Změna je život

Příroda nezná masky a v tom je veškerý jednoduchý vtip jejího blahodárného účinku; je autentickým výsledkem působení zdrojové inteligence. Nezahrnuje konflikt mezi vnějším a vnitřním. Její části o tom ví sice pouze na podvědomé úrovni – pokud vůbec 🙂 -, co když ale stejným způsobem probíhá i originál „galaktické hvězdné transformace“ (či jak už nazvat to, co se aktuálně děje)? Spektrum vědomí „já jsem – my jsme“ či naše tělesné schránky vykvétají z reality podobně jako tasí kouzelník králíka z klobouku; hranice rozlišení tvoří stejný typ energie jako jejich obsah.

 

Mnohé informační a interpretační zdroje mají tendenci probíhající transformační proces lidského společenství navlékat do šablon a snaží se to do nich všechno „v dobré víře“ nacpat. Pokud někde něco přečnívá, tak se na to prostě přitlačí (všechno se přejde mlčením a zařve se „láska“…) – nebudeme přece přiznávat, že by všechno mohlo být jinak. Výkladový systém poté zákonitě začíná atrofovat a rozkládat se zevnitř (rychle nějaký efektní nátěr a nafouknout to); teď už jde jen o to, jak dlouho se to nechá „ledabyle“ běžet v dotyčném režimu. Snadno může nastat okamžik, kdy už to nejde vrátit zpět, nebo jenom velmi obtížně – asi jako když se zbavujete drogové závislosti.
 
Situace má přitom, jako vždy, samozřejmě úplně jednoduché řešení – rozšířit nebo úplně vyměnit šablonu. Nezůstávat tvrdošíjně zaseknutý ve své „komfortní zóně“. A uvědomit si, že se to pravděpodobně stane ještě mnohokrát, možná že ani žádná šablona neexistuje…
 
 
Jisté je, že se něco velkého děje.

 

KONEC ZLA V ČECHÁCH A NA PLANETĚ
Nejsem si ale jistý, zda jsou pravdivá i různá vysvětlení toho, co se děje. Nejsou-li v něčí moci pro něj nežádoucí transformační změny (leda že by si zahrál s planetami kulečník nebo pohnul galaxií), ještě to neznamená, že je nemůže dezinterpretovat a naservírovat ctěnému obecenstvu výklad, který mu vyhovuje. Když si zajdu do lesa, nebo sleduju zvířata, nasaju energie a vrátím se domů k internetu, nestačím se divit, čemu všemu je kdo ochotný věřit…
 
Je sedm ráno, do pokoje mi proudí čerstvý vzduch, venku právě kokrhá kohout a ozývá se řada dalších úžasných „ptáků zpěváků“. Hlasy sousedů ignoruju; řeší nepochybně něco vrcholně důležitého. 🙂 Zdrojová inteligence se integruje do hmoty přírody – hrany se obrušují, zdi padají, vše se stává průzračnější a tekutější… Jediné, co má průraznost a skutečně funguje, co je skutečně živé, je svět bez masek, postavený na harmonii různorodosti a vycházející z neutrální platformy „souladu protikladů“. Tvrdit, že to všechno je o srdci, je jen část pravdy – zrovna tak to je o myšlení (kam vedou emoce bez vůle a bez rozumu?). Podstatou jednotící síly (a zdroje života) je efektivní vzájemné propojení její vibrační a stavové polohy, což se – v kontextu člověka a nejen něj – projevuje jako emoční a analytická inteligence.
 
Jestliže mysl nezná omezení a vše co reálně existuje je spojením její virtuální polohy s živou silou, a jestliže zákonitě každý myslí originálně (je jedinečný) a současně máme všichni totožný zdroj původu, je jasné, že to není o boji mezi jednotou a dualitou, ale že neustále existuje jedno v druhém a cílem není ani jednota ani dualita – nýbrž pochopení a jeho následná nehmotná i hmotná realizace.
 
Názor, že dimenze hmoty zanikne a že dál už budeme na věky jen éterická nebeská stvoření, je vrcholem zpátečnictví. My se nepotřebujeme odhmotnit, ale uzdravit – nejen emocionálně, mentálně zrovna tak. Beze změn a bez vývoje se energie zacyklí a mechanizmy projevu začnou kolabovat; smyslem existence je zrovna tak láska, jako neustálé vytváření nového, rozšiřování obzorů a možností projevu. Cílem transformace je integrovaný součet všeho dostupného, co je kompatibilní s podstatou zdrojové inteligence. Představa, že budeme jednou fungovat jako čistá forma vědomí s možností proměnit se v „zázračný“ světelný orb a následně i ve hmatatelnou holografickou projekci dualitní lidské formy, je fantastická. Kdo by nechtěl být „čarodějné“ tekuté nic? 🙂
 
 

DOPORUČENÉ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.