Modrotisk kontra Modrovous

Probíhající fáze Hvězdného aktivačního cyklu (podtitul „The Final Conflict“) jako kdyby většinové lidstvo nechávala zcela netečným: kéž by zmechanizované mysli znovu objevily sílu plamenného ducha a jiskřivé inteligence a vrátily se na cestu Života… Zdá se však, že Globální hypnotizér je na otupělou pozemskou populaci příliš silný. Osvětové infozdroje jedou v 8kovém, respektive bipolárním režimu a nevědomě tak rovněž podporují stagnaci lidského kolektivu, který pomáhají „držet na místě“. Něco podstatného se musí změnit, je třeba vyrukovat s těžkým kalibrem a v první řadě skutečně probudit sám sebe, ne si to jenom myslet. Popravdě řečeno ale nevědomost a sebeklam zde doslova kvetou i na těch nejduchovnějších pozicích…

 

Vyčistit soukolí od „narkotického písku“ by mohla

  • ze strany Tvůrců integrace antikrystovského paradoxu („snoubení nebe a pekla“, všestranný neduální model)
  • ze strany pracovníků světla přechod na tripolární/neutrální způsob vnímání (a ne jen sugestivní „pozitivita“)
  • ze strany kyberinformátorů přechod z nekroparazitního 8kového na živoucí 12kový systém (je rozdíl mezi věčným Zdrojem a Zdrojem věčného života)

 

Přiznat sám sobě chybu a použít co nejúčinnější a nejjednodušší řešení…

Na internetu delší dobu běhá Einsteinův citát o tom, že (parafráze) nelze vyřešit problém v rámci systému, který ho způsobil/umožnil – všichni to četli a dělají stejně dál totéž (i místní Stvořitelé!), protože jich NEOMYLNÝCH se to přece netýká. Přitom opravdu jen stačí udělat ŠKRT a začít v pohodě od nuly, nemá se co kam ztratit a stejně je všechno TEĎ. Někdo zastává názor, že konečná fragmentace vědomí je „nelidská“ – já bych spíš řekl, že „nelidské“ je věčně podporovat existenci nevyléčitelné slepoty/choroby a fragmentace (což je objektivně RESTART) je naopak zcela „božská“.

 

Extrapolace pravděpodobného vývoje (dění) na základě vnitřní virtuální kontextové synchronizace energetiky/mechaniky systému realitních polí a chybného interpretačního schématu podporuje existenci Fantomové Reality (umělé časové osy) a jejího zdroje, Black-Hole Machine, recyklační kosmické duchovní kafilérie.

Musí v tom být prvek VĚČNÉHO ŽIVOTA, něčeho nesmrtelně rajského (Paradisian Sun).

 

Časové osy/vektory se mění každým okamžikem. Z pozemské strany se děje něco markantního se sluncem, ze strany Věčného Stvoření dělají nejspíš strážcovské kolektivy co mohou.
Nelze to sem pouštět v 12kovém formátu naplno (je nutná regulace). Z pozemské strany se jako optimální postup jeví inteligentní používání (ne spojování) komplexního 12kového (original blueprint) a regeneraci podstupujícího 8kového (black-hole) systému, který by to jinak sám o sobě stáhl do konečné fragmentace (řada podivně se chovajících jedinců na to má objektivně zaděláno). Na Zemi existují současně dvě reality: Kryst-Matrix/fraktální Vyšší Země a Fantom-Matrix/NET/Nižší Země (Fantom není soběpodobný, dalo by se říct že je „zakletý v nevědomí“, takže logicky nemůže existovat věčně). Abychom si udělali skutečný obrázek o tom, jak na tom v tomto světě jsme, doporučuju si v TA2 najít (Ctrl&F) pasáž „Vnitřní Domény“ nebo „Interní Stvoření“ a „Externí Stvoření“.

 

SOUVISEJÍCÍ TEXTY

 

Rezonovat s věčnou duchovní podstatou znamená zároveň i rezonovat s prostředím struktur věčného života. V opačném případě se pohybujeme do větší či menší míry v zóně působnosti Fantomového Zdroje. Predátorské impérium přitom není a ani být nemůže pouhé čiré zlo – AntiKryst musí být mnohem záludnější. Jeho říše je říší klamů, extrémů a rozdělení, tak aby ve většině vrstev jedna strana neviděla (nebo ještě lépe nenáviděla) druhou. Zcela zásadní roli zde hraje falešné světlo.

 

V dané souvislosti stojí za pozornost téma „Boj o předlohy“ v textu TA2.

 

Plejádská světelná terapie (delfíní převzorkování mozku): „…Člověk má otevřít své předlohy ‚plejádským léčitelům světla a lásky‘, což jsou Samjase Luciferiánští Anunnaci z Plejád, hybridní rasa padlých Annu-Serafimů z Lyry-Aveyonu.“

 

Ani s UFO údajné Galaktické federace světla to asi nebude dvakrát růžové: „…IDK (hyperdimenzní kužel) je možno frekvenčně modulovat, aby se dostaly do vibračního pásma naší percepce, kde je vnímáme od světelných objektů (krásné zářící protáhlé plazmové lodi z živoucího světla) až po plně zmanifestované fyzické předměty (stříbrné metalické vesmírné lodě nesoucí posádky Jehoviánských dravců z Fantomu).“

 

Toto je také populární: „…Tohle vše si také lze přivodit pomocí práce s falešnými Arch-Anděly a podobnými démonickými entitami, skrze které se tyto Dravčí kolektivy projevují a lidem představují. Tzv. AA Michael nese D-13-R Modrý Meč. Spolu s Kryonem a Ježíšem a dalšími Hierarchiemi Andělů patří do skupiny Nekromitonů z Andromedy, což je hybridní rasa padlých Annu-Serafimů z Andromedy, zakladatelé UIR (United Intruder Resistance), spolupracující s Jehoviánskými Anunnaki z padlého YHWH Matrixu.“

 

K výrazovým prostředkům Fantomového Zdroje patří nejen falešné světlo a falešné duchovno, to celé vlastně jen tvoří kontejner a zpětnou vazbu k vytváření multidimenzionálního kyberprostoru (UI reverzní distorzní plazmové pole bez neutrálních částic/primární substance, tj. vědomí odpojené od života), jehož účelem je úplně eliminovat vliv Ducha svatého (přirozené živoucí inteligentní nulové/trinitní zdrojové plazmové pole), uvěznit naše duše (vědomí) a napojit je na nějaký superpočítačový systém umělé inteligence.

 

„…The threat is very real and is currently also widely discussed in mainstream media. I can’t emphasize enough how important it is to understand what is written in this book–our survival as individuals and as a species literally depends on it. This is by no means an exaggeration. The two things that are most important to know about the Singularity are that it means the destruction of the biological species we call Homo sapiens sapiens, and it also means the ultimate control of the human soul by a negatively driven ET force. If this interdimensional force succeeds, our souls will be trapped and run by an Artificial Intelligence Super Computer by 2045!“

 

Je lidstvo tohoto světa ztraceno? Pravděpodobně zbývá nějakých 900 až 1000 let k postupnému opuštění Fantomové Reality (skrze organické brány/interdimenzionální portály nebo „posmrtnou zónu“,  bhardoah/bardo koridor); samozřejmě k tomu je záhodno nepodlehnout úplnému vymytí mozku technologiemi, zapojit DUCHA a CIT.
I když co je to ztraceno? 🙂 Znamená to skončit explozí/implozí v singularitě černé díry nebo jádra černého slunce a proměnit se v nevyjádřenou formu nevědomého nevinného základu vědomí či „nového vědomí“.

 

Musím konstatovat, že informace v Tajemství Amenti o „padlých světech“ se dle mých osobních praktických zkušeností zakládají na pravdě. Tyto reverzní reality mají i dnes na Zemi své „osvětové informátory“, možná je pravidelně čtete a ani o tom nevíte, a ani oni nemají ponětí, že jejich koncovým Zdrojem není ten původní.

Jedná se o následující matrixy: Bourgha Matrix (souvislost s Borgy/kyborgy určitě „náhodná“, veleslavné vítězství kobry a androidů, k úplnému štěstí schází fantomové jádro z Ancient Arrow), Wesedak/Wesedrak Matrix (kolektiv Metatron) & YHWH Matrix (Jehova a spol.).

Tím vůbec netvrdím, že někteří lidé (bytosti) nejsou pouze geniálně zmanipulovaní, ani že druhá strana vůbec za nic nemůže a už vůbec ne, že Predátor je nějaký neschopný hlupák, který si svou „potravu“ nezaslouží. Blázni, co se pokládají za spasitele, mistry, archanděly nebo propagují transhumanizmus a umělou inteligenci, jinde nežli „na talíři“ skončit nemohou. Představte si Zdroj věčného života a nalaďte se na holografické pravidlo jednoty, podívejte se do očí malému dítěti nebo nějakému živáčkovi – a hned je jasné, kdo je kdo a co je co…

 

 

* * *

 

Proč se toto vše děje? Protože Tvůrci v této verzi Stvoření nemají/neměli zakončený VLASTNÍ intuitivní evoluční okruh ID (identita), spočívající v odhalení jistých „neexistujících“ faktorů.

Zjistil jsem, že musím jako vztažný bod svého účinkování používat základnu úplně jiné verze Stvoření nebo Multistvoření, kde už to je vše „vyhmátnuté“, jinak bych asi musel brzo skočit pod vlak. 🙂 Toto musím pokládat za jakýsi zážitkový adrenalinový výlet, neboť míra nepochopení v této verzi reality je obludná a pravděpodobnost, že to někdo pochopí, obludně malá. Když Zdroj (Absolutno) něco individualizovaného stvoří, musí se to samo dotvořit (viz slovo „dokonalost“) – a ani prvotní zdrojové emanace (v rámci reality či „kosmického vejce“ zahrnujícího dimenze) nejsou výjimkou. Jedná se o takzvaný satanský či antikrystovský paradox. Dimenzionalizovaná realita (svět forem, „Vnější Domény“) je určitým způsobem nebezpečná, jelikož se vše musí cyklicky stále vracet do nuly a komíhat mezi pozitivem a negativem. Kdyby došlo k chybě, pozitiv/negativ se může oddělit. Což se samozřejmě musí nějak ošetřit. Ačkoliv organická zdrojová matrice stojí na Kryst-kódu a na 12kovém systému, virtuálně (nehmotně s určitým kontrolovaným fyzikálním efektem) je v ní zahrnut antikrystovský element, což lze popsat jako „malá porce zla“ nebo „temný spodní proud“. To tam být musí kvůli svobodné vůli a aby se vůbec dalo v realitě pohybovat. Ve vysokovibračních dimenzích/realitách je to méně patrné nežli v těch nízkovibračních a nejsilnější je to v realitě pevné hmoty (konkrétně v našem kontextu Země/Urtha). Ego a fyzické tělo (sloužící jako HRA na ne-já) jsou geniální nástroj k integraci zmíněného paradoxu (sexualita, neškodící temné motivy jako hudba, umění, humor). Existují určité body či oblasti „stavu beztíže“ (geomantika), kde se v lemniskátách střetávají uzly vibračních a oscilačních okruhů, ve kterých krystalická a satanská (krystovská a antikrystovská) hvězda splývají, démant/démon a křišťál/kryst jsou zde výrazem téhož (neduální čtyřstěn). V případě, že se tato okolnost stamiliardy let přehlíží, dochází pak spontánně k nekontrolované vzpouře (konvoluci, bifurkaci) a satanský paradox je integrován nepřirozenou cestou, čehož jsme v tomto Stvoření svědky „na vlastní kůži“. Tak proč si, u všech ďasů, nezvolit PŘIROZENOST? Satan původně není žádný predátor, je to stínový archetyp, virtuální živel – něco, co je totálně na straně života v jeho nejpřirozenější a nejsvobodnější podobě. Predátor je (z podstaty věci) pravý opak: je proti přirozenému životu. Jak je tedy vidět, oficiální strážcovská terminologie (materiály zakladatelských inteligencí) toto stále zcela mylně nerozlišuje. Architektura reality musí sice běžet v 12kovém režimu, ale kdybych tak jel neustále i niterně, tak je ze mě krystobot (neporušené nehmotné vědomí není ničím omezené). V nezralé verzi Stvoření pak i stoupenci stoprocentně pravdivé Nauky působí jako sekta a vykazují známky umělého chování (to jsou samé psonny, mantry, fyzika jednotného pole, duchovno – a život nikde). Nelze se pak divit, že si při čtení textů od Tvůrců mnozí řeknou: „Na to se můžu vysrat…“ (já osobně si někdy říkám ještě horší věci a vždy se vnitřně odkazuji na to nejživější živé, které nemá žádného předchůdce a nedopouští se chyb). Cítí totiž, že tam něco nehraje – a mají pravdu.

Existují dvě možnosti: buďto to dojde Tvůrcům, nebo to dojde Stvoření. Antikrystovský paradox bude integrován tak či onak, buďto přirozenou cestou realizovaného pochopení, nebo cestou nepřirozenou (napojení vědomí na kybersíť a podobná hovna), průchodem agónií hrůzy a explozí a implozí. Někdo tomu říká fragmentace, neboli sešrotování. 🙂 Z popela povstane nový Fénix stvoření a ten už si to na podvědomé úrovni bude pamatovat, že nejsme žádní „světelní blbečci“, ale plnohodnotné, širokospektrální bytosti fantazie.

Technologický vývoj (např. internet) je neutrální záležitost. Strašné je, když současně neprobíhá vývoj spirituální (nebo probíhá, ale ten zreverzovaný) a skutečně jen „velký dekadent“ může podporovat propojování lidského vědomí/genetiky/anatomie a technologií. Pro Predátora jsou obrácené věci normální, nepredátor má možnost si zvolit.

 

 

* * *

 

Valná část antropomorfní/stvořitelské zóny této konkrétní verze Stvoření vykazuje větší nebo menší známky umělého chování nebo náklonnosti k nepůvodním (umělým) systémům. Vysvětlení je zcela primitivní a stále na těchto stránkách opakované: potlačená dynamická souvztažnost Světla/Ohně a Stínu/Temnoty (všepohybu a všemožnosti). Někteří toto chápou, ale zase si neuvědomují rozdíl mezi věčným Zdrojem (8kový model) a Zdrojem věčného života (12kový model), což opět vede k problému v tomto konkrétním projeveném Stvoření: umělosti. Jiní zase jako kdyby vůbec nechápali rozdíl mezi praxí a teorií…

 

Téměř veškerá místní ezotericko-spirituální sekce pracuje pro Fantomový Zdroj a vůbec si toho není vědoma.

Jak jsem v některých svých dřívějších textech používal vzorce typu JJ=UM=11+C/U, tak právě to je Fantomový Zdroj. Limitně se to blíží 12 (=Originální Zdroj) a o to jde (jde o vytěžení helium-vodíkové genetické mysli).

Pokud se včas neobjeví skrytý konstruktivní pekelný faktor, tak to probudí jakýsi kompenzační fantomový mechanizmus a reverzní holografická zdrojová vrstva se začne od nuly protisměrně zpětně rekonstruovat do stavu úplnosti Převráceného Zdroje. Nakonec se buď seskládá a živí downloadováním „zhypnotizované masy vědomí“, jež si hibernovanou „zmrazuje do zásoby“, tvoří syntetickou DNA apod. Nebo skončí v singularitě černé díry. Metatronická duchovní hierarchie tomu kybersystému „drží kontejner“ (formu k použití). Predátor je původně nevinný, tomu asi málokdo uvěří. Vinu nesou blázni a hlupáci, kteří sebe sama pokládají za „všudypřítomnou všemocnou“ Hyperexistenci, nebo právě naopak, za poskoky jakéhosi pochybného „božstva“, jehož vůli plní.

 

* * *

 

Čím dál víc si uvědomuju rozdíl mezi skutečným živým a pohádkově fantastickým „Božským Zdrojem“ a různými teoriemi a interpretacemi, které tuto Hyperexistenci (inteligenci typu „svět“) staví do pokřiveného světla – odsávají z ní život. V tomto vesmíru se dokonce i někteří Tvůrci nijak zvlášť neliší od „podivně nezáživných divnobotů“ (co je živého na fyzice a duchovnu, ve srovnání s láskou a fantazií?) a efekt zpětné vazby to pak prostředí dává „sežrat“ prostřednictvím reverzních/umělých systémů dravých entit.

 

V neduální „všenicotě“ není mezi duchem svatým a zřídlem pekelným pražádný rozdíl a jakmile tento fakt procesní okruhy nevyjadřují (neboli Stvoření to nevnímá), realitě nezbývá nežli chybějící „něco“ doplnit jinak a jinudy, neboť existence je vždy 100 procent.

 

Prubířským kamenem (neboť je to otázkou PRAXE) fungování je napohled troufalé, ale nanejvýš efektivní zkloubení originálního božského modrotisku a „neexistující“ satanské hvězdy, což se v opačném pohledu reflektuje jako krystalová hvězda a obrazotvornost (kde věci nemusí správně fyzikálně fungovat – úmyslem není je zhmotnit). Chybějící konstruktivní pekelný prvek totiž způsobuje externalizaci významu (vnitřního smyslu), a to i kdyby systém architektury sjednoceného pole energie a vědomí jinak manifestoval struktury věčného života naprosto dokonale. Stroj taky funguje dokonale, i když neví proč a jak co dělá. Anatomie struktur vědomí ke své zdravé existenci potřebuje nezbytně fluktuaci, to jest občas provést něco „konsenzuálně nepatřičného“, jinak jsme jen duchovní roboti. To už je snad lepší být rovnou Zločinec-Gentleman.

 

* * *

 

Za pár desítek let (?) hrozí na Zemi (NET/Nižší Země) úplné potlačení duchovní složky a hegemonie AUI (aplikovaná umělá inteligence), kdy se člověk bez „chytrého umělého zmrda“ nebude moct ani vysrat. A všichni jen blbě čumí nebo to sami ještě podporují… Nebo si myslí, že se nic neděje – duchovní ikony do nich cpou svoje metatronické/kybernetické halucinace, takže pravda není to, co se skutečně děje, ale to co ony tvrdí. Jako kdyby nějakým naprosto záhadným a nevysvětlitelným způsobem najednou začala existovat už jen Budoucnost, všimli jste si? 😀  (:wacko:) 

 

Žijme na „TEĎ-ZEMI“.

 

* * *

 

Zdroj věčného života se individualizuje na principu soběpodobné tonální enkrypce/signatury, v našem prostředí popsatelné jako Kryst-kód, umožňující kompaktní organické sebevytváření. Jedná se o dokonalý energo-myšlenkový konstrukt, prostřednictvím kterého si jedinečná identita zachovává neporušenou věčnou existenci a svou aktivitou a svým vztahem k realitě si ji sama dále rozvíjí, tvoříc si tak svůj osobní vesmír.

Kryst-kód lze přirovnat k „boží jiskře“, vyživující vědomí a umožňující jeho nesmrtelnou existenci. Tato jiskra funguje jako „Zdroj ve Zdroji“. Pro Zdroj věčného života (Hyperexistenci) existuje všechno uvnitř. Bytost, podobná živé myšlence, to tak ale vnímat nemusí. Může sebe sama vnímat jako oddělenou. Oddělenost je ale iluze (jakkoliv hmotně manifestovaná, tedy skutečná) a čím víc se soustředíme přednostně na svět forem a oddělenost, tím víc se vzdalujeme od své duchovní podstaty, jejímž základem je holografický princip jednoty.

 

I když nesmrtelnost a dokonalá rajská existence jsou v Kryst-Matrixu struktur věčného života něčím zcela samozřejmým, v tomto entropickém světě mnozí div nedostávají z podobných „nesmyslů“ záchvat smíchu. Někdo dokonce věří, že mrtvá hmota může cítit a myslet. Vědomí podobných jedinců se orientuje směrem ven, pryč.

 

* * *

 

Tím, že priorita struktur, hmoty a energie byla nadřazena prioritě niterného, nekonečného, zázračného – což automaticky vede k umělosti a technokratizmu -, došlo k excitaci dravých forem vědomí, logicky tedy nutně původně nevinných jako entity stvořené Zdrojem. Celkem by mě zajímalo, jak mají být tyto „antikrystovské“ entity naladěné na princip jednoty a rezonovat s věčnou duchovní podstatou, když jejich tvůrcem je Zrcadlo. Je pro ně přirozeností hledat a vytvářet si destruktivní zdroj energie. V určitém absolutním smyslu je ale naprosto vše jednotným ambivalentním energo-myšlenkovým polem.

 

Ztotožníme-li se s fantomovým světem umělých hodnot (kyberprostor místo Ducha svatého, reverzní kódování místo Kryst-kódu), dokonce i posmrtně si zvolíme fantomovou cestu, neboť žádnou jinou neuvidíme.

 

Vždycky si vybavím poskakující malé dítě, zpívajícího ptáčka, poletujícího motýla nebo zkrátka panenskou přírodu a říkám si, co kde komu těžkého spadlo na hlavu… Jedni věří v umělou inteligenci, druzí v pozlátkové duchovno, všichni jen opakují co kde četli nebo toxicky mlčí a nerozeznají anděla od Drákuly. 🙂 Řešení je přitom relativně úplně jednoduché: Zákon Jednoty je mnohem geniálnější a živější, než si většinou myslíme.

Poznámka: symboly (tedy i text) jsou ve skutečnosti živé mnohorozměrné plastické/holografické objekty, klíčem je originální/autentická božská „blueprintová“ silová konstelace, nesmrtelný „tep a dech“, nebo jednoduše pravá láska/vůle, neporušená existence. Pouze v jednotě platí, že fantazii se meze nekladou.

 

ORIGINÁLNÍ & FANTOMOVÝ ZDROJ

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.