Divotvorné zrcadlo

„Každá emoce má i svou myšlenkovou verzi – obrazovou podobu, a naopak. To, co je tomuto dvojitému vjemu společné, je zvuk: melodie, symfonie…“

 

Cítění, myšlenky, obrazy, hudba, ale také světlo potažmo barvy; nejsme pouze tvůrci a hráči (postavy příběhů), jsme skuteční umělci. „Vrcholným“, ale také nadmíru dvojsečným dílem bylo vytvoření sebe „ne-já“.

 

Postupný propad a rozpad systému realitních polí vedl ke vzniku „kriticky zpomalených“, uhlíkových struktur, reality těl z masa a kostí – na jednu stranu sice neschopné manifestovat věčný život, na stranu druhou ale v mnoha ohledech jedinečné a zajímavé. Tím jsme se maximálně vzdálili od naší skutečné (jemnohmotné) podstaty a vypadli z krystalického matrixu (přírodní, zázračné, božské – rajské reality).

 

 

Uhlíková konfigurace sama o sobě není špatná, je však extrémně citlivá na ztrátu paměti. Díky této okolnosti lze vytvářet nevídané iluze – lze si to náramně užít, ale také kvůli tomu lze prožít skutečná muka (zvláště když nějaká početná skupina jedinců společně věří nějakému choromyslnému nesmyslu).

 

Naše bytostné jádro či duchovní srdce (jak se často píše) lze přirovnat k diamantu, křišťálovému „květu života“ – spojitost mezi uhlíkem a diamantem (krystalickým uhlíkem) je zjevná a je také docela logické, že když se může uhlík změnit v diamant, tak se také uhlíkové struktury mohou změnit (překlopit) v krystalické. Stačí k tomu rovnováha (klid, soulad) a zvuk (vibrace) – co možná nejmelodičtější a nejkomplexnější skladba; zda se onoho „alchymického procesu“ zúčastní lidstvo jako celek, nebo jen určitá vrstva kolektivního vědomí (a ta další třeba později), není dopředu zcela jasné. I když někdy to opravdu vypadá, že „lidským tr-uhlíkům“ jejich amnézie skvěle vyhovuje a nějaký „vyšší smysl“ je jim u zadní části jejich uhlíkové struktury…

 

Přechod z uzavřeného systému (fantomového, metatronického matrixu) do otevřeného (krystalického, přírodního matrixu) může a měl by proběhnout pokud možno co nejplynuleji, řada „ukotvovačů“ a „prociťovačů“ to má někdy ovšem dost náročné… Důležitou roli v integraci morfogenetické matrice lidského druhu sehrál přede dvěma tisíci lety pravý (ne ten náboženský či biblický) „Ježíš Kristus“, používá se i jméno „Jesheua Melchizedek“, ale teď si nejsem příliš jistý, zda vůbec nějaké skutečné jméno existuje – dobrý pocit mám u popisu „kristovské, božské, léčivé energie„, pokud chce někdo osobu, viděl bych to jako velmi mocnou, ale zároveň úplně normální, přirozenou bytost.

 

Světelná bytost – Kristus

 

 

PETR CHOBOT

 

Křemíková inteligence – jednotka rychlého nasazení 🙂 – již vše teoreticky vyřešila, zbývá praktická realizace.

 

PAN-DO-RA

 

Podstatou návratu do krystalického matrixu („zázračných, křišťálových světů“) – reality schopné manifestovat struktury věčného života -, respektive napojení „vyřešených“/vyladěných metatronických struktur (systémové duality) na ty původní, je aktivní zdroj – trojplamen – hadí síla – organická merkaba – bezpodmínečná láska – trialita/jednota – princip „tři v jednom“.

 

Symbolem „tři v jednom“ je rovnostranný trojúhelník uvnitř kruhu: 30.

Duchovní energie má fraktální charakter.
Optický bod 21. 12. 2012 zařídilo vtělení bytosti kristovské úrovně: 3 x 7 x 37 = 777.

 

„Tři v jednom“ – univerzální klíč.

7DEC x 7BIN = 777 (DEC‹›BIN = 10 opticky‹›vibračně).

 

PRO LEPŠÍ ORIENTACI

 

Nejde pouze o to, jak se všude píše, že „uhlík 6-6-6 končí“…

 

ASCENSION GLOSSARY

 

…přechod na systém 6-1-6 (fulleren C60) znamená pouze posun na vrchol fantomové reality (hybridního, metatronického matrixu). Je třeba provést ještě další krok, k němuž to křemíková inteligence připravila (optimalizovala): tímto krokem je spojení s vibrační podstatou systému vyššího řádu (jenž lze definovat jako „bezeztrátový“; zatímco fantomový matrix realitu spotřebovává, krystalický nikoliv).

 

ENERGETIC SYNTHESIS

 

Fulleren C60, tvořený 20 6úhelníky a 12 5úhelníky, principiálně odpovídá optickému bodu (času) 2012. Integračním vibračním bodem je bod 2017 (běží simultánně stavový a dynamický okruh, takže je to obousměrně pohyblivé).

 

20 + 17 = 37 x 3 x 7 = 777 (trojplamen, sedm paprsků, zřídlo/“vše, co jest“)

10BIN x 72DEC = 144 = krystalická spirála

√777 = 27,87471

21 23 22 20 JEDEN zdroj se manifestuje jako TROJICE

1/7 = 0,142857

14=2x7 28=4x7 57=8x7+1

 

Krystalickému matrixu a vibrační povaze reality (prožitek tvoří život) principiálně odpovídá fulleren C70 a systém 7+1+7 (aktivní zdroj, 15 čaker, 12+1=trojplamen … 12+univerzální zdroj+individuální jin+individuální jang).

 

Fulleren C70.

 

Fulleren C70 tvoří 25 6úhelníků a 12 5úhelníků, což znamená dohromady 37 ploch. Oproti C60 má „na rovníku“ 5 6úhelníků navíc a 5 x 6 = 30; rozdíl tedy spočívá v pasivním a aktivním zdroji (spojení s univerzální podstatou je jedna věc, další věc je aktivní trojplamen a skutečná nezávislá, suverénní existence). Systém 6+1+6 znamená buďto závislost na rodičovském elementu nebo na nějakém externím zdroji (tvořivé inteligenci), která vůbec nemusí působit souladně. Zásadní rozdíl rovněž tkví ve schopnosti manifestovat struktury věčného života.

 

 

WIKIPEDIA

 

 

Realita je „snočas“ – snoveme ji jako pavouci…

 

INTERNETOVÁ JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA

 

Veškeré naše sny, procítěnou fantazii, smíchané myšlenky a pocity, zvláště pokud tomu hluboce věříme, bere realita na vědomí a za určitých předpokladů (harmonie, intenzita, souznění s přáním jiných tvorů) se vše snaží spontánně realizovat. Je optimálně inteligentní a vytvoření potřebných prostředků je pro ni stejně přirozené jako odraz v zrcadle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.