V prostoru startu a cíle

(…) Lu-Cifer 2 0 1 2, okamžik noční hrůzy vyvolal u StínSvětla samovolnou translokaci do jednoho z projevů zdroje/“všeho, co jest“ (konstruktivní dvoj-zřídlo, plamen a pramen bytí). Potvrdilo se, že třetí hustota je sice „daleko“, ale ne nedosažitelná; Lu-Cifer 2 0 1 6 narazilo vědomí na CÍL (dočasně virtuální), v čase 21:34 (55, 3 x 7, 2 x 17, 3, 2, 7, 12).

 

Ilustrační obrázek: inverzní jin-jangové 5úhelníky, průnik dovnitř.

Ilustrační obrázek: vnější prostorová síť – nosná struktura – 6úhelníky. (+)XYZ(-)

 

3 x 7 x 37 = 777

7-1-7 KrystalStar

2X17

2:3 EM-krystal hologram … 2+3 … 2×3

7 základní energetická centra 12 … dualita:jednota

 

Lucifer je princip negativní expozice (skalární anti-EM energie), který funguje zcela automaticky. To, že někdo (například) odtrhne negativ od vzoru, nacpe do něj data (nebo se nějaké negativní pole s něčím spontánně sloučí) a nechá nějaké vědomí posednout (zaklít) nějakou převrácenou strukturou (kvazi-bytostí), je úplně něco jiného.

V zásadě jde vždy o princip fungování reality, individualizovaná vědomí si pouze „oblékají“ různé šablony (fluktuující vzory), s nimiž se ztotožňují či ne. Skutečný problém je sebe-identifikace, sebe-uzavření, neboť ve skutečnosti je každý uzavřený pouze do té míry, do jaké tomu věří – případně v kontextu manipulace do onoho byl „vevěřen“, což je takové komické slovo. Na Zemi je největším problémem neprůraznost pole kolektivního vědomí (příliš mnoho lidí věří příliš různým, vesměs hloupým věcem), a tak pravděpodobně zatím ještě nedojde k jeho“zplnomocnění“ a bude se i dál „rozvíjet“ ve své fragmentované podobě.

 

CÍL lze pozpátku zapsat jako LÍC a o tom to je, aby všechno bylo konstruktivní; negativní expozici si lze užívat v zábavě a humoru a není vůbec třeba cokoliv ničit, poškozovat. Slovo „všechno“ zahrnuje opravdu všechno – nezáleží na tom co, ale jak. Výchozí vzorec zní 1=2, láska a přízrak v jednom (a jejich společný neutrální střed či silové pole, energie, faktor…). Vzorec znamená VZTAH (kontakt, dotek, přitažlivost) a znamená KOUZLO (existenciální trik, živou iluzi).

 

Centrální Inteligence = Láska

Láska = Centrální Inteligence

Kdo nemyslí, jeho cítění je zákonitě pokřivené, a naopak; většina „osvícených mistrů“ patří do blázince. Je až podezřelé, jak se ezotericko-spirituální kruhy snaží „láskyplně“ zadupat MYSL do země. Všechno je (nepochybně) energie, vědomí, vibrace, duch a cit a srdce, jen ne mysl – přitom všechno je myšlenka…

 

Lu = S V Ě T L O

Cifer = S V Ě T 1 0

 

Jakýkoliv projev nevědomí (anti-vědomí, nevědomosti) vše v příslušném spektru vyjádření či jeho části automaticky zrcadlí a pokud se to kriticky opakuje, dojde k převrácení vnitřního významu vzhůru nohama. Světlo odtržené od tmy vytvořilo jednak falešné duchovno (pseudo světlo), jednak nepřímo finanční a bankovní systém (očíslovaný kus papíru, evt. číslo řídí životy vnímajících bytostí). Pravé světlo je vyváženou harmonickou směsí všeho a má plně autentický, přirozený charakter (viz příroda). Co předvádí někteří jedinci je smyslů zbavená parodie na existenci – aniž si to většinou uvědomují, pouze re-projektují jakousi běloskvoucí, světelnou chiméru, zcela postrádající zdravý základ, jehož podstatou je vyvážený živý kontrast (jednota protikladů, opět 1=2).

 

Centrální inteligence je (jsou) mnoho-úrovňové, mentálně a emočně modulované, oscilující kvantové super-struktury „s absolutním přístupem“ (univerzálním klíčem), nebo by se dalo říct propojené ultra-složité komplexy – rozvodny silových a datových polí, programů složených z dynamických („živých“) a stavových („virtuálních“) komponent. Faktor propojenosti všeho se vším systém optimálně harmonizuje a zjednodušuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.