Kouzelnikdo a černokněžné mříže sebeklamu

Planeta se koupe v záplavě kosmických energií. Hybnou pákou změn jsou jedinci, kteří na to dokáží patřičně reagovat a dokáží to vnitřně zpracovat z pozice své průzračné identity – jako element či fraktál „všeho, co jest“. Jiný postoj k sobě podporuje pyramidální (hierarchické) uspořádání ve smyslu diferenciace bytostných hodnot („postavení na žebříčku“), jež je podstatou falešné reality.

 

Dodávat, že popis transformačních procesů bez naší aktivní, živoucí, niterné spoluúčasti – rozvoje mentální i emoční oblasti a jejich rovnováhy -, je totálně k ničemu, je už snad zbytečné. Potřebná není jen láska či světlo, ale v první řadě i silná vůle (zdravé sebevědomí), klid a objektivní pohled – vroucný cit a chladný rozum zároveň.

 

Jedinou skutečnou hodnotou jsme my sami a žádná diferenciace (rozlišení) v tomto ohledu neexistuje. Princip pyramidy má svou funkci, ale pouze v rovině hry nebo jako vývojový faktor. Naneštěstí jisté reverzní božstvo dokázalo podvést stvoření a přehodit priority; průchod zrcadlovým filtrem poté automaticky generuje program s převrácenými hodnotami, jenž se projevuje mnoha způsoby – stačí aby se pootočila jedna z fazet spektra vědomí osobnosti a původní průzračně čistý krystal (ne ve smyslu barev, ale pohybu energií) manifestuje klam. Můžete si například myslet, že nejste ohnivá-světelná bytost (čisté vědomí, které hraje hru), ale nějaký nanebevzatý mistr, syn boží, archanděl nebo nějaký význačný světelný emisar. Pokud navíc uvěříte, že nějaké konkrétní jméno jste vy, jste „nevratně“ ocejchováni a zakletí je dokonáno.

 

Interakce klamu a skutečnosti vytváří frekvenční zeď – na jedné straně jsou ti, kteří do pasti nespadli (nebo samozřejmě další vzdálené světy), na druhé ti druzí. V multidimenzi klamu existují celé supersvěty včetně těch zdánlivě nejúžasnějších nebeských sfér; není nic snadnějšího než se nechat ošálit, protože to mnohdy opravdu vypadá nádherně – má to ale háček, není to svobodná realita založená na nefalšované rovnosti všech (nemluvě o jednotě protikladů a živoucím spojení s absolutnem), z valné části je to jen sebeklamné, pokrytecké, efektní divadlo. Láska je zde pojata spíš jako rukojmí, podobná andělskému upírovi v překrásných, zlatem vyšívaných šatech. Nestačím žasnout, kolik inteligentních lidí s tak velkým potenciálem není schopno nebo nechce onen drogový přelud opustit.

 

Existence SEBE-tvoří. Nefunguje zde pyramida, ale typově princip anuloidu (torus, toroid, dvojitý vortex-vír). Slovo anuloid to vystihuje: všechno neustále prochází neutrální, nulovou zónou – je spojené s původním zdrojem (od ničeho neodvozenou, inteligentní silou). Supersystém bytí hraje sám na sebe jako na hudební nástroj, vyluzuje umělce, hráče, milovníky, snílky, humoristy, mystifikátory, architekty jsoucna – je nekonečným ohňostrojem fantazie.

 

Éra Vodnáře je érou průzračnosti a expanze. Voda in-formuje. Je čistá a průhledná, tekutá, nepoddajná – a my jsme fluidní, beztvará inteligence. Voda je MOK RA, prodloužená ruka PAN.

 

Často máme rozporuplné pocity nebo několik názorů najednou – je to tím, že nejsme někdo, ale VŠECHNO. Vědomí je stabilní pouze samo o sobě, zároveň je neustále se měnící multiosobností – jeho neodvozený zdroj si odporuje dokonce absolutně. Paradox „ano = ne“ je základem stvoření; projev živé síly (pohyb) se vrací zpět toutéž cestou (protipohyb), aby jejich průnik mohl obnovit spojení se životem (nádech – klid – výdech). Jsme samotná existence se vším všudy. Není možné být ničím jiným, nežli vším – záleží pouze jak. A existují pouze dvě možnosti: neoddělenost a oddělenost. Vždy budou existovat obě, jde o to, aby každá fungovala tam kde má, ve svém původním prostředí: jedna jako virtuální-nefyzická (průzračný vír, fluidní inteligence) a druhá jako organická-fyzická (tonální pyramida, krystalická inteligence), tak aby každý byl jedinečný a zároveň abychom všichni byli jedním – pak je symfonie života dokonalá. Jsme průzračné, metamorfující se vše. Nekonečné, sebetvořící absolutno, které hraje hru samo se sebou.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.