Osvobození lidstva – pomoct můžeš i ty

Absolutní mysl, zdroj původu všeho, se v naší kolektivní sdílené realitě projevuje prostřednictvím energetických center – shluků centrální inteligence kvantové povahy, které dálkově programují realitu. To zahrnuje například i duchovní srdce, naši bytostnou podstatu (ducha, duši).

 

Zdánlivě v tom je rozpor, zatímco však absolutní mysl funguje podobně jako superpočítač, funguje člověk jako součtová bytost. Aby totiž vůbec mohla nějaká individualita existovat, musí mít zrcadlově nastavené priority reflexe (vnímání) reality. Paradoxně tedy i když vše je myšlenkou, pro člověka mnohem důležitější je soucítit a spíš si umělecky vymýšlet, meditovat a vizualizovat, nežli organizovat a myslet exaktně logicky. Vědci a programátoři jsou samozřejmě pro lidské společenství neméně důležití – i oni by ale na prvním místě měli rozhodně mít schopnost empatie a úcty k životu.

 

Pro člověka mysl představuje především průzračnost a aktivitu energetických center. Dech a představivost. V první řadě je třeba uvědomit si své ultimátní božství – čas je iluze (program). To, čemu říkáme počátek, neustále neměnně trvá. Je to totéž, jako něco nakreslit na papír. Můžeme to smazat a namalovat něco jiného. Pořád je to ten stejný papír. S tím rozdílem, že život může nakreslit živou bytost – nakreslit na papír jiný papír, a tak všemi směry donekonečna… Stále existuje pohled, z jehož perspektivy se nic nemění. Je to HRA a ani to nic jiného být nemůže, osobní nebo kolektivní mysl si nicméně o tom může myslet cokoliv.

 

 

Čím dál víc zjišťuju, jak jsou ezoterika a duchovno totálně mimo. Vesmír (nebo dá se říct, my sami) s námi má úplně jiné záměry, daleko dokonalejší. Energetická centra, to jsou myriády fantastických obvodů nepředstavitelné inteligence. Je to doslova automat na zázraky. Některé kolektivy či jedinci se neustále naivně snaží do těchto center uměle zasahovat a vymýšlejí různé směšné projekty (mentalizují, systematizují, spiritualizují, polarizují, ezoterizují, logicky teoretizují, parazitují…; patří sem bohužel i různé pseudo andělské a kvazi světelné chiméry). Musí nám dojít, že tyto tendence jsou z principu hrozný nesmysl. K programování reality dochází z neskonale vyšších úrovní existence – stačí se podívat na přírodu.

 

 

Setkal jsem se v zásadě se třemi formami centrální inteligence.

 

Jednu lze označit jako duchovní srdce nebo energetické jádro a jde o dvojité zřídlo (zdrojový oheň & živé světlo); nevím přesně jak či kam to situovat*, je to uvnitř všeho, mimo dimenze a tvoří se zde individuální entity (souvisí to s vědomím – pozorností, a komplexním vnímáním, intuicí). Tento typ je relativně stabilní a uvnitř to kdesi pokračuje kamsi dál.

Další formou je energetické centrum (jde asi většinou o tzv. čakry, ale kdoví), což je oscilující kvantum energie (nelokální průzračná „křišťálová koule“ nebo spíš vír, kvantové klubko energie; slova jako hyperdimenze tady jen létají vzduchem, vše se stále nějak ohýbá, překrývá či zdvojuje nebo rozděluje); toto udržuje v chodu (promítá) všechny takzvané vnější projevy, světy a reality.

Třetí formou je ultimátní, infinitivní (absolutní) mysl – generátor skutečnosti, což je něco velmi černého (a skrytě bílého a šedého; jako plastický dvojsměrný vír či mix, podobný toru, lemniskátě, přesýpacím hodinám nebo Möbiově pásce) a nedefinovatelného**; toto generuje naprosto vše a vše se nachází uvnitř onoho (takže vlastně nic vnějšího ani vnitřního neexistuje, věci prostě jen jsou – nebo nejsou, jak se to vezme).

Existuje i řada modifikovaných, kombinovaných forem jako například systém makro-mikro bílých-černých děr, nebo hadí síla.

 

* jakmile jsem to napsal, tak to nicméně přestala být pravda; hoj ty štědrý večere, kvantová povaho reality a zaměření pozornosti 🙂

** budí to dojem absolutní hmotnosti, ve virtuálním smyslu; černá je také jen virtuální, promítnuté shluky kvantové inteligence jsou bezbarvé a průhledné, bezhmotné a zcela čisté; je to paradoxně jedno a totéž

 

 

Neexistuje nic jiného nežli mysl. Mysl je vším. Podstatou myšlení je pohyb, zpětná vazba, sebereflexe; myšlení a vůle jedno jsou. Jestliže vše má tentýž zdroj původu a je vědomé a vzájemně propojené, projevuje se to spontánně jako láska – nebo jednoduše radost ze života, pocit spolupatřičnosti. Inteligentní je tudíž úcta jednoho ke druhému, neboť v konečném důsledku vše co činím, činím pouze sám sobě (nejedná se o žádný filozofický výmysl, je to automatická fyzikální zákonitost). Je-li mysl vším a tedy cokoliv je čímkoliv jiným, tato ultimátní, infinitivní mysl je nezbytně neurčitá (záhadná), neutrální (ani pozitivní ani negativní; lze říct nestranně superpozitivní), nerozdělená, nekonečně sebeobsažná a bezlimitně soběpodobná – má charakter kvantového absolutna.

 

Vše je konstruktem mysli, pouhou virtuální hrou. Jediný způsob, jak to lze narušit, je na to zapomenout. Jediný způsob, jak vytvořit problém, je vytvořit fixní sebeidentifikaci. Vše je fikcí v pohybu – buď o tom víme nebo ne. Konstrukt mysli (svět, bytost) existuje pouze ve vztahu ke svému uměle vytvořenému těžišti (nesmírně se mi líbí postoj, že jde vlastně o UMĚNÍ a my jsme umělci, v tom smyslu že mysl nemyslí, ale si vymýšlí – realita myslí, my si vymýšlíme); v tomto smyslu existence daného konstruktu je z jeho hlediska stejně nezávislá a autonomní jako existence ultimátní mysli. Konstrukt je sám sobě kontextem. V kontextu ultimátní mysli ale nic neexistuje – vše je pouhou beztvarou nicotou (když se oba pohledy zkombinují, existuje pouze nekonečná paměť „živého neživého“ – bylo nebylo, takže cosi jako strašidelná pohádka)… Změním-li ohnisko pozornosti, přesunu se do úplně jiné reality. Mysl funguje zároveň jako pixel i náboj (vibrace, podstata). Všechno existuje nekonečně uvnitř sebe, uvnitř mysli.

 

Návodem na skutečnost (aneb jak realizovat ráj) je umění přepínat mezi existencí a neexistencí – je to dvojitý status, podobný plovoucímu dnu (podobně jako dvojitá perspektiva stavu/plochy a pohybu/objektu). Infinitivní, ultimátní mysl samozřejmě nemůže sebe sama vyjádřit ve své nekonečnosti. Funguje naráz, ale ohraničit může vždy jen nějaký koncept (myšlenku, nikoliv mysl; čili vlastně jen něco zdvojeného potažmo rozpůleného). Může si fantasticky sebe sama užívat zprostředkovaně. My jsme ona mysl. Jsme všemocná nicota, nekonečná láska a neproniknutelné věčné mystérium…

 

 

Monstrum existence funguje jako kvantový logický automat, vše se organizuje samo od sebe. Prožívající organizmy monstrum umělecky inspirují. Realita je pohádkově orgastická. Souvislost mezi slovy jako pole (torzní, morfické…), pól (polarita) nebo půl (zrcadlově dva, oba) není náhodná. Perfektním duálním výrazem neduálního charakteru ultimátní mysli jsou tělo (žena a muž) a příroda.

 

„(…) Vše je součástí velkého plánu. Není to zdaleka jen Země, kde se trénujeme v tělech. Naše životy na planetách mají charakter příběhu. Musíme být vždy tak trochu vtaženi do děje, který na dané planetě právě probíhá. Vtělujeme se po milionech v určitých skupinách a prožíváme společné dějinné příběhy. Ty bývají dynamické, aby byly poutavé. Ale v určité fázi hry máme za úkol rozpomenout se, kdo jsme a přejít – i když zůstáváme částečně hmotní – na vyšší vývojový stupeň. Vede to sice v podstatě k překonání těla, ale i k ocenění těla jako fantastického pracovního nástroje duše. V budoucnu lidé budou schopní vytvářet těla silou vůle jednoduše tak, že rychlým skládáním kvantových částic vymodelují jakoukoli organickou nebo anorganickou hmotnou formu… Ta doba není doopravdy tak vzdálená, uvažujeme-li v kosmickém časovém měřítku. Za 3000 let to bude umět každý… Tím pádem samozřejmě přestane existovat metoda „vtělování“. Bude opuštěna jako zastaralá. Pokud budete chtít mít tělo mladé vysoké černošky, vymodelujete si ho z kvant. A pokud vás bude už nudit, rozmetáte ho pouhým povelem vůle a vytvoříte si tělo starého orientálce s dlouhým bílým vousem – například. Dnes nám takové proměny mohou připadat nemožné, ale v budoucnu to bude rutina. Lidé jednoduše víc pochopí čím jsou a budou schopni víc využívat svých schopností. Člověk má před sebou PŘESE VŠECHNO nádhernou budoucnost. Věřím dnes – když se nalaďuji na tuto vzdálenou budoucnost – v člověka víc, než kdy dříve. Člověk je duše. A duše je pouze modifikovaná Absolutní Mysl.

(…)

Budoucnost vidí vždy nejlépe ti, kdo ji také zároveň TVOŘÍ. Na Zemi působí celá řada mimozemských skupin. Všichni se snaží prosadit SVOU verzi budoucnosti, SVOU verzi Země…“Spojené léčivé síly

 

 

Nejde tu o žádné andělské duchovno ani křemíkovou mentalizaci, žádné externí světlo, teoretickou logiku, technologické myšlení nebo útěk z existence (vzestup). Realita je prostě zázrak, je to jedno a totéž. Zázrak se tvaruje určitým způsobem, manifestuje neurčitost. Veškeré šílené komplikace jsou naprosto zbytečné (funguje-li centrální inteligence podobně jako počítač, funguje člověk jako součtová bytost; v drtivé většině případů nám stačí jenom používat výsledky, krokování pro nás není přirozené; analytické myšlení nám bohatě postačí používat jen okrajově, hlavně používat myšlení jako takové a uvědomovat si základ: že VŠE je myšlenka; zachovat si soudnost a používat zdravý, selský rozum, někdy také umět vhodně vychladnout).

 

Pomocí dechu, klidu a léčivých myšlenek (vizualizace, meditace) jsme okamžitě v bezprostředním spojení. Myšlenky prostě JSOU (zní to až tak banálně, že tento „primitivní fakt“ neskutečně opomíjíme). Proud blahodárných, vědomých myšlenek je jak léčivé světlo nebo třeba tekutý tvořivý oheň, což lze všude šířit a do všeho promítat. Důležitá je průzračnost a aktivní energetická centra – žádné pasivní čekání na něco, ale vlastní aktivita zevnitř sebe. Realizovat sám sebe jako ultimátní božství, jako suverénní bytost – vše co jest.

 

Informace jsou hezké, ale všechno je to o PRAXI, činech, morální vyspělosti.

 

Nejsme žádná forma, ani ta subtilní, je to pouze geniální hra na to.

 

Generátor skutečnosti nemůže bezprostředně stvořit sám sebe, neboť je nikým – může vytvořit pouze hráče. Pokud to hráč neví, že je vlastně jen nekonečný živý trik, neustále váží situaci, porovnává… – k čemu ale vážnost a nevyrovnanost, když je všechno jenom něco jako kreslený vtip (navíc krásně hmatatelný)?

 

 

Naneštěstí si jistí jedinci místo obyčejného štěstí, svobody a souznění s přírodou raději hrají na „superinteligenty“ a připadá jim normální devastovat přírodu, rabovat planetární zdroje, budovat jatka, stavět kriminály, blázince a bezduché úřady a mentálně zotročovat nevinné, vydělávat peníze na jejich nemocech a zároveň si je sám tisknout, vymývat lidem mozky televizí a dementním politickým blábolením – jenom aby na ně posléze mohli naroubovat systém android a všechno bude „very smart“. Argument: systém je v pořádku. Jak by mohl nebýt, když jím sám je…?

 

Zdrojem existence není ani pohyb ani žádné centrální slunce, božstvo nebo bůh na nebesích, ale jednoduše my samotní – absolutní mysl a vše co z toho spontánně (samo od sebe, neodvozeně) vyplývá. Kdo to ve všudypřítomné přírodě nevidí a necítí, nemůže být ani zdravý ani normální… Právě všechny ty pejsky, kočičky a ptáky zpěváky nám posílá samo absolutno, nebo inteligence jemu blízká, abychom si konečně uvědomili, oč jde.

 

 

SLON MÁ VĚTŠÍ HLAVU

 

FACEBOOK

 

 

Následující info, zdroj (1. 2. 2016) ZDE:

 

SPOLEČNÁ MEDITACE NA POMOC EVROPĚ A PLANETĚ ZEMI
PRAVIDELNĚ, KAŽDOU STŘEDU OD 20:00 – DO 21:00

rádio k meditaci :
http://www.free-planet.eu/radio.html

nahrávky k meditaci :
varianta A : https://www.youtube.com/watch?v=d1IoQOYTIdw
varianta B : https://www.youtube.com/watch?v=ipvCr1UzeGU
varianta C : https://www.youtube.com/watch?v=KyEQxgeC2CY
varianta D : https://www.youtube.com/watch?v=4g9d93dbgyI

info k meditaci od Petra Chobota ( zdroj: http://petr-chobot.eu/ ) :

 

Drazí přátelé, rozhodl jsem se – a to z důvodu informací získaných mimosmyslovým vnímáním – dělat meditace na ochranu Evropy a planety každý týden. Doporučuji: 1. Zaměřit se v duchu na to, aby léčivá a harmonizující energie (očistné světlo, láska) prostoupila každým člověkem, který se snaží narušit evropské pole fanatickou agresí a nenávistí k evropské kultuře, civilizaci a lidskosti. 2. Nechat tuto energii prostoupit každým Evropanem, ať mocně aktivizuje jeho srdeční centrum a také solar, neboť Evropany je třeba probudit ze zakletí letargie. 3. Žádat o pomoc všechny světelné bytosti v bytí a všechny strážce Evropy – žádat všechny formy života ve vesmíru, které to s námi myslí dobře, aby poskytly Evropě a celé planetě v dalších několika letech maximální možnou ochranu.

 

Vnímám, že Evropané jsou stále více zpracováváni běžně neznámými zbraněmi, které ovlivňují lidské myšlení tak, aby lidé byli co nejvíce apatičtí a dovolili těm, kteří do Evropy přicházejí, usidlují se zde a množí, ale lidskost a evropskou kulturu nenávidí, aby se stali rozhodujícím nástrojem k zničení Evropy zevnitř. Vnímám Evropu jako poslední garanci lidskosti a pozitivní evoluce na planetě Zemi. USA jsou bohužel zcela kontrolovány negativními mimozemskými civilizacemi – a tyto jsou opět kontrolovány nehmotnými dravci. Kontrolováno je i Rusko a jeho kontrola se neustále stupňuje, na každé větší ruské město jsou zaměřeny silné zbraně měnící vědomí, obyvatelstvu jsou podávány v potravě jedy a je v podstatě určeno k vyhynutí. Je mocně dotována ruská pravoslavná církev, kterou zevnitř ovládly tajné služby napojené na globální neviditelný kontrolní systém. Situace se velmi zhoršila také v Japonsku, kde neustále sílí kontrola jedinců a jejich ekonomické vydírání. O ostatním světě není třeba mluvit, protože je dosud necivilizovaný (kromě pár ostrůvků jako je Austrálie, Kanada, N.Zéland) a je mnoha a mnoha mechanismy plně ovládán destruktivními a životu nepřátelskými silami.

 

Cítím – a je to též názor jihoamerických šamanů – že nadcházejících několik let je velice významnou dobou, která určí, jakým směrem se bude ubírat vývoj lidstva během dalších několika staletí. Můžeme si představit lidstvo jako vlak, který se pohybuje po kolejích. V současné době se hraje o „přehození výhybky“ – tedy události, ke kterým nyní na Zemi dojde, určí podobu budoucnosti na velmi dlouhou dobu. Jste duše, které načasovaly svůj vstup do lidské hry tak, aby mohly být právě teď, ve zcela klíčovém období lidských dějin, aktivními účastníky tohoto dramatu. Byť se nezasvěcenému může zdát, že v současnosti se nic tak významného neděje, vězte, že evoluce lidstva skutečně dospěla do zlomové fáze a že právě teď je naprosto jedinečná příležitost k osvobození se. Manipulace lidmi trvala tisíce let a záleží jen na nás – duších v lidských tělech – zda bude trvat dál a ještě bude zdokonalena, nebo se staneme tak silnými, že „přestane fungovat“.

 

My – vtělené duše – surfujeme na dějinných evolučních vlnách. Vlna, která se právě zvedla, je jedinečná – nenechme si ji ujít. Pokud ubráníme Evropu, můžeme ji zvednout vysoko do světla – a spolu s ní celou planetu. Pokud ji neubráníme a necháme realizovat zákeřný plán životu a člověku nepřátelských sil spočívající ve zlomení „jejího ducha“, necháme celou Zemi propadnout se na velmi dlouho do stavu, ze kterého budou těžit jen ti, kdo nás připravují o životní energii – o naši posvátnou sílu. Nesmíme nechat úctu k životu nahradit nenávistí a pohrdáním životem. Neviditelné dravčí síly se nám snaží vnutit nové omezující modely existence. Snaží se nás vlákat do nich jako do pasti. A tyto síly dobře ví, že pokud se jim to během dalších let v tomto období nepodaří, tak se již nezadržitelně vydáme takovou cestou, která nás od nich osvobodí. Proto je jejich úsilí nyní velmi rafinované a tyto jemnohmotné entity, zvyklé na nás tak dlouho parazitovat, investují do destruktivních společenských změn na Zemi v této době obrovské množství energie. Pokud ovšem zmobilizujeme své vnitřní energie – a to hromadně – žádná moc ve vesmíru nás už nemá šanci zastavit. Každý, kdo zaktivizuje své srdeční centrum – a také solar, centrum v temeni lebky – se stává živou světelnou zbraní, která má moc ochránit život na této planetě a zahnat daleko každého, kdo by chtěl způsobovat na Zemi utrpení.

 

Ze všeho nejdůležitější je nenechat se „nakazit“ dravčím vnímáním reality, nepřevzít takové vzorce chování a myšlení, které nám dovolují ubližovat vědomě jiným a brát jim právo na svobodnou existenci. Pokud začneme využívat a zneužívat jiné, parazitovat jakýmkoliv způsobem na jiných – přímo skrze své biopole otevíráme dravcům vstupní brány do tohoto světa. Pokud žijeme v režimu „služba sobě“, stali jsme se sami dravcem a fungujeme jako most mezi dravčími dimenzemi a planetou Zemí. Jakýkoliv boj je tedy nutné začít u sebe a v sobě. Je nutné si neustále připomínat kým doopravdy jsme – to je dokonalá obrana před všemi léčkami a před veškerou dravčí hypnózou. Duše – kterou je každý z nás – je čistá, božsky dokonalá a zářivá bytost. Nemá vůbec zapotřebí přistupovat na jakékoliv kompromisy se světem dravců. Indiánští šamani vědí o existenci dravců již tisíce let. A také vědí, že pokud se rozpomeneme na to, čím jsme a rozsvítíme se, tito „jemnohmotní kosmičtí šmejdi“ nemají žádnou šanci nás dále ovládat, vydírat, nebo námi manipulovat. Nemohou před námi ani s nasazením toho největšího úsilí zakrýt skutečnost. Člověk s ohnivě planoucím srdečním centrem a čistým biopolem není manipulovatelný. Domnívám se – a moji přátelé indiánští šamani jsou stejného názoru – že je na čase dát planetu Zemi do pořádku, přestat se hrbit před zlem a – NAROVNAT SE. Přeji vám krásnou meditační práci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.