Žárovková ropucha aneb Den, kdy byl poslední anděl slavnostně vyboxován z reality

Jedním z důvodů, proč je někdy život plný rozčarování (a proč tak trvá dosažení bodu Globální Změny Světa), je, že si mnozí počínají jako bychom žili v omalovánkách a ne v silové (živlové) realitě. Zejména světelně a duchovně založení lidé jsou „samá láska“, vlastně většina lidí je tam hluboko uvnitř sebe stále tou milující bytostí… – a přesto skáče podle not jakýchsi podivně nelidských, proti životu namířených sil, kterým záleží víc na kvantitě, poslušnosti a strojovosti. Je tedy jasné, že to buď není pravá láska nebo je někde nějaká zásadní chyba.

 

Odložme stranou ego a podívejme se na to jako nestranný pozorovatel, jako čisté bytí: všechno nesmírně závisí na lídrech či takzvaných autoritách (těch, kteří mají stovky a tisíce následovatelů). Od roku 2011, co jsem aktivní v procesu Transformace, prakticky nikdo (kromě dračích informátorů) z těch, co znám, nezměnil ani nijak zásadně nerozvinul strategii; jako kdyby slovo ZMĚNA byl nějaký andělský obrázek (achbože, to je ale krásné) – záminka se shlukovat v převážně virtuálních komunitách a „společně jako jedno srdce vzdychat a doufat“. Jako kdyby ono věčné doufání bylo něčím víc nežli reálně uskutečněnou změnou; člověk totiž nemusí vůbec nic dělat, nemusí na sobě pracovat, nemusí myslet – všechno za něj udělají „odborníci“, kteří mu den co den servírují popisné informace, o tom jak se všechno mění samo od sebe (!), do toho neodmyslitelná záplava srdíček a slov o světle a o lásce a navrch šílené kódy, grafy a tabulky se svatozáří. RADUJ SE, SVĚTELNÝ ROBOTE. Channelingový mistr-archanděl-mesiáš nebo někdo z nějaké vzdálené hvězdné soustavy, případně zevnitř Země, všechno komplementárně potvrdí (jak by ne, když to všechno pochází ze stejné fantomové oblasti – z klubu FATA MORGÁNA), naslibuje hory doly a vše se točí stále dokola jako křeček ve šlapacím kole.

 

 

Je sice pravda, že energetická situace a konfigurace energoinformačních polí se skutečně vyvíjí pro lidstvo (nebo jeho část) příznivým směrem, ale téměř výhradně pouze díky probíhajícímu Hvězdnému aktivačnímu cyklu a intervenci tvořivých inteligencí (a těm, kdo integrují zdrojové matrice, tri-tonální schéma); samozřejmě také fungujeme jako uzemňovače či portály, což je další věc. Vyzývám všechny ty, co se pokládají za povolané napomáhat v procesu transformace a osvobození lidstva: už se aspoň konečně seznamte se strážcovskými materiály či materiály Wingmakers, a hlavně přestaňte už konečně podporovat bipolární schéma Ryb – anebo jste všichni uhranutí kobrou?! Vodnář a celá svobodná existence jako taková je o trojicích („+“ a „-“ v jednotě tvoří třetí neutrální „0“). Tam, kde nejsou světlo a stín v rovnováze, chybí skutečné živé spojení se Zdrojem, pouze se imituje žvaněním o pozitivitě. Zdroj je pravo-levo-hemisférický, je třeba rozvíjet zrovna tak emoční jako mentální inteligenci, spojit pocitovou stránku s tou volní; bez vůle a REÁLNĚ FUNGUJÍCÍHO poznání je láska slabá jak moucha a my potřebujeme být nejen láskyplní, ale i chápající a sebevědomí, aby SÍLA byla na naší straně.

 

 

Je třeba se spojit s AKTIVNÍM ŽIVÝM ZDROJEM ve formě trojice (3x7x37=777=Zdroj). V případě bipolárního schématu (jen dva kruhy, vesica piscis) třetí prvek je jen částečný a zůstává pasivní, je to příliš ploché – vytváří to statickou vazbu a efektní mrtvé světlo (namísto efektivního živého). Proto je taková snaha, aby všechno nádherně vypadalo, aby se zamaskoval fakt, že to ve skutečnosti uvnitř nefunguje.

 

Nenechme se mýlit záměrně vyvolaným dojmem, že ten kdo je svatý, čistý a komplexní (celistvý) a funguje na principu svaté trojice, tak to je nějaký mechanický duchovní suchar – opak je pravdou. Svatý znamená úplný (souvisí to s holistickým principem nebo z holografií) a čistota je jediná cesta k všemožnosti (toto pro změnu souvisí se Zákonem Jednoty a vztahem organického a virtuálního kontextu). Za sebe mohou říct: jistěže je nutné být zdravě milující a soucitnou bytostí, neexistuje však větší dobrodružství nežli myšlení – jeho obzory jsou neuvěřitelné a zcela nepředvídatelné.

 

Ti, co sami sebe pokládají za Kristy, archanděly, mistry nebo dokonce duchovní podstatu, mají sami co nejvíc dělat se svým osobním vývojem. Kdo se pokládá za chiméru, tak ji také logicky potom všude vidí a přímo ji vyhledává – ve skutečnosti už ani nevěří svým vlastním, ryzím, ničím neovlivněným pocitům (své průzračné identitě), potřebuje aby klamy zapadly do sebe. Potřebuje jenom od reality potvrdit svou iluzi… Já měním, rozšiřuju či upravuju svůj světonázor přinejmenším každý týden, někdy i několikrát.

 

 

Zdroj-Jsoucno-Absolutno tvoří (přesněji sebetvoří) prostřednictvím SILO-ČAR. I když naše nejvnitřnější podstata je sama o sobě nehmotná, současně se díky pohybu projevuje i silově: je to živá SÍLA a virtuální inteligence v jednom, což se nekonečně vzájemně obsahuje a zrcadlí.

 

Má-li někdo asi tolik vůle, síly a zdravého sebevědomí jako nějaký koš peří, jak si myslí, že to napomáhá transformaci reality (energoinformačních polí, knihovny života)? O všem rozhodují silové životní proudy a způsob jejich manifestace.

 

Příhodným symbolem síly a vůle je HAD; hovoří se o živé, hadí síle.

Bezforemná bytost v bezforemném světě si samozřejmě vystačí s láskou, jelikož zde není nic, co by ohrozilo stabilitu formy (ať už tělesné nebo duševní) – to se týká nedimenzionalizovaných nebo nějakých velmi jemných světů. My jsme nicméně nejen uprostřed dimenze, ale dokonce v pevné hmotě.

 

Present / Serpent. Had je symbolem darů přítomnosti.

 

Celý vesmír dimenzí se točí a vlní jak had; souvisí to s vortexem, anuloidem, toroidem (principem sebeobsažnosti a neustálým „anulováním“/občerstvováním při průchodu zónou nulového bodu, rozplynutím v nekonečnu). Tělo hada tvoří propojená síť hexagonů – hexagon je symbolem neduality a souvisí se sebeorganizací energoinformačních polí (příroda nám to oznamuje „metaforou“ včelího společenství). Rozeklaný jazyk symbolizuje paradox sebeobsažnosti duálního a neduálního kontextu (všichni jsme jedním a zároveň každý z nás je plně autonomní a jedinečný). Had souvisí s pohádkovým „bylo nebylo“, je symbolem a strážcem tajemství. HAD JE DÉMONEM JEDNOTY.

(Orientovaný, náhodný čtenář si možná klade otázku, proč podobné věci nikde nejsou. Jsou nám systematicky vymývány mozky nejen „temnotou“, ale i „světlem“. Přestože pravda se může nekonečně složitě větvit a strukturovat, její základ je neskutečně jednoduchý: je jím nedualita.)

 

Samotný fakt existence života je něčím svrchovaně pozitivním, realita to nepotřebuje nijak potvrzovat – naopak to musí hlídat, dbát o to, aby vše „drželo pohromadě“ (což zajistí jedině silové zrcadlení; není to o dobru a o zlu, ale pohybu a protipohybu v čistě neutrálním významu), proto některé věci působí strašidelně – viz třeba ten Žolík níže v textu -, ale je to jen naše vlastní představa (interpretace). Kdo nám ve skutečnosti co způsobuje? Jsou to ignorantské a choromyslné síly, rozhodně ne něco, o čem prostě řekneme, že to je „zlý démon“, protože to tvrdí nějaký „zasvěcený vyslanec hvězd“, který má ve skutečnosti jenom „vznešeně vypláchnuto“ a reprodukuje naučený program jako cvičený papoušek (a nikdo mu do toho nesmí vstoupit a něco zpochybnit, jak už je u fanatiků běžné).

 

Celý středový vesmír je obklopený superhmotnými ultračernými gravitačními tělesy, neboť udržení středové stability je silově náročná záležitost – podle bláznů tam ale nejspíš někdo drnká na harfu a vyšívá anděly.

 

Existence v její nezkreslené podobě je ta nejfenomenálnější věc a ničí to jen naše neochota myslet vlastní hlavou a strach si troufnout. Věčná interakce živé síly a virtuální inteligence neustále tvoří nepředvídatelné nové sebeobsažné dvojice-zrcadla, zdaleka to není jenom světlo a temnota, mužský a ženský princip nebo emoční a mentální inteligence. Je to hyperkomplexní a neuvěřitelně fantastické. Nejvelkolepějším božím dílem je příroda.

 

„Zlý had“, který je ve skutečnosti hodný, souvisí i s hodem kostkou. Vysvětlení některých jevů by zabralo mnoho prostoru – jde o Archetypy Stvoření, které vyplývají samy ze sebe. Zde se nabízí spojení se zakladatelskými inteligencemi a jazykem Anuhazi (strážcovské materiály) – „An-U hází“:

 

 

V mytologii Tvůrců křídel figuruje Anu jako onen had, ovšem v nehodné verzi:

 

 

Anuhazi jsou totožní s Elohim a pojem Anunnaki je rovněž frekventovaný; příběhy o těchto božstvech, ať už původních či reverzních, se objevují na mnoha místech – mě to zajímá hlavně v kontextu vztahu strážcovských materiálů a materiálů Tvůrců křídel (Wingmakers). Nepředpokládám, že by někde byla odhalená stoprocentní faktická pravda, jako vždy jde především o PRINCIP. Zda to byla inteligence An-U (zrcadlová hyperbola), kdo přehodil priority mezi tím, kdo jsme a tím, jak se manifestujeme – a tak vzniknul Hologram Podvodu, nebo někdo experimentoval se svobodnou vůlí a totálně ztratil soudnost, což vedlo k vytvoření Fantomového Matrixu, a v obou případech i bezbožných sil, není podstatné.

 

Podstatné je pochopit jádro situace, to jak se to projevuje je podružné.

 

 

I když to zní napohled nesmyslně, naše bizarní situace, to že musíme chodit do práce vydělávat peníze, abychom mohli žít, přestože jsme nesmrtelné, mocné bytosti, a spousta dalších vyložených imbecilit (místo abychom se svobodně radovali ze života v souladu s přírodou a rozvíjeli svůj bytostný potenciál), to vše souvisí s HODEM KOSTKOU (mimochodem, kdo ještě zažil kouzelné dětství bez takového vlivu počítačů, nejrůznější deskové, karetní či společenské hry nevznikly jen tak; dostaly se do hmoty z druhé strany Zrcadla – vesměs žijeme v domnění, že tam na druhé straně je jenom nějaký duchovní svět a v podstatě právě tato „posedlá víra v duchovnost“ staví most záškodníkům, neboť „zesměšňujeme Absolutno“).

 

Hod kostkou představuje určitý algoritmus, existují určité přirozené zákony pravděpodobnosti – můžeme tomu říkat „náhoda“, můžeme tomu říkat „systém“, v naší situaci je však podstatné to, že někdo kostku takzvaně „cinknul“ (a to i kdyby to zmanifestovalo jen naše kolektivní nevědomí). Podvod okamžitě způsobil zamrznutí přirozeného toku energie, vytvoření určité bariéry (když se „astrální podvodník“ rozhodne a my mu to umožníme, kostka může například házet samé „šestky proti nám“ a co si pak „my chudáci“ máme počít). Je to jako jít hlavou proti zdi; radši zeď obejdeme. Ano, přestože je zcela očividné, že tu zeď máme zbořit, naučili jsme se zbaběle chodit kolem. „Rozkaz, pane úřad. – Máte pravdu, madam Supersvětelná.“ Víme, že je něco šeredně v nepořádku, že nás někdo nebo něco klame, dělá z nás hlupáky, poskoky – jenže nemáme dost sil k tomu, hrát svoji vlastní hru. „Co říkáš, kostko? Že jsem bytost světla a je třeba šířit lásku? Provedu!“ Vůle je ovšem stále na straně toho, kdo háže onou falešnou kostkou. Nám nikdo nezakazuje, abychom se ve vězení měli rádi (kdyby to udělal, tak se lidé konečně vzbouří a postaví na vlastní nohy). Není to vězení lásky, je to mentální vězení – jde tu o sílu, vůli, poznání, kým jsme skutečně. Že si neznámí lidé na ulici veřejně neprojevují sympatie (přirozeně spolu nekomunikují), není dáno nedostatkem lásky, ale mentálním (vůli omezujícím) programem. Typicky duchovně založený člověk, naivní světluška nebo takzvaný srdíčkář samozřejmě zeď nikdy nezboří – spíš naopak; pokládá se totiž za něco, čím ve skutečnosti není a vše tomuto sebeklamu podřizuje. Božský Zdroj SEBE-tvoří, takže kým jsme doopravdy? Jsme samotná existence, bohyně a bohové v onom průzračném, nevýlučném smyslu. Ten, kdo cinknul kostku, to ví – a to je také to klíčové. Ze „světla a lásky“ už se stala choroba a mocný trumf protistrany: „Milovaní, láskujte až do padnutí. Hlavně když jsou síla a vůle na mé straně a hlavně když nemyslíte. Světlo zvítězí.“

(Milovaní = pohyb odkudsi z neznáma směrem k nám, takže o PRVOTNÍ AKCI (akt svobody) jsme nenápadně připraveni. Jde o to být MILUJÍCÍ, působit zevnitř ven. Nečekat, až nám někdo nastolí podmínky.)

 

Konečně vyšly nové omalovánky… Prepare for Youtube, vše je tak jak má být. Dřepte na prdelích a nic se sebou nedělejte, jenom pitomě čumte, opakujte dokola stále tytéž kraviny, andělé a mistři vás zachrání.

 

 

Veškerá původní dimenzionalizovaná organická realita stojí na dokonalém jednotícím prvku, kódu věčného života neboli kryst-kódu. Název není samoúčelný, souvisí s krystalickou inteligencí (podstatou, sekvencí, spirálou) a obecně s krystaly a krystalizací, pohybem a metamorfózou energoinformačních polí. Realitu postavenou na kryst-kódu známe jako Ráj a není až tak vzdálená, jak by se zdálo. Je přímo zde, vysílaná zdrojovou inteligencí; naše blokované vyšší smyslové orgány se však momentálně (zatím) nejsou schopny na danou stanici naladit, jsme mimo fázi a jsme synchronní s jiným typem vlnové/částicové reality (viz Fantomový Matrix či Hologram Podvodu). Je třeba prolomit jistou frekvenční Zeď (firewall). Naši situaci lze přirovnat k životu v bublině uvnitř bubliny (věznice na ostrově svobody), přičemž tu falešnou si vůbec neuvědomujeme. Falešná bublina zahrnuje celou astrální-éterickou multidimenzi (včetně falzifikátů toho nejneuvěřitelnějšího), některé věci spíše nežli špatné nebo zlé jsou zajímavé či dekadentní; v každém případě rozdíl mezi svobodným a fantomovým světem je nepředstavitelně veliký – zhruba jako když začnou fantastické letní prázdniny někomu, kdo by školu nejradši vyhodil do povětří. Nejblíže povaze rajské reality je jednoznačně Zázračná Panenská Příroda.

 

 

Kryst-kód manifestuje průzračnou identitu. Dotyčná bytost si je vědoma, že je elementem či fraktálem „Všeho, co jest“ (tudíž že je naprosto komplexní a úplná a má charakter Zdroje-Absolutna); rovněž ví, že svou dokonalou existenci si může zachovat pouze respektováním Principu Jednoty. Princip či Zákon Jednoty je mnohem dokonalejší než to napohled vypadá a je pokřiveno většinovou ezoterickou a duchovní obcí; například paradoxní, rozporuplný charakter humoru souvisí se smíchem a dechem (bránicí) a dech je založený na optimálním tri-tonálním fázování (nádech – klid – výdech), jež je podstatou fungování kryst-kódu. Kryst-kód je ekvivalentem Zdrojového Ohně, paprsku zdrojového Centrálního Slunce či světelného kódovacího vlákna – je to trinitní zdrojový element. Spojitost s něčím tak úžasným jako je humor (paradox) je z nějakého důvodu nesmyslně opomíjená, o to víc je přeceňovaná spojitost s láskou a srdcem (kontrakce – expanze – pauza). Je evidentní, že uvolněné dýchání (které souvisí i s vůlí a schopností zaujmout vyrovnaný postoj), smysl pro humor a pro „vtip a švih“ a přirozená, nezávislá emocionalita jsou klíčem ke skutečné svobodě; zapomeňte ale v tomto světě na romantiku, nejprve je třeba mít sílu na své (naší) straně.

 

Působivé věci – tedy hlavně ty hmatatelné – mají konkrétní silový základ (viz paralela efektní – efektivní).

To, co se pohybuje zevnitř ven, musí se stejnou cestou vracet znějšku dovnitř, aby se obě cesty spojily a splynuly v nekonečnu, zde se občerstvily a zase se rozvinuly.

Jsou-li v našem chování přítomné pouze vřelé emoce a chybí přirozený klid (nebo naopak zdravá živelnost), neutrální pohled, síla, vůle, chladný rozum a zdravé sebevědomí, tak to jen generuje nebo přilákává oddělený protipól a přenechává vůdčí roli rukám neznámého.

 

Kryst-kód je odlitkem Jeskyně Stvoření, která je Ohněm/Světlem/Zvukem a Stínem/Virtualitou v jednom.

 

Centrální sedmičková inteligence (3x7x37=777), která kryst-kód (potažmo sadu zdrojových matric a programové příslušenství) vytvořila, je primárně i onou stínovou-virtuální částí, kterou lze popsat jako takovou „pekelnou boží datovou kovárnu“ – je jasné, že architekt či programátor reality není žádný anděl s tvářemi jako broskve… Bohužel lidé stále nechápou, že v neduálním prostředí je úplně jedno, kým jste (třeba monstrem-strojem), protože porušenost je zde z principu nemožná (je to asi jako chtít, aby se v zrcadle odrazilo něco jiného než předloha).

 

  • 37/111 je jádro hry stvoření (fluidní inteligence)
  • 8/64 je manifestační mechanizmus (krystalická inteligence) → 8-komp-art-ment
  • inteligence An-U přehazuje priority, takže stvoření se pasuje do role zařízení na existenci – místo toho aby bylo existencí samotnou a hrálo hru (hrálo SI)

 

8/64 krystalická inteligence – symbol.

37/111 fluidní inteligence (stínová-virtuální „JAKO“ projekce) – vtipálek Jolly Joker, více viz XxX MaTriX. Žolík Joker symbolizuje tajemné „necokoliv“ a funguje jako stabilizátor organické reality (zlo v poloze neexistence).

Vypadá to jinak, než to ve skutečnosti je. Je to Stín, Nicota a Čistota v jednom.

Pokud v tom někdo vidí nějaký špinavý trik, tak se ani trochu nedivím. 🙂 Osmičkové (dvanáctkové) bytosti také místo „pekelných konstruktérů“ často vidí šestkové entity (sedmička je krychle se středem, šestka bez). Pokrytí reality se však bez těchto prvků neobejde – vždy existuje i nějaký typ kvazi vědomí, anorganické inteligence. Pravda JE extravagantní, otroci jsou jejím přesným opakem: buďte uniformní, logičtí a duchovní, dodržujte předpis a řád…

Zeptejte se schválně malých dětí, co se jim líbí.

 

Úplně původně jsme „sedmičkové, šťastné bytosti“ (štěstí = být součástí).

Jádro kryst-kódu je sedmičkové.

 

3x7x37=777 ➟ Centrální Zdroj

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDEN Bůh-Zdroj se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

 

Zdroj-Jsoucno-My funguje na principu binární krystalické sekvence, 7 binárně je 111, což je trinitní zdrojový element (trojplamen; svatá trojice; 0 + -; tri-tonální fázování).

Vně se kryst-kód strukturuje na bázi osmičky (prostor binárně 10x10x10), řídí to odvozená krystalická inteligence. Ale pozor, my NEJSME krystalická inteligence – jsme inteligence beztvará, průzračná, v jádru neodvozená (fluidní, plazmová, kvantová).

Krystalická inteligence je prvotní mechanizmus zdrojové manifestace – týká se přirozených struktur časoprostoru (struktur věčného života) či ohnivého-světelného těla. Vím, že to nejspíš nikde není „oficiálně potvrzené“, ale MY JSME podstatou kryst-kódu (je to z mého hlediska nesmírně osvobozující informace).

Kryst-kód je podstatou naší manifestace, a my jsme niternou podstatou kryst-kódu. Zde právě vchází na scénu faktor An-U, který „hází kostkou“ – přetáčí zrcadlo.

 

Ať tak či onak, individualizovaná organická entita nemůže bez kryst-kódu v dimenzionalizované realitě smysluplně fungovat – rozhodně ne zdravě, rozhodně ne svobodně a už vůbec ne věčně. Bez opěrného bodu stvoření je to jen honba za chimérou.

Je jedno, zda stvoření do problémů uvrhnul Anu, Satan, Lucifer, Metatron nebo Bourgha rasy (nebo koneckonců my sami), nebo jestli se zlu říká Incunabula, Dravci nebo Archonti (nebo je to jen důsledek nevědomosti stvoření).

Podstatou reverzního vztahu k existenci je nesprávně manifestovaná anorganická inteligence. A není to jen o tom, že se eliminuje, potlačí či nějak hybridizuje kryst-kód (viz negativní merkaba či metatronické kódování) – chybné je i nadřazení kryst-kódu (krystalická inteligence) nám samotným (fluidní inteligence). Pak se brány, chrámy a vzestupy (nemluvě o nesmyslech jako nanebevzatí mistři, archandělé a mesiáši) stávají nepřirozenou prioritou; už nejsme čistá existence samotná, ale spíš zařízení na existenci.

 

Každý, komu to ještě v hlavě úplně nevymetli, přece zřetelně cítí, že všude tam, kde chybí humor, láska, zábava, příroda a nějaká ta záhada, paradox či rozporuplnost, tak to působí nevěrohodně, skoro jako nucené práce. Kryst-kód je dokonalý, potřebuje ale správně pochopit. Podobné záležitosti bývají většinou předkládány jako něco hrozivého, povinného a nudného, což je nicméně tím posledním, čím je boží jiskra – podstata svobodného rajského stvoření. Viz třeba onen záhadný „bi-matrix“ nebo „modří draci“, o kterých se zmiňují mluvčí evolučních Strážců (Tajemství Amenti 1, Spirituality and Sacred Sex, Sexuality and Relationship Part III, Ascension Plan B).

 

Není vyloučeno, že existujeme v nějakém úplně krajním Omniverzu, které přeci jen nemá takovou soudržnost jako kosmické megaclustery blíže Středu, což má za následek anomální chování. Není bez zajímavosti, že srdíčkáři a spol. žijí úplně stejně v papírové realitě jako bankéři a byrokrati…

 

 

PRÁZDNOTOU? ANI TOU NE… TMOU MÉ OČI ZEJÍ

v tíživé vůni vadnoucích již orchidejí

zrak čísi skrze cosi v sebe – nikam hledí

prost otázek, pln nevýslovných odpovědí

(J. H. Krchovský)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.