Vzestupo, čti vzestapo

Fantastická Existence… Dva nekonečně se zrcadlící, vzájemně se obsahující extrémy, dvěma způsoby, prvním napřed i druhým napřed, nejzazší pozitivita a nejzazší negativita v jednom, dvě do sebe zasazené skutečnosti – bezpodmínečná láska a pekelná prázdnota v jednom, a jejich mystická jednota. Zřídlo „všeho, co jest“…

 

A kdesi uprostřed toho jako pěst na oko, Korporátně-Duchovní egregor, neonová reklama na šílenství…

Jak nazvat ty, kteří místo aby se starali o vyvážené, zdravé prostředí s přirozeným, živým objemem, vysílají jednostejně stále jen lásku a světlo, a ještě k tomu ve kdovíjaké (polarizované) formě? Nevědomí pozitivní predátoři? Vždyť už podstatou Zdroje samotného jsou SKLADBA či SPOJENÍ, což lze docílit pouze použitím principu „dva v jednom“… Bez efektu noční bouře, přirozené živelné elektricity – konstruktivní temnoty -, vstup do svobodných galaktických světů NENÍ MOŽNÝ.

 

WIKI

 

Dochází ke mnohoúrovňové celokosmické automatické-intuitivní revizi starých knihoven a modelů existence; Prvotní Zdroj (Ultimátní Bytí) sbírá nově získané informace a rozšiřuje svůj arzenál (integrované možnosti vyjádření) – jeden z praktických úhlů pohledu viz The Shift Of Counsciousness.

 

Právě zde se nejlépe ukazuje, kdo je pouze dogmatik (viz v dnešní době fanatické vzestupové & transformační sekty) a kdo opravdu vnímá metamorfující se živou přítomnost, neboť vtip je v tom, že svět projevené skutečnosti se neustále mění a expanduje (nebo částečně kolabuje a zaniká) – aktuální součet nelze registrovat jinak nežli cestou vlastního nepřevzatého cítění a myšlení, protože je prostě živý. Ne duchovní, ne světelný, ne „kristovský“, ne ezoterický, ale ŽIVÝ, AUTENTICKÝ a PŘIROZENÝ, narozdíl od různých perverzních, defektních osobností, co ze sebe dělají „osvícené mistry“ a nerozeznají přitom Zdroj od predátora (což dokazují tím, že čistou, živoucí nahou pravdu chápou hned jako „útok démonů“, neboť jejich indoktrinovaný mozek si její nelineární, rozporuplnou záhadnost nedokáže jinak vysvětlit).

 

Flexibilní, duchapřítomní jedinci s neduálním typem vnímání se automaticky přesouvají do aktuální součtové verze, zatímco „stará vykopávka“ (otevřené a skryté hierarchické formy uspořádání) existuje dál paralelně a je odkázána k tomu nabité prostředí zeměsféry postupně opustit.

 

GNOSIS9.net

 

Tolik teorie transformace.

Vliv externích vysokofrekvenčních energií je významně patrný – „ale to je zatím asi tak to jediné“, chtělo by se cynicky dodat (zvláště po meditaci naivních nedočkavých amatérů se to opravdu „zlepšilo“). Praktický dopad na běžný život na Zemi mi totiž stále není jasný, mince má dvě strany a tou druhou je zde naše niterná odezva a schopnost vlastního zpracování. Někdy už mě baví jen spánek a procházky přírodou – blázen přitom nevnímá ani jedno, ani na tom největším zázraku mu nepřijde nic zvláštního.

 

* * *

 

Existuje svět uvnitř světa – „znesvět“ -, pravda velmi chytře (jak to umí jen Klamy) rozdělená na pravdu a lež. Funguje to tak, že například místo zdrojová identita (čistá forma energie/vědomí) nebo ohnivá-zářící bytost (zdrojový plamen-orb-paprsek) se to nazve archanděl nebo nanebevzatý mistr a dá se tomu konkrétní jméno (nebo místo zdrojová inteligence se řekne Kristus, kristovské vědomí a podobně). Tím se původní holografický model zdeformuje a přepíše se hierarchickým. A jelikož realita je vždy 100 %, pokřivení se odrazí i v příslušném paměťovém světě, který vygeneruje predátora (pre-dator). Přitom každému, kdo je skutečně NALADĚNÝ, je jasné, že ve zdrojové realitě žádný lord Metatron, archanděl Michael, hrabě Saint Germain, pán Ježíš Kristus a podobně neexistuje – co existuje v té fantomové normálního člověka nemusí zajímat. „Jak nahoře, tak dole“; úřady, kriminály a blázince tomu dělají (dělat musí) potřebné zrcadlo. Korporátně-Duchovní Egregor (neboli takzvaný Egregor Moci) obrovské kvantum oklamaných bytostí považuje za prapůvodní Zdroj.

 

Daný Antizdroj (součtová kolektivní inteligence a její personifikace) není z principu žádný hlupák, dokáže se perfektně kamuflovat a „více než věrohodně“ napodobovat originál (stačí rozdělit to na dobré světlo a zlou temnotu a každý je spokojený – nemusí totiž myslet a nic dál řešit), takže prohlédnout tu past nemusí být vůbec jednoduché. Zvláště když se nám lstivě servíruje přesně to, co v této náročné, energoinformačně turbulentní době chceme slyšet: že v podstatě my sami za nic nemůžeme a že odborníci na osvobozování napadených planet to všechno hravě zmáknou, stačí už jen blbě čumět a vysílat růžové světlo (že tím všechno akorát ještě víc zasereme, nevadí, vůdce z Alcyonu ví přece nejlíp, co je pro nás pro všechny dobré).

 

Mnozí jsou dokonce s onou „nebesky přenádhernou“ třpytkou na háčku tak sžití (i když část jejich osobnosti kolikrát budí spíš opačný dojem, i se tak reálně chová), že metaforicky řečeno jsou schopní druhé kvůli oponujícímu názoru div ne rozsápat…

 

Já osobně Odporné Hnuté Kobře nevěřím ani pozdrav (vítr pravdy duje určitě z Jů Es Ej, ústřední vymývárny mozků) a Antizdroj mi připomíná postavu Dormammu z temné dimenze ze zfilmovaného komiksu Doctor Strange. Uvědomme si, že aby něco reálně (hmotně, energeticky) existovalo, potřebuje to systémovou podporu (silový ekvivalent, nosič) – musí to být dvě věci v jedné, a něco prostě může existovat pouze ve formě nehmotné představy, která může ale nemusí ovlivňovat hmotnou skutečnost, ovšem nemůže se nikdy reálně zhmotnit. Do této kategorie patří fenomény jako absolutní zlo nebo různé vzdušné zámky či zjevné nesmysly jako časovaná chobotnice. Věří-li někdo, že je motýl Emanuel skutečná bytost, nelze se pak divit, že jsou nakonec prázdné banky přisáté na našich srdcích jak upíři – co jiného si může blbec (tím nemyslím ani tak inteligenci, jako spíš pokrytectví a zbabělost, vnitřní faleš) do života přitáhnout?

 

„Konstrukce spasitel/mistr je nedílnou součástí GSSC (Komplex Bůh-Duch-Duše) a podněcuje lidské bytosti k touze stát se mistrem, aby mohly druhé učit, jak duchovně stoupat, jak být spasen, jak dosáhnout nirvány, jak žít mravný život a jak si zajistit věčnou blaženost. Existují mistři velké moudrosti a světla, kteří však zůstávají stále v doméně HMS (Systém Lidské Mysli), aniž by tušili, že jsou v ní stále obsaženi. Je to učiněno s takovou důmyslností, že dokonce i tehdy, když cítíš, že jsi dosáhl sebe-realizace, stále zůstáváš uvězněn v HMS, který je obrovský, zejména v porovnání s hmotným světem.

Spasitelé na sebe můžou brát různou podobu včetně druhého příchodu Krista, hněvivého Boha, Země, přírodních duchů, andělských hostitelů, proroctví nebo mimozemských sil, které vystoupí ve prospěch lidstva. Každý z nás je svým vlastním a jediným spasitelem, svým mistrem, který může pravdivě povstat v našem nitru a zhroutit potlačující systémy a probudit nás k vědomí Svrchované Jednoty. To je stezka osvobození, o které budu hovořit v následujících odpovědích.

GSSC je v podstatě aspektem HMS, který udržuje oddělenost. Stejně jako různé jazyky způsobují oddělenost i různá náboženství a duchovní stezky rozdělují lidskou rodinu a umožňují existenci rasy, která je mnohem snadněji kontrolovatelná a uchlácholená prostřednictvím GSSC.“ – Svrchovaná Jednota

 

 

Aktuální situaci probíhající archetypální války mezi predátorskými Klamy a zdrojovou Nicotou bych podle svých pocitů popsal zhruba tak, že původní časoprostor a knihovna Země jsou již pod relativní kontrolou draků (potažmo zdrojové inteligence), a to i přesto, že lidstvo stále spí a některé paralelní verze zeměsféry (knihovny & meziinkarnační zóny) čeká přesun do odpovídající oblasti galaxie. Jedná se o identity nezpůsobilé integrované fyzické existence; tělo z masa a kostí je však duálním zrcadlem Zdroje-Existence (jehož jsme my sami podstatným aspektem), výrazem virtuální superhmotnosti v kontextu organické reality, tudíž pokud toto není ve škále projevu bytosti zahrnuto, vytváří to nevyplněnou mezeru, citlivou na zneužití myšlenkovým světem Klamů. Kdysi dávno by to byla pouhá teorie, dnes již jde o zcela skutečné, vyspělé predátorské mimozemské a interdimenzionální inteligence a jejich nechvalně známé „rozděl a panuj“ – Korporátně-Duchovní Egregor, kde jedni žijí v přeexponované pozitivní halucinaci (nepravá, toxická 5D plná magorů typu osvícený mistr), zatímco za horizontem se děje pravý opak (nelidský hnus ve spodním pásmu 4D, možná i 3D, pokud v dotyčném uskupení existuje).

 

Co rozumného lze spatřit na vyloučení Temnoty z Celku, místo jejího zahrnutí, když se tím původní vnitřní přítel změní v odděleného, vnějšího nepřítele?

 

 

* * *

 

Jak definovat Zdroj-Existenci? Jsou to dva největší extrémy v jednom, které se obousměrně nekonečně vzájemně obsahují a reflektují, jejichž průnik tvoří nejednoznačný třetí faktor (pouze nejednoznačnost není ničím omezená – DOKONALOST/NEKONEČNO nemůže být jiné), napětí, rozhraní, realitní membránu, zrcadlo. Jde o nejjednodušší a zároveň nejzazší paradox, ze kterého vše vyplývá a je odvozeno.

 

Dané extrémy lze pojmout různě, respektive jejich vzájemný vliv na sebe vždy vytváří i nekonečné množství dalších dvojic (potažmo trojic; proto je tak důležitý poměr 2:3=0,666… a zrcadlově faktor 150 % v rámci rekurze či reprodukce, viz sexualita; PRAVÝ ďábel je opakem predátora, což je pro vývoj civilizace, která ztratila paměť a myslí si, že predátor a ďábel je totéž, zcela zásadní poznatek). Obecnou základní dvojici tvoří všepohyb a všemožnost. Zpětná vazba života se projevuje jako prožitek, a tak za optimální dvojici extrémů můžeme považovat nefalšovanou, čistou lásku (ryzí esence – organický kontext) a nefalšované, čisté zlo (nespoutaný živel – virtuální kontext).

 

Zdroj je neduální, nachází se ve stavu superpozice (potenciál holofraktografické jednoty), platí zde cokoliv=cokoliv jiného a láska=zlo (nebo zlo=život) představuje nejzazší způsob vyjádření potřebné korelace pozitiv=negativ nebo světlo=temnota. Nejzazší rozpor v rovnováze (zvládnutém stavu) je tím, co tvoří život, ono nejskutečnější skutečné, nejživější živé.

 

Pekelná prázdnota a bezpodmínečná láska JEDNÍM jsou, samy o sobě různé, avšak tím že jsou jedním, obě dvě nanejvýš příznivé, blahodárné, konstruktivní (soulad řádu a chaosu). Jde o dvě nekonečna (nejen první ve druhém, ale i druhé v prvním), nekonečný sbíhavý pohyb směrem dovnitř a nekonečný rozbíhavý pohyb směrem ven – to je to, co vše tvoří, proč existuje žena a muž, sexualita, děti, rodina, nekonečný fraktál…

 

Neduální přírodní satanizmus je plně v souladu s Duchem Bytí, narozdíl od z prstu vycucaných výmyslů jako je křesťanství (samozřejmě mimo Evropu bych třeba ukazoval na jiné náboženství) nebo model andělského člověka. Lidstvo je nesvobodné mimochodem i právě z těchto důvodů. Ale proč tomu věřit, proč nad tím vůbec přemýšlet, že? Lepší je se jako bezmozký kokot nechat očipovat.

 

* * *

 

Klamy versus Nicota.

Jedna strana klame VŠEMI prostředky, druhá představuje neškodné, VŠEobsahující, konstruktivní peklo – zlo – temnotu. „Nic“ nemůže nikomu nic udělat, jenže když někoho ovládají Klamy, pekelnou prázdnotu (jež je zároveň čistou láskou) samozřejmě nemůže pochopit. Nebude se přemýšlením o rozdílu mezi zlem a zlým konáním vůbec zabývat, protože je v podstatě robot.

 

Když si položíme otázku, co je tím nejzazším, zjistíme, že (dejme tomu, neboť v této rovině sdělení to nikdy není pravda) Myslící Čistá Záhadná Legrační Zlostná Láska – vnímající, sebezkoumající, sebepozorující nehmotná představivost, vůle k pohybu, který tomu vytváří nosič/formu, nenulovou energii (bez toho zlobení tam chybí rovnováha, nefunguje to; zlopověstnost není konání zla; reálné zlo samo o sobě je demence, ale zrovna tak láska bez temného prvku, princip „jeden v jednom“ znamená, že to je na věky buď jenom stav či jen pohyb, čili nemožný mrtvý patologický nesmysl).

 

Existuje zlo jako možnost a existuje pozorovatel, který si s tím musí poradit. Zlo tvoří významový negativ (zrcadlo), pozorovatel představuje samotný Fakt Existence (to nejpozitivnější možné). Proč existují státy a vlády, či duchovní hierarchie (a její strategie) – Korporátně-Duchovní Egregor, který usiluje o to úplně nás odříznout od skutečné podstaty nás samých? Protože se vnitřně nepohybujeme – vývojově jsme se zastavili, a protože nezvládáme. Buďto vládneme realitou, nebo realita vládne (zprostředkovaně) nám. Jenže nám je všechno jedno – nepřemýšlíme o myšlení, o realitě jako takové, pouze aplikujeme převzaté vzorce myšlení a chování. Vůbec nás nenapadne ty nesmysly zpochybnit, ať za nás všechno dělá „autorita“…

 

Zvládnout (vláda) má slovní základ LAD. Věci buďto ladí nebo neladí, fungují neodděleně nebo odděleně. To je celá alchymie.

Nezvládnutá situace (síť „U“ a „C“, zrcadlově „See You“=CU=inteligence prostoru) tvoří VĚZENÍ, jehož podstatou je KLAM. Klam je výsledek nerovnováhy mezi zlem a pozorovatelem (rovnováhou je láska & zlopověstnost, legrace, humor, hra, zábava… – vždy DVA V JEDNOM, jinak jen sebeklamná duševní hrobka; nerovnováhou je chorobnost, nepřirozenost).

 

REVOLUCE LÁSKY A TEMNOTY

SÍLA souvisí vždy s temnotou – konstruktivní nebo destruktivní. Kdybychom žili v nehmotné realitě, není třeba vůbec nic řešit, neboť v nehmotné realitě neexistuje interakce (potažmo kauzalita). Metaforicky řečeno, takovýto svět by byl skutečně věčným SVĚTLEM.

 

Je pravda, že sami o sobě jsme nehmotní (máme nulovou hmotnost), naše mentální a duchovní aktivita (pohyb) však vytváří nenulovou energii; už samo slovo „nehmotný“ zahrnuje slovní základ HMOTA.

 

V realitě světla a lásky nikdo žádnou sílu, potažmo vůli a sebevědomí, nepotřebuje. Nic zde nehrozí ani teoreticky. Bohužel (bohudík) ale takováto realita neexistuje (existuje pouze jako KLAM).

 

* * *

 

Je fascinující sledovat, jak se lidé stále nekriticky řídí vnucenými myšlenkovými programy a samotné nahé myšlení – ono nejzazší, co jest, které proniká a řídí realitu – jako by bylo „zakázané“. Zpětný predátorský efekt paměti prostoru dělá tudíž (automaticky) z pozemšťanů pomocí zrcadlových klamů úplné hlupáky… Těm nejvíc podchyceným (tupým) to ani nedojde: otrok je ve svém živlu.

 

Nicota (neboli DŘÍMAJÍCÍ VŠE) není ničím omezená a jediná nefyzická polarita, jaká existuje, je polarita pochopení:nepochopení.

 

SVÍTIT TO MÁ ZEVNITŘ HLUBIN TICHA, NEFYZICKÝM VÝZNAMEM

Světlo je derivát ohně (jiskry života) a oheň je derivát Inteligence Zdroje-Nicoty, představujícího infinitivní obousměrnou vzájemnou obsažnost (=pulzace sebe-obsahu) potenciálu všepohybu a všemožnosti, kde mezi světlem a temnotou v nefyzickém (metaforickém) smyslu není pražádný hodnotový rozdíl, neboť Nicota je nerozdělené prostředí. Synonymem nerozdělenosti jsou neporušenost, čistota, rovnováha. Nejde o to, zda to je světlo nebo temnota, ale zda to pochází z rozděleného nebo nerozděleného zdroje – čili jde o vztažnou základnu. Že to fyzikálně vyjadřuje nějaký typ energie, který funguje jako nosič vědomí, které samo o sobě je nehmotné (nekonečná, neomezená představivost), je ve srovnání s fenoménem nerozdělenosti (holofraktografické jednoty) zcela nepodstatné a nemá to vůbec žádnou váhu. O tu váhu ale nejvíc jde. Je třeba vědět, v čem tkví největší síla, jak mít vůli Celku Bytí na své straně, abychom vládli realitou a ne aby realita ovládala nás. Čím se liší dva v realitě, kteří ji pozorují? Samozřejmě svým nitrem, jeho stavem – buďto do věci vidíme nebo nevidíme nebo něco mezi tím. Jakmile si uvědomíme (vnitřně realizujeme), že Zdroj funguje jako Nejzazší Mysl a že myšlenka je (může být) z něj oddělená pouze na úrovni hmoty (pohybu, energie), zatímco my sami jsme nehmotní, dostáváme se do stoprocentního „zákrytu“. Jednotlivé části pohybujícího se plastického obrazu od sebe oddělují pouze specifické vibrační (oscilační) sekvence, kolektivní zdrojová inteligence tento obraz nicméně nevnímá v pohybu, nýbrž jako soubor dat, jako spojitý optický (stavový) vjem – mění se pouze vstupní a výstupní hodnoty (proměnné) nad rámec obrazu. Pro individuálního pozorovatele jsou konstantami pouze některé z prvků, pro daný aspekt Zdroje je konstantní (nepohnuté) vše. Jako když se koukáme na obraz na zdi. Je-li tedy něco skutečným SVĚTLEM, potom pochopení – a naopak nepochopení v daném kontextu je temnotou.

 

Existují síly nelidské, nepřirozené, predátorské – a existují síly lidské, přirozené, milující. Vztah k TEMNOTĚ ve smyslu konstruktivního nebo destruktivního negativu je oním klíčovým rozdílovým faktorem, přičemž popření nebo ignorování (nezapojení) temnoty je aktem destrukce.

 

DOPORUČENÉ

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.