Návrat páté dimenze: království paradoxu

Osobně mi je úplně jedno, v jaké se fyzicky nacházím dimenzi (nevadí mi ani strašidelné peklo), chápu však, že pro mnohé je realita z masa a kostí příliš extrémní a že chtějí žít ve „světle“. Zprávy o krystalickém těle a „pohádkově krásných“ světech jsou jistě pravdivé, nicméně tomu citelně chybí jedna věc, a tou je vnitřní stabilita. To souvisí s pověstným „vyhnáním z ráje“.

 

Vidíte to? Cítíte to? Pohádkové světy jsou skutečností i zde v superhmotném 3D. Napohled je však patrné, že ona zázračná inteligence je mnohem komplexnější, než si někteří naivní jedinci myslí. Není to o sebeorganizaci ani o pozitivitě – je to o mystickém souladu. Život je harmonií řádu a chaosu, světla a tmy – to je to, co je přírodě i nám přirozeně vlastní a co se chimérické síly stále snaží rozložit na logiku (systematizace, racionalizace) a na duchovno (vzestup, hierarchie).

 

Ve skutečnosti nejde o vyhnání z ráje a už vůbec ne nějakou externí silou – „vyhnali“ jsme (či jste?) se sami. Aby někdo mohl stabilně a bez sebeklamu existovat (či bezpečně, volně procházet) v prostředí 5D, musí nejprve projít světem duality a integrovat v sobě protipóly – ZVLÁDNOUT REALITU.

 

Maya, říše iluzí (4D) je kořenem „andělského ráje“ – toto pravděpodobně mnozí ještě dlouho nestráví, aby předpeklí bylo nebeským podložím… V kontextu částicového 3D je vlnové 4D světem technologií. Existují světy pohádkové, světy fantastické a světy zrcadlové (zvládnutá nebo nezvládnutá dualita).

 

Když to přirovnáme ke stromu, strom jako celek představuje existenci, kořeny jsou peklo a květ je nebe (přičemž plod zraje dál); koruna je rovněž nebe, ale zároveň tvoří rozhraní podobně jako kořeny. Negativní peklo a pozitivní nebe mají společnou neutrální základnu, nejsou od sebe oddělené a v kontextu stromu mají rovnocennou roli i hodnotu. Bohužel zdejší bytosti vědomí 5D toto chápou ve smyslu oddělenosti (duality), takže jejich 5. dimenze stojí na hliněných nohách.

 

Jsme kontrastní, multidimenzionální vědomí, nejen fyzikálně, ale i nefyzicky; pro někoho to je ale stále jen teorie…

Někdy opravdu už jen koukám jak jelen, když se z hlediska své přirozené podstaty snažím něco vysvětlit, popsat jak věci REÁLNĚ FUNGUJÍ – a jsem okamžitě „andělskou“ stranou pomluven a napaden.

Projev 5. dimenze se (prozatím?) neudrží také z toho důvodu, že se její latentní obyvatelé pokládají za něco, čím nejsou – za masky sebe, ať už jakkoliv „nebeské“ (nesoběpodobnost je v nejpříkřejším rozporu s autentickou realitou a nahrává silám zrcadlovým, které samozřejmě chtějí, abychom navěky trčeli ve 3D/4D).

Jakmile začnu hovořit o zdrojové identitě a její holografické povaze (princip „celek v každé části“ – jsme existencí samotnou, každý z nás jejím jedinečným vyjádřením), respektive o nahé realitě (skvoucí nicotě všeho) a zpochybním všechny ty „bláhové šatečky“, které na to furt někdo navléká, tak to je hned „útok temných sil“, poněvadž levou hemisféru je přece nejlepší zahodit, že… Dost zajímavý postoj, když zdroj původu všeho je pravo-levo-hemisférický; někdo, kdo je PROTI životu, chce do 5. dimenze…

Poznámka: křišťálově rajská 5. dimenze je ve skutečnosti takovou kaskádovitou magickou krajinou kopců, nejsvěžejší přírody a prýštících vodopádů, kde země splývá s oblohou a jako lotos vyrůstá z „bahna pekelného“ (v nitru země je krystal, jenže krystalům předchází virtuální předloha, obrazová karta, kterou zpracovává „pekelné monstrum“ – mentální stroj na realitu). Všechno je zde mnohem barevnější, zpěvnější, pastelovější a mnohem víc konzistentní.

A jestli si někdo myslí, že jen proto, že používám slovo peklo v pozitivním smyslu, prezentuji vlastní názory a nejsem retardovaný papoušek, chci někdo „svést“, tak ať se radši nechá zavřít do cvokhauzu, aspoň v tom ráji budeme dřív.

 

Sečteno a podtrženo: jedinci, co se neumí ovládat (neintegrovali dualitu), opakovaně lžou (fabulují, klamou sebe i ostatní), odmítají samostatně myslet (objektivně posoudit odlišný názor, rozšířit si obzory, změnit pohled) a myslí si o sobě, že jsou kdovíkdo – v holografické realitě 😀 -, tito jedinci čekají, že si zaslouží ráj… Tak proč v něm tedy asi nejsou?

Nalijme si čistého vína, pravděpodobně to bude trvat tisíce let. Cesta je sice kratší, než to vypadá (například po odložení fyzického těla tisíc let může uběhnout za vteřinu), ale když někdo nepozná rozdíl ani mezi slovem zlo a skutečným konáním zla (ukrytým za kdovíco „světelného“), světy 3D/4D jsou přesně tím místem, kam patří.

 

 

Nejšílenější počínání, jaké jsem kdy viděl, je spojování pozitivního s pozitivním, v očekávání, že to vytvoří změnu. Ano, zhruba asi tak, jako dvě stejná pohlaví splodí potomka. A hadi a draci jsou zlo, oheň (který notabene vydává světlo) je zlo, stín je zlo – jenom naprogramovaní kristovští roboti všechno vědí a jediným argumentem je, že to o sobě sami řekli a hloupé ovce všemu radši věří, z lenosti a ze strachu… Potom se mi divte, že používám novotvary jako „vzestupid“ nebo přirovnávám celou sluneční transformaci k travesti show. 🙂 Co jiného, když hadí síla je zdravý základ přirozené živelnosti a NESPOUTANOSTI (a „experti“ ji mají zamrzlou a chtějí někoho poučovat, co je a není umělé světlo), dračí inteligence tvoří kostru reality, oheň symbolizuje nedualitu (jednotu protikladů) a stín souvisí se zdrojovou virtualitou a průnikem zdroje a identity, je fyzickým ohniskem přítomnosti?

 

Dokud nepochopíme, že mnohem podstatnější než světlo je jednotící síla a že žádná mesiášská slepecká berla nám nepomůže a že do ráje nás dostane pouze naše vlastní autentické já, budou nás (vás?) „zlí“ Ilumináti ze 6D stále blokovat a naše snahy bojkotovat.

 

K přechodu do neduálního světa (na bázi hry, nikoliv konfliktu jako v případě 3D&4D) je třeba otevřít komunikační kanál mezi cílovou destinací a sousedními dimenzemi, což v našem konkrétním případě znamená kontakt mezi 4D&5D a mezi 5D&6D. Dokud bytosti ve vědomí 5D nepochopí základ neduality (nejde o pozitivitu, ale o vyvážené, integrované spojení mezi „magnetickým světlem“ a „elektrickou temnotou“), nezbývá Osvícencům nic jiného, nežli razit negativní agendu a vytvářet tak kýžený protitah a protitlak, až z nás nakonec zbyde rajský protlak (vtip).

 

Přes svobodnou vůli „nejede vlak“. Pakliže se lidský kolektiv rozhodne proti negativní síle vzepřít, nikdo mu v tom nemůže zabránit. Jenže dostat se nad negativitu nelze v paralelním směru – eliminovat ji pozitivitou. Tu je třeba používat až druhotně, nejprve je třeba si uvědomit, že každý směr má svůj protisměr a princip negativní expozice je zcela přirozený. Pokud tělo nevrhá stín, znamená to, že slunce vyhaslo.

 

* * *

 

Koukal jsem na historii Facebooku 2012-2014 u sebe na zdi včetně komentářů bývalých přátel a zajímavá je jedna věc: mluví-li čistě jen člověk jako nevýlučná bytost (průzračná zdrojová identita, bytost fantazie, hráč, humorista, umělec, milovník…), všechno v pohodě – ale jakmile se ozve nějaká maska (hvězdný emisar, guru, zasvěcenec, anděl legií, kristovská bytost, bytost světla, mesiáš, adept vzestupu do vyšší dimenze, osvoboditel světa, mimozemšťan…), jako kdyby v tu chvíli ovládnul dotyčného naprogramovaný robot. To už je lepší mystifikovat, vědomě si dělat z druhých prdel – pro příklad nemusíme chodit daleko (až na to, že „světlušky“ si pořád myslí, že to je doopravdy)…

 

Pan hrníček vám na to háže šlofíka. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.