O půlnoci na hřbitově

Dneska jsou (v datu) dvě osmičky. Tunel vede do dvou dvanáctek příštího roku, ten další ro(c)k bude opět o něco tekutější (…hlásí se PLAZ-MA, čehož je slunce neklamným zvěstovatelem) a ten další se – patrně už dost výrazně – ponese ve znamení architektury změn společnosti a lidského společenství obecně.

 

Reliéf hadí kůže tvoří hexagony, symbol křemíkové inteligence (viz například i včelí plástve). Souvisí to s živou silou, pohyblivostí páteře a čakrálních systémů. Vše má vazbu na zdrojový oheň a virtuální datovou základnu („kovárnu“) – „pohádkový počítač“.

 

PAN-do-RA

 

Sluneční květ Anna

 

8.8 (9) – 12.12 (10)
2016 = C60 (6-1-6 Matrix), 2017 = C70 (7-1-7 Matrix)

 

Slovo OSMA asociuje nekonečno (= lemniskáta) a nabízí řadu analogií…

 

Přesmyčka (anagram) SAMO ukazuje na souvislost se samopořádáním (sebeorganizací) struktur informačních polí, ale také na svébytnost a suverenitu; dnes je také shodou okolností Soběslava a je 32. týden (32 merkab tvoří květ života v třírozměrné projekci; 23=8); princip sebe si vědomého vědomí z toho rovněž pěkně vykukuje.

 

SOMA & MASO ukazují na tělo a vtělování. Fyzické tělo není žádnou duchovní brzdou ani vývojovou úchylkou – je to výraz zdrojové či božské inteligence v integrovaném duálním formátu. Nejde o to se odhmotnit a vyskočit z reality pevné hmoty (…mnozí stále čekají na přílet pečeného holuba); bytost z masa a kostí (člověk, žena a muž) představuje excentrický způsob spojení hranic možného a nemožného. „Dvojité dno“ (viz 2 vlákna DNA) hmoty přírody je odvrácenou stranou zrcadla existence, ovšem v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Je to zkrátka „to ono něco“, jen ne nehmotné a fyzicky neoddělené – indiferentní virtuální inteligence „mysli nekonečna“ v koncentrované, rozpůlené předo-zadní perspektivě. Napadá-li někoho spojitost s erotičnem a sexualitou, tak právě o to z valné části jde. Realita funguje optimálně pouze v případě, když hrajeme hru na ne-„já“ z pozice opravdovosti „já“ a právě tělesnost je to konstruktivní temné, aniž by se do toho musela zatahovat nějaká nesmyslná psychologie. Nepřipomínají vám osmičky ňadra či zadní část těla? 🙂 Někomu možná sněhuláka.

 

Dalším lehce modifikovaným anagramem je OSA eM, kde EM = elektromagnetické pole (aura), ve kterém si každý nese svůj jedinečný zápis o své osobě a holografický otisk miniatury vesmíru a je to takový jeho internet a databanka. M jsou zrcadlově dvě jedničky a 11 = 6+5 (uhlík+křemík) nebo 5,5+5,5 – což je inverzní dvojice pentagonů. Dva pentagony = žena a muž (jin a jang), plus totéž v antihmotě, celé zasazené do hexagonálního kontextu (jeden nehmotný hexagon = dva hmotné pentagony; jeden okruh = pohyb a protipohyb).

 

Pro lepší pochopení dalších úvah je dobré vědět, že pentagon rovná se 1,5 kruhu či čtverce (540°) a 8 x 1,5 = 12; květ života v třírozměrné projekci = 64tetraedr (8×8), který má 144 (12×12) trigonů na povrchu.

 

Hexa-pentagonální (fullerenová) struktura má přímý vztah k energetické-duchovní podstatě a prvotnímu a konečnému zdroji „všeho, co jest“, k originálnímu andělskému modrotisku (stromu života) a křišťálovému či krystalickému květu života. Vše lze zredukovat na elektrické-ohnivé trojky a magnetické-světelné dvojky. Nezajímavá není ani spojitost se zlatou 8. a stříbrnou 9. morfickou čakrou.

 

144 = 8×9 (jin) + 8×9 (jang) = 2 x (23 x 32)
6 = 2×3, 5 = 2+3

 

Pentagon rozdělený na trigony má středový úhel 72° = 8×9, dva pentagony = 144 x 5 = 720, což představuje součet vnitřních úhlů jednoho hexagonu. Duální-hmotné zrcadlí neduální-nehmotné a to celé „dělá osmičku“ (zrcadlo křížem) tím, že vnitřní-hmotné zrcadlí vnější-nehmotné a člověk, žena a muž, se tak na „dvojitém dně“ realizuje jako božský zdroj.

 

Ještě zpět k bytostem z masa a kostí.

 

Kosti souvisí s „extází smrti“ (faktor erotična) a se hrou na ne-„já“ (existence neexistence, vztah reálného a virtuálního), s faktorem kvality (jakost = „já“ kost) a náhodou (hod kostkou; náhoda to vlastně není, ale v tomto extrémním prostředí „dvojitého DNA“ si zároveň uvědomujeme princip kauzality a zároveň se nám mnohé zákonitě jeví jako živelně nahodilé (tento dobrodružný efekt nám zprostředkovává masová přítomnost druhých). Maso má vazbu na charakter davu a jsou to právě masy (faktor kvantity), kdo anebo co je oním určujícím elementem (masa znamená kvantum, hmota).

 

S čím si asi nejeden z nás láme hlavu, je otázka, proč je na planetě tolik lidí? Transformovat půl miliardy jedinců nebo sedm miliard, to je setsakra rozdíl. Množství může za jistých okolností být relativní pojem, pokud ovšem s množstvím lidí neroste i množství konkurujících si názorů (nikoliv ve smyslu přirozené rozmanitosti, ale ve smyslu sebeprosazování). Nehledě k tomu, že dav či masy jsou fenomén, tradičně spojovaný s nedostatkem inteligence – tupostí, ne-li přímo se zlem. Jaký typ energie izoluje pohyb v realitě masa a kostí, pakliže se jedinci pokládají za tělo nebo jsou indoktrinovaní nějakým nesmyslem (mají vymyté mozky), je také asi zbytečné vysvětlovat: proto se mi nejspíš vynořuje „Fantom-Mas“.

 

Neexistuje větší překážka, nežli koncentrovaná, systematicky, záměrně živená, doslova až fanatická hloupost. Síle, jež se o to stará, můžeme dát spoustu jmen: Negativní Mimozemšťané, Jemnohmotní Dravci, Globální Prediktor, Šedá Eminence, Elita, Incunabula, Archonti, Ilumináti… Každé kořeny ale koření někde a síla, jejíž filozofií je „rozděl a panuj“, potřebuje k svému úřadování nejen zpětnou vazbu, ale v první řadě i „oddělený“ (nebo zdánlivě oddělený), extrémně pozitivně polarizovaný protipól (kdyby tedy mohla, líbá srdíčkářům-sluníčkářům ruce). Mnozí lidé sice „jezdí jak mravenci“ („Arbeit-Macht-Frei“), vysedávají po hospodách a nějaké „vyšší zájmy“ jsou jim popravdě ukradené, v podstatě se ale nedopouštějí ničeho až tak kriticky závadného (i když na druhou stranu je to opravdu vrcholné ignorantství).

 

Pokud masy znamenají nosič neindividualizované dominantní-spodní vrstvy kolektivního vědomí, na úrovni lidstva jakožto celku lze vždy dosáhnout pouze výměny masek, maximálně té duchovní-světelné. Hvězdný galaktický člověk si je vědom své provázanosti s lidstvem jako kolektivem, ale je to od přírody samorost; těžko snáší jakékoliv projevy uniformity. Proto Země také není Z-Nás, ale Ze-Mě.

 

Paradoxně masy jsou beztvaré (bez osobního výrazu) a význam slova „masa“ kromě dav je i hmota či podstata (…reflexe dvojitého DNA). Jak reformovat neforemné?

 

Donedávna jsem měl podezření, že fakt, že od roku zhruba 1800 stoupnul počet obyvatel planety z jedné na sedm miliard (údajně 1804 – 2012), je zase nějaká finta záškodníků, jak zablokovat transformaci (všeobecný návrat k normálnímu, přirozenému, svobodnému životu). Se sedmi miliardami šílenců, slepě důvěřujících systému – televizi a médiím -, přece nehne ani pár volů… Je to živoucí simulakrum hmoty: MASKA RA (viz maškara či maškarní veselice; RA = slunce či „andělská“-světelná energie). Trvalé, skutečné změny lze dosáhnout pouze prostřednictvím PAN – zdrojového ohně (PAN = vše či „dračí“-ohnivá energie, v návaznosti na virtuální zdrojovou datasféru, potažmo živou-hadí sílu, trojplamen = aktivní zdroj či aktivní energetická centra).

 

NA SAMÉM KONCI
temné chodby
v tunelu pod městem
kde jsem nikdy nebyl
za dlouhou řadou
vytlučených světel
zmítán průvanem
a zimnicí
potmě a poslepu
narazil jsem na zeď
z betonu a ze střepů
– na hluboký a ztvrdlý
otisk své tváře…
na opačném konci
zaslechl jsem s ozvěnou
vzdálený nářek
a já zjistil
že nejsem tady
ale za stěnou
že nejsem odlitkem
ale formou
že nejsem uvnitř
ale vně
– jsem zazděnou
zatvrdlou šlápotou
hlubokým otiskem mě…

 

PĚT KROKŮ VPŘED A ČTYŘI ZPĚT JDU PODÉL PLOTU
vítr mne rve a řve: Dál nechoď, nechoď dále!
– proč právě teď bůh seslal takovouto slotu
když spěchám stát se králem na maškarním bále?!

 

Ten svinský vítr! Kéž by aspoň chvíli nevál
dlaň tisknu k masce, jež tak bolestně mě vězní
a dál podzimní nocí kráčím na karneval
v té nejkrutější ze svých masek – totiž bez ní

 

(J. H. Krchovský)

 

…To vše je pravda, až na to, že těch sedm miliard je součást plánu (napadá mě například slovo „výtěžnost“). Vysvětlení podává článek na Pandoře a jak se můžete přesvědčit, všechno perfektně sedí.

 

PAN-do-RA

 

Závěrem již klasická poučka: buďto realita vládne nám, nebo my vládneme realitou. MY JSME ZDROJ a zdroj je VŠE. Nejsme ani ano ani ne. Cokoliv, co je opravdu autentické, je vždy rozporuplné, živelné. Rozporuplná bytost prostě nestíhá nasadit masku, je na to příliš skutečná. Funguje to v rámci širokého spektra vyjádření a vše se automaticky doplňuje do 100 procent – buďto rovnoměrně nebo nerovnoměrně (žádné zlo ani dobro, ale silové rozložení, které je buď inteligentní „pro nás“ nebo ne „proti nám“). Takže když sami sebe popíráme namísto toho, abychom tím rozporem byli (zvládnutým rozporem = souladem), tak se na nás někde vytrčí kus křivého zrcadla našeho vlastního obrazu a „dá nám to sežrat“…

 

Hmota přírody je s andělským světlem neslučitelná, na druhém konci dřímá ohnivý typ energie, který má multipolární charakter a pokrývá všechny dimenze (dračí oheň je nosnou strukturou kosmu, kódovací světelná vlákna pouze převádí informace nebo inspirují v podobě chvění). Mutace andělského světla se snadno mohou stát zdrojem velice nechutných problémů, což se v případě zdrojového ohně stát prostě nemůže, jelikož onu „hrůzostrašnou tmu“ už obsahuje (v neporušeném, neškodícím stavu).

Aby se něco mohlo projevit destruktivně (proti tendencím a vůli „inteligence všeho, co jest“), musí být nejprve někde vytvořená mezera – místo, aby se to mohlo projevit „místo něčeho“. Proto je třeba rovnoměrně „vykrýt 100 %“. Někteří lidé ale nejspíš žijí v domnění, že kreslené vtipy jsou opravdové a hmota je jen takový namalovaný obrázek. 🙂

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.