Portál průzračnosti 17-03-20-17

Nějak se nám zase „globálně oteplilo“ (říkal zombie-moderátor). Smartphonoví hibernáti hledí na svět skrze záchodovou mísu nesmyslů, takže jako obvykle záplatovanou oblohu „nevidí“ a zběsilý letecký provoz – šílená síť přeškrtaných tlustých čar přímo nad hlavou (včera obzvlášť) – zřejmě neexistuje; hlavně mít zakoupený poslední model kdejaké techno-prdele a říkat přesně to co ostatní jako cvičený orangutan.

 

 

Pohleďte… Zakletá stará verze světa, stvořená šedou eminencí, jež má mnoho jmen a opět jednu tajemnou vlastnost: „neexistuje“ (což je skutečně zajímavé – proč tedy téměř každý dělá přesně to, co „oni“ řeknou?).

 

Ještě že podobně neexistují i síly opačné.

Vypláchnutý mozek nevnímá ani zázračnou přírodu.

Bylo by dobré ten poklop konečně odvalit.

Zvítězí maska, nebo srdce a opravdovost?

 

 

Úroveň existence a stupeň její integrity definuje fyzické ohnisko přítomnosti – ŽIVÉ TEĎ. Teď není ani pozitivní ani negativní, je zasazené v nulové zóně všemožnosti; podobně jako v případě přírody, jedná se o čistý, skvoucí soulad. Žádná dualitní, polarizovaná síla na živoucí teď nedosáhne, neboť teď je zcela mimo rozdělenost.

Proto se také síly, namířené proti životu, snaží od přítomnosti (ve které všechno vzniká a existuje nejoptimálnější spojení se Zdrojem – Tichem – Absolutnem) odlákat pozornost.

 

Nějaký channelingový vychcánek („archanděl Kokrhel“) už asi po padesáté hlásí vzestup s jistotou tisíc procent; výkřiky retardovaných fanatiků zaplavují facebookové skupiny (kde se formují do tranzu), jako kdyby umělý kyberprostor byl živý Duch Svatý. Ano, tentokrát je to opět jisté, a i příště to bude jisté; spráskat bičem všechny, kdo se opovažují samostatně přemýšlet.

Holka modrooká všechno zařídí – připravte se na kobru budoucnosti. Jenom se nám proboha nezačněte doopravdy měnit a vyvíjet nebo věřit, že celá pravda je přímo tady, v nás. Velký pozor na neviditelné bomby, implantáty a závoje (nesedávej u potoka, nebo tě to, ty vole, podemele). Jste bytosti světla, andělé, služebníci boží, duchovní bytosti – rozhodně ne bohyně/bohové, elementy „Všeho, co jest“, čisté Bytí samotné. Věřte výplachům odborníků, oni jsou přece ti vysoce zasvěcení a mají na to potvrzení. Věřte velkým jménům a věčným velkohubým slibům, jenom ne sami sobě, svému průzračnému já. Každý, kdo je opravdu sám sebou a na nic si nehraje, tak je démon. To je jasné.

 

Zdroj-Jsoucno ve skutečnosti netvoří, ale SE tvoří. Je to podobné jako mysl. Mysl sama o sobě, její zdroj, zůstává stále stejný – myšlenky se neustále rodí, objevují a zase mizí v tichu mysli. Tyto myšlenky jsou rovněž oním zdrojem.

 

Zdroj-My dokáže vše. Není limitován domněnkami, neboť ty jsou samy limitované existencí přechodného modelu reality. Za horizont vidí pouze kolektivní zdrojová inteligence, a ani ta tam nevidí dokonale – je souhrnem těch měnících se individuálních.

Božský Zdroj dokáže zbourat všechny zaběhané staré koncepty a na jejich rozvalinách postavit něco zcela nového – jiného, nepředvídatelného.

 

Zemské realitní říše nevzestupují, ale spektrálně expandují – integrujeme dualitu. Rozpouští se „mříže vězení“; nastolení extrémních podmínek „šípkového království“ přimělo stvoření k tvoření jinakosti – novosti.

 

Do prostoru vnitřní i vnější zeměsféry proudí trinitní zdrojové elementy. Jedná se o hypertenzorové EM/anti-EM pole, plně kompatibilní s přírodní, zemskou, sluneční i lidskou aurou – morfogenetickým polem – genetickou myslí/databankou. Trinitní zdrojové elementy jsou „čarodějné“ aktivní organické nulové body, mající schopnost kompletně rozebrat a požadovaným způsobem přepsat „černokněžné“ egregory vzdálenou sadou instrukcí (integrovat starý a instalovat nový program).

 

Trinitní zdrojové elementy lze popsat jako me(N)tiony a em(O)tiony a jejich průnik – NOMEN OMEN; lze je charakterizovat jako výraz Boží Jednoty a zároveň Triality (trikové reality), což je projevená Jednota (Nerozdělenost). Neprojevený Zákon-Princip-Archetyp Jednoho je projeveným Zákonem-Principem-Archetypem Tří.

 

Z nějakého důvodu se mi to spojuje s pocitem, tvarem či barvou hrušky a se zvonem či zvoněním (což souvisí se skalárními typy energie).

Tentokrát mi to asociuje i dort se třemi svíčkami.

 

 

I když to je časově velmi neurčité a vše se neustále přesouvá a přeskládává v závislosti na našich postojích a reakcích, vstupujeme do komnat (projekčních bílých děr) Velkého Portálu. Je to podobné jako cestování časem nebo přecházení mezi paralelními realitami. Svrchované Sjednocení není otázkou dne, ale otázkou let a desetiletí; zdá se však vcelku pravděpodobné, že k aktivaci nějakého vnořeného portálu (RA uvnitř PAN) by mohlo dojít relativně brzy (2017 – 2022).

 

Lze to popsat jako boření zdi iluzí. Nakonec se zřítí ta Velká Zeď. Iluze souvisí s lomem mysli a fiktivní odděleností. Oddělenost (dualita) sice zcela reálně a hmatatelně existuje, ovšem pouze v rovině Hry. Je něco jiného hrát hru oddělenosti a něco jiného je „se vší vážností“ tomu věřit a stavět na tom své vnímání a vztah k realitě. Je to otázka skutečných a falešných hodnot.

 

Růžové vědomí vnímá růžově modré vědomí, zatímco modré vědomí vnímá modře to růžové – jako obraz celku to je rozdělené, ale kdo uvnitř celku může říct, co je objektivní fakt? Ve skutečnosti nejsou ani žádná dvě různá vědomí, ani žádné barevné rozlišení. Pouze „absolutno v převleku“. Je to TRIK, i když zcela hmatatelný a reálný. Nelze stvořit nic jiného nežli živé kouzlo. V počítačové hře také vlastně nikdo a nic neexistuje. Žijeme v realitě interaktivních, kompozitních smyslových hologramů, tvořených inteligentní, univerzální esencí – živým světlem – zdrojovou inteligencí. Ta se projevuje jako Láska a Přízrak v jednom, Věčné Mystérium. Pouze beztvará Živá Síla (Dech – Smích – Štěstí – Paradox – Jednota – Posvátné Ticho Mysli…) je skutečná, všechny tvary samy o sobě jsou Virtuální. Spojením vzniká Fantastická Hra, kterou si lze perfektně užívat.

Přisoudíme-li tvaru prioritu, je zle – vzniká zrcadlový labyrint. Všichni jsme Prvotní či Centrální Zdroj; je rozdíl tomu rozumět nebo ne. Fungovat to může pouze v případě naprosté vnitřní čistoty, opravdovosti a spontánního, přirozeného chování. Být čistý neznamená být nějaký „duchovní blbec“, který neví co to je variabilita, vzrušení a zábava. Právě naopak. Vzrušení a zábava jsou neutrální fenomén – průchod organickým nulovým rozhraním je však o poznání skutečnější nežli průchod nějakým efektním, barevným filtrem. Vlastně to je jasné jak facka.

 

Organické nulové rozhraní souvisí s komplexní identitou, rozvojem srdečního centra (morální vyzrálostí). Souvisí s tri-tonálním fázováním – dechem, organickou merkabou, krystalickou sekvencí. Souvisí s aktivními, čistými energetickými centry (čakrami).

 

 

Vstupujeme do éry průzračnosti a expanze.

 

Na rozjezd to chce nějaký supercloumák. 🙂

Poznámka: hudba či umění aplikuje „filozofii kresleného filmu“. Podobně jako v humoru je zde řada věcí inverzně se současným přítomným vyvažujícím efektem na živou realitu. Zde Nomen Omen neplatí. Je to anti-elektromagnetické pole, negativní expozice – jako při vyvolávání hologramu. Realita je sebeobsažná a všechno si pamatuje, paměť se ale nepřetáčí stále na začátek – účinkuje jako spontánní zrcadlo. Toto zrcadlo je neutrální anti-realitou (podobně jako v případě částice a vlny = anti-částice). Bytostný fraktál se automaticky rozvíjí na obě strany. Je dobré žít Lásku, ale ještě o ní neustále psát a číst, poslouchat hudbu o lásce apod., tuto původně Nejsamozřejmější Přirozenost totálně deklasuje, znesvěcuje, převrací – takový jedinec ve skutečnosti CÍTÍ SÁM PROTI SOBĚ. Je třeba celkově se pohybovat v pásmu příznivé organicko-virtuální neutrality, klíčová je Patřičnost Okamžiku. Inscenace Hororu není Znetvořením, ale Zábavou (samozřejmě má to svá pravidla). Znetvoření je externalizace, prostituce Niterného. Bez Integrovaného Stínu dochází automaticky k rozvratu reality. K manifestaci stvoření dochází prostřednictvím principu interakce pohybu a protipohybu; kdo tedy myslíte, že vykazuje rysy bezbožného počínání: ten, kdo kouká na film o Antikristovi, nebo ten, kdo popírá funkci protipohybu v rámci přirozenosti stvoření?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.