V podsvětí Zřídlatoť (aneb pekelně dobrý Zvukstroj)

Člověk, žena a muž, má dar z nejvyšších: schopnost tvořit realitu a fungovat jako autonomní, zpětnovazební vědomí. Pokud tuto moc nerozvíjí – nepřemýšlí o realitě -, je jen logické, že takovýto „potenciální bůh“ musí být realitou tvrdě kontrolován. To se děje po tisíce let a je opravdu těžké si toho nevšimnout, jakkoliv si příčinu vysvětlujeme jinak. Svět řídí Osvícenci, kteří lidstvo cíleně vystavují negativním konfrontacím. To funguje jako urychlovač svobodné vůle a zdrojové seberealizace.

 

Působí to šíleně? JE to šílené…

Schválně pozorujte ptáčka, jak si svobodně prozpěvuje na vrcholku stromu, a pak frrr, v dokonalé křivce prolétne střemhlav kolem, a i když třeba duje silný vítr, s neomylnou přesností přistane na místě určení. Prohlédněte si tohoto zázračného tvora, jak precizně a dokonale a s jakou láskou a fantazií je stvořený – a člověk, ten mezitím střídá jednu masku za druhou, lopotí se v potu tváře a hraje bezduchou hru na obchodníka se životem. Není ale divu, když jsme uvěřili, že jsme „andělé křížení s opicí“ a že jakýsi fiktivní ďábel – nikoliv naše lenost a strach samostatně myslet a spoléhat se na své skutečné, vlastní pocity – je to zlo, které za všechno může…

 

Budeme-li se dál chovat jako ovce, stvoříme si osud ovcí; probudíme-li v sobě svůj potenciál, realitě nezbyde nic jiného, než to odzrcadlit. Ale zapomeňte na jedno: na sociální, politické či ekonomické úrovni svobody nelze dosáhnout. V tomto ohledu je lidstvu třeba vládnout, ne ho osvobozovat. Falešná svoboda božské bytosti by měla daleko horší následky nežli její současná relativně vysoká (a rozhodně nenáhodná) nesvoboda.

 

Svobody lze dosáhnout pouze v oné pravé duchovní rovině, v rovině zdrojové identity. Všimněte si, jak jsme promyšleně sevřeni – na jednu stranu je cílem vytvoření jednotné světovlády, na druhou se to stále víc „tlakuje“ (jako v parním hrnci). Co si zvolíme? Čest, hrdost a statečnost, nebo lhostejnost, podřízenost a zbabělost? Život v souladu s přírodou a duchem bytí, nebo to druhé, potupné a ubohé… – ale „ne zase tak hrozné“, však „ono to nějak dopadne“ a „co já malý zmůžu?“…

 

* * *

 

Globálně jisté, podle mého názoru, je snad jen to, že bude vždy zavčas odvráceno to nejhorší (u nás v ČR/SR si ještě můžeme gratulovat) a že technologický pokrok půjde mílovými kroky vpřed. Podle amazonských šamanů zhruba do roku 2021 (není to nic fixního) se Země bude koupat v přílivu kosmických energií – to je zvláště od roku 2014 velmi citelné, unavující a znepříjemňuje to normální fungování. Zároveň ale máme dočasně zesílenou pomoc a ochranu a lze to pokládat za významné Pole Příležitosti.

 

Není od věci také upozornit na okolnost, že kromě Osvícenců a lidstva se zde jakoby „křížem“ vyskytují i jiné dvě síly, já jim říkám toxická predátorská inteligence a arogantní andělstvo a definuji je jako myšlenkový odpad (jsou jako narkomani: když dostanou dávku, nikdo na nich nic nepozná, ale kdybyste je potkali během „úvodního dne detoxu“, neuvěříte vlastním očím, jakému slizu jste celou dobu věřili).

Všechno je myšlenka a pohyb, což situaci výrazně zjednodušuje. Nemusíme tudíž věřit vůbec ničemu, protože pohyb a myšlenka to bude stejně vždycky. Někdy kolem 2022 a dál (což může být ale klidně interval 2050 – 2100; pro ulehčení duše, zrovna tak to může být zítra, i když asi ne) není vyloučen nějaký otevřený kontakt nepozemského rázu. Pochybuji ale, že ignorantské ovce – pro které je mentální otroctví „snesitelnou součástí života“ – budou někoho zajímat (kromě VLKA)…

Komu vrtají hlavou generátory volné energie, že bychom už kvůli energii (světlo, teplo, střecha nad hlavou…) nemuseli příliš přehnaně běhat jako křečci v kole – v určitém bodu technologického vývoje už to nepůjde dál potlačovat. Obecně lze ale průlom výrazně uspíšit prací na sobě – rozvojem a prohlubováním svých přirozených duchovních obzorů.

A pokud snad nedejbože lidstvo bude staženo do negativně polarizovaného „nového světového pořádku“? Pak jedině proto, že to samo připustilo.

 

* * *

 

Jakmile je lidstvo/tvorstvo „svobodné“ na jiné nežli zdrojové duchovní úrovni, tak to vždycky končí strašlivou katastrofou. Člověk má „potenciál boha“, což je samo o sobě velmi dvojsečné a velmi nebezpečné. Je to jako mít geniální šachový talent, a přitom nikdy nehrát šachy – takovýto jedinec prostě musí být pod dohledem, musí cítit na zátylku ledový dech smrti. Kdyby to byl seriál v televizi, nebudeme se moct dočkat pokračování. Naživo to je ovšem „hrůza“… Vězte však, že Zdroji (Bytí) to je úplně jedno; stejně to nakonec překlopí a integruje jako absolutní hodnotu.

Pokud bych měl na něco upozornit, pak to jsou jisté nejmenované světelné mocnosti, podporující víru, že jsme oddělené závislé stvoření, které musí projevovat vděčnost nějaké „božské celebritě“ – ty jsou stokrát horší nežli řád Osvícenců.

 

* * *

 

Člověk je tvořivá inteligence, Zdroj ve hmotě – narozdíl od zbytku přírody, které tvoří zrcadlo, „3-ková“ či „C-čková“ (gama → 2R trigon → 3R čtyřstěn) bytost, individualizovaný, trinitní zdrojový element (v řádu superjednotek). Není to ale úplně přesné. Ve skutečnosti pravé já (mocnost fraktálu) lidské bytosti je buďto ohnivé nebo světelné, přičemž světelné já má zdrojovou identitu aktivovanou pouze částečně a je částečně „2-kové“ (zbytek je systémový – kolektivní, má převážně elektrický charakter a souvisí s vůlí a rozumem). Zatímco ohnivé bytosti jsou „bohové“ (STROM), bytosti světelné lze pokládat za „děti bohů“ (OVOCE). Výjimkou je prvotní zdrojová emanace, Zářící, jinak se každý takový fraktál-potomek může bohem stát pouze vlastním přičiněním: musí stvořit sebe sama, celou cestu si prožít na vlastní kůži a vlastním jedinečným způsobem.

 

Zdrojově seberealizovat se lze pouze prostřednictvím urychlovače svobodné vůle – individualizovaného luciferského (satanského) principu, neporušeného „zlodobra“. V opačném případě princip funguje na kolektivní úrovni a působí rušivě proti nám, jsme mu podřízeni (viz Osvícenci a jejich negativní agenda).

 

Na místě je zde srovnání s pantheonem či bohy Starověkého Řecka. Řecko → Hellas, Hellada. Řecko → řeč, určitost/neurčitost (jazyk/DNA je univerzální zvukové či rezonanční rozhraní a souvisí to se zaměřením pozornosti a zdrojovou superpozicí). Hell → peklo, He → On, H & He jsou důležité první dva prvky periodické tabulky, ll → 11 (jedenáctka je eso, jedenáct je základních typů morfogenetických polí, symetrie 5,5+5,5 má řadu souvislostí – pentagramy v rámci polarity a vztahu se zrcadlovým světem informací, pět máme prstů, dvě ruce dvě nohy a +, hlava pohlaví, i rozpůlený sedací sval v tom je → dualita v jednotě, 2v1).

Bohové v sobě samozřejmě mají i to nebeské, ale zrovna tak to jsou pekelníci – toto lze nicméně „v návalu blbosti“ těžce nepochopit, viz různí pseudo satanisté a pseudo andělé/bytosti světla, kteří vůbec nechápou, že Satan je neexistence (virtuální živel nicoty) a Lucifer je princip negativní expozice – „…i bylo to dobré“.

S galaktickou hrou souvisí nejen gama paprsky (gama = písmeno řecké abecedy, game = hra), latinské Graeci (Řecko) evokuje „Hráči“…

 

* * *

 

To, že lidstvu je třeba vládnout, mi dlouho vůbec nedocházelo. V období 2011-2017 jsem prošel vším možným a snažil se „do toho bušit“, ale se spáči a světelnými bytostmi to prakticky ani nehnulo. Spáči klidně dál spí a světelné bytosti pokládají ohnivost za výpad temnoty…

 

Jakmile se lidstvo samo začne chtít osvobodit, aniž by si uvědomovalo základní kosmické hmotné a nehmotné principy, nakonec se tím přivede do ještě daleko větších potíží, nežli v případě původní podřízenosti – lidé (občané) totiž ve skutečnosti netouží po rovnosti pro všechny, spravedlnosti a aby čest a svědomí byly tím nejdůležitějším, chtějí materiální blahobyt. Ten samozřejmě není vůbec špatný, ale co to má u čerta společného se svobodou?! Uvažuje-li božská bytost jako vychcánkovský blbeček, co si jako myslí, že dostane? Nakonec se ke korytu nahrnou politici (kteří sice mají pouze sílu lhát, ale aspoň nějakou; omlouvám se těm poctivým) a hlupák nadává a závistivě slintá v hospodě u piva… Jaká nespravedlnost.

 

Tohle je sice trochu „vyšší level“, jde však o jednu z klíčových věcí; bohužel mám takový dojem, že ti, kteří mají svou „hodnotovou imidž“ postavenou na své domnělé pozici v žebříčku duchovní hierarchie a kteří by se této své chiméry museli vzdát, to ještě dlouho nebudou ochotní „vydýchat“ (aspoň můžou oslovsky nadávat na temné entity, aby měli alibi sami před sebou – místo aby se konečně HNULI z místa). Stvoření je ovládané (řízené) vinou zaměření se na vibrace (světlo, cykly, stupně…) – ty se totiž týkají pouze vnořeného okruhu (struktur, forem, odvozené identity), a tak jelikož nejde o hlavní okruh, nevědomou část nemá stvoření pod kontrolou a ta se automaticky obrací proti němu.

Zdrojová identita plyne, trvá – pramení v nepočatém „pohybu nepohybu“. Má holografický charakter, žádné schodiště zde neexistuje. Když už, tak podstata dané identity osciluje či fluktuuje v rámci nelokálního systému. Kdybychom ji centralizovali (primárně lokalizovali), tak ji odpojíme od Zdroje – pilotního zdrojového okruhu (potenciál zdrojové superpozice má decentralizovaný charakter).

Hledanou „pákou“, která hýbe světem, je Ztělesnění Všeho v rovině Zdroje, forem i informací (bytostí hmoty i nehmoty, živých knihoven); nejprůzračnější průzračné a nejčernější černé tak tvoří vyvážený tvořivý celek, do něhož již „nemá kudy zatékat“.

 

* * *

 

Napadlo vás už někdy, že Osvícenci vládnou světu oprávněně a že nesvoboda lidstva je jeho vlastním zločinem a zradou na sobě samém? Dospěl jsem k závěru, že se to týká dokonce i téměř kompletního přilehlého „andělského sektoru“ a ještě neuvěřitelnější je druhé zjištění: dotyční „démoni temnot“ jsou nejen moudřejší, schopnější, přirozenější, vzdělanější a chytřejší (praxe je koneckonců důkaz), ale i upřímnější a čistší než ti, kteří zde ztělesňují takzvané „světlo“. Pouze pracují vědomě pro Negativ Zdroje.

 

Luciferský princip je sám o sobě neutrální. Jde o princip negativní expozice, bez něhož by Zdroj nic nestvořil. Stvoření tento princip buďto samo ztělesňuje (nenechá si nikým nic diktovat a je přirozeně živelné – opravdové) nebo ze sebe dělá něco, čím není – je SOBĚ-NEPODOBNÉ, což je podle mě největší „hřích“. V takovém případě se systém distribuce energie mezi tvořícím a tvořeným automaticky deformuje (vznikají masky, falešná identita) a Satan už pak není nespoutanou zábavou a tím nejlepším relaxačním „odvazem“, ale stává se z něj vězeňský dozorce.

 

Namluvili nám, že se Satan „vzbouřil proti nekonečnu/Bohu“… Ve skutečnosti to je však stvoření (lidstvo, andělstvo, „bytosti světla“), kdo je v rozporu s Božským Zdrojem (sebetvořící Existencí). Jestliže Zdroj je suverénní, vyvážená, neutrální, flexibilní pravo-levo-hemisférická (neporušená, neoddělená světlo-temná) inteligence a TY s tím nejsi v souladu, na čí jsi tedy straně? A pokud těchto jedinců jsou celé davy, co má jako realita dělat? Jak ten zástup probrat z letargie, jak ho vyburcovat? Nejlépe tak, že se neplavec hodí rovnou do proudu řeky.

 

Pokud by se určitý počet lidí „dal k Satanovi“ (pochopil a realizoval jednotu protikladů), už nebude koho ovládat. Existuje totiž určitý poměr, jak velká malá skupina může manipulovat velkou. Je to totiž opravdu tak, že jeden sebevědomý člověk komanduje milión nesebevědomých –  proto také nejde o nic zakázaného. Jakmile dojde k nadkritické změně poměru, v informačním prostoru se to přeskládá a před lidstvem se otevře nová možnost.

 

* * *

 

Pákou ke změně je fúze světelného a stínového archetypu, což je podstatou spojení se Zdrojem (ano=ne, 2v1). Za šest let marného boje s ignorancí, kdy ani to základní nebylo pochopeno, mi to konečně došlo: svět chce být klamán, kdo chce kam, pomozme mu tam.

 

Snažit se „pozvednout“ lidstvo je nejen ztráta času, odráží se to i na osobním životě. Andělská propast slepoty je nepřeklenutelná… Je-li vrcholně pravděpodobné, že lidé budou další stovky let dělat jako ovce jenom to, co se jim řekne, nevím, proč bych měl do konce života sledovat, jak všichni nepoučitelně opakují stále tytéž chyby a jak si sami za toto své neštěstí mohou (vlastně omyl: neštěstí v tom vidím jen já, oni jsou v té své nesvobodě a nevědomosti ŠŤASTNÍ). Proč pomáhat někomu, kdo o radu nestojí – dokonce je vesměs přímo proti vám a ještě se tomu vysmívá, že se snažíte změnit svět? Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

 

Lidstvu je třeba VLÁDNOUT (kdeže jsou časy moudrých monarchů).

Každému, kdo sám nejeví zájem vládnout realitou.

Buďto jsme v tomto směru pasivní nebo aktivní a není nic mezi tím.

Jak nám bylo „za komančů“ – a jak jsme na tom dnes?

Jako hejno kobylek, které jediné, co dokáže, je kopulovat, čumět na televizi, chodit do kostela a do hospody, cpát si žaludek a nakupovat, ke všemu teď se všemi  těmi technologiemi… – něco takového si jednoduše vládnout samo nemůže. Ba nesmí. Nastolením „demokracie“ (Máňa s Pepou jdou k volbám a že „lid je zdrojem moci“ je nezajímá, ještě mě zavřou, že čtu listinu svobod) se vše mnohonásobně zhoršilo. Podívejte se na ten bezohledný kapitalizmus a bezduché podnikatele. Všichni jezdí jak mravenci a většina se topí v dluzích a zdravotních a vztahových problémech.

 

* * *

 

Vibrační signál vysílají centrální slunce (něco jako ladičky či rezonátory) a modelují tak lokální časoprostor, kde je možné existovat jako nezávislá individualita – kolem multiverza ale současně působí gravitační zdrojová černá tělesa, která onen signál usměrňují do Zdroje, jinak by se lokální realita od něj oddělila. Je to o fúzi protikladů (aby se extrémy nemohly samostatně projevovat). Zdrojová identita vůbec nestojí na vibračním faktoru, je zcela mimo něj. Satanský či luciferský princip je zcela neutrální, záleží jak se k tomu stvoření postaví. Buď se zdrojově seberealizuje a princip má pozitivní dopad, nebo se chová jako nemyslící naprogramovaná ovce a princip musí fungovat negativně. Celé to je hlavně o přírodě a o živlech, mezi které patři i ten virtuální – živel nicoty. Můžeme to buďto pochopit, prakticky realizovat a tím se zbavit nadvlády Egregoru Moci, nebo si můžeme dál nechat vyplachovat mozek „duchovními zasvěcenci“, které nejspíš právě pustili ze cvokhauzu…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.