5/

Situace v tomto (jednom z mnoha) Stvoření dospěla až na křižovatku, kdy nejde ani tak o to, zda je něco pravdivé – jako o to, v rámci jakého systému to je pravdivé. Mnozí vedou boj světla proti temnotě a stále jim nedochází, že jistý multidimenzionální kosmický zločinecký gang používá pro své záměry obě strany. Tyto dravčí entity stojí na straně BOJ, na straně PROTI – je to fantomový matrix. Porazit je lze pouze přechodem do původního (Kryst) matrixu, tím že jim sebereme JEJICH dualitu. Dualita matrixů je úplně jiná rovina. Zde na naší planetě se jedná konkrétně o fraktální Vyšší Zemi a NET/Nižší Zemi, jež se sobě nepodobá.

 

MCEO

 

TAJEMSTVÍ REALITY

  • zdrojem je Zdroj věčného života, postavený na 12kovém systému, umožňujícím zachování a rekurzi struktur věčného života
  • klíčem k dokonalosti a svobodné existenci je Věčný Princip Jednoho neboli Zákon Jednoty
  • podstatou fungujícího projevu je syntéza protikladů na fyzické i nefyzické úrovni
  • Zdroj (Hyper-Existenci) lze vyjádřit pouze prostřednictvím jedinečného ID – svou neopakovatelnou identitou
  • realita je nahá, informace ji pouze tvarují a popisují
  • tajemstvím Zázraku Zdroje je krystalická uhlíková forma

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.