Černá hodinka

Typickým projevem zdrojové inteligence je okamžitá nediferencovaná reflexe, což v případě individuální bytosti známe jako CIT nebo intuici. Zatímco vše běží postupně dál (plyne s nezbytnými předěly), zároveň se neustále tvoří kontrolní mezisoučet. Daný VJEM je indikátorem patřičnosti našeho pohybu životem.

 

Cit není ani zdaleka pouze láska, cit je všestranný (všesměrový) typ INTELIGENCE a právě ona nediferencovanost (nerozlišenost) je to klíčové. Znamená to totiž kromě jiného jednotu pravé a levé mozkové hemisféry či jednotu světla a temnoty – soulad řádu a chaosu.

Je zde přítomno absolutně VŠE, přičemž nejde o to CO tam je, ale JAK to tam existuje, čili jde o VZTAH. Vnímáme buďto v rámci odděleného nebo v rámci neodděleného schématu.

 

Neprobíhá žádná válka mezi světlem a temnotou, to je LEŽ jako věž; spíše to lze popsat jako válku mezi dualitou a nedualitou, kde jedna strana touží po vnitřně odstupňovaném (hierarchickém) a druhá po vnitřně neodstupňovaném (původním – zdrojovém holografickém) uspořádání. Ti, co chtějí hierarchii, pracují NESPOJITĚ zrovna tak s tím světlým jako temným, jelikož většina z nás jsme ve své podstatě milujícími bytostmi a ty je možné obelstít pouze „falešným andělem“ (přímou nepokrytou lež, která má drápy a tesáky, každý hned pozná). Zneužít našeho falešného pojetí toho, čím je skutečně CIT.

 

 

Kdybychom se řídili tím skutečným, opravdu VLASTNÍM citem (pravou vůlí, rozumem, intuicí), tak tu léčku snadno prohlédneme. Každý ví, že jednostranně nebeská či andělská realita, která je jen o lásce a prakticky o ničem jiném, není z principu možná. Bez kontrastu (zažehnutí jiskry, k čemuž je nezbytná i ta „temná“ elektřina) nelze stvořit život. Takže daná realita vlastně možná je – ale jedině jako něco polovičního, sebeklamného, ne-li přímo umělého, vnitřně mrtvého (sebe sama pouze předstírajícího). Ptejte se sami sebe, sluníčkáři a srdíčkáři, kam se asi poděje ona druhá polovina a kdo tam asi vaší „zásluhou“ co dělá, když jste oddělili pozitiv od negativu a popřeli tak základní princip stvoření?!

 

* * *

 

Válka mezi dobrem a zlem (ve smyslu mezi světlem a temnotou) je proti životu namířenými silami (nikoliv ďábelskými, ale predátorskými) záměrně vytvořená iluze; je to KLAM a to je také trumfové eso predátorů – parazitních, autonomních zrcadlových světů (jejichž podstatou je významově obrátit nebo pokřivit vše, co jen lze, a je úplně jedno, zda je deformace pozitivní nebo negativní).

Tyto antisvěty jsou bývalými zdrojovými knihovnami, což je původně automatický kolektivní samoorganizační typ inteligence, zpracovávající a zrcadlící pohyb předlohy (živých bytostí) – nezávislý samostatný pohyb v rozporu s předlohou tyto knihovny v NEODDĚLENÉM schématu jednoduše vůbec nemohou provést (jinými slovy, i když tyto knihovny označíme třeba jako pekelné nebo dračí monstrum – čímž ve skutečnosti také jsou, neboť informační struktura tak prostě vypadá, jako vnitřnost -, z podstaty věci v daném prostředí nelze nijak škodit).

Naneštěstí experimenty s časoprostorovým kontinuem (mentální magie) vedly kdysi k tomu, že jejich vykonavatelé odevzdáním části své osobnosti (je to podobné jako dlužní úpis nebo „upsání duše“ egregoru) vdechli některým těmto „pekelným knihovnám“ život – nekomplexní osobnost znamená ODDĚLENÉ schéma, a tak zatímco neduální pekelník je zcela neškodnou a naopak velmi blahodárnou, konstruktivní, zdrojovou temnotou, peklo v rámci duality se projevuje jako PREDÁTOR (škůdce, upír, dravec, parazit, sociopat, psychopat – ale také například zbabělec, ignorant nebo lhostejný jedinec; typická je zde nadřazenost a podřízenost).

 

Vždy bude existovat jak to magnetické, tak elektrické. Pozitivní magnetizmus znamená, že prožíváme lásku, jenže život (neřkuli ten věčný) je o ZAŽEHNUTÍ JISKRY, je to o VNITŘNÍM OHNI a ten bez toho elektrického nemůže existovat. Elektřina souvisí s vůlí a rozumem – souvisí rovněž s konstruktivní, blahodárnou temnotou (efekt noční bouře, přirozená živelnost, nespoutanost, orgastičnost).

 

Pokud slovo SVĚTLO použijeme jako ekvivalent slova PRAVDA, je zřejmé, že tato pravda představuje integrovanou, ZVLÁDNUTOU VŠEMOŽNOST (není prostě možné, aby prázdnota – či chcete-li časoprostor – nepředstavovala potenciál všech tvarů a všech pohybů). A pokud slovem TEMNOTA označíme nezvládnutou všemožnost, potom všichni ti, kdo sami sebe označují za „bytosti světla a lásky“, jsou temnotou jako vyšitou – smrtonosný virus na predátorském dálkovém ovladači.

 

* * *

 

To je furt samé srdíčko, zdrobnělina, „vítězství světla“, vysoká vibrace a mluvení o „vysoké citlivosti“, a přitom nejspíš necítí NIC, protože jinak by věděli, že to celé je hlavně o FLEXIBILNÍ, KONSTRUKTIVNÍ NEUTRALITĚ, o přirozeném vnitřním klidu (a na straně druhé náležité živelnosti), uvolněném dechu, přirozené rovnováze, přirozeném živém objemu, volném proudění, neporušenosti, neoddělenosti – a to bez integrovaných protipólů, pohybu a protipohybu („světla“ a „temnoty“) a jejich výsledku, není možné. Násilná všepozitivita (pseudoklid) a potlačené kritické myšlení a oživující temný faktor (kontrast) nejsou žádným živým světlem – je to NEMOC Z EXISTENCE.

 

Zvůle a nevědomost jsou dvě strany téže mince. Choromyslný parazit bez svědomí potřebuje naivního blázna bez rozumu jako nepostradatelnou zpětnou vazbu svých nekalých úmyslů zesystematizovat a zrobotizovat lidstvo, k čemuž mu jednosměrné dezintegrační „světelné duchovno“ slouží přímo brilantně (všechno je světlo a láska, hlavně když poddaní nevidí za horizont). Kdybychom si jako přirozené, pravé lásky schopné bytosti pouštěli raději občas zvučnou metalovou hudbu (například), koukali se – bez negativního ovlivnění – na horory a pracovali na prohlubování svého poznání (architektura reality) a sebevědomí (proč nebýt pekelníkem v rámci neduality) a uměli důrazně říkat NE, jsme jako společenství dávno „za vodou“ a „globální prediktor“ se z nás posere hrůzou…

 

Jenže temnota a peklo jsou přece automaticky zlem, vždy a za všech okolností… – je třeba samozvaným autoritám poníženě zobat z ruky, bez odporu, i kdyby třeba měly zamrzlou hadí sílu, čakry vzhůru nohama nebo prodávaly kusy laciného lustru jako ochranné energetické krystaly…

 

Není přece důležité, co MY SAMI opravdu cítíme, ale jedině to, co v „písmu svatém“ stojí (což jsou dnes hlavně andělsko-plejádsko-zlatosvětelné a různé channelingové infozdroje nebo třeba takový trikový YouTube a samozřejmě skupiny na Facebooku a moře webů a blogů).

 

* * *

 

Oč myslíte, že jde predátorovi? Přečkat ten turbulentní tanec po spirále (kulminující galaktický hvězdný cyklus), dokud se od nabitého kosmického ohniska zase nezačneme vzdalovat. Dělat všechno pro to, abychom nezaměřili pozornost na své ultramocné, čisté NITRO (nerozdělený ZDROJ), na skutečné SEBE SAMA, na svůj mentální a duchovní vnitřní oheň. Aby parazit přežil a aby nás (zlatý důl) neztratil, světlo musí porážet temnotu za každou cenu – v žádném případě se ty dva konce jednoho nesmí spojit.

 

 

TÁCY MEDU aneb POZNÁMKA K MEDITACI

Nelze se kontaktovat s ničím jiným nežli s tím, čemu se podobáme (fraktalita) nebo naopak z čeho máme strach nebo co panicky potlačujeme (polarita). Proto je tak důležité fungovat jako celistvá, komplexní bytost, protože ta se může spojit pouze se zdrojovou realitou nebo s tím, s čím chce, aniž by to narušilo to první.

Nejde vůbec o to, že si někdo představuje proud světla – jde o to, co tím světlem myslí, o jeho vnitřní nastavení, vztah k realitě, který je obecně buďto duální nebo neduální, odvozenému hierarchizmu (pseudo jednotě) či zdrojové holografii (skutečné jednotě) podléhající. Nejzazší „mysl všeho“ je neustále jen jedna, nejde tu o nějakou sentimentální rovnost, nýbrž o komplexní inteligenci (která je samozřejmě i citem).

 

V PŘÍMÉM PŘENOSU

Dnes je úplné zatmění slunce a konají se globální meditace, které mají (nebo by měly) napomoci osvobození světa od vlivu predátorských entit. Řekl bych, že energetická situace je vyloženě třeskutá a spíš než nosit žárovky do slunce budeme daleko prospěšnější svým životadárným, živelným světlotemným klidem, prostou duchapřítomností, soudností a objektivitou, s tím že myšlenku zdravého, spravedlivého, svobodného světa v sobě samozřejmě upřímně chováme – uvést v platnost ji však dokáže pouze INTEGROVANÁ SÍLA.

Bohužel ale blázni se to opět nejspíš ani nedozvědí a až ta převratná událost opět vyšumí, dostanou další feťáckou dávku lží z (bipolárního) andělsko-korporátního egregoru, aby zavřeli huby a neměli důvod si stěžovat…

 

KOUZLO ROVNOVÁHY

Ach, jak je blahodárný stín vprostřed horoucího léta…

Chládek v zákoutí…

Pofukující vánek…

Usnout po námaze únavou…

 

SVĚTELNÉ OKOVY

Bez pozitivní temnoty (zvládnutého rozporu, kde je přítomná VLASTNÍ jedinečná aktivita) je to ta nejhorší forma fanatizmu. Po roce 2012, jehož šablona se stále opakuje, se jako ostrovy šílenství vynořily na světě toxické vzestupové sekty, nesoucí zárodek toho nejskrytějšího a nejzákeřnějšího typu duševního vazalství, kde jednotliví stoupenci připomínají živoucí inkubátory viru finálního sebeznepodobnění, tvořící neproniknutelnou betonovou hradbu mezi psychotickým světlem a krvežíznivou temnou destrukcí (zatímco ti příčetní se neúčastní ani jednoho).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.