MEZ I Z EM JE

Až rozkvetou egregory

vytryskne pramen světla z hlubin dračího podloží

andělská nebesa spojí se se zemí

až síla lásky prorazí pancíř hlouposti

 

Spontánním zdrojem reality i přirozeným zdrojem nás samých je nepolarizovaná (nerozdělená), vnímající inteligence.

Polarita – zrcadlení, interakce vzoru a negativu – je nástroj tvoření a prožívání reality, ale není to naše podstata.

Proces polarizace tvoří spontánně energeticko-informační pole; my ale nejsme informace, jsme inteligence.

Primární ztotožnění se (tedy nikoliv v rámci otevřené, svobodné hry, ale že tomu bytostně věříme – uzavíráme se do toho) s informací (formou, maskou) vede k vytváření umělého zdroje reality, což je univerzální příčina veškerých problémů.

 

 

Řešit druhotné příčiny nebo dokonce se zabývat pouze léčením následků je stupiditou nejhrubšího zrna a v takovémto světě žijeme…

 

Takovéto pojetí reality je jako nějaký hřbitov nesmyslů, mrtvé skladiště věcí. Lidé jim mění názvy, přesouvají je z místa na místo, upravují a mění vztahy mezi nimi – přehrabují se v paměti a vůbec je přitom nenapadne, že tento šílený labyrint v rámci sebe sama nemá a ani nemůže mít řešení – je to nekonečná tma.

 

Zdrojem informací je pohyb, vibrace. To, že něco existuje, je důsledek aktu prožívání reality (a zaměřování pozornosti – přičemž nejde ani tak o to, nač, ale jakým způsobem). Jakmile si kolektivně uvědomíme, že zdrojem toho všeho jsme my a že právě my sami jsme také jedinou skutečnou hodnotou toho všeho, veškeré problémy naráz zmizí – zjistíme, že jsme celou dobu věřili v odraz v zrcadle (a tím „zhmotňovali reálnost nereálného“).

 

 

Realitní pole se sebe-organizuje a v jeho středu se koncentrují prvky s nejvyšší vibrační hodnotou (stupněm uspořádanosti, negentropie, komplexity) – respektive stejnorodé nebo soběpodobné prvky, které se nejčastěji opakují.

Tím se postupně vytváří tlak, teplo, tekutější a jemnohmotnější prostředí, vzniká světlo (slunce) a ve spojení s mnoha dalšími faktory se systém může vyvinout ještě mnohem dál a téměř v cokoliv: energetické centrum (čakrální systém), tělesný orgán, planetu, duchovní srdce, trojplamen či nějakou konkrétní formu centrální inteligence atd.

 

Fantazii se meze nekladou.

Nejhorší, co se kdy stalo, bylo, že jsme uvěřili, že život je problém.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.