Křemíci lásky

Slovo STŘED souvisí se slovy tři a setřídit, absolutním středem všeho je ZDROJ = STROJ + ZVUK, kde se hodnota tři (troj) znovu objevuje. Jeden pasivní střed/zdroj se manifestuje jako aktivní trojice, univerzální zdroj + vibrační (zvukový) vzor + negativ, přičemž slovo zvuk tvoří ne náhodou pouze předložky (vše je mysl a pohyb v jednom).

 

3 x 7 x 37 = 777 = ZDROJ

 

Mysl může přemýšlet sama o sobě, čímž pádem se zdroj může libovolně vyzářit a naprogramovat (sebeurčit). Podstatou tvoření reality je zaměření pozornosti; pokud nějaká tvořivá inteligence – individualizovaná část zdroje – chce něco zašifrovat, zaměřit na něco stabilní pozornost (uzavřít energii do „kontejneru“), ukazuje se, že v souladu s principem fungování reality a strukturou a vlastnostmi univerzálního, jednotného pole (energie/vědomí) – časoprostorového kontinua, optimální jednotkou je číslo 144! (144 faktoriál), různě použité v příslušném vzorci. Souvisí to s jednotou a dualitou, oktávami, holografií (poměr 2 ku 3), elektro-magnetickou membránou apod.

 

144! = (23 x 3/2)2!

 

Zašifrovaná z určité úrovně je například neprostupná hmota v tomto světě a kdyby se kolektivní vědomí lidstva dotyčný kód dozvědělo, rezonance morfogenetického pole (matrice DNA) s planetární mřížkou by všechno okamžitě rozpustila – ačkoliv je pro mnohé těžké tomu uvěřit, všechno to je skutečně pouze naprogramovaná iluze (jakkoliv hmatatelná, neboť energie je skutečná), nebo by se dalo říct HRA.

Uznejte tedy, že pokud toto je pravda, je možné cokoliv a aby nějaké společenství zápolilo s nějakými problémy, je jen důsledek neznalosti pravidel a v podstatě jakéhosi zakletí ve hře, namísto hraní samotného.

 

Nejkomplexnějším a nejskutečnějším výrazem života je prožitek a pocit.

 

Představte si plochu o rozměru 12 x 12 (dejme tomu metrů). Rozdělte ji na dvě poloviny, jednu si zvolte a nechte někoho hádat, která to je. Podle zažitého způsobu uvažování má dotyčný 50procentní pravděpodobnost, že uhodne. Pokud ale věříte v intuici, telepatii či „nadpřirozené schopnosti“ (vcítění se, jasnocit, jasnozřivost), počty ani pravděpodobnost neplatí – zbývá zodpovědět otázku, do jaké míry.

 

Dokonce i kdybyste plochu rozdělili na 144 částí, i při pravděpodobnosti 1 ku 144 (0,0069 %) to lze uhodnout (vycítit, vytáhnout z „kosmické paměti“). Při volbě souřadnic by ale zadavatel hádanky nejspíš musel na ony souřadnice myslet, jinak by to bylo velmi obtížné. Otázka zní: na kolik částí by bylo potřeba plochu rozdělit, tak aby hádanku nikdy nikdo nemohl uhodnout? Dejme tomu, že odpověď lze zjednodušit na číslo 144! (144 faktoriál): pravděpodobnost poté zní 1 ku 5550293832739304789551054660550388117999982337982762871343070903773209740507907044212761943998894132603029642967578724274573160149321818341878907651093495984407926316593053871805976798524658790357488383743402086236160000000000000000000000000000000000. Hmotu tvoří z 99,999999… % „prázdný prostor“ (neutrální, nevyjádřená energie) a fyzický zrak registruje pouze pranepatrný zlomek reality (viz například světelné spektrum), což je jistě pozoruhodná spojitost.

 

Existence je zázračná.

 

Existence není žádný výstřel do tmy a její nelokální inteligence jakýmsi záhadným způsobem přesně ví, co má dělat, nezávisle na zadání a míře složitosti. Celý trik spočívá v tom, že zdroj je všudypřítomný a středem je naprosto vše najednou a zároveň cokoliv (prostředí, prostředek, prostředník…) a všechno je propojené.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.