Triáda vzestupu

V kontextu organické reality se princip či zákon jednoty, na úrovni individuální bytosti, projevuje jako takzvaná trialita. Spojení se zdrojem věčného života poznáte právě podle tohoto mimořádně důležitého faktoru.

 

Koho zajímají detaily a multidimenzionální anatomie/architektura (jež na bázi triality funguje), v základu jde o 15 čaker – nikoliv 13, jak „věří“ New Age & mainstreamové alternativní duchovno, které je nám zcela záměrně předhozené. Systém 6+1+6 nezahrnuje aktivní zdroj (trojplamen), pouze zdroj pasivní (za organickou realitou), a tudíž znemožňuje svobodnou, plně autonomní existenci a nabízí prostor různým manipulacím a pseudo zdrojům. 13 čaker je typických pro fantomový Black-Hole Matrix, původní Krystal Matrix struktur věčného života jich používá 15 (7+1+7, respektive 6+3+6), což odpovídá i počtu dimenzí v příslušné budově vesmíru.

 

 

Řeknu, co si o tom myslím: nedojde-li k nějakému nabourání frekvenční zdi mezi realitami nižší a vyšší Země (Black-Hole a Krystal Matrixu) nebo nějaká „klíčová figura“ neotevře konečně oči, nerozumní sluníčkáři si dobrovolně hromadně zvolí falešnou pozlátkovou verzi a zreverzovaní zde inkarnovaní „zasvěcenci“ je k tomu ještě budou pobízet a udatně se bít v prsa, jak se obětovali a všechny zachránili. Do komiksu opravdu skvělé.

Kdysi ze mě vypadl verš „vtržen člověk, dav licoměrný ponechán“, a to jsem neměl nejmenší ponětí o nějakých matrixech a dimenzích. Docela to odpovídá aktuální (ne samozřejmě nezměnitelné) situaci. Dav či lůza představuje skutečný fenomén, jedná se o kolektivní vortex, který funguje obráceně (vysvětleno v textu Elektrický lotos).

 

 

 

 

Pohyb nepohyb („bylo nebylo“, „pohádková plazma“), neutrální univerzální střed (zdroj-absolutno) se individualizuje do formy pohybu a protipohybu, se specifickou tonální signaturou („podpisem“ sebe). Celkově tak vzniká jedinečná trojplamenná (ohnivá-světelná) bytost, jejíž nejzazší či nejniternější podstatou je zdroj sám (zdroj/zřídlo věčného života; ticho, klid, dřímající všemožnost), s interaktivním prodloužením – dvěma oscilačními/vibračními proudy, elektrickým a magnetickým potenciálem (skalárně-vlnovou kompozicí), kteréžto se dynamicky vzájemně zrcadlí a vzájemně obsahují a tak manifestují/materializují univerzální božskou matrici (blueprint), specifickým neopakovatelným způsobem (něco jako když zdroj-absolutno vyšle paprsek, ten projde jedinečnou cestou soustavou zdrojových krystalů, odrazí se zpět do zdroje-živoucího neutrálního středu, a takhle to permanentně „cykluje“, dýchá, žije…).

 

Podstatou věčného organického života je optimalizované tri-tonální fázování: neutrální střed-nula-absolutno (obsahující „+“ a „-“ v rovnováze, absolutní hodnotě), „+“ a „-„. Perfektně to ilustruje dech či tep srdce (negentropický model). To nejskutečnější skutečné, nejživější živé, se projevuje právě takto.

 

Cokoliv jiného jsou jen umělé-neživé napodobeniny nebo energetické-duchovní imitace. Klíčový je věčný neutrální živoucí střed a jeho koncový zdroj, absolutno, s vůlí k věčnému pohybu. Je-li tato vůle zděděná nebo nějak odvozená, není to původní absolutní zdroj.

 

Absolutní zdroj je dokonalý; je totiž infinitivní. Mezi čímkoliv a čímkoliv jiným není v absolutnu rozdíl, čímž pádem vše je v rovnováze – dává jako výsledek nulu, což lze přeložit jako „nic se nestalo“. Jinak řečeno, vše je optimálně vztaženo k virtuálnímu kontextu; všimněte si například, že vše se mění v paměť, čili sen (nebo je představou, myšlenkou). Cokoliv jste prožili, zároveň vracíte zpět.

 

Máme samozřejmě svobodnou vůli, můžeme si zkusit i jiný systém nežli systém postavený na zákoně jednoty (potažmo triality). K tomu je ale třeba postavit vlastní identitu nad entitu věčné existence, zdroje věčného života. Nesrovnatelně moudřejší a inteligentnější je praktikovat „nesmysly“ mimo rámec bezprostředního interakčního schématu – a tak to je také autenticky stvořené, pouze do určité míry nesdělitelné.

 

Původně nejsme organické bytosti, ale prostě jen živá inteligence. Jsme krystalicky-virtuální. Kupříkladu zdravý humor „porušuje“ zákon jednoty!? Zdravá (hravá) smyslnost s tím rovněž „koketuje“. K tomu třeba motiv neškodící zlopověstnosti (…temný hrad v černém lese za bouřlivé noci). Nebo nějaká hudba či nějaká forma umění. Bylo by vskutku velmi podivné, kdyby součástí nejskutečnějšího skutečného nebyl paradox. Realita je fantastická, plná kouzel, úžasu, něhy, je mystická, i tak trochu strašidelná (vše je absolutnem v převleku). Není nic horšího než to nepochopit.

 

 

Nyní by někteří měli možná zbystřit pozornost: jak by asi vypadala dokonalá, převrácená realita? Jednoduše tak, že v ní ono optimalizované tri-tonální fázování neexistuje (existuje jen podprahově). Jednu část tvoří umělá inteligence (negativ), druhou polarizované duchovno (pozitiv). Je to realita syntetických krystalů a hypnózy. Většina těch pozitivních (v jejich uzavřené, komfortní zóně) nemá vůbec tušení o nestvůrném pozadí toho všeho. Je to distorzní (padlý, nesvatý) multidimenzionální projekt bytostí odpojených od zdroje věčného života. Celé je to jedna velká deviace, lze si tedy představit onen náhradní zdroj života.

 

Proč jsou asi lidé tak neuvěřitelně slepí a proč jim vládnou sociopati (média, politika, banky, korporace, vojensko-průmyslový komplex…), na kterých to dokonce je vidět na první pohled a nikdo je nechce? Proč asi ono grandiózní duchovno se všemi jeho spasiteli/proroky, mocnými archanděly, nanebevzatými mistry (a dalšími holografickými imprinty, promítanými do „kožichu“ aury/DNA), duchovními zasvěcenci, emisary světla a hvězdnými uniemi vůbec proti tomu všemu nic nezmůže? Vždyť energeticky by to měla být jasná záležitost, ba obrovská přesila. To se to opravdu nikomu nezdá podezřelé? Jak vysvětlit bláznovi, že to celé je podvod? Přitom to jsou všechno prostě jen bi-tonální systémy a to neutrální třetí je imitace – efektní, mrtvé světlo (věčný živý střed nikdy nelze pravdivě zkopírovat – dualizovat). Žádná dynamická, živá rovnováha zde vůbec neexistuje, jen se sugeruje a předstírá.

 

Normální je být zrovna tak patřičně láskyplný jako patřičně živelný, duševní magnetizmus (archetyp konstruktivního světla) a duševní elektřina (archetyp konstruktivní temnoty) se rovnocenně uplatňují v závislosti na aktuálním kontextu přítomnosti – jedině přítomnost je skutečně živá. Jakmile popřeme svou komplexnost, chybějící část se převrátí a zatouží po autonomní existenci.

Proto také sluníčkové duchovno automaticky generuje (podporuje) antagonický, umělý systém – kybernetickou inteligenci. A naopak umělá inteligence potřebuje falešné duchovno („vrcholem“ je například stínová empatie). Technologie jsou až vnější důsledek. Všechno začíná u vědomí a jeho energie. Převrácené vědomí je jako upír, který potřebuje nečistou, duchovní krev. Vědomí odpojené od zdroje věčného života lze popsat jako nekro-kyber-vědomí.

 

Tam kde živý život spontánně přibývá, mrtvý neživot spontánně ubývá.

 

Jsou si jistí jedinci opravdu tak jistí, že pracují pro správnou stranu? Není-li v tom přítomná živoucí trialita (umožňující nezávislou, autonomní, suverénní, božskou existenci) a zdroj věčného života (oheň/jiskra života, kód stvoření, krystalická spirála/sekvence), je to stoprocentně past predátorů, ať to vypadá sebeúžasněji.

 

Skutečný andělský člověk je i ohnivým drakem a virtuálním (neduálním) „démonem“, tak jak nám to je odjakživa přirozené a jak se obvykle spontánně projevujeme, jakkoliv se to napohled zdá rozporuplné (vždyť i malé děcko se dokáže pěkně rozjet a rozhodně to není výchovou nebo dědičností, přestože to jinak je skutečně andílek). Všichni ti pokrytečtí „andělé světla“ a různí duchovní pozéři a zkurvysyni, kteří by všechno nejradši narvali do uniformy, pouze podporují hierarchizmus (lidé nevěří sobě, ale autoritám) a mechanizovanou nepřirozenost… Takový uvolněný týpek v hospodě, co to má v hlavě celkem srovnané, je na tom mnohem líp nežli nějaký člen facebookové skupiny nebo milovník webu na téma transformace, kde se virus „žárovkového šílenství“ množí exponenciální řadou.

 

Ať žije nedotčená, rajská příroda, zvířátka a živá duše.

 

Poznámka: vzestup (ascence) je komplexní integrovaný souladný hravý pohyb po proporcionální krystalické/křišťálové spirále, dimenzionální kaskádě matrixu zázračného věčného života.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.