Dragonfly: fiasko rozumbradů

Zatímco fenomén 21. 12. 2012 obsahoval skrytou asociaci s fullerenem C60 (20+12 ploch) v rámci fantomového 33-Black-Hole Matrixu, nadcházející 12. 12. 2017 se symbolicky vztahuje k fullerenu C70 (20+17 ploch) s vazbou na originální 144-Krystalický Matrix a spirálu věčného života (potažmo Křemílka a Vochomůrku křemíko-éterické struktury). Další časový vektor kódování (konfiguraci) systému realitních polí směrem k větší tekutosti a pohyblivosti (lotos – křišťálový květ života) ještě potvrzuje a zintenzivňuje a kulminačním bodem probíhající fáze galaktické hvězdné transformace/aktivace je symetrie 22. 02. 2022, kdy by základ nově seskládané časoprostorové kostky (uvnitř kostky uvnitř kostky…) mohl zhruba být hotový.

 

Čísla jsou ale jistě až to druhé. Rozhodujeme my, naše vnitřní postoje, reakce, opravdovost a úroveň chápání reality. Schválně, nakolik jste se od roku 2012 změnili a vnitřně rozvinuli?

Typická pro život – ono nejskutečnější skutečné – je nelineární dynamika (mysl si může i vymýšlet) a magické zakřivení (přítomnost pozorovatele; absolutno zahrnuje i věci, které neexistují); pokud to není hra, je to blbost.

 

VÍCE

 

Děje se něco dost zajímavého. 🙂 Existujeme paralelně ve dvou holografických realitách a je to naše bytostná pozornost, co rozhoduje o pohybu našeho vědomí sdíleným spodním-reverzním či horním-autentickým frekvenčním pásmem; kompatibilní se sčítá, vzniká nový strom (nová triáda) života.

 

Daný popis situace souzní spíše s tím, co nám odhalují Tvůrci křídel (WingMakers/Zářící). Kdo nemá rád „organizovaný chaos“ nebo „přílišné dobrodružství“, bude mu vyhovovat spíše prostředí evolučních Strážců (Křišťálová řeka, Tajemství Amenti).

 

Numericky –  týká se to obou zmíněných kontextů – hraje zásadní roli číslo 15, XV, hexadecimálně F, binárně 1111; viz čas 11:11 (každých 12 hodin) nebo datum 11. 11.

 

Éra Vodnáře aneb trojité XV – www internet a vertikálně XxX MaTriX, částečné pravděpodobné sloučení čistého původního (White/Black-Hole Kryst) a dekadentního (Black-Hole Fantom) – dohromady (W)hole.

 

VSUVKA: ŽIVOT NENÍ INTERPRETACE, ALE IMPROVIZACE

Objektivní, projevená (vibrační) realita spočívá v interakci energoinformačních polí, jejich struktuře, obsahu a způsobu pohybu (e-motion = pohyb energie). Lze to chápat i jako živoucí knihovnu, plnou příběhů, světů a postav; cokoliv je knihou samo o sobě, dokonce i bytostí (entitou) samou o sobě.

Jediná skutečná hodnota, jaká existuje, jsme my sami; jsme průzračná, fantastická inteligence. Ztotožnit se bytostně s tvarem může jedině blázen – a je to právě tvar (sebe-klam), který blázna nakonec zničí.

 

 

Je opravdu k nevíře, jak jsou lidé na sklonku roku 2016 stále jako kdyby je někdo přetáhnul po hlavě…

Z hlediska nedravčího, dravčí vědomí vlastně ani nemá být nač pyšné – neboť k tomu aby fungovalo, potřebuje nezbytně hlupáky, kteří věří nesmyslům (iluze je ten nejtvrdší materiál a má naštěstí vždy dvojí využití; i podvod je kouzlo). Slovo hlupák neznamená nízké IQ, ale nedostatek kouska cti v těle (což se zjevně týká hlavně sebeúcty), zbabělost, lhostejnost, pohodlnost, strach být sám sebou a lenost myslet vlastní hlavou.

 

Nedávno proběhly v televizi skvělé věci, film Vánoční skřítek a pohádka O statečném kováři; podobných skvostů lze nalézt více než dost, namátkou mě napadají citáty Saint-Exupéryho. Je vážně tak těžké být tím, čím skutečně jsme?

Hravost je projevem opravdovosti, samotnou opravdovost však zahrát nelze. Co to tedy ze sebe dělají všichni ti ezoteričtí a duchovní a rádoby světelní kašpárci neustále za karikatury? A proč?

Všechna ta Velká Jména, s nimiž duchovní hierarchie (Dravci, Incunabula, „padlí andělé“) žongluje, jsou jen MRTVÉ MASKY. Slovy Tvůrců křídel, jsme expandující, průzračné bytí… Je logické, že realita musí mít nějaký dokonalý, živoucí opěrný bod (Kryst-kód) – nejen krásně vypadající a oslnivý, ale hlavně reálně fungující (viz známé „světlo může klamat, ale zvuk nikdy nelže“). Srdíčkový mrakodrap, postavený na hromadě duhového jílu, není výrazem vyspělé emocionality, ale právě naopak – jde o totální pokrytectví.

 

🚽 ANÁL NASRAT 🎬

Blbost je trumfové eso zla. Není to nedostatek rozumové inteligence, ale pocitové. Kdyby tvorstvo chápalo, že je třeba se stínem pracovat umělecky, nikdy by se jim nedral do životů. Pramen je opravdový pouze v srdci pouště. Klíčem k bytí je excentrické aranžmá. Teprve to dá utopickému ráji pravý smysl. Zlo je v autoekvivalentní kontextové hladině vědomí zcela neškodné, je opravdu absurdní věřit, že ho lze prostě jen tak vymazat z absolutna. Stále čekáte, že vám sdělí pravdu nějaký duchovní emisar?

 

Všechny ty slavné galaktické unie světla, archandělé, proroci, spasitel, vzestoupení mistři, posvátná geometrie…, to vše je součástí gigantického hologramu podvodu. Viděl jsem na vlastní oči strukturu květu smrti, napájenou lidským utrpením – a viděl jsem i scenérii původní křišťálové-přírodní reality; Krystalický Matrix je jednoduše prvotní ráj a má diametrálně odlišný základ nežli tento dekadentní Black-Hole (Fantom) Matrix. Aby Dravci mohli na lidstvo působit negativně (destruktivně), potřebují aby jim pozitivní část sdíleného prostoru někdo patřičně kódoval, tak aby na tu druhou nebylo vidět – a k tomu perfektně slouží falešné světlo, generované silami duchovní hierarchie. Naivní človíček se nechá „překrásným andělem světla“ lehce oblbnout; kdyby si ale lépe prohlédnul vnitřek, zjistil by, že to je úplně rozladěné.

 

Z podobných kapek či jisker jsou tvořeny rajské světy.

Podstatu struktur věčného života nelze nijak změnit ani vylepšit, pouze program, který nesou, za určitých podmínek ano.

Vedle ladného proudnicového tvaru, všimněte si prosím zejména oněch roztomilých čtverců. 🙂

 

Vrcholem všeho je termín „Kristovo vědomí“; na jedné facebookové stránce o transformaci lidstva (nebo spíš lidí v tranzu), kde je tolik tabulek, čísel, grafů a sluníček, že je proti tomu blázinec výstavní skříní duševního zdraví, jsem dokonce narazil na „vzestup Kristovi energie“ (ypsilon zjevně není v oblibě); to nejspíš dotyčný psal rovnou z černé díry.

Projevené jsoucno je fraktál – takže když už, tak kristovské vědomí; řiťolezci se bez hierarchie a přitakávání různým pánům, lordům, mistrům a spasitelům asi ale holt neobejdou; potom se divte, že je někdo otrok – blázni vlastně ani svobodní být nemohou a i kdyby v celém širém vesmíru nakrásně žádní vetřelci neexistovali, tak si je ti strašpytlové sami svým přeexponovaným, nekontrastním přístupem k realitě vytvoří. Nejsou to nakonec oni sami?

 

Temní si nic nerozmyslí, protože temní jsme my. Dokud světlí budou světlí, temní budou temní. Opravdu složitá rovnice. 🙂

 

Jednou z největších hovadin vůbec, asi kromě časované chobotnice (která žere Plejáďany), je inscenovaný „souboj“ Lucifer – Michael. Dokázal bych vyjmenovat přinejmenším 5 reálně žijících osob, které se dokonce za tyto figury považují (vydávají), a kdybych měl počítat všechny „archanděly“ (kteří jinak normálně chodí na záchod a podobně), určitě jich vyjmenuji aspoň 10; narazil jsem i na několik „Kristů“ (momentálně si vybavuji 2 nebo 3); řada z nás dá se říct denně naráží na zaručeně pravdivé informace těchto jedinců, dokonce s nimi komunikuje; 😀 komentovat úderníky, kteří stokrát naletěli na jeden a tentýž trik (a udělají to pokaždé znovu) a tvrdí o sobě, že přijímají informace po světelných vláknech přímo ze zdroje (centrálního slunce), už je vyloženě na vlastní nebezpečí a různé vyslance z hvězd nebo nějakých záchranářských světelných mančaftů (všechno musí hlavně hodně svítit, aby nebylo nic vidět) nebo bůhvíčeho, ty už nespočítá ani NASA.

 

 

Na adresu Black-Hole Matrixu lze říct snad tolik: fantomová realita sama o sobě nemusí být špatná, pokud entropie nemá vliv na integritu vědomí. Fantom je sice velmi kontroverzní a anomální, ovšem Krystalický Matrix zase prakticky negeneruje žádnou novost a jeho spodní patra (Ecka-Veca vesmíry) jistě nepodléhají statistické pravděpodobnosti „pádu“ náhodou (není to tak stvořeno cíleně, ale spontánně).

 

Klíčem ke spojenému MaTriXu (XxX) je, jak je zde stále zdůrazňováno, neduální myšlení. Neduálně myslet znamená nepodmíněně cítit, existovat v nerozdělené, komplexní realitě. Slovo „jednota“ umí použít každý, víme však doopravdy, co to je? Symbolem neduální percepce je DRAK, dračí inteligence. Ta má ke Stínu i Srdci totožný vztah a jestliže jsou 2R a 3R perspektiva vnímání reality správně seřízené, automaticky to vylučuje jakoukoliv porušenost na úrovni manifestace/interakce energie (hmoty). Andělská inteligence sama o sobě „stínový problém“ nikdy nevyřeší; proto je to také v dané vrstvě všude samá brána (bránit) a stráž; proč ne rozHRAní? Právě drak je oním jednotícím prvkem zdánlivě zcela protichůdných a neslučitelných realit. 🐉

 

MATERIÁL