Sen za „Я“

Není žádná náhoda, že k pořádkumilovným lidem míváme zpravidla odtažitý vztah (pokud nejsou vyloženě obsesivní) a jako příběhové postavy mnozí z nás milují spíše neřády (nebo když hrdina aspoň pořádně „kalí“)… Chaos implikuje řád a konstruktivní, tvůrčí činnost, zatímco řád sám o sobě často jen svazuje, ba dokonce leze na nervy; zachovat se v rámci „konečného pořádku“ svobodně totiž znamená nutně krok zpět, začít bořit – rozkládat (nebo udržovat status quo a být tak duševně mrtvý jiným způsobem).

 

Proto aby řád opravdu fungoval, musí mít otevřený konec – musí zahrnovat oživující faktor popření sebe sama („výjimka potvrzuje pravidlo“); musí to být živelná uspořádanost. Organizace (řazení) systému realitních polí probíhá automaticky, pro živou bytost řád znamená řádit – být živelný ve smyslu autentický.

 

„Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos.“
 

NECYKLOPEDIE

 

UTORweb

Řád je živel – inteligentní, neboli zvládnutý chaos.

To, co proniká a řídí existenci, lze označit jako inteligence chaosu; mohlo by vůbec něco dosáhnout vyššího „koeficientu živosti“, nežli „zkrocený rozpor“? A není život (i když to zní napohled primitivně) právě tím živým?

 

Svět (kromě jiného) míří do reality superkvantového internetu. Tuto vnější-fyzikální okolnost je třeba vyvažovat zevnitř nefyzicky.

 

i-RU.CZ

 

Jak už na tomto webu bylo mnohokrát (v různých podobách) napsané, buďto my hrajeme hru života, nebo život hraje „nás-ne-nás“ (hrajeme pouze hru na život – autenticitu pouze předstíráme – bojíme se sami sobě přiznat, že to celé je postavené na integraci rozporu, že skutečná harmonie je výsledkem spojení dvou protichůdností). Existence ve vztahu k nám ale není individuální inteligencí, v tomto smyslu je to automat na rovnováhu. Co je opakem svobodné hry života? Je to výsměšná, bolestná, cynická, dementní, psychopatická karikatura (manifestace defektních forem energie vědomí jako výsledek spontánní reakce automatiky inteligence systému bytí na naši ustrašenost a neadekvátní, nepravdivé mínění o sobě samých – jsme stvořeni být vládci skutečnosti, v jednotě a rovnosti, a podívejte se na nás).

 

Organicky se projevovat znamená „řádit jako živel“, ve smyslu hrát HRU na tmu. Základnou je přitom naše autentická přirozenost, schopnost empatie, soupatřičnost. Což si nádherně odporuje a nádherně se to doplňuje.

 

Slovem CHAOS není myšleno nic nekontrolovaného. V podstatě je tím myšleno ŘÁD. Má to neuvěřitelnou vnitřní inteligenci. Začít rovnou ze světla je nesmysl, protože to nezahrnuje proces nabytí poznání vlastní cestou (nehledě k tomu, že světlo vzniklo vrstvením myšlenek, tlakem struktur paměťových polí, jež postupně měnila skupenství). Člověk pak jenom září jako hlupák a nic neví. Není schopný správně rozlišovat, analyzovat, a tím pádem ani stavět vlastní realitu – může pouze kopírovat převzaté vzory. Uniformita (jednostejnost) jakožto opak rozmanitosti (symfonie jedinečnosti) však zabíjí život, zašlapává jeho vnitřní podstatu, vnitřní žár… Skutečný život znamená hru s ohněm (dobrodružství, nebezpečí ve smyslu „nebe z pekla“ – kontrastující různost zde tvoří ono kýžené „něco“; hra je prostě hra, oheň ztělesňuje podstatu) – princip fungování reality je dobrý sluha, ale zlý pán. Být sám sebou znamená nekopírovat; není pravda, že lidé nemají dostatek inteligence, jen jsou líní se měnit (jinými slovy opravdu ŽÍT), vstupovat na neprobádané území, rozšiřovat si obzory. Je snadné místo sobě důvěřovat externím autoritám – snadné, zbabělé a s odpovídajícím výsledkem…

 

 

Naše společná realitní doména, zvaná svět, prochází velkou metamorfózou: podstatou pomyslného živoucího středu nějakého kolektivu je mnohonásobná neopakovatelná zpětná vazba jednotlivců, kteří daný celek tvoří, jinak řečeno – nedílnou součástí autenticity je individuální výstřednost. Nejsme-li skutečně sami sebou, systém nás automaticky odstředí a čím jsme na tom se sebepopíráním (nebo naopak sebeprosazováním) hůř, tím okrajovější a problematičtější vrstva, do které nás to zaparkuje, to bude. Jaký myslíte, že je živý střed? Prostě ŽIVÝ. Ani logický, ani duchovní, ani vědecký, ani světelný, ani temný, ale přirozený, živelný, spontánní, rozporuplný, moudrý a inteligentní, flexibilní, pohyblivý, proměnlivý, neurčitý… – a přesto jako by v něm bylo stále cosi neměnného (mysl samotná)…

 

„Nevím“ je jediná smysluplná odpověď na všechno („NE + vím“).

Inteligence chaosu, živelný řád bytí, funguje NE-systematicky („NE + systematicky“).

Tma generuje světlo. ANTI-gravitace generuje gravitaci.

HRA generuje skutečnost.

Mysl (život) je inteligencí chaosu, něco uvnitř (vedle) něčeho jiného; fantastická mysl v dvoj-expozici různosti (stav = pohyb).

 

Snaha systematizovat inteligenci chaosu (život) je cestou na duševní hřbitov. Je třeba se onou neurčitostí stát. Pak se bude všechno řídit úplně samo – budeme to všechno sami generovat zevnitř sebe.

 

Nezvládnutá temnota z vnějšku se děje proto, protože se neděje zvládnutá zevnitř.

 

Dokonalým výrazem živelnosti a souladu či synchronicity s bytím je samozřejmě příroda, proto se používá slovo „přirozený“. Je to všudypřítomné. Včera jsem cestou přes pole na nákup potkal ve vedlejší vesnici asi sedmiletého kluka s asi tříletou holčičkou, která mi ukazovala nějaké omalovánky a zasněně povídala (jako nějaký zvoneček) o princeznách; bylo to tak úžasné…, člověk si říká, jaká síla nutí lidstvo ze svých pohádkově dokonalých, svobodných, čistých dětí vychovávat patologicky neosobní, úřednické, „řádu poslušné“ ovce…

Podívejte se třeba na strom. Že ten řád v něm je ve skutečnosti zkroceným chaosem a že právě to dělá ten strom tak přirozeným a živým, živoucím, se prostě nedá nevidět. Hle, směsice chaotických, do sebe vrostlých, zakroucených spirál, vkořeněná do „temného prostředí“, koruna – větvící se lahodný fraktál listí, perfektně filtrující a distribuující energii (slunce, kyslík…), asymetrie jako nástroj symetrie (imaginární, iracionální matematika). Dokonale účinné a působivé zároveň… Neskutečná nádhera… Proč asi slovo „neskutečná“ znamená vlastně „skutečná“? Nebo proč má slovo „virtuální“ tolik vzájemně se popírajících významů?

 

SYNONYMUS

 

Kdyby systém (řád), podporující existenci, život a růst stromu, byl systematický a nebyl postavený vyloženě na mnohonásobném nelogickém přesahu, tak ta fantastická stromovitá forma okamžitě zajde, nebo spíš vůbec nevyroste. Vždy běží několik prolínajících se symbiotických rozporných subsystémů naráz a celé to osciluje a pulzuje podle nějaké – zřejmě relativně – jednoduché, opakující se funkce (algoritmu), která se jako složitá pouze jeví na výstupu (opticky pro individuálního pozorovatele).

 

LOHMÜLLER

 

Chaotické-živelné zákonitosti duálního hmotného světa přírody jsou odrazem živoucích zákonitostí neduálního nehmotného (nefyzického) světa. Strkání hlavy do oprátky duchovna, sluníčkového pozitivizmu, ezoteriky, axiomů a teorémů nebo čehokoliv jinak systematizujícího je jen odlišnou formou šílenství nebo pažravého materializmu… – je to jako vzít ŽIVOUCÍ VŠE, rozsekat to na kousky, jeden kousek vzít, strčit ho do přihrádky a pak tvrdit, že to ostatní neexistuje. Je to odpadní DNA. 🙂

 

Chaos souvisí nejen s primární temnotou (nedualitou), ze které všechno vzešlo, ale i s humorem, fikcí, mystifikací. CHA-OS, smích (spontánní, živý pohyb) vektorů neexistence…

 

WIKIPEDIE

 

 

INFO

Vzniká jakási subtilní variabilní multidoména (na mysl se vkrádá slovo „vzácný“).

Disbalanční extrémy podléhají síle součtového středu.

Středové (v měnícím se, širším rozsahu) vrstvy míří o půl-oktávu nahoru, mechanizmus „chyba – oprava“ ale není nevyčerpatelný.

Objevují se zástupci ztělesňující univerzální principy inteligence systému bytí; v rámci primárního „pohybu nepohybu“ mohou individuálně-katalyticky působit buďto jako konstruktivní pohyb nebo dekonstruktivní protipohyb.

Není žádnou nepochopitelnou záhadou, že když nějaké experimenty (nebo snahy o zavedení nějakého systematického řádu – pořádku) končí potopou, zničením, civilizačním zánikem, mentálním vězením nebo strašlivým utrpením, je to nepřehlédnutelný signál, že je donebevolající hloupostí pokoušet se něco takového realizovat (nebo přinejmenším opakovat stále tentýž scestný postup, ignorující naši nefyzickou, empatickou, živelnou podstatu).

Problém nikdy nelze vyřešit v rovině pravidel, která ho způsobují.

Dobré na existenci je, že i když něco dopadá katastrofálně, má to vedlejší synergický efekt (čím hůř, tím líp) – zde si opravdu můžeme gratulovat, 🙂 málokdo však asi volá po kdovíjakém dalším sáhodlouhém únavném pokračování.

Nejrůznější interpretační systémy probíhající „proměny světa“ (většinou) vesměs pouze předpokládají, věří, domnívají se, vyjadřují záměr či touhu, ukazují či směrují, popostrkují (…brzdí, dezinformují…); některé jsou se skutečností zarovnané více, jiné méně, s velkou pravděpodobností se nicméně nakonec zrodí něco do značné míry „celkově poněkud nečekaného“ (obecně se očekává jakýsi empaticko-virtuální inter-dimenzionální multi-paralelní přírodní „mindnet – organet“, založený na vyřešeném neporušeném vztahu duality a neduality, ale kdoví, zda se někde „nenačte“ nějaký třetí faktor).

 

 

Sluneční čtyřstěn…

Magické třpytící se proudy života…

 

SHADOW

stín implikuje hmotu i nehmotný zdroj

šeď – 0 – X (V+V)

bílá+černá, organický stín či zrcadlo jin+jang

 

SENZAR … „zářící“ … He+11 (Metal Gods – „pekelní kováři“)

virtuální květ (19) + antikvět (18) = 37 = zdroj-MY (zrcadlově duální hmotná forma – dva NES pentagony, nosiče jin a jang)

2 x 9 x 8 = 144 = reálný květ života (všesměrová vektorová rovnováha – zrcadlově neduální nehmotná forma, jeden RAZ hexagon)

tma (raz-mysl) generuje světlo (projekce či antigravitace generuje gravitaci, pohyb nepohyb generuje pohyb&protipohyb) – pokud to světlo neví, generuje tmu (nes-mysl) – pokud to světlo ví, hraje hru na tmu – kruh lze uzavřít buďto poznáním nebo nevědomostí – světlo generuje tmu tím, že samoúčelně-prvoplánově potvrzuje (externalizuje, prostituuje, dává na odiv) svou světelnost – což je jako do světa hulákat převratný objev, že existence existuje (nosit do slunce žárovky) – nejde o to co, ale jak – rovnováha (neporušenost) je klíč

 

SENZAR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.