SⒶTⒶN

Aktuální úroveň vědomí lidstva je katastrofální. Paralelní Zdroj – Hmyzové alias 666ORG – to má geniálně pojištěné skrze centralizovaný systém hierarchie a klasické „rozděl a panuj“ dokonce i na samé vrcholné úrovni.

 

Na model „Světlo proti Temnotě“ (o nábožensky a konzumně orientovaných jedincích ani nemluvě) skočí v této době – a nejspíš po další tisíce let – prakticky všichni: stačí nějaké zasvěcení a falešný průkaz a každý je hned mesiáš a vševědoucí super-anděl… Už jsem taky jak kolovrátek, ale co naděláme. 🙂 Samotná přírodní nahá realita a Prapůvodní Zdroj-„Vše, co jest“, čistá skutečnost, jako kdyby ani PRO ŠIROKÉ MASY neexistovaly, takže z jedné strany to kóduje zhypnotizovaná pseudo Duchovní Hierarchie a z té druhé si Korporátní Egregor Moci může dělat z nevzdorujících „ovčanů“ úplné kašpárky: vymydlený Jóžin jako monočlánek neviditelného Nekro-Kyber-Kombajnu tak neví o realitě vůbec nic, duchovně je na úrovni pišiškvora, leč vlastní však všechny nejmodernější dostupné super-přístroje a v kolektivu Mániček a Hurvínků je „oblíbený“ (rozuměj: prezentuje naprosto tytéž mikrovlnné názory nenázory).

 

V menším nežli malém množství se na Zemi vyskytují i realizované zdrojové identity s potřebným objemem vědomostí i s dostatkem vůle k uskutečnění Změny – jenže rozhoduje KOLEKTIVNÍ PŘESVĚDČENÍ a SÍLA, jejíž nedílnou součástí, ne-li přímo základem jsou v tomto světě PENÍZE. Tyto dvě komponenty, vědomost a finance, kdyby se spojily, pohnou vesmírem.

 

Globální Světová Mafie, predátorské vědomí, které už zhruba 13 tisíc let tuto planetu okupuje, se nezalekne nejen nějakých duchovních či ezoterických bláznů nebo takzvaných kristovských bytostí, které nemají žádnou skutečnou moc, ale ukazuje se, že i Světlo – hromadné meditace, extraterestriální zásahy – většinou jen odvrátí to nejhorší (od Hirošimy 1945 je povolená systémová intervence). Ani to nemůže být jinak, evoluční protokol se může upravovat jen ve zcela výjimečných případech; lidstvo se musí osvobodit a posunout dál vlastním přičiněním.

 

 

* * *

 

Je třeba fungovat z pozice Ultimátního Božství, tak aby Zločinec měl strach z lidí, ne lidi z něj. Optimální by bylo vytvoření nějakého decentralizovaného elitního společenství, pohybujícího se svým způsobem chápání reality (pro začátek alespoň v základním potřebném zastoupení) nad rámcem duálního rozlišení – viz všechny ty texty o nedualitě, nelokálním uspořádání, obousměrnosti a holografickém charakteru reality na tomto webu. Pokud to zní příliš komplikovaně, jde jednoduše o spojení protikladných archetypů (světla a stínu) do MYSTICKÉHO JEDNOHO.

 

Pouze někdo nepředstavitelně hloupý si může namlouvat, že Temnota se Autentického Bytí nijak netýká a je třeba ji vymýtit. V tomto světě (vesmíru) je většina věcí vzhůru nohama. Právě boj proti Přirozené, Konstruktivní Temnotě tvoří Destruktivní Choromyslnost – Projevené Zlo (které normálně existuje pouze v rámci virtuální neexistence jako nehmotný motiv). Nejde o to vymítat ďábla, ale právě naopak – integrovat tuto přírodní sílu do té takzvaně andělské či světelné. Podstatou Ráje (svobodných světů) je snoubení Nebe a Pekla.

 

Teorie už bylo více než dost. Vymýtit – zničit – je třeba notorickou blbost (lenost, lhostejnost), nemocné, choré myšlení a patologickou devótnost, nesmyslnou podřízenost či nadřazenost. Připosranost a podlézavost, pokorný duch služebníka určitě není Láska. Láska je pokládat se za boha své reality, pravá Láska je svoboda. Všechny zmíněné hrůzy namířené proti komplexnímu, zdravému životu existují buďto ve formě světla bez tmy (sluníčkoví a rádoby duchovní idioti a psychotici), nebo tmy beze světla (bezohlední sociopati a psychopati, „mouchy snězte si mě“ ležérní občané) – jejich podstatou je ODDĚLENOST.

 

* * *

 

Už samotná MYSL má decentralizovaný (všude a nikde), nelokální (protože multilokální), holografický (celek v každé části) charakter – je rozprostřená v superpozici sebe sama. Funguje hyperprostorově. Položení váhy na nějaký konkrétní tvar či adresu tvoří odvozenou vztažnou základnu a s tím spojené lineární (lokalizované) časoprostorové kontinuum; v rámci HRY to je v pořádku, na dualitu se pouze hraje, pokud však tato základna vytlačí tu prapůvodní, hra se mění v HOROR a VĚZENÍ. Vzniká oddělenost (vinou centralizovaného modelu a z toho plynoucí odstupňovanosti), jenže přirozený formát je neoddělený. Všechno má stejnou hodnotu: 100 procent. Teprve v další vrstvě v rámci hry vzniká relativní poměr.

 

Decentralizované schéma nelze lokálně zaměřit – je nedotknutelné, a právě v tom spočívá Moudrost Nahé Skutečnosti.

 

* * *

 

Prvním celkovým krokem (v rámci nulového OPAKování) superpozitivu Faktu Existence je konstruktivní Supernegativ – zdrojový fraktál tak plyne zrcadlově a vše se děje nad rámec duality, pročež jakýkoliv konflikt na úrovni manifestace hmoty či energie je nemožný. Toto je prapůvodní, dokonalá, nahá realita, kdy jako první z Inteligentní Prázdnoty Všeho povstává Zřídlo Pekelné a spojují se v organicko-virtuální Systém Projevení, fantastickou živou Hadí Sílu, která je nekonečnem a představivostí v jednom.

 

Existuje nekonečno směrem dovnitř, čemuž odpovídá paradigma kontextu virtuality (abstrakce) a jako archetyp stín, živel nicoty a superhmotná černá (virtuální prahmota) – a existuje nekonečno směrem ven, čemuž odpovídá reálný hmotný kontext (konkrétno) a jako archetyp světlo, živel oheň a nehmotná průzračná (hudba sfér, zvuk, nelokální hyperprostor, programová kosmická energeticko-datová centra).

Černá s průzračnou dají dohromady magické ZRCADLO, ale také například čistý ČERNÝ OHEŇ (oheň je univerzální všesměrová energie, zahrnující všechny potřebné polaritní, skalární a vektorové silové kombinace a hologram živlu ohně – čtyřstěn – je duální sám se sebou). Černý oheň ztělesňuje Nejzazší Paradox a právě z této kvintesence je odlitá a ukovaná veškerá projevená realita – SKUTEČNOST, i když tento praoheň se téměř nikdy neukazuje přímo (jednou z jeho vrstev je například jemné bílé světlo, které se dále rozkládá na Maxwellovu duhu).

 

Neduální pekelná hyper-inteligence je čistou realitou samotnou a nepotřebuje nikomu nic dokazovat. Je to možná nepochopitelné, tato prasíla je však tou nejčistší láskou, nejpravdivější opravdovostí, nejprůzračnější esencí, nejlegračnějším vtipem, štěstím samotným, je to to nejskutečnější skutečné a nejživější živé – a přesto to existuje i jako svůj totální virtuální opak. Kdyby to tak nebylo, tak se ZDROJ-„Vše, co jest“ nikdy neprojeví.

 

 

Jedná se o čistou sílu Přírody, s čímž na mentální úrovni souvisí zejména čarodějnictví (v určitém rozfázovaném formátu i technologie, počítače, internet – to však musí být přísně podřízeno nehmotnému faktoru a zatím jsem si vůbec nevšiml, že by tomu tak bylo).

Šamanizmus, pohanství, wicca, okultizmus (magie, alchymie), to vše ve své neporušené formě je zcela přirozené, stejně jako z jiného úhlu poezie, hudba a obecně umění a stejně jako například erotika nebo nějaká forma zábavy, hravosti.

Tak jako byl převrácen význam pojmu peklo (kde se „peče“ veškerá organická realita, odlévají a kují matrice stvoření, testuje se matematický předobraz Projeveného), byl převrácen i původní význam satanizmu (satanského mysticizmu); sám jsem tento termín doposud používal převážně v jeho pejorativním zabarvení. I když intuitivně se mi příroda pojí spíš s „PAN“ (což má řadu významů, například i „vše“).

Než se dostaneme k pojmu „SATAN“*, lidské světlušky by si mohly přečíst o luciferinu a přestat blbnout z nefungujících duchovních simulaker (Kristus, mesiáš, archanděl) – všechno je to o nahé realitě, přírodě, přirozenosti a myšlení o sobě samém.


* S jako serpentýna a hadí síla (serpent → present); T jako transpozice, pravý úhel → ortogonalita; N překlopeno o 90° dá Z, což má řadu vysvětlení a je v tom i diagonála; dvě A rovná se dvě esa, hodnota 1 nebo 11, 1111 binárně dá 15 dekadicky, což je hodnota žolíka, kterým lze nahradit libovolnou kartu – to se také na tomto webu objevuje

 

 

ZNAMENÍ 21:15 (nedávno ve snu, který následoval téměř okamžitě)

Cituji ze stránek PČ-SChCS:

Satanismus je učení, které obsahuje složku filosofickou, rituální i duchovní a přiznává potřebu všech těchto složek pro přirozený život a zdravý rozvoj člověka.

Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.

 

I když se mi v Církvi Satanově nelíbí systém hodností, rituály a možná zbytečně vyzdvižený egoizmus (třeba to je ale jinak, než to vypadá – a koneckonců vše se vyvíjí, LaVey to pouze začal), musím říct, že tak zdravý názor (pokud jste si odkaz přečetli celý), který si opravdu na nic nehraje, se jen tak nevidí. Ruce pryč by od toho měl dát nevyrovnaný jedinec bez přirozené sebedůvěry.

 

Co je hlavně pro náš kontext důležité – Pana se nikdo nelekne, ale Satana ano. Dodávám, že skutečně ne ďábla jako debila nebo démona jako dementa, což z toho náboženství a establishment záměrně udělaly (a v neposlední řadě duševně labilní jedinci, kteří satanizmus prezentují jako nějaké krvežíznivé zlo).

Skutečný Satan je spíš jako Hellboy – démon na straně dobra (nemusím asi dodávat, že samozřejmě nevěřím v Satana jako oddělenou osobní entitu)…

 

Lidé jsou naprogramovaní věřit věcem určitého vymezeného typu a jakmile někdo takzvaně tne do živého, tak to vnímají pod vlivem iracionálního strachu a souvisejících filtrů. Kdo by totiž věřil, že nás z vězení může dostat peklo…

 

Co bude dál, je skutečně ve hvězdách – nás samotných. A třeba nebude vůbec nic. Řekl bych, že si to většina lidí, podvědomě nepřejících, závistivých a posraných až za ušima, přeje – aby nemuseli hnout prstem, něčemu pomáhat, něco měnit, aby náhodou okolí nebyli pro smích. Musí se dodržovat oficiální postup, že ano.

 

Napadá mě založit něco jako decentralizovanou pekelnou asociaci – pracovní název Hell Almighty, zkráceně HA jako HvjezdA…

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.