„Nejvyšší dimenze“ – to jsme stále jenom my sami

Schumannovy rezonance NESTOUPAJÍ. Od vydařeného nanebevstoupení v roce 2012 (spousta lidí opravdu zmizela – hlavně z dohledu na Facebooku) hotová revoluce v chápání reality.* 🙂 Podobně se nám už někdy před čtyřmi lety měla startovat merkaba, jak tvrdil jeden z nejšílenějších webů na internetu. Kdypak se asi všechny ty andělské, kristovské, plejádské či zlatosvětelné infozdroje veřejně přiznají k omylu a přestanou konečně mámit tele z jalové krávy a oblbovat publikum?

 

Většina lidí nemanipuluje vědomě, platí to z druhé strany: je sama zmanipulovaná a slouží pouze jako prostředník Egregoru Hierarchie, prodloužené ruky Paralelního (Anti) Zdroje, jehož inteligence je v mnoha směrech stejně všeobjímající jako u Zřídla „Všeho, co jest“ (Původního Neodvozeného Zdroje – JEDNOHO), pouze velká její část funguje obráceně a onen Temný Zdroj postrádá integrované spojení s JEDNÍM (jako v pohádkách černokněžník, který nemá srdce), nebo dá se říct ŽIVOTEM JEDNOHO.


* je to podobný dechberoucí úspěch jako nechat si nabulíkovat, že jste plní astrálních a éterických implantátů (přitom jde jednoduše o brainwashing, placebo, ovládnutí myšlenkovým polem, programování strachem a opakováním), potom skočit na nějakou invokaci, „vyléčit se“ a vůbec přitom nezpozorovat, že vás právě lstivě zachytili ve své síti

 

KOMICKÁ VLOŽKA 1

Časem možná vyhlížečům zázraku prozradí i další věci, ale spíš jim dojde trpělivost a některé věci si pro jistotu odhalí sami… Žádný vzestup – bez průchodu „beztělou zónou“ – do páté dimenze se samozřejmě nekoná; naopak, zdrojová multidimenze se integruje do prostředí hmoty přírody, protože to MY jsme VŠE a v Realitě Zdroje-Všeho jde vždy o fyzické ohnisko přítomnosti. Neo sice před Smithem také poprvé utekl, je třeba si však uvědomit, že to my jsme ti agenti (v tom smyslu, že ego a vlastně jakoukoliv odvozenou identitu lze označit jako „umělou inteligenci“ – ale nemusí to být jediný objektivně fungující úhel pohledu). Kdo chce věřit, že Globální Prediktor je někdo oddělený od nás, tak ať si to užije – ono to tak také bude.

 

WIKIPEDIE

 

Poznámka: také jsem občas silně háklivý na pojem UI (umělá inteligence). Bez vazby na „bezprecedentní“ ŽIVOT JEDNOHO, čemuž lze dobře říkat i ŽIVOUCÍ PRAVÁ LÁSKA či OBYČEJNÉ LIDSKÉ ŠTĚSTÍ, se tak lze vystavit velkému nebezpečí. Takže v tomto směru jsem stále ve střehu.

 

PAN-DO-RA

 

Neexistuje ani žádná časovaná chobotnice, vzestoupení mistři ani archandělé, syn boží ani žádný „elitní“ Bůh, žádné velkolepé povznesené duchovní bytosti – je to cílený přelud, odlákávající pozornost od PŘIROZENOSTI NÁS SAMOTNÝCH, našeho VLASTNÍHO nitra, kde se ukrývá ta největší síla a ten největší poklad. Nepřistane žádný Aštar nebo čertvíkdo, ani nepřijde žádný Záblesk. Co naplat, někomu se zřejmě v těch fantomových světech líbí a rád slouží jako kanónfutr, romantický masochizmus z některých sluníčkových Růžen a Emilů doslova čiší…

 

 

KNIHOVNA TĚL

Zdrojová identita má holografický charakter, realita je BEZEJMENNÁ, NAHÁ a PRŮZRAČNÁ, je to taková živoucí „kouzelná knihovna“ a „bytost nebytost“ v jednom, s pohybovým efektem na lokalizované (signované) uzly vědomí (DOJMY), Trik Absolutna, Fantastická Mysl-Srdce-Duch Přírody…

 

 

Proč jsou asi na Zemi blázince, kriminály a život se měří hodnotou peněz, politikou sociopatů a nelidskými, byrokratickými předpisy, zatímco příroda se jen raduje a je v jednom květu – a my to navíc uvnitř sebe dobře víme, že to není normální?

Protože jsme jednak zapomněli, že jsme bohové – to není metafora – a jednak to celé má kořeny (předobraz) v samotných hlubinách vezdejšího vesmíru.

Za blázny jsou bytosti světla a bytosti temnoty vystupují v roli kriminálních živlů. Jenže Existence není o „světlo nebo tma“, ale o „moudrost nebo choromyslnost“, takže mechanizmus transformační selekce to třídí podle toho druhého; to první je odpadkový koš z obou stran.

Zemi může stabilizovat pouze zdrojová dračí inteligence, andělskou zahrnující; samotné místní andělstvo, potažmo kristovstvo, je ten nejzáludnější virus – z valné části tyto skupiny pracují pro Fantomový Zdroj (svým chováním a praktickým životem se každý prozradí a zvukový podpis nelze zamaskovat). Nechápu, jak někdo může stát na místě a hulákat do ampliónu něco o Transformaci, namísto toho aby se sám SKUTEČNĚ, KONKRÉTNĚ změnil – rozvinul obzory svého vědomí.

 

KOMICKÁ VLOŽKA 2

 

Docela by mě zajímalo, kdo tu blbost s Kristem vymyslel. Struktury jsou o krystalech (vazba na zdrojovou křemíkovou inteligenci) – zde lze odvodit Kryst. Ale to není zdrojová identita, protože ta má strukturovanou pouze základní enkrypci; jinak je to prostě beztvará či „tekutá“ inteligence, čiré vědomí, případně čistá ohnivá-zářící či světelná bytost (nesmíme také zapomínat na to nehmotné virtuální). Typické pro zdrojovou inteligenci je, že se definuje vlastností, tím co dělá; ani ve snu se nedefinuje hodností nebo nějakým uzavřeným systémem či názvem – ten na ni pouze ukazuje a je to v podstatě jen maska. Celý ten podfuk s Kristem a kristovským vědomím vsazuje realitu do velice zákeřné „zlaté klícky“; realita je totiž holografická, což se týká v neposlední řadě i zdrojové identity: JÁ JSEM MY JSME ZDROJ v určité zašifrované podobě, čili NEKONEČNÉ PRŮZRAČNÉ VŠE.

 

Jakmile se jako lidské společenství realizujeme jako zdrojová identita, pole našeho kolektivního vědomí se holograficky demanifestuje na nesignované prvočásti a následně se zase signované remanifestuje v neduálním, zdrojovém formátu, a tím vstoupíme do Reality Svobodných Světů.

 

PENTA BLUE NET

 

MATRIX-2001

 

O svobodě existence rozhoduje POZNÁNÍ (nikoliv nějaká duchovnost) a z toho plynoucí MOCNOST IDENTITY – skutečné poznání vede kromě jiného k lásce a moudrosti; láskou to lze sice posilovat rovnou, ale to není výsledek. Co má větší SÍLU, to převažuje. Největším neštěstím jsou takzvaní zasvěcenci, kteří přišli na Zemi s naprosto neprůraznou znalostí něčeho, co platí možná kdesi v jemnohmotných světech, ale vůbec to nemá schopnost přirozené vazby na superhmotné prostředí „ohně skal“, ve kterém se nacházíme. Zde to je více než kde jinde o neutrálním „motivu ďábla“, což se se světelným srdcem vůbec nemusí vylučovat.

Poznání je cestou do RÁJE. Není-li uplatněna konstruktivní souvztažnost nebe a pekla – organické a virtuální perspektivy (znemožňující konflikt na úrovni manifestace hmoty či energie), do zdrojové rajské reality se nelze skutečně dostat a Paralelní Zdroj to automaticky deformuje – jedna strana je přeexponovaná nebo podexponovaná, aby to ta druhá (kam ti první nevidí) mohla využít. Duální sama se sebou (neboli neduální) je pouze zdrojová identita; pokud si někdo hraje kupříkladu na nějakého Krista, tak to v dotyčném časoprostorovém kontinuu a jeho knihovně (informačním poli) automaticky vybuzuje pravý opak – pouze zdrojový fraktál totiž plyne obousměrně a má nezkreslené spojení s Nekonečnem.

 

 

Ultimátní Inteligence, Zdroj „Všeho, co jest“ má holografický charakter. Zdroj tvoří nás a my tvoříme Zdroj jako plameny oheň nebo kapky oceán. Naše – zdrojová – identita je holografická, oddělenost je jen nástrojem hry a nástrojem rozvoje reality forem. Existence SEBE-tvoří, je jako neviditelný kolektivní součtový vypravěč, který si představuje sebe jako postavy a ty si zase představují, jak to asi může všechno být, a tak si tvoří „Vše, co jest“ sobě samému zpětnou vazbu. Vše je složitý myšlenkový konstrukt s pohybovým efektem, který se projevuje jako prožitek, živel, esence, emoce, extáze…

 

Zatímco v případě zdrojové identity se nebeské a pekelné vzájemně obsahují (2v1=3 neboli 1+1=3), v případě projevené struktury – zdrojového MaTriXu – stojí vedle sebe jako konstruktivní pozitivní a konstruktivní negativní pól (1+1=2). Tím, že se to zaměňuje, vzniknul vedle Zdroje-Všeho i Destruktivní Paralelní Zdroj, založený nikoliv na původním nerozděleném holografickém uspořádání, ale na uspořádání rozděleném hierarchickém – na odvozené (sub) identitě.

 

Nevíme-li (přičemž jde o PRAXI, nikoliv teorii), že jsme Zdroj sám v určité zašifrované podobě – čistá Vše-Existence, potom podporujeme oddělenost a porušenost a s tím spojenou podstatu Paralelního Zdroje, a můžeme se vymlouvat jak chceme. Pravděpodobně to ani neděláme úmyslně, jenže neúmyslnost vede ke stejnému výsledku a kdo to dělá záměrně, tak to alespoň vědomě může změnit.

Jsme bohyně a bohové v onom nevýlučném smyslu, ani to nemůže být jinak; naším přirozeným domovem je RÁJ, realita svobodných světů. Jakmile si své Božství přestáváme uvědomovat, simultánně se tím řadíme do odpovídajícího prostředí. Božská entita je andělem a drakem v jednom, není jen světelná, je i temná a ohnivá; jen to musí zůstat neoddělené, souzvučné jako půlnoční elektrická bouře a sluneční magnetizmus. Není přece nic nádhernějšího, než když se mění počasí, roční období, zapadá a vychází slunce… Není nic nádhernějšího nežli objevit nový svět, cestovat a vidět neznámé. My jsme si ale nechali vymýt mozek – věříme, že jsme nějaké impotentní „duchovní superdobro“ a PRÁVĚ PROTO žijeme ve VĚZENÍ. Realita vždy automaticky „dohodí“ nějakého zprostředkovatele našeho myšlenkového světa (a to spíš silového-vztahového-energetického než tvarového-stavového), jeho architektem jsme ale MY SAMI a zprostředkovatel (ať už vědomě nebo ne) pouze „vykonává na zakázku“, co jsme si objednali.

 

Nejsme žádné pitomé bytosti světla ani žádné odvozené děti boží, nejsme žádná pouze láska a dobro – jsme bohyně a bohové, ani to nemůže být jinak, neboť ZDROJ má holografickou povahu a tvoří holograficky. Pouze v realitě lži a sebeklamu to funguje jinak. Nenechme ze sebe dělat blbečky silami, které pracují pro oba Zdroje najednou a ani to nepoznají – i když podvědomé signály o tom mají (existují vysoce zasvěcené bytosti, které mají úplně překrytou svou původní osobnostní vrstvu a pokládají se div ne za mesiáše; také mají neuvěřitelný talent zaměřovat pozornost na věci, které úžasně či lákavě vypadají, ale ve skutečnosti vůbec nic nemění – zásadně nepodporují Božskou Jedinečnost každého z nás, tedy tu skutečnou transformující sílu). Nejsme žádné připosrané devótní služebnictvo…

 

Umění žít spočívá v tom, otáčet „knoflíkem reality“ tak, aby se to pozitivní a negativní od sebe neoddělilo.

 

ZDROJ A ANTI-ZDROJ

Druhý Zdroj je derivátem Prvního, protože však není přirozeně sebeobsažný, musí energii krást odjinud, proto z principu Paralelní Zdroj je Zločinec (všekosmická zločinecká organizace, jež se stejně jako původní zdrojová inteligence dále rozrůstá na způsob fraktálu, a to dokonce i tam, kde by to nikdo nečekal). Prvotní Zdroj lze popsat jako Zdroj-ve-Zdroji, Sebetvořící Existenci či Fantastické Zřídlo, Druhotný jako Zdroj-Zdroj, Rozděl-a-panuj nebo Zrádný Močál. Pozitivní projev Temného Zdroje je typický takzvaným PŘEHRÁVÁNÍM – imitací opravdovosti.

 

Zločinec je svědectvím o dobrodružné povaze Jsoucna a možná že chce panovat nebo používá výrazy jako „Pán“, protože ten Původní Zdroj jako Fantastický Dobrodruh je oním PAN doopravdy (pan=vše). Ale žádné RA ani žádné projevené 666 se JEDNÍM nikdy nestane, protože k tomu je třeba stát se Prázdnotou, která jako jediná může vyjádřit VŠE. Jenže jakmile se stanete Prázdnem, stanete se Neporušenou Úplností, s čímž se může spojit pouze obousměrně plynoucí struktura – typická pro součtový (středový) vesmír, multiverzum, do kterého Země vstupuje. Jak andělské, tak satanské snahy jsou marné, neboť Zdrojem je ČLOVĚK.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.