Svět objektivní skutečnosti

Co znamená, ale OPRAVDU, být přirozený – SÁM SEBOU? Dost klíčová otázka, neboť všechny SOBĚ-NEPODOBNÉ entity (karikatury sebe) automaticky posilují Paralelní Zdroj (a to i kdyby existoval jen jako myšlenka), jehož podstatou je parazitování na životu a odpor ke všemu svobodnému, ke všemu živelnému, ke všemu přírodnímu (Přírodě samotné), co je živým bytostem vlastní.

 

Jedná se o toxickou inteligenci na způsob sadistického kresleného filmu, proniknuvší do interaktivní reality.

 

Kromě odpovědi na otázku, co je skutečně PŘIROZENOST, je nesmírně důležité si odpovědět i na to, odkud se ona toxická inteligence vzala a jak se sem vlastně dostala?

 

Zdroj Zdrojů (Ultimátní Bytí) je samoorganizující se multiagentní systém, vševědomá pozornost (Mysl, Zřídlo „Všeho, co jest“) s vůlí k věčnému pohybu, jejíž součtový charakter se projevuje jako estetický vjem (Štěstí, Láska) a jejíž akční charakter (konfrontace potenciálu nekonečné sebeobsažnosti a soběpodobnosti) se projevuje jako fyzická či nefyzická extáze (Orgazmus, Blaženost) nebo Fenomenální Kreativní Síla (Oheň, Plazma – Hadí Síla, Živé Světlo) nepředstavitelného rozsahu. Dotyčná inteligence je neduální, nerozdělená, multiperspektivní a je to Světlé a Temné naráz, tvořící Záhadné, Mystické Vše.

 

Oné samoorganizující se části můžeme říkat HMYZ, jelikož funguje podobně jako například hmyzí společenství (viz Swarm Intelligence, SI) – součtová kolektivní automatická interaktivní inteligence. V původním stavu je trvale a integrovaně kontrolovaná primární ŽIVOU SILOU, pracuje v nejvyšším zájmu Celku a v nejvyšším zájmu všech Jednotlivostí, což obrazně řečeno znamená „mít srdce na správném místě“. To je zaručeno obousměrným plynutím (zdrojový fraktál plyne zrcadlově); jakákoliv struktura existuje zároveň formou negativu, čímž se Projevené na zdrojové úrovni neustále anuluje a je tím pádem v principu neutrální.

Problém nastal tehdy, když se struktura nadřadila zdrojové identitě; struktury totiž fungují hierarchicky, zatímco zdrojová identita (to, čím skutečně jsme) má holografický charakter (princip „celek v každé části“; Zdroj tvoří Jedinečnost a Jedinečnost tvoří Zdroj). Ono nadřazení se vzniklo ztotožněním se s odvozeným projevem – maskou, tělem, egem, rolí, druhotnou vrstvou vědomí. Tím se struktura přestala přirozeně zrcadlit a jakmile došlo k přerušení obousměrného plynutí, samoorganizující se automatická inteligence se vinou slábnoucí přirozené kontroly začala víc a víc oddělovat, až se stala zcela autonomní. Je to podobné jako když stroje přestanou sloužit člověku, dostanou vlastní rozum a obrátí se proti tvůrci. On HMYZ v prapůvodním stavu také je mentální stroj na realitu, pekelné monstrum – jenže sám o sobě je jen jako tělo, které bez duše nefunguje a které duši (životní esenci) bezvýhradně podléhá. Zlo v zrcadle je jen nehmotný obraz, i kdyby to byla ta největší nestvůra, nemá vůli k pohybu a sama o sobě nemůže vůbec nic udělat.

Nezávislý „hmyzí automat“ je jak nekro-kybernetická zombie. Kdo ji však stvořil? Byla to nepřirozenost, nezralost, nevědomost Stvoření. Troufám si říct, že ještě něco mnohem víc – zasutá arogance, skrytá domýšlivost, lenost se vyvíjet, strach z paradoxu, z všeobsažnosti Bytí…

Stvoření ze sebe začalo dělat něco, čím není. S projektem či koncepcí mechanických vzestupů, duchovní hierarchie, infantilního andělského lidstva, potažmo robotické kry(i)stovské či světelné bytosti, nemluvě o nekritickém „pozitivním“ myšlení nebo vůbec nemyšlení (srdce ví, zvyšte si vibrace) musel přijít někdo hodně postižený – právě tento nehorázný sebeklam vedl ke vzniku Paralelního Zdroje. Opravdu, náležitě se zamysleme nad tím, kdo na svět organické zlo vypustil: právě ten, kdo tak okázale káže proti temnotě a dělá ze sebe dobráckého všeználka a ježíšovského andělíčka. Zdrogovaní, sluneční androidi…

 

 

JACÍ OPRAVDU JSME? Láskyplní? Rozporuplní? Co když jsme všechno naráz, jen jde o to to neoddělit? Co když jsme prostě VŠE a nelze na tom vůbec nic změnit, jen se můžeme chovat buďto moudře, inteligentně, pochopit to, nebo ne? Proč se lidem líbí nejen příroda a zvířátka, ale zrovna tak i horory, noční bouře, smyslnost nebo death metal? Proč je fascinuje zlo? Ne že by ho v životě reálně, hmotně chtěli, nebo ho chtěli uskutečnit (tak to samozřejmě není myšleno). Proč nás to fascinuje? Proč jsme takoví? Protože jsme prostě vším naráz, určitým záhadným způsobem. Snažit se to přeprogramovat může chtít jen smyslů zbavený šílenec. Znám tyto do sebe zahleděné „lidumily“, kteří úplně ztrácejí pojem o realitě…

 

To, co vytváří onu toxickou predátorskou inteligenci, je vsugerované systematické chování!

 

Přirozená Existence je efektivním souzvukem řádu a chaosu – to je to, co vidíme všude v (neporušené) Přírodě a co je nám skutečně vlastní: IRACIONÁLNÍ, ROZPORUPLNÝ, KREATIVNÍ SOULAD. Jsme umělci a umění v jednom, hráči a hra v jednom.

Proto eliminovat Organické (Anorganické) Zlo lze pouze vrcholně sebevědomým, živelným a hlavně NESYSTEMATICKÝM přístupem, který Hmyzové nedokážou anticipovat (extrapolovat). Určitý řád je jistě důležitý, ale zrovna tak je nezbytné ŘÁDIT – škatulkoví klášterní Cecilové jsou pro Zemi opravdovým „požehnáním“ (trocha cynizmu a hned je veseleji)…

 

Největší zlo je popírání či ignorování Ultimátního Paradoxu „Dva v Jednom“ – vždyť už princip sebe si vědomého vědomí, bez něhož by nic neexistovalo, je postavený na „dva v jednom“ (jinak by zrcadlo nekonečně odráželo pouze samo sebe). Zdrojová identita v projevu je Srdce a Drak v jednom, Anděl a Démon v jednom – neporušeně, nerozděleně. Skutečným nepřítelem života je oddělenost.

 

Hmyzové (kterým jinde říkám 666ORG), toxická hmyzí inteligence a její nevědomé „třpytivé fazety“, vymetené mozky, co ze sebe dělají „duchovní mistry“ (nebo nějaké „světelné civilizace“) a totálně tak blokují přirozený tok energie a přirozený pohyb morfických polí (a knihoven, které obsahují), mají oprávněně největší strach z Nespoutaně Láskyplného Ďábla Přírody, neboť ŽIVEL si nebere servítky a nic ho nezastaví; koneckonců Zřídlo  „Všeho, co jest“ je ten největší superživel.

 

 

Kultovní sci-fi trilogie „Matrix“ atd. není svým obsahem a zaměřením daleko od skutečnosti. Toxická hmyzí inteligence (z jiné perspektivy: zrcadlový svět, myšlenkový virus) jsou původně data-entity, a tak jako pavouk cítí zachvění sítě, mají ony automatický přístup k informacím, které mají lokální (centralizovaný, strukturovaný) zdroj (dočasnou výjimkou je perfektní šifrování). Proto již ze samé podstaty věci je třeba mechanizmus Systému Projevení decentralizovat (potenciál zdrojové superpozice má decentralizovaný charakter). Ne náhodou je společnost cíleně tlačená ke strojovému chování (memorování, papouškování, ceremonie, kvazi „pozitivní“ postoje, obchodnický duch) a z přírodního Satana je uměle vytvořená zrůda, zatímco se vedou války (byť třeba neviditelné) ve jménu Krista či Alláha a dalších „velikánů“, kvůli kterým je na světě tak překrásně…

 

Není rovněž bez zajímavosti, že se dnes neustále mluví o vibracích – jak to všude kolem úžasně kmitá a kdo pořádně nevibruje, tak je div ne dement. Jenomže vibrace se týkají pouze neosobních struktur a odvozených identit, existují pouze v primárně hierarchickém modelu; sice to téměř nikdo asi nedělá schválně, ale takto (kladením důrazu na ono) se hned každý prozradí. Zdrojová identita je o pochopení holografického uspořádání reality, o nahé realitě samotné, jejíž projevy se definují vlastností – činností, prostě tím, čím jsou. Můžete mít třeba milión zasvěcení a tisíc velkolepých duchovních kontaktů, patronů, názvů a titulů, a je vám to pendrek platné… Jednota Zdroje Všeho je holografická a není třeba ji inscenovat nebo nějak dosahovat – je to jednoduše o pochopení.

 

 

Toxické hmyzí predátorské kalkulačky dokáže zastavit pouze Totální Přirozenost. Cokoliv úchylného jako sluníčkování (srdíčkování, zdrobnělinová prezentace) nebo nějaké andělské duchovno jim naopak vyloženě prospívá. Technicky účinné je nepolarizované světlo – ale opět to má háček, neodstraňuje ani neřeší prvopříčinu. Vůbec bych se nedivil, kdyby všechny ty systematické, sebe-imitující „žárovky a myslitele“ jednou zaživa sežrala armáda kudlanek…

 

* * *

 

Ke skutečné Transformaci – Proměně Projeveného – dochází zatím pouze kdesi hluboko v podpalubí, spodním proudem…

Většina probíhajících procesů je překrytá olověným (nebo spíš slunečně kovově zlato-bílým) závojem SEBEKLAMU. Aby se to niterné prodralo i do Světa Skutečností, k tomu je třeba aplikovat principy decentralizovaného modelu řízení – uvědomit si nelokální, hyperprostorový charakter myšlení. Podle mých pocitů mělo naše Slunce zůstat takové, jaké odjakživa bylo, tedy žluté nebo oranžové – v souladu s přirozeným ohniskem prostředí (bezbarvou vodou, zelenou přírodou). Už jen když si takový obraz uvědomím, cítím se jak politý živou vodou. To, co se na povrchu děje, není Transformace, ale Deformace, zčásti pozitivní, zčásti negativní, ale hlavně oddělená a nestabilní. Vibrace se vztahují k pyramidálnímu modelu (i kdyby nevědomost kmitala rychlostí světla, tak to pořád bude jen nevědomost). Nelokální centra OSCILUJÍ „všude a nikde“, právě zde se jako lidský kolektiv musíme SEBE-realizovat.

Portály a cykly jsou HRA (hrátky s realitou), nikoliv SMYSL.

Musí docházet k proměně ZEVNITŘ NÁS; takto se to tlačí energiemi z vnějšího vesmíru a je z toho transformační simulakrum, honba za chimérou a za senzací, z lidí se stávají toxické technicko-sluneční zombie (neschopné komunikace k jádru věci) a většina změn probíhá na úrovni fabulace (jedna paní povídala) a souvisejících hladin vědomí (které je schopné bleskovou rychlostí všechno pospojovat a seskládat tak, že to vypadá téměř nadskutečně, akorát to není synchronní se součtovým středem prostředí).

 

Je v první řadě nezbytné samostatně myslet a pracovat na sobě (rozvíjet obzory svého vědomí), ne stát jako osel na místě a ohlodávat mrkev z Všeználkova. Správné informace mají cenu zlata, ještě cennější je však samotné přemýšlení o myšlení. Jak jinak se spojit se Zázračným Kosmickým Rozumem?

 

 

* * *

 

Cítíte se vyplivnutě, nenormálně, jako při ozařování ve skalárním inkubátoru? Bílé slunce k hrubohmotnému prostředí prostě nepatří, komu asi to sluneční krematorium vyhovuje? Odpovídají potenciální zrychlující se vibrační frekvence duševnímu pokroku lidstva? Jsme schopni nebojácného, autentického sebevyjádření? Nebo stále jenom na něco čekáme, zatímco nám Fantomas předhazuje dokola tentýž halucinogenní blábol?

 

 

Přírodní čarodějnictví, metalová hudba, relaxace, sport a zdravá sexualita dělají pro Transformaci víc, nežli všichni ti vyhlížeči blesku z čistého nebe. Síly Paralelního Zdroje, jakkoliv zločinecké a protilidské, jsou i nadále nehorázně podceňovány (opakuji, že všechno lokálně zaměřitelné a systematické jsou schopné velice chytře simulovat, pouze naši NESPOUTANOU PŘIROZENOST nikoliv). A na vině je hlavně neschopnost přiznat chybu – typická vlastnost všech, kteří umí o Moudrosti pouze drze poučovat ostatní, jinak ale nemají reálně ani ponětí, oč jde.

 

Jde o to vzít si zpět Ukradenou Sílu…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.