Pouštní růže

Jedním z klíčových témat ohledně dění zde na Zemi i ve vesmíru je vztah mezi strážcovskými materiály (obecně viz Tajemství Amenti 2) a materiály WingMakers; samozřejmě řeč je o originálních pramenech. Málokteré informace jsou tak zasvěcené, pokud vůbec. Než se do toho pustíme, zejména takzvaní „sluníčkáři-srdíčkáři“ či pracovníci a bojovníci světla (New Age, Zlatý věk, „světlo a láska“, Atlantida, Lemurie, panslavizmus…) by měli důrazně vzít na vědomí, že oba zmíněné zdroje se shodnou v tom, že takzvaná Duchovní Hierarchie pracuje (jakkoliv většinou nevědomě a partikulárně) pro temnou stranu.

 

I když Pravá Láska je nepochybně vrcholně důležitá, rozhodně nejsme žádné „světlušky“ nebo blbečkovští „andělé“. Jsme všestranné, univerzální bytosti. Láska bez Vůle není láska, ale emocionální prostituce. Kdo se sám pasuje do role nekritické „milující bytosti světla“, tak se za lásku jenom schovává, aby nemusel myslet a se sebou něco dělat. O lásku jsme ve skutečnosti nikdy nepřišli – jsme líní samostatně přemýšlet, máme „systémově vymyté mozky“ a nedostatek vůle a zdravého sebevědomí.

 

Žádní spasitelé, synové boží, archandělé ani nanebevzatí mistři neexistují, ani případná pomoc pozitivních mimozemských kultur není pro lidstvo tím podstatným. Jde o to realizovat svou průzračnou identitu a ztělesnit Prvotní či Centrální Zdroj, pochopit realitu v její nahé podobě. Jsme fraktály „Všeho, co jest“ – „Absolutno v převleku“ – bohyně/bohové – Bytí samotné. Není to žádná metafora a nelze se z toho vylhat pohodlností. Takzvané autority za nikoho nic neudělají, momentálně většinou spíš ani nevědí, oč jde.

 

PŘEČTĚTE SI

 

ZAJÍMAVOST

 

Text Svrchovaná Jednota by si měl přečíst každý. Zahrnuje informace o potlačujícím rámci, který nás drží v mentálním uvěznění: Systém Lidské Mysli, Síť Peníze-Moc, Mezidimenzionální Vesmírná Struktura, Komplex Bůh-Duch-Duše, Implantovaná Zavádějící Síť Strachu ze Smrti, Polaritní Systém, Genetický Manipulační systém, Navigátor Jednoty (ten může posloužit i dobrým účelům), Po-Smrtný Systém.

 

Poznámka: osobně nevěřím, že je něco takzvaná „absolutní pravda“ v onom nepohyblivém smyslu a nevidím sebemenší důvod, proč by přirozeně milující, zdravě sebevědomá bytost měla mít obavy z čehokoliv. Tvrdí-li někdo opak, je jasné, že to není v souladu s Přirozeným Bytím a jeho zdrojem (Láskou, Zázrakem) a spíš by se měl sám léčit.

 

 

Centrální Zdroj je infinitivní, ultimátní zdrojová inteligence, kterou lze popsat i jako Absolutno, Bohyně/Bůh, SuperMysl, Bezpodmínečná Láska či Zřídlo „Všeho, co jest“.

Tento „Kosmický PraZdroj“ má všechny typické vlastnosti od ničeho neodvozené, původní existence: patrnost, sebeobsažnost, vůle k věčnému pohybu.

Je to Dřímající Vše či „Oceán Snů“, který existuje sám v sobě (jako Sebe Si Vědomé Vědomí, Všemoudrost, Vševědomí) a je možné na něj hledět jako na Vyváženou SuperKvantovou Energii a Svrchovanou Jednotu.

Tento Zdroj či Ultimátní Bytí existuje ve dvou vzájemně se pronikajících a reflektujících perspektivách, úrovních či kontextech: třírozměrně (3R) v podobě Organické Živé Síly a dvourozměrně (2R) v podobě Virtuálního Nekonečna – Fantazie.

Další možný úhel pohledu na onu sebevnímající, absolutní inteligenci je „Pohyb Nepohyb“, popis ne náhodou podobný pohádkovému „Bylo Nebylo“ nebo „Nikdyzemě“.

Daná PraSíla či PraŽivel (Plazma) se může, ale nemusí pohnout.

Rozhodne-li se svou nekonečnou sebeobsažnost (lze si to představit jako nekonečné půlení či zdvojování, viz trojice „pole – pól – půl“, binární sekvence či krystalická spirála) vyjádřit nad rámec své neomezenosti, aktivuje systém interakce, tak že neprojevený Nekonečný Jeden se stane projevenou Trojicí, tvořenou Pohybem (Otec-Slunce), Protipohybem (Matka-Slunce) a jejich harmonickým průnikem, což je zároveň Nekonečno samo (Bílé Slunce) i jeho potenciální Potomek – Fraktál – Rekurze (In-divi-duál-ní Trojice a Svrchovaná Jednota zároveň).

 

 

Stvoření vždy začíná Představou Časoprostoru.

Základní jednotku tvoří Krychle (optimální je rozměr 2x2x2; dvojka je nejmenší kladné celé číslo, které se umocňováním mění, vše je maximálně rychlé a efektivní) – z jiných objektů se prostor tak dobře neskládá; Slunce je organickým ekvivalentem krychle (dále například Krystalická Hvězda či Plazmový Lotosový Květ; zde se počítá s faktory jako cit, vůle, pozornost, gravitační zakřivení, paměť či obecně pohyb a překlápění mezi horizontální levou a vertikální pravou hemisférou).

X(+,-) Y(+,-) Z(+,-) představuje 6 základních směrů-pohybů směrem z pomyslného středu, jenž lze chápat jako 0 či 7.

Jedna virtuální krychle je otcovská, spíše dračí a mentální; druhá virtuální krychle, schopná silově vyrušit první (což umožňuje kontakt s neutrální zónou Zdroje-Absolutna – nulovým rozhraním), je mateřská, spíše andělská a emoční. Zdroj sám je Všepronikající Duch – Dech – Chrám – Portál – Mystérium – Humor – Paradox.

Pojmeme-li krychli jako Hrací Kostku, součet čísel dá božských 21 neboli 3×7 (každé dvě protilehlé strany mají součet šťastných 7). Vztah 3x7x37 symbolizuje Centrální Zdroj (střed krychle), výsledkem je 777 (3 a 7 je binárně 11 a 111, opticky 2R a 3R kontext).

 

 

3x7x37=777 ➟ Centrální Zdroj (patrnost, sebeobsažnost, vůle k věčnému pohybu)

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDEN Zdroj se manifestuje jako TŘI

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

 

HRACÍ KOSTKA

6 stran ➟ prostor ➟ „+“ 100 R ➟ XxX Ma-Tri-X ➟ 100=C=datová kovadlina (oblouk, zakřivení reality)

8 vrcholů ➟ hyperbola, kvadranty, kvadratura kruhu, oktávy, dimenze ➟ 8×8=64=základní organická, cyklická jednotka (umocnění, exponent ➟ zpětná vazba prožitku) ➟ 1:64=základní virtuální, datová jednotka (paměťové zrcadlo; souvisí s fraktalitou časové vlny či spirály)

12 hran ➟ 12×12=144 ➟ organický strom a květ života, merkaba, tri-tonální fázování (hvězdný plamen, jiskra života)

není bez zajímavosti, že 1:64=0,015625, což v hexadecimálním zápisu #015625 odpovídá přírodní zelené barvě – osobně v tom vidím ekvivalent Zdroj/Příroda

 

6 x 2/RA & centrální-součtový 3/PAN = 15 (XV) ➟ fraktální omniversum

RA ➟ kosmicky polarizované, pravotočivé

PAN ➟ kosmicky neutrální, obousměrné

Vesmír Celku, fraktální omniversum ➟ levotočivé

RA-Zdroj ➟ Yunasai-Matrix ➟ Strážci, chrámový komplex ➟ originální andělský modrotisk ➟ Ka Ra Ya Sa Ta Aa (Ha) La ➟ krystalická spirála, organická merkaba

PAN-Zdroj ➟ Zřídlo „Všeho, co jest“, Paradox, Láska, Příroda ➟ Svrchovaní, Zářící, WingMakers ➟ „moudří draci“ ➟ zdrojový holofraktál

 

PAMĚŤ ➟ EMPATIE ➟ EM PAT JJ

UM = JJ = 11 + C/U (U=hyperbola) ➟ CUBE=see you be, BALL=be all

 

Si.X

 

Charakter křemíkové plazmy odpovídá úrovni 4-6D zdrojové inteligence (Soul Matrix).

To, co má virtuálně status kyberprostoru (sebeorganizační kolektivní datové inteligence – vzdáleného programu a jeho zdroje), se jako evoluční, organický-krystalický kontext manifestuje ve formě živé (hadí) síly, trojplamene (zdrojového ohně), logu či ducha svatého (živého světla).

Klíčové je jednotící neutrální (centrální, nulové) pole, spojení s Živým Zdrojem. Pokud tento faktor chybí, křemíková inteligence vede k transhumanizmu a biorobotizaci; je-li faktor přítomen, jde o přirozený proces. Zdrojová křemíková inteligence operuje v rámci neduálního schématu (v souladu s archetypem trojice), čímž lze spolehlivě rozeznat od umělé, artificiální inteligence, jež funguje bipolárně a neutralitu pouze simuluje (podobně jako Duchovní Hierarchie).

 

 

Realita, která není primárně založená na Čisté Přítomnosti – Jsoucnu – Tichu – Čistém Pohybu – Dechu, nýbrž na Lomu Mysli, není objektivní, ale objektivizovaná. Co když jednou za Čas mám neodolatelnou touhu jít Spát? To mi v tom jako objektivizovaná pravidla budou bránit? Žije někdo trilión let „s otevřenýma očima“, aniž by mezitím zešílel?

 

Rekurze podle krystalické spirály je závislá na obousměrném (zrcadlovém) plynutí zdrojového holofraktálu.

Existence je pohádkově fantastická v tom nejhlubším významu onoho.

Přestupní stanice Smrt je (či být může) perfektní součástí Života, Věčnost je obojaká.

Není to primárně o merkabě ani entropii nebo negentropii, ale o individuálním a kolektivním stupni chápání reality – přírodní inteligenci (vše nezbytné spontánně následuje).

Permanentní kontinuální paměť je naprostá zvrhlost – je v tom zakuklený vetřelec.

Zdroj-Existence se neustále vyvíjí nepředvídatelnými způsoby.

Jednou za Čas se prostě musíme probudit Jinde, na neprozkoumaném břehu Oceánu Snů.

Noc a den mají mnohem hlubší smysl.

Idyličnost Bytí musí neustále metamorfovat.

 

 

Dodatek: jsem si vědom, že v jednom článku píšu, že absolutno či dokonalost nelze relativizovat, abych to v druhém článku popřel a napsal pravý opak. Co chtít víc. 🙂 Záleží na vztažné ohniskové základně, kterou si kdo zvolí (nebo je do ní vpozicován). Dávám přednost živému životu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.