Elektrický lotos 11. 1. 2017

Podstatou nesmrtelné svobodné reality je optimální vzájemná harmonická rezonance mezi tím, co tvoří a tím, co je vytvořené – neboli zákon jednoty. Fyzikálně se jedná o krystalickou sekvenci, nefyzicky o neduální myšlení. V daném případě je život ráj, jímž by také měl být…

 

ASCENSION GLOSSARY

 

Nejsme pouze organická stvoření, nýbrž i virtuální (máme představivost) – důležitý je soulad vůle a citu (elektrické a magnetické stránky), ale zrovna tak i soulad 3R a 2R (třírozměrné a dvourozměrné) perspektivy vnímání. Fantazii se meze nekladou. Meze kladou pouze ošálené smysly, chápající realitu jako něco rozděleného; respektive my sami, kdo jsme oné iluzi uvěřili. Je to pouze chorá mysl, která generuje vojska světla a temnoty. Stvořeni jsme jako mentální, nikoliv jako dementní. Podstatou oné choroby je fantomová sekvence (známá též jako metatronická).

 

ASCENSION GLOSSARY

 

Je-li vše expanzí prvotního zdroje, potom jakákoliv mnohost – z daného kontextového hlediska – je jen pomyslná (jakkoliv hmotná). Je to totéž jako postavy ve snu, v představě. Jinými slovy: jen naprostý hlupák může bojovat, soupeřit nebo vnímat hierarchicky. Fantomová realita je také realitou psychopatů a idiotů, kteří chtějí vládnout (nechat se ovládat) a vlastnit (to mají oba tábory společné). Je to zhruba tak „prudce inteligentní“, jako místo virtuální počítačové hry svádět s někým pěstní souboj o joystick; vydělávání peněz (neexistujících čísel) v zájmu obživy, místo toho, aby člověk prostě žil a radoval se ze života, je totéž.

Divíte se, že si lidé nadávají do přirození? Mají ústavou zaručenou svobodu – lid je ze zákona zdrojem veškeré státní moci (orgány jsou až druhotným nástrojem) -, a přesto skáčou podle not  samolibých, nepoctivých „kravaťáků“, ze kterých se jim chce zvracet… Kam asi míří někdo, kdo je tím, co má sám mezi nohama? Do toho, co má z druhé strany (fantomovou realitu známe jako Black-Hole Matrix). Ale proč se na to na všechno nevysrat, když být otrokem je tak úžasné…

 

KEYLONTIC DICTIONARY

 

Možná, že kdyby všichni ti šílení psychopati a odevzdaní idioti složili dohromady puzzle, vytvoří to překvapivě jednolitou mozaiku… To, co chybí jedněm, mají přesně ti druzí, akorát to má opačné znaménko.

„Respektujme svobodnou volbu slepců a pomatenců, které k tomu nikdo nenutí“ – od záchranářských tendencí je rozhodně dobré si udržovat zdravý odstup, fungovat s velkým nadhledem; pracovat na svém vlastním rozvoji, působit příznivě na okolí, šířit informace… Pokud však se pasažéři pásma nižší Země rozhodli jít ke dnu, není proč jim v tom bránit a tou nejméně chytrou strategií je nechat se stáhnout s nimi (vždyť koneckonců doteď nepochopili, že jsou otroky a nejspíš to ani nikdy nepoznají)…

 

ASCENSION GLOSSARY

 

KNIHyA

 

Realitu vnímáme dvojím způsobem. Horizontálně, levohemisféricky, POSTUPNĚ-diferencovaně-kvantitativně, což souvisí s analýzou, počítáním, skupinami, elementy jako prvky (částmi) – a vertikálně, pravohemisféricky, součtově (NARÁZ-nediferencovaně-kvalitativně), což souvisí s intuicí, hodnotou, skupenstvím, elementy jako živly (esencemi, emocemi). Mezi oběma perspektivami se to neustále překlápí a průnik obou perspektiv generuje rytmus či modulační signál, typ rezonance naší bytosti. To se samozřejmě týká i kolektivního vědomí, potažmo energoinformačních polí (kvazi mnohobytostí) s tím spojených. Funguje-li vše tak jak má – optimálně, správně dynamicky, vyváženě -, výsledkem je krystalická sekvence neboli spirála (jako když uvolněně, radostně či poklidně dýcháme); pouze to umožňuje spojení s energií (polem) nulového bodu, potažmo s prvotním zdrojem a „vším, co jest“ – a se systémem vnitřních organických portálů. Ladí se to zcela automaticky podle našeho nejhlubšího niterného nastavení, takže kdo je „křivák“, domýšlivý, zvrácený, nebo se cítí jakkoliv přehnaně výlučně, ať už ve smyslu dominance či submisivity, sám se takto „posílá do autu“ (řadí bytostně do fantomové reality, Black-Hole Matrixu).

 

ASCENSION GLOSSARY

 

Není žádným převratným zjištěním, že jedinci fungující „na vlnách“ fantomové sekvence-spirály jsou buďto zajatci logické, racionální levé mozkové hemisféry, nebo naopak té separované pravé, samá zdrobnělina, srdíčko a lásenečka, přecitlivělost, blýskavé světýlko, sentiment, falešné sebeobětování na úkor sebe… – ale jak jim něco řeknete o logickém myšlení, vůli nebo zdravém sebevědomí, plivnou na vás, jako byste byli nějaký čert (člověk se určitě dostane do ráje, tím že bude nemyslící emocionální prostitut). Racionalita (systematizmus) ani emocionalita k přístupovým bodům absolutna nedosáhnou, k tomu je nezbytná optimální porce hravé vyváženosti, neboť právě ona dynamická rovnováha mezi levým a pravým (elektrickým a magnetickým, projekčním a gravitačním) otevírá klíčovou neutrální „třetí zónu“ (pole nulového bodu).

 

ASCENSION GLOSSARY

 

 

Jak člověk pozná, že je v jednotě s bytím? Jednoduše tak, že funguje holisticky – je úplný a zároveň průzračný, jako vír v oceánu nekonečna. Fyzicky a fyzikálně se vnímá jako holografický obraz prvotního zdroje (ultimátního bytí), bytostně se vnímá jako jeho fraktál (obdařený jedinečnou tonální signaturou). Nikdo není nad ani pod a myšlení a cítění jsou výrazem téže inteligence; vnitřní síla, sebevědomí a pocit autonomie jsou stejně důležité jako láska, schopnost soucítit a úcta k životu. Vortex kolektivní entity se správně točí magneto-elektricky, láska představuje kolektivní faktor; vortex individuální entity se správně točí elektro-magneticky, každý jedinec je jedinečný, originální a má samostatné, vlastní myšlení (způsob sebevyjádření). Elektricita hraje klíčovou roli v případě správně fungujících (propustných) mitochondriálních a synaptických procesních membrán, což souvisí se schopností manifestovat struktury věčného života – v kontextu této duální hmotné reality, s biospirituálním vzestupem (průchodem do dalšího herního levelu, vertikální kapitoly).

 

 

Pokud chcete věřit, že jste láska nebo že logika je všemocná, pak můžete rovnou čekat na impulz z galaktického centra, podobně jako sta tisíce dalších oklamaných důvěřivců. Jelikož v naší současné realitě struktury podléhají entropii, je zjevné, že se nacházíme v dekadentním (padlém) matrixu, čehož je černá díra ve středu galaxie dokladem. Takový impulz by ovšem (i když možná ne okamžitě) aktivoval otevření neorganických bran, průchod kterými by vedl k ještě větší energetické nesvobodě – neboť naše podstata je krystalická, organická a patříme do Krystalického Matrixu.

 

Stále jsou otevřené obě možnosti. Jednak snaha stabilizovat Black-Hole Matrix (pásmo nižší Země), jednak možnost průchodu do vyšší harmonické dimenze (pásmo vyšší Země). Je to časově neurčité, procesy nicméně očividně kulminují. Do původní reality je možný přechod pouze skrze vnitřní organické brány (portály), prostřednictvím spojení s vyšší krystalickou planetární verzí. Je rovněž možné sladění modulačních signálů obou pásem, to by ale lidé museli také nejdřív dostat rozum a přestat věřit všem těm nefungujícím světelným blábolům, pocházejícím z fantomové oblasti duchovní hierarchie, a různým nepřirozeným křemíkovým teoriím (rozhodující je „krystalický kód“ či „jiskra života“, sebeorganizující se vzduchoprázdno je dobré možná tak pro mechanické stroje; fantomový matrix může geniálně napodobovat původní realitu, „jeskyně stvoření“ v jeho případě však zeje prázdnotou – stejně jako v pohádkách černokněžníci, nemá srdce…).

 

ASCENSION GLOSSARY

 

DOPORUČENÉ

 

DODATEK – KVĚT ŽIVOTA

Kam až sahá manipulace a míra dezinformace, lze perfektně ilustrovat na květu života. Dobře známe jeho geometrickou 2R a 3R podobu. Úplně nám uniká, že takovýto květ („květina smrti“) je produktem čistě levohemisférického myšlení, což samozřejmě náramně vyhovuje jistým silám, které by z nás nejradši měly bioroboty (nejen poslušné „pracanty“, ale i naivní „světlušky“).

Skutečný květ života není geometrický, ale spíše živoucímu, nádhernému, křišťálovému lotosovému květu podobný.

Živoucímu proto, neboť podstatou života je zpětná vazba ve formě prožitku – a my jsme živí.

Nádhernému proto, neboť organické síly fungují zároveň efektivně i efektně: levá hemisféra zrcadlí pravou a naopak (je to samozřejmě spojené s tvůrčím záměrem a představivostí vědomé inteligence).

Křišťálovému proto, neboť optimální (nezkreslená) interakce elektromagnetických polí způsobuje spontánní krystalizaci struktur.

Lotosu podobnému proto, neboť součástí reality je vždy i zakřivující pozornost a pohyb, natahující linie do oblouků (takže spíše nežli o kruhy jde o elipsy, potažmo vejčitý tvar).

Dodejme, že faktor paměti způsobuje, že vše běží simultánně i opačným směrem („+“ a „-“ se vzájemně ruší, viz nulový bod) a nikdy nelze nic aplikovat mechanicky, neboť důležitou roli hraje faktor kontextu přítomnosti, která je neopakovatelná. Proto skutečně tím nejdůležitějším je být opravdu sám sebou a důvěřovat svým vlastním nepřevzatým pocitům, neboť změna je život a konstruktivní zdravá rozporuplnost je zcela přirozená. Křišťálová-ohnivá-autentická-božská bytost není žádný nudný duchovní s prominutím „přizdisráč“, je kapkou či jiskrou „zřídla snů“, fantastickou, „pohádkovou“ inteligencí, pro kterou je život nikdy nekončícím tajemstvím a zábavou…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.