Živý obraz

Přestože nějaké společenství soběpodobného (stejnorodého) druhu je jakožto celek tvořeno skupinou jednotlivců (je nutné, aby existoval fenomén sou-části, neboť realita je prostor a pohyb v jednom), na jakoukoliv složenou jednotku lze hledět prostě jako na jednu jednotku.

 

Energetické projevy individuálních částí lze shrnout pouze v ne-individuální rovině – části nejen tvoří celek, ale také představují jeho obraz -, jinak každá osoba (bytost) žije myšlenkově a emočně čistě svůj vlastní vesmír (dvě různé osoby nemohou mít stejný vibrační vzorec) a pokud například skupina jedinců zažívá najednou nějakou bolest, domnělá „mnoho-bolest“ je pouze optický klam (neexistuje žádný odpovídající individuální „mnoho-někdo“, který by to vše obsáhnul; uvnitř se to v tomto smyslu nijak nesčítá, nekumuluje, z daného úhlu pohledu se stále jedná pouze o jediný prožitek bolesti, nezávisle na počtu osob – druzí tvoří živý obraz).

 

Když si navíc uvědomíme, že čas je relativní a tak či onak všechno probíhá právě teď (samozřejmě vždy existuje více perspektiv, přinejmenším dvě – to činí život životem), největší hrůzu všech hrůz i tu největší radost všech radostí nikdy neprožilo více bytostí nežli jedna, nezávisle na délce trvání existence.

 

 

Jakmile toto pochopíme, realita se stane nikdy nekončícím dobrodružstvím a nekonečným oceánem blaženosti; cokoliv totiž činíme, činíme sami sobě, i když to tak v daný okamžik nemusí vypadat.

Můžeme buďto vědět nebo nevědět a pouze někdo, kdo neví, může, ať už otevřeně či skrytě, jakýmkoliv způsobem škodit, v nerozumné (nemožné) naději, že mu všechno projde.

 

Všichni ti, kdo si myslíte, že jste lepší než druzí: nejste lepší. Nevíte, jak funguje realita, a domníváte se, že jste „někdo“…? Totéž samozřejmě platí i pro všechny, kteří se podceňují: nejste horší, dokonce to vůbec není možné. Lze žít buďto v realitě nebo v iluzi.

 

Mimo jiné, výše uvedené je rovněž důkazem, že bytí má zázračný (záhadný, pohádkový) charakter – existence a zázrak je totéž. Zda budeme vědomě „kouzlit“ nebo se dál necháme „začarovávat“ (čísla jsou zdrojem a člověk nástrojem, je to přesně naopak), je jen na nás – ale každému je snad jasné, která z voleb je inteligentní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.