Kdo/co je maska – JAK je život

Základ existence je jednoduchý a zároveň v tomto základu dřímá nekonečný potenciál možností: mysl je mysl, a mysl je vše (předpokladem fungování mysli je prostor a pohyb, pohyb způsobuje síla, interakce sil tvoří energetické pole a energie ve vztahu k jednotlivci se projevuje jako emoce; ještě vyšší formou mysli je duch či vědomí, spojující vše do jednoho).

 

Co se stane, pokud tento základ převrátíme? Vytvoří se svět vzhůru nohama: peníze namísto skutečné hodnoty, boj a dřina místo souznění s přírodou, místo vzájemnosti hierarchický žebříček…

Neřeší to ani ezoterika, ani duchovno, ani žádní „andělé“ či „osvícené kultury“, dokonce ani samotná láska. Existuje jediné účinné řešení: pochopení, jak funguje realita. Jakékoliv jiné řešení pouze všemu vymění masku, byť napohled sebepravdivější a sebekrásnější.

 

Dokud bude lidstvo projektovat reakci na vnější svět, akce bude v rukou nelidstva. Autentická realita vzniká v (nepolarizovaných) virtuálních světech našich myslí a srdcí a manifestuje se zevnitř ven.

 

Jestliže se inteligentně zamyslíme nad tím, kým skutečně jsme, nelze dojít k jinému závěru, nežli k takovému, že jsme VŠÍM, samotnou existencí (nekonečným vědomím, duchem, myslí…) – zároveň se ona „záhadná síla“ může projevit pouze prostřednictvím HRAnic. Nekonečno není pouhou prázdnotou, je to vnímající organizmus. Kdyby bylo pouhým prázdnem, nemělo by co s čím reagovat – proto musí nezbytně být souborem či souhrnem částí (latentních jednotlivců, jednotlivostí).

 

 

Existuje nevědomí jako nevědomost a existuje nevědomí jako anti-vědomí. Zlo se může projevit pouze v prostředí hlouposti, je vždy až reakcí – ignorance ho buď přitáhne nebo přímo vytvoří, vybudí z obrazu realitních polí. Proto například tvrzení, že civilizace Lemurie či Atlantidy nebo například Slované byli/jsou „osvícení“ (a to vše je „bezpříkladným příkladem“, ke kterému je nutné se vrátit), nebo že projekt „andělského kristovského lidstva“ je správný a že za všechno mohou „zlé síly, které nikdo nezval“ – to vše je nehorázná pitomost a sebeklam a popírá to způsob, jakým funguje realita.

 

Nezahrnuje-li systém faktor jednoty protikladů, logicky nelze očekávat nic jiného, nežli že se realita jakýmkoliv způsobem pokusí protiklady svést (v optimálním případě spojit) dohromady, a jestliže někde chybí SKUTEČNÉ POZNÁNÍ, lze to uskutečnit pouze prostřednictvím konfliktu nebo konfrontace. Klíčem ke svobodné existenci je zrušení (překonání) polarity, žádné naivní lobotomické koncepty typu „láska a světlo“ nebo nějaké „veselé juchání“… Jeden někdy opravdu žasne, jak si někteří jedinci znovu vytvářejí podmínky pro to, celý ten nefungující blázinec si zopakovat. V podstatě to je jako nekonečné fantazii plivnout do tváře…

 

Realita se formuje na základě zákona rezonance a soběpodobnosti (stejnorodosti). Neustále jde o jedno a totéž, interakci živých (organických) a datových (virtuálních) polí, která svými postoji a emočními a myšlenkovými pochody ovlivňujeme a programujeme (na mnoha úrovních).

 

Blázen žije ve světě masek – zajímá ho CO, KDO; moudrého zajímá podstata – JAK.

 

Snaha změnit něco na faktu, že existence je VŠÍM, od toho nejsvětlejšího po to nejtemnější, je počínáním šílence; hledaným „kamenem mudrců“ je ZPŮSOB, jak to ZVLÁDNOUT, tak aby „to“ nezvládalo nás. A základním bodem je, že realita se tvoří zevnitř ven. NEUSTÁLE jsme s tím v kontaktu, přesto většina lidí postupuje obráceně – reaguje primárně na vnější svět. Jenže ten je reakcí sám o sobě, akcí jsme MY.

Nenechme si nikým nic diktovat, uvědomme si skutečnost. Základ je opravdu jednoduchý; jelikož však v sobě současně zahrnuje nekonečné možnosti, obrácení tohoto základu vzhůru nohama mění život v jeho pravý opak.

 

 

Proč myslíte, že je teď všude taková záplava „šokujících odhalení“ a „velmi konkrétních informací“, která ve skutečnosti (až samozřejmě na výjimky) téměř nic nemění? Jisté síly nutí lidská vědomí podílet se na projektování reality směrem z vnějšku dovnitř, tím podstatu reality externalizovat, aby pak na „kostře“ reverzních, fázově posunutých hologramů mohly promítat své „idiotsko-psychopatické scénáře“ (protože nic jiného to opravdu není). Nutí lidstvo projektovat reakci, tak aby samy měly akci pod kontrolou.

 

Projektujme akci, zevnitř ven – vlastní aktivita, iniciativa je klíč. A souvisí to i s rozdílem mezi krystalickým (7-1-7) a fantomovým (6-1-6) matrixem: buďto vlastní nezávislý aktivní zdroj, nebo závislost na externím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.