Láska zvítězí

Zdroj-Absolutno představuje inteligenci typu „svět“ a jelikož žádné jeho holografické-fraktální vyjádření nemá z podstaty věci (na té nejhlubší úrovni vlastně nic není vně) schopnost daný „nespecifický všerozměr“ obsáhnout, některé informace nemá Centrální Zdroj (Zřídlo „všeho, co jest“) jiným typům inteligence jak přímo sdělit – musí vše samy odhalit, a tak Existence navždy bude neproniknutelným Mystériem (dalo by se říct takový Yunasai). Což je naprosto fantastické, nebo právě naopak, když na to tajemství v některých matrixech stvoření nepřijde (netroufne si dotknout se výšin; není ale „nebytí Zdrojem-Sebe“ ve skutečnosti ten největší „hřích“?).

 

Vše projevené existuje zároveň lokálně i nelokálně, běží současně ve dvou rovinách vědomí: vibračním a oscilačním procesním okruhu. Dimenzionální struktura, která nutně musí pracovat s hierarchickým modelem, má původ v prázdné nestruktuře, kde naopak žádná odstupňovanost neexistuje („všechno je jedním“). V nicotě („nikde“, což je ve skutečnosti hyperexistence) existuje polarita pouze jako potenciál (pohyb a protipohyb obsažené v pohybu-nepohybu) – má to decentralizovaný charakter a pokud to je takto nelokalizované (v superpozici), je to zcela neutrální, dokonale nejednoznačné a není o tom možné říct víc nežli to, že to existuje. Náboj (virtuální interaktivní výsledek) tohoto neduálního fenoménu, který může být čímkoliv, bude vždycky nula a jelikož to tím pádem je neškodné (neškodící), zahrnuje to i konstruktivní blahodárnou temnotu (zvládnutou či integrovanou démonickou formu; milujeme démony, „zlosyny“, filmové motivy, když to takzvaně „nic nedělá“; jak rád říkám: je rozdíl mezi ďáblem a debilem, démonem a dementem).

 

Tvorstvo si někdy dokonalost představuje velmi scestně nebo úplně naivně. Víme, že fantazii se meze nekladou, a pokud to je tedy pravda a jediným zdánlivým „omezením“ je princip jednoty (který je ale právě naopak podstatou ničím nerušené neomezenosti), co může znamenat označení typu „andělský“ nebo „krystovský“? Co jiného nežli INTEGROVANÝ, celistvý, autentický. Tedy alespoň v prostředí zdrojové reality, matrixu věčného života. Ve fantomové realitě se ze zmíněných pojmů staly karikatury a nástroje vymývání mozků a ovládání.

 

Představte si dokonalý boží krystal. Aby se Zdroj individualizoval, vytvoří napříč krystalem paprskovou holografickou síť, kde každý paprsek prochází a zase se vrací pod určitým úhlem (úhel=angle, anděl=angel). Tady máte pravý význam, co znamená andělsko-krystovské lidstvo. Jsou to jednoduše principy, archetypy. Má to integrované protipóly. Kdyby předloha nebyla s negativem v jednotě, rozpadne se to na kusy. Nekontrolovaná entropie existuje v tomto vesmíru právě proto, že spolu pozitiv a negativ přestaly správně vnitřně interagovat, komunikovat. Přitom jsou sobě zrcadlem, jsou souvztažné. Kdyby spolu světlo a temnota „netančily“, nic kromě samotného Absolutna (inteligentní dřímající všemožnosti) neexistuje. Důvodem, proč existují agresivní oddělení vnější démoni, je, že stvoření potlačuje své přirozené vnitřní. Diamant je nejen krystalem, je i démantem – ta extatická noční bouře v tom ve skutečnosti ani nemůže být neobsažená, v matrixu věčného života je to neoddělitelné jako elektřina a magnetizmus. Proč existuje smrt? Protože si myslíme, že být krystovský nebo andělský znamená dodržovat nějaké nezáživné duchovní zákony. Proč myslíte, že se zničehonic v tomto důležitém transformačním období vynořily „vznešené“ pojmy jako „kristovské vědomí“ (nebo dokonce externalizované „Kristovo vědomí“)? Abychom nehledali Zdroj uvnitř sebe, v sobě samých, abychom stále zůstávali oddělení a v dualitě. Vytvoří se sektářské zástupy vzdychajících, sentimentálních sluníčkových úleťáků a běžného člověka to úplně odradí…

 

 

* * *

 

Jádro dimenzionalizované zdrojové ID/entity, původní andělsko-krystovské formy (nejen) člověka, obsahuje uvnitř své bytostné vibrační struktury (totální signatury) zárodek či potenciál přesahující (nad rámec dimenzionalizovaných realit) oscilační verze nelokálního, integrovaného obousměrného – a tudíž neduálního – charakteru. Jedná se o takzvanou antehmotu (nikoliv anti, ale ante ve smyslu mezi či před), specifický typ zdrojové plazmy, vesmírný logos, vědomou kosmickou mysl. Souvisí to nejen s fenoménem bytostné neduality (realita jako hra, zábava, extáze), ale i se schopností rozumět či vládnout architekturou reality. Tuto „nepolapitelnou oscilaci“ (démon nespoutané fantazie, zlobivý čertík) má v sobě v „zabaleném“ stavu úplně každý – je dobré to nenechat spát na věky a v sobě to rozvinout, protože jinak se to dříve nebo později ozve jinak a jinudy.

 

Je tak kacířskou myšlenka, že Zdroj v sobě zahrnuje Antizdroj v integrovaném stavu? Co když pravé krystovství a pravé satanství je totéž a když ne, nejsou tím zač se vydávají? Jsem jediný, kdo je takto „postižený“, anebo to je prostě pravda?

 

 

Dobré je si také uvědomit, že příliš častá, opakovaná tvrzení typu „já jsem andělská, krystovská bytost“ mají asi stejnou váhu jako „dýchám vzduch“ nebo „vidím očima“ – pravá autentická realita je průzračná, nahá, bezejmenná a samoprůkazná a projevuje se ČINEM, aktivitou (ať už vnitřní či vnější), je to nikdy nekončící tvůrčí proces.

 

 

* * *

 

Důvodem, proč Centrální Zdroj tvoří původně světy, takové jaké jsou (fantastické, pohádkové), je, že on sám je Světem. Složení něčeho takového, jako je Svět, pokud jde například o druhy inteligencí a jejich interakci, je neproniknutelnou záhadou. Víme, že to „nějak je“, že to „nějak funguje“, ale to je asi tak vše.

 

Základním vztahem této Inteligence Světů je vztah vyjadřující Princip Jednoho: cokoliv=cokoliv jiného nebo z jiného pohledu 2v1=3. Slovo principium znamená počátek. Tento „počáteční bod“ je ve skutečnosti životem samotným, metamorfující se věčnou přítomností. Slovo počátek souvisí se slovy čít (vnímat, cítit), číst (předpokládá existenci pozornosti, vnitřního zraku, a samozřejmě existenci myšlení, uvědomění) a čet (ve smyslu počet). Všechny pohyby se zapisují ve formě symbolů, dat – respektive písmen a čísel. To pak tvoří Paměť čili Knihovnu, Knihu (zrcadlový svět). Vše je souvztažné a vzájemně se zrcadlí, jde to tudíž pojmout i opačně jako Představivost.

 

Ze Světové Mysli nelze nic oddělit, pouze lze vytvořit Iluzi uvnitř této Mysli, která oddělení vytváří a zhmotňuje ho. Vše je zároveň nehmotné a zároveň hmotné v případě, spojí-li se to se svým silovým (pohybovým) ekvivalentem. Problém je, že představu lze spojit i s jinou nežli ekvivalentní programovou kompozicí (matricí), což už pak netvoří konstruktivní Iluzi (kterou lze svým způsobem pokládat za kouzlo), ale destruktivní Klam (něco černokněžného). Princip Jednoho lze v našem prostředí svévolně porušit. V daném kontextu iluze se od klamu liší tím, že o tom buďto vím nebo ne.

 

Není bez zajímavosti, že entity, které záměrně klamou lidstvo (tvorstvo), jsou samy oběťmi Klamu. Jsou totiž ve vzpouře proti Centrálnímu Zdroji, respektive Zákonu Jednoty (rozuměj Principu Jednoho), jenomže ze Světové Mysli se jednoduše není možné jakkoliv vydělit. Všechno je neustále uvnitř. Idea eliminace CZ je naprosto totéž jako snažit se vymazat ze zrcadla svůj odraz, aniž bychom přitom zároveň nevymazali sami sebe – je to ten vůbec nejabsurdnější nápad. Říká se, že nic není nemožné, ale toto skutečně nemožné je. Nemůže to nebýt nemožné.

 

Přesto by bylo dobré si uvědomit, že to někdo (něco) zřejmě myslí smrtelně vážně a jeho úsilím je nastolit finální Diktaturu Oddělenosti: jedni budou na věky vládnout a druzí na věky sloužit. Rovněž by bylo dobré si uvědomit, že dočasně a v rámci určité lokality daný plán realizovat lze. Můžeme se smát, že predátoři jsou idioti – ještě mnohem větší idiot je však nepochybně ten, kdo stojí nečinně na té druhé straně a svým ignorantstvím a zbabělostí realizaci plánu umožňuje, zvláště vzhledem k tomu, jaký početní nepoměr mezi vládnoucí elitou a nevzdorujícími „ovčany“ panuje.

 

Podle informace z roku 2005, což se asi moc nezměnilo, jádro elity (Stínové Vlády) tvoří nějakých sto tisíc (vtělených) jedinců, ostatní to hlavní vůbec nevědí a také spíš slouží, i když samozřejmě s mnoha privilegii.

 

KEYLONTIC DICTIONARY

 

* * *

 

Nelze si vědomě zvolit něco, co v sobě nemám alespoň jako dřímající potenciál. Mohu to mít přímo před nosem, a stejně uvidím to vedle. Je to automatický zákon rezonance. Jedna věc je něco si myslet, jiná věc, zda to může opravdu fungovat a je to pravda. Nezapomeňme, že dravci jsou KLAMY, živí se svou vlastní podstatou.

 

Mnozí „pozitivně“, „láskově“ a „sluníčkově“ naladění jedinci jsou přesvědčení, že je čeká nějaký nekonečný vánoční stromeček – bez integrovaných protipólů je však absolutně vše pouhý PŘELUD, ať už nehmotný nebo přechodně fyzicky manifestovaný (dezintegrace to postupně spotřebuje, vyprchá to jako fata morgána, pohltí černá díra). Cit a empatie musí být bezpodmínečně v souladu s vůlí (zdravým sebevědomím, suverenitou, autonomním chováním) a rozumem. A temnotu nelze z potenciálu všemožnosti vymazat, lze ji buďto zvládnout nebo se dát cestou sebeklamu, která ovšem asi těžko může mířit do světa, kde klam nevládne. Bohužel fyzikální zákony lze obejít pouze v kresleném filmu, takže „andělíčkáři“ jsou nejspíš papírové postavy. 🙂

 

Jaká hrůza, když si jako opravdová, pravé lásky schopná bytost někdo pustí občas třeba nějaký horor, black metalovou hudbu nebo si užije odvážného sexu – navrch porce nesebeklamné vnitřní vyrovnanosti (živelnost zahrnující) a křišťálový ráj je doma. Vetřelcům jsou naopak srdíčkáři pro smích, děsí se troufalého pravolevohemisférického, světlotemného vystupování, neboť právě to je obrazem Inteligence Světů, zvané Centrální Zdroj.

 

Další život nebo životy jsou v každém případě otázkou průchodu souznějící „hvězdnou bránou“ (realitním rozhraním), ať už tou vnitřní nebo vnější, takže to chce v sobě skutečně mít to elektrické (zdravě temné, ale nikoliv dravé) a to magnetické (světlé a soucitné) ve správném živém poměru a flexibilní rovnováze. Kryst-Matrix a Black-Hole-Matrix (Fantom) jsou si sice v mnohém podobné, Princip Jednoho (neboli pravá Láska) je však výsadou pouze jednoho z nich: druhý to pouze finguje a „hraje na city“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.